WJ
§-****
T.C.
MUT KAyMAKAıvrr,rĞr
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
\lı ııtr
Sayı : 17858819/821.05l 596442I
03l12/2014
Konu: Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması
MUDURLUGUNE
İı Milli Eğitim
Müdürlüğünün l9l1l2uü4 tarih Ve 5452305 sayılı "Ömer
Seyfettin Hikaye Yarışması" ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yan doğrultusunda yarışmaya katılacak eserlerin,
şartnamede belirtilen adrese gönderilmesini rica ederim.
doğrudan
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
|-Yazıve Ekleri
DAGITIM:
Resmi ve Özel ortaokul ve Lise Müdürlüklerine
Adres:
Müdürlüğü
Konağı
33600 Mut/Mersin
Strateji/Destek Şube Müdürliiğü
Tel:0324 7741030 Faks:O3Z4'7741'107
Mut ilçe Milli Eğitim
Dogancı Mah.Hiikümet Cad.Hükümet
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Bilgi için:
Şef.:
Mehmet DEVAM
Memur:, Fadime
ÜVÜr ŞaV
İrtibai'ıeı:032+7741030
E-Posta: [email protected]
Web:http:i/mut.meb.gov.tr
adresindend699-c562-3ab4-a25e-8fl
c kodu ile teyit edilebilir
z
o<ç,=
=-i
?§=
SR5
ğ*:
=9.E3
=gia*
.ö.]EEş
*,5og ,5sr=*
a.|6ai=Og.4
<f,
G]:o,;
N
;ş9
a.2
,() l
İO
z6
<o
V,<ğ
.H:a
Q=s'
*
<z
aE
'xF
<Hğ
s
:A
x>.
$O
;Ş
;
Yg
Nş
€,O
:(_,
E
,O
.=
=
E
§
=
N
O\
;j:9
<=voc ş
aT
?,i
P
=
|3
.qE
,ığE
,E 'i,Ğş
>a
>r =
=
'a
w
E
<E
9iı
I z'.i
<E
Y,qD
: t-]
}P
|.-
z>
nH
E
3İ
NO
r+d
\=
n;!
qc
NE
€-O
.'.'";=}\il
ii
"'q-.F#-.
ljılJLi
#/
'Jı ıf
i[{
sO
6u)
dO
ni
-:
6:(J
"ı
>:
üy
:E
iA
: o
|:.=
+
:v
:
:
O
(J
zc
!
F
E
.=
o,_J^
t9
F N
\
ı99.-:
=#
l!=
.=
M
O=
ltp
ıj]
>o
9 6 ==
§
ry
O
,E i
=§'=6bvO
o=
>
>.
§E
7g
ı
ş 3 !#
EP ,99e
Eı,
,aa(
Eğ
EF
§ri 1=
Ei
§.. S
e
,&
.i
ö}
g
.}
g
Eü
ğo b
50
E
ü,
<>
;a
ö|
9P"
ı ıi;i,=
.g
><9
6!^<_
>;(9
>i= ü
h6
)iH;
,(J p j
aUCa
<ba
v
.E
9
.E
3
"
lr]
§
l.-
l9
l,
ls
Id
*
€E
,R,8
:o:
-E
a h
1
,Ğ
E
.-:ş
ğ*E
)
ct< =.€
ü
ı';
=
"
\\§
N
O
=*
4Ğ
Eş
<!
E=
E;
>a
t \ =+
rı
,§
\ İ,
-
E:,
t' l
.6ib=_=
^e
ai
aa
E€
E
'Vo. §
,a
9
g§
E§
jş
>9
c.yL
l],tr
y,
a'=
o=.=
OO
,aEE
H,io=
O
a;
=L
o
Oa
,ıdc
E'c b
5 ıE
E E,5
^=do
o
6rd
ı_i._
tNü
A
NT?
l0
*
iag^
=
6=
i
,=F.P
==
E6.=
f**E
:*a
J- jı=-ş
=*A
2: c
E
_d ,d
d6
q
E
§E
a
3.aİ
S,5I
,=*
E9.E
ç _.6
,v.9i
,5;E
acq
EE
sE
ba
;
.\ \
H
§
==i..*-;
§l
\§ d
';-*_
_it§\
\
.]
