ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/360-2457
5. BAYKONIR YATIRIM FORUMU HK
Bursa, 14/04/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 167
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 13.04.2015 tarih ve 834
sayılı yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, 28-29 Nisan 2015 tarihleri
arasında Kazakistan Cumhuriyeti Kızılorda Valiliği tarafından Baykonır şehrinde "Baykonır
V. Yatırım Forumu”nun düzenleneceği bildirilmekte, söz konusu foruma Kazakistan ve diğer
ülkelerin iş dünyasından, devlet kurumlarından, kalkınma ve araştırma enstitülerinden
temsilcilerin katılımının öngörüldüğü belirtilmekte olup, bahse konu etkinliğin içeriğine
ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
Bilgilerine rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin:
Tel: +7 724 260 53 38 / +7 702 299 29 22 E-Posta: uvs.kzorda@-gmail.com
EK: Foruma İlişkin Bilgiler (2 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/5_Baykonir_Yatirim_Forumu.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 167 __ 5. BAYKONIR YATIRIM FORUMU HK.