ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/445-2252
Bursa, 02/04/2015
TÜRKİYE-KONGO CUMHURİYETİ BİLGİ NOTU TALEBİ
E-POSTA / WEB
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 156
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan 30.03.2015 tarihli mailde,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye-Kongo Cumhuriyeti arasındaki
ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardan Kongo
Cumhuriyeti ile ilgili ticarette yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri istenmektedir.
Bu itibarla, söz konusu ülke pazarlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin
aşağıdaki linkte yer alan form doldurulmak suretiyle, DEİK’den afrikabö[email protected]
mail adresine iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Kongo_Cumh_Sorun_Bildirim_formu.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download

Sirküler No: 156 __ TÜRKİYE KONGO BİLGİ NOTU TALEBİ HK