F
,i'-
iF-:
_)ı
=
s
ş§L
§i
4
aa
:=
<Fq
e
E=
,E
9==
qcE'Yo
: ,E
=ş
c
Eh
:|:9
90
,5 ğ
=E
j
z=,=ll
;i.=_4-
§
-a
E
e
R,,ğ§ ,,E"E,E;İ
;t
8ğ
,,,,^,
İ5 36 9
y>>
9
O
N
E
-=,v.9,==§
..
.=
>,:
.42
-i'E
r
q
EşğEe#
ğ ğş§€
EE.= ,=HE'E
iO
i
'ş h
E
6a
)ğ,
=i.9o
- 6
==
>'609 ,§
EEü :E=ö
an;
Eğğş .N
:,:
; E.i.İ.EOİ:t
ö
r>,
mO
,a
E§ ?
i
;l H 'E'? ;
-nts.İ,O-:o
QQtroa>,oo
,-l,cY_=,!g
6>
ö6
@
c
5
,çı
:5E.E;Eğ
i$EE:,hS
;,E.R0*,O c
aŞğş
ğ E ^E Ğş
,:" b'!ğ ğ:ğğ i
.:
ğ' §e.= "Qh*
a §9E q;;r ,ff
€!
O
ğ=E
Eş ?
'O H İ
z
;nEtE6
şç
4
^9a ş,H
s d:!
i .r: ,5o
: lıl
,}l
=
X
-j
f
j;
z=>,oo=
= i _ tJJ ğ 4i
FF::E
§, 5€ğ
E,§ğ§
Egğ
:E'ğ E
E
ho^
=
E r.!z
_^ci
EJa
A ,5D
,(, ,i
!
6
öi
EEE?ğg,
tsgE:E E E
}4Eğ.=
6
,o
iı.;ai$He
__ğ"Ğ
=,Eğ
L
ao
E
i. öE
E3-,]ıo
§oP=
-l tr -
a
>=
§€.,=€
ğ :tğ§
Et=.= j
)ğo
İ)M
€E
€E
v§_
oc 5.
=ı-
r
.ir
Fj<,EE
:a
Hi*
j4 ,öo
6 rİ1
ğ -
!ı si 92
HOO
'\J.H.F
A _
<6 m
-
E
2
a
= d:
,=aE
.;ıs
ü 1-r
9g;
g
E
9
E
e
9
o.a
6
g;E
J,o-f;
o
§
İ-ş
İ\)
:E_ 9,
O,
rg,
m
rİı
=
fln
.t] ş
:rri
fu
=
E
M
m
!
z-l_
c)
s
*
.9 g
ğğğğşşğğğğffiğE
*şşğ.şE ğğ ğ§ğğ
a ğğşeşğ,şş t§ s
gşü[ğ= ğş *E ğ
ğ
a- E
i} ö
+*
in
ts-
$EşşEğşşş$
cEE-EaH, 5ş
ğ e.gE:ş
F q,e- ğ$
E*
3*E,
5g
F
tr
* §-aaŞa
ğğ ğğ
ğe
g
P,
z
ğğ
ğ4
ş
ğEt3§.ğ
a
E
şaE
E
ğ
["q.
*a€
*
§t,
ö:tr'
ğ§e
ft:
ı5 şeşE9
5;-
aı-,''
!; g
?
§şğş
RiE^l
5= 6*h|rq
lt
EtI EülE
E.EtrEş
ği: E
;ğ tr-e
=ŞŞ;EşE
a
F
d
fl
=
LI
E
Eğğğş-ğffjğşE-ğğ-ğğEğE
ğ
Ş,E
ğE
şğğ
Fş ğŞ
ğğ
Download

WJ\lı ııtr - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü