T.C.
DİCLE KAYMAKAMLIĞI
Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
13.2.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10/A B/BTT 10
E.BATGI
Ü.DEMİRCİ
Ö.YABİN
10/A B/BTT 10
10/A B/BTT 10
Ö.SEVİNGEN
S.ÖGENDİR
E.AKMAN
R.KARAGÖZ
H.ARSLANTÜRK
11/B E/BDU11
12/B E/YEKT12
09/D/MG9
10/D G/KHT10
11/C Ç/ÖZEĞ11
11/B E/BDU11
11/B E/BDU11
10/A B/BTT 10
11/B E/ZATE11
10/A B/TMR10
12/B E/YEKT12
12/B E/YEKT12
09/D/MG9
11/B E/ZATE11
10/A B/TMR10
11/B E/ZATE11
10/A B/PP10
10/B E/EEE10
10/A B/PP10
10/B E/EEE10
10/A B/REHB
10
10/D G/KHT10
10/D G/KHT10
10/D G/KHT10
10/D G/KHT10
12/B E/YEKT12
10/B E/EEE10
11/C Ç/ÖZEĞ11
E.BOĞA
11/C Ç/ÖZEĞ11
09/B/MÜZ9
10/D G/TT10
10/D G/TT10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
G.ŞENGÜL
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
G.ŞENGÜL
11/A B/WTP11
E.BATGI
Ü.DEMİRCİ
Ö.YABİN
11/A B/WTP11
S.ÖGENDİR
E.AKMAN
11/B E/ZATE11
11/A B/WTP11
12/D G/MG12
10/B E/ETR 10
11/A B/REHB
10/B E/EEÖ10
10/B E/EEÖ10
9
10/B E/EEÖ10
10
R.KARAGÖZ
10/D G/UT10
H.ARSLANTÜRK
10/D G/UT10
11/B E/ZATE11
11/A B/WTP11
11/D G/İNG11
11/B E/ZATE11
11/B E/ZATE11
11/A B/WTP11
11/D G/İNG11
Ö.SEVİNGEN
12/D G/MG12
10/B E/ETR 10
09/B/MG9
09/C/MG9
09/C/MG9
10/D G/UT10
11/C Ç/DRM11
10/D G/UT10
11/C Ç/DRM11
10/D G/UT10
10/C Ç/EÇEĞ10
12/D G/GA12
10/C Ç/EÇEĞ10
12/D G/GA12
09/B/MG9
E.BOĞA
10/C Ç/ÇB10
10/C Ç/ÇB10
10/D G/REHB
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
10/A B/PT10
Ü.DEMİRCİ
Ö.YABİN
6
11/A B/VRTO11
10/B E/EEÖ10
10/A B/TEÖL10
10/B E/EEÖ10
11/A B/VRTO11
7
8
S.ÖGENDİR
E.AKMAN
11/D G/KGK11
R.KARAGÖZ
11/D G/KGK11
11/B E/PTM11
H.ARSLANTÜRK
11/C Ç/ÖZEĞ11
11/C Ç/ÖZEĞ11
11/D G/KGK11
11/C Ç/ÖZEĞ11
11/D G/KGÜ11
11/C Ç/OY11
10/D G/GTÇ10
10/B E/EEÖ10
10/A B/TEÖL10
9
11/B E/PTM11
11/B E/PTM11
10/A B/PT10
5
Ö.SEVİNGEN
11/B E/PTM11
10/A B/PT10
4
11/C Ç/OY11
10/D G/GTÇ10
11/C Ç/OY11
10/B E/REHB
E.BOĞA
10/C Ç/AÇS10
10/C Ç/AÇS10
11/C Ç/REHB
10
11
12
1
2
3
4
5
6
G.ŞENGÜL
11/A B/WTP11
E.BATGI
Ü.DEMİRCİ
Ö.YABİN
11/A B/WTP11
Ö.SEVİNGEN
11/B E/PTM11
S.ÖGENDİR
11/B E/PTM11
11/A B/WTP11
11/A B/WTP11
12/A B/İNPR12
11/A B/WTP11
8
11/B E/PTM11
12/A B/İNPR12
10/B E/EEÖ10
12/A B/SMYD12
10/B E/EEÖ10
12/A B/SMYD12
7
E.AKMAN
H.ARSLANTÜRK
E.BOĞA
11/D G/KGK11
10/C Ç/ÇEM10
11/C Ç/EÇP11
11/D G/KGK11
10/C Ç/ÇRS11
