():
ı\J
EEİğirğğşi,işi
- _ o:
C:.(..|
J Y = H
6 Şİ§ il
-,x= g=,;,P
-<,q"+EgA
=,ş
iE,
q,;: is i. ş3Ei
gi; §ş;ö
tiş
E,=
J,
ğğ§,i
-=9;
P
[email protected]
j-=
ğ931
'(-,
=ğ
Eı
E,3ğ3
5=+
q5P
i
=.s,
q $ti
gi= = ö<'N'
=E
=:N
co
&-t
3 ilg*
i
*8ş
aŞ
*-E §,
o Piİ(oğ
=ö
ş 1E='
C
€5a,+Z.
X
\<
nl
r-
lT,
wİ,,,
fr)t
H:
ffi
twb
WMr.
ür'
l\ü
ffi,
t'i
ffi]
ı,\)
(,ı)
E=.
'
l
i
(.ı,
Fı
w.,
t..
A,
Ç)
;ri
l§:
r,;
(=i
Ei3
T+--
=3e
ğ='-
; E 3ü
3+3 §ö9
[+E şşğ
ıo o c iiS;
E;3
Ed+
oğa g T§ü
-_j-^--
d
E
xO
C =a
- -
L
=
=
0,=
a rD 3
..
-T:
'
=(,|
C o)rA\
N=ğ
c Nf
396
o'(Q) 9
P,aE
E +ş ğğİ
;, b- 9+9
'ğ
Ş'
ğ8ğ
:t
rD :N0)
g ;
o-, E:
J=.
='
=
i3
J
: 8
ğ3 4
ö
!.
:
3
ü
qı
x
o:
o
J
o
=
iş ]9;
3
o
oo>
ğ9+
]u
aq(e)
u-Cı
i)!ıi+
ı- (o(o
-=
H : o Oç
,*'*
L
9r
-+€ğ
E f(o(oĞ
o IIo
"!
c
T
a.
g;
ö*
6x
3I
ş: --l
J
E,
ğ,,
P
§
o
-o
o
(İl
3
1
h
o
3
V
&,
Download

Alan değişikline sehven yazılan okullar 02.12.2014 11:02