11/D G/KGK11
R.KARAGÖZ
11/D G/KGK11
11/B E/PTM11
10/C Ç/ÇEM10
11/D G/KGK11
10/B E/EEÖ10
10/C Ç/ÇRS11
11/D G/KGK11
12/C Ç/ÇB 12
11/D G/KGK11
12/C Ç/ÇB 12
11/C Ç/EÇP11
11/C Ç/EÇP11
11/C Ç/EÇP11
11/C Ç/EÇP11
11/C Ç/EÇP11
11/C Ç/EÇP11
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
E.BATGI
10/A B/PT10
3
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
G.ŞENGÜL
4
5
6
7
8
9
G.ŞENGÜL
E.BATGI
10/D G/İNG10
11/A B/GRFK11
10/D G/İNG10
10/B E/İNG10
10/B E/İNG10
11/C Ç/İNG11
11/C Ç/İNG11
12/A B/REHB
11/A B/GRFK11
Ü.DEMİRCİ
11/A B/GRFK11
11/A B/GRFK11
11/A B/GRFK11
11/A B/GRFK11
09/A/MG9
09/A/MG9
10
11
12
DİCLE ŞÜKRÜ AYNA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
Ö.YABİN
Ö.SEVİNGEN
11/B E/EKAA11
11/B E/EKAA11
11/B E/EKAA11
11/B E/EKAA11
S.ÖGENDİR
E.AKMAN
11/D G/KGÜ11
R.KARAGÖZ
H.ARSLANTÜRK
E.BOĞA
11/D G/KGÜ11
11/D G/KGÜ11
11/D G/KGÜ11
11/D G/KGÜ11
10/C Ç/GA10
11/D G/KGÜ11
10/C Ç/GA10
11/D G/KGÜ11
10/C Ç/GA10
10/C Ç/GA10
12/C Ç/ANİ12
12/C Ç/ANİ12
T.C.
DİCLE KAYMAKAMLIĞI
Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
13.2.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A.ASLAN
F.DİNÇER
U.AKKAYA
M.ÇENET
S.AKDAĞ
Y.AKŞİN
N.ÇERMİK
Ş.KAYA
11/A B/TCİA11
09/A/MAT9
10/B E/MAT10
09/B/MAT9
12/D G/TED12
10/C Ç/DA10
11/D G/TED11
09/C/İNG9
11/A B/TCİA11
11/D G/TCİA11
09/A/MAT9
11/D G/TCİA11
11/C Ç/SMAT11
09/A/TAR9
10/D G/MAT10
09/A/TAR9
09/B/TAR9
09/B/TAR9
10/B E/MAT10
11/C Ç/SMAT11
12/B E/SM12
10/D G/MAT10
09/D/MAT9
12/B E/SM12
09/D/MAT9
09/B/MAT9
10/C Ç/MAT10
10/C Ç/MAT10
09/C/MAT9
09/C/MAT9
12/D G/TED12
12/D G/DA12
12/D G/DA12
09/B/DA9
09/B/DA9
12/D G/REHB
10/C Ç/DA10
11/A B/TED11
11/A B/TED11
10/C Ç/TED10
10/C Ç/TED10
12/B E/TED12
11/D G/TED11
10/B E/TED10
11/D G/FEL11
11/D G/FEL11
11/B E/TED11
11/B E/TED11
10
09/C/İNG9
C.YILDIZ
09/C/İNG9
09/A/BE9
09/D/İNG9
11/A B/BE11
09/D/İNG9
09/D/İNG9
11/A B/İNG11
11/A B/İNG11
K.TOSUN
09/A/BE9
09/C/MÜZ9
11/A B/BE11
09/C/KİM9
11/C Ç/BE11
11/C Ç/BE11
09/C/KİM9
09/A/KİM9
09/A/KİM9
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
7
A.ASLAN
F.DİNÇER
U.AKKAYA
10/B E/TAR10
09/A/MAT9
12/D G/SMAT12
10/B E/TAR10
10/C Ç/TAR10
09/A/MAT9
10/C Ç/TAR10
8
9
12/D G/SMAT12
10/D G/MAT10
10/C Ç/REHB
S.AKDAĞ
Y.AKŞİN
N.ÇERMİK
12/B E/TED12
11/C Ç/DA11
11/D G/DA11
12/D G/TED12
12/B E/TED12
12/B E/DA12
11/D G/SMAT11
10/D G/MAT10
10
M.ÇENET
11/D G/SMAT11
11/C Ç/TCİA11
11/C Ç/TCİA11
12/B E/REHB
12/B E/DA12
12/B E/SM12
09/C/DA9
12/B E/SM12
09/C/DA9
10/A B/MAT10
09/D/DMİH 9
10/A B/MAT10
11/C Ç/DA11
09/A/TED9
10/A B/TED10
11/A B/TED11
11/C Ç/TED11
11/D G/DA11
Ş.KAYA
11/D G/REHB
09/B/İNG9
09/D/TED9
09/B/İNG9
09/D/TED9
11/B E/TED11
09/B/İNG9
09/A/İNG9
09/A/İNG9
09/A/İNG9
C.YILDIZ
K.TOSUN
09/D/BE9
10/C Ç/KİM10
09/D/BE9
09/C/BE9
09/C/BE9
09/A/REHB
11/B E/BE11
11/B E/BE11
10/C Ç/KİM10
10/B E/KİM10
10/B E/KİM10
11/B E/REHB
10/A B/KİM10
10/A B/KİM10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
6
09/D/TAR9
7
8
9
F.DİNÇER
10/D G/TAR10
09/D/REHB
5
U.AKKAYA
10/B E/MAT10
10/B E/MAT10
09/D/TAR9
11/B E/TCİA11
09/D/MAT9
11/B E/TCİA11
09/D/MAT9
M.ÇENET
09/B/MAT9
S.AKDAĞ
09/B/MAT9
Y.AKŞİN
N.ÇERMİK
Ş.KAYA
11/A B/DA11
10/B E/TED10
09/A/İNG9
11/A B/DA11
11/A B/FEL11
11/A B/FEL11
10/C Ç/MAT10
09/A/TED9
10/C Ç/MAT10
09/A/TED9
09/C/MAT9
10/B E/TED10
09/D/TED9
09/C/TED9
09/C/TED9
09/C/MAT9
C.YILDIZ
K.TOSUN
09/D/KİM9
09/D/KİM9
09/A/İNG9
09/A/İNG9
11/B E/İNG11
11/B E/İNG11
10/C Ç/İNG10
10/C Ç/İNG10
11/D G/BE11
11/D G/BE11
10
11
12
1
A.ASLAN
2
3
4
09/B/DMİH 9
6
10/A B/TAR10
5
7
8
9
F.DİNÇER
U.AKKAYA
12/A B/SMAT12
10/B E/MAT10
12/A B/SMAT12
10/B E/MAT10
10/D G/MAT10
10/A B/MAT10
A.ASLAN
F.DİNÇER
U.AKKAYA
10/D G/MAT10
12/C Ç/DA12
10/C Ç/TED10
N.ÇERMİK
Ş.KAYA
C.YILDIZ
10/D G/TED10
09/B/İNG9
10/A B/BE10
10/D G/TED10
10/A B/DA10
12/C Ç/TED12
11/B E/FEL11
10/D G/DA10
09/B/TED9
11/B E/DA11
09/A/DA9
09/A/DA9
10/A B/MAT10
Y.AKŞİN
12/A B/TED12
12/C Ç/TED12
09/D/MAT9
10/C Ç/COĞ10
S.AKDAĞ
12/C Ç/DA12
09/D/MAT9
10/A B/TAR10
10/C Ç/COĞ10
M.ÇENET
10/A B/DA10
11/B E/FEL11
09/C/TED9
09/B/İNG9
09/B/İNG9
10/A B/BE10
09/D/MÜZ9
10/D G/BE10
10/D G/BE10
09/B/BE9
10/D G/DA10
K.TOSUN
09/B/BE9
11/A B/SSE 11
11/B E/DA11
11/A B/SSE 11
10
11
12
Gün
1
2
C
u
m
a
10/D G/TAR10
4
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
A.ASLAN
3
09/A/DMİH 9
5
09/C/TAR9
7
10/B E/COĞ10
4
6
8
9
09/C/TAR9
10/B E/COĞ10
12/C Ç/SMAT12
12/C Ç/SMAT12
09/A/MAT9
09/A/MAT9
11/A B/SMAT11
11/A B/SMAT11
10/A B/MAT10
10/A B/MAT10
11/B E/SM11
11/B E/SM11
11/B E/SM11
10
11
12
DİCLE ŞÜKRÜ AYNA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
M.ÇENET
S.AKDAĞ
Y.AKŞİN
N.ÇERMİK
Ş.KAYA
C.YILDIZ
K.TOSUN
10/C Ç/MAT10
12/A B/TED12
10/A B/TED10
11/C Ç/FEL11
09/C/İNG9
10/B E/BE10
09/B/KİM9
10/C Ç/MAT10
09/B/MAT9
09/B/MAT9
09/C/MAT9
09/C/MAT9
12/A B/TED12
12/C Ç/TED12
10/A B/TED10
09/C/DMİH 9
12/C Ç/REHB
12/A B/DA12
09/B/TED9
12/A B/DA12
09/D/DA9
09/D/DA9
09/B/TED9
11/C Ç/TED11
11/C Ç/TED11
11/C Ç/FEL11
10/D G/TED10
10/B E/DA10
10/B E/DA10
11/D G/TED11
09/C/İNG9
09/C/İNG9
09/D/İNG9
09/D/İNG9
09/D/İNG9
10/A B/İNG10
10/A B/İNG10
10/B E/BE10
10/C Ç/BE10
10/C Ç/BE10
09/B/KİM9
11/C Ç/SSE 11
11/C Ç/SSE 11
11/B E/SSE11
09/A/MÜZ9
10/D G/KİM10
10/D G/KİM10
T.C.
DİCLE KAYMAKAMLIĞI
Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
13.2.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
10/B E/BİYO10
6
10/B E/BİYO10
5
7
8
9
10
10/B E/BİYO10
10/C Ç/BİYO10
10/C Ç/BİYO10
O.KARATEKE
09/D/DKAB9
E.EGİLMEZ
09/B/DKAB9
12/B E/DKAB12
12/D G/DKAB12
11/C Ç/DKAB11
11/B E/DKAB11
10/C Ç/BİYO10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
S.YAŞAR
4
5
6
7
8
9
S.YAŞAR
O.KARATEKE
10/A B/BİYO10
09/B/HZ.MUH
10/A B/BİYO10
10/A B/BİYO10
09/A/SB9
09/C/SB9
09/B/SB9
09/D/SB9
09/B/HZ.MUH
E.EGİLMEZ
09/D/HZ.MUH
09/D/HZ.MUH
10/A B/DKAB10
10/D G/DKAB10
09/C/REHB
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
09/A/DKAB9
09/C/HZ.MUH
09/C/HZ.MUH
E.EGİLMEZ
10/C Ç/FİZ10
10/C Ç/FİZ10
10/D G/FİZ10
10/D G/FİZ10
09/B/BİYO 9
7
09/B/BİYO 9
11/A B/DKAB11
09/A/FİZ9
S.YAŞAR
O.KARATEKE
E.EGİLMEZ
6
8
09/B/BİYO 9
9
11/D G/DKAB11
09/B/REHB
09/A/FİZ9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
09/A/BİYO 9
09/A/BİYO 9
10/B E/FİZ10
09/C/BİYO 9
09/C/BİYO 9
09/C/BİYO 9
10/B E/FİZ10
10/C Ç/DKAB10
09/C/DKAB9
10/B E/DKAB10
9
09/C/FİZ9
09/C/FİZ9
09/A/BİYO 9
8
09/D/FİZ9
09/D/FİZ9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
O.KARATEKE
5
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
S.YAŞAR
4
5
6
7
8
9
S.YAŞAR
O.KARATEKE
09/D/BİYO 9
09/A/HZ.MUH
09/D/BİYO 9
09/D/BİYO 9
10/D G/BİYO10
10/D G/BİYO10
10/D G/BİYO10
09/A/HZ.MUH
E.EGİLMEZ
12/A B/DKAB12
12/C Ç/DKAB12
10/A B/FİZ10
10/A B/FİZ10
09/B/FİZ9
09/B/FİZ9
10
11
12
DİCLE ŞÜKRÜ AYNA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
Öğretmenler Bazında Toplu Program
Download

T.C. DİCLE KAYMAKAMLIĞI Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik