ÇANKIRI VALİLİĞİ
ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
05.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
M.EROĞLU
H.DOĞAN
R.KARDAŞ
F.DARÇIN
A.12-B/MÜZ
4
5
6
11-B/ST11D4
7
D.EKEBAŞ
Ş.GÖKTAŞ
A.10-B/TE10
A.12-A/KK12
A.10-B/TE10
A.12-A/MÜZ
A.10-A/TE10
11-B/ST11D4
8
A.10-A/TE10
9
B.GÖKTAŞ
S.ALTINSOY
N.YEŞİLÇİMEN
10-A/KK10
A.10-A/KK10
11-A/MA11
10-A/HADS10
10-A/KK10
A.10-A/KK10
11-A/MA11
A.12-A/KK12
11-C/HİT
A.11-B/AKK11
10-A/FIKIH
12-B/İS.T
11-A/TEF
A.12-B/KEL
A.10-B/REH
A.9-A/ANKK9
12-A/REH
A.12-B/KK12
A.12-B/KK12
A.11-A/TEF
10-B/KK10
10-B/KK10
A.11-B/AKK11
12-A/HİT
A.10-B/HADS10
10
11
12
Gün
1
M.EROĞLU
H.DOĞAN
2
3
S
a
l
ı
M.MARANCI
Öğretmenler Bazında Toplu Program
M.MARANCI
11-B/TCİNK
4
11-B/TCİNK
5
6
R.KARDAŞ
F.DARÇIN
D.EKEBAŞ
8
B.GÖKTAŞ
S.ALTINSOY
12-A/KK12
A.12-A/İS.T
A.11-B/AKK11
12-A/KK12
A.11-B/HİT
12-A/İNG12
12-A/İS.T
A.11-B/AKK11
A.11-A/HİT
A.9-B/ANKK9
A.12-B/İS.T
A.10-A/KK10
A.12-A/KK12
10-A/KK10
A.9-B/ANKK9
11-A/KK11
A.12-A/KK12
9
12-B/HİT
11-C/HİT
12-B/MÜZ
11-A/KK11
7
Ş.GÖKTAŞ
10-A/KK10
A.10-A/KK10
A.10-B/KK10
A.10-B/KK10
N.YEŞİLÇİMEN
10-B/REH
12-B/KEL
11-A/MA11
11-A/MA11
10-B/HADS10
10-C/KK10
10-C/KK10
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
H.DOĞAN
M.MARANCI
R.KARDAŞ
F.DARÇIN
A.11-A/FELS
5
7
12-A/İNG12
8
Ş.GÖKTAŞ
B.GÖKTAŞ
S.ALTINSOY
N.YEŞİLÇİMEN
12-B/KK12
10-B/KK10
11-A/TEF
A.9-A/ANKK9
11-C/MD
12-B/KK12
10-B/FIKIH
A.11-B/FELS
6
11-A/MD
A.11-B/FELS
11-A/İNG11
10-B/KK10
11-A/HİT
11-A/HİT
11-B/HİT
A.11-A/HİT
A.12-A/ANMA12
A.12-A/ANMA12
A.12-B/İS.T
A.9-A/ANKK9
10-B/HADS10
A.11-A/ANMA11
A.11-A/ANMA11
11-C/REH
9
10
11
12
1
M.EROĞLU
H.DOĞAN
M.MARANCI
R.KARDAŞ
F.DARÇIN
D.EKEBAŞ
2
3
4
11-A/KK11
6
7
Ş.GÖKTAŞ
B.GÖKTAŞ
S.ALTINSOY
A.9-B/ANKK9
11-B/HİT
A.11-B/TEF
12-B/HİT
A.12-A/ANMA12
10-A/FIKIH
A.9-B/ANKK9
11-A/KK11
5
10-B/FIKIH
11-B/MD
11-A/İNG11
A.11-A/TEF
12-A/İS.T
A.12-A/İS.T
12-B/İS.T
8
A.12-A/ANMA12
A.12-B/ANMA12
A.12-B/ANMA12
N.YEŞİLÇİMEN
10-A/HADS10
A.12-B/KEL
A.9-A/ANKK9
12-A/TEF
9
10
11
12
Gün
1
M.EROĞLU
H.DOĞAN
M.MARANCI
R.KARDAŞ
F.DARÇIN
2
3
C
u
m
a
D.EKEBAŞ
A.11-A/FELS
11-C/TCİNK
4
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
M.EROĞLU
A.10-A/TE10
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D.EKEBAŞ
11-C/TCİNK
12-A/MÜZ
11-B/ST11D4
11-B/ST11D4
11-A/FELS
11-A/FELS
Ş.GÖKTAŞ
A.12-B/KK12
A.12-B/KK12
A.11-B/HİT
12-A/KK12
A.10-B/TE10
12-A/KK12
12-B/KK12
12-B/KK12
B.GÖKTAŞ
S.ALTINSOY
N.YEŞİLÇİMEN
12-A/HİT
10-C/KK10
10-C/KK10
A.11-B/TEF
12-B/KEL
A.10-B/KK10
A.11-A/ANMA11
A.10-B/KK10
A.12-B/ANMA12
A.12-B/ANMA12
A.11-A/ANMA11
12-A/TEF
A.10-B/HADS10
ÇANKIRI VALİLİĞİ
ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
05.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Y.ARSLAN
N.TULUMBACI
S.GÖKSU
S.DEBBAĞ
M.TOSYALIOĞLU A.BADİĞİNLİ
Ö.YUMUŞAK
H.KAYGUSUZ
12-B/MA
11-C/KK11
A.10-B/SİYER1
11-B/REH
A.9-D/ANMD9
A.11-B/TE11
A.11-A/SDA2
12-B/MA
12-A/MA
11-C/KK11
12-A/MA
11-B/KK11
12-A/KEL
A.12-A/HİT
A.10-B/FIKIH
11-C/MA11
11-C/MA11
11-B/KK11
A.12-B/KDT
A.11-B/AKEL11
A.9-A/ANMD9
A.9-A/ANMD9
A.12-A/TEF
A.9-B/TDBA9
10-C/SİYER1
A.9-C/ANMD9
A.9-C/ANMD9
A.9-D/ANMD9
11-B/TE11
10-B/MA10
A.9-C/DA9
10-B/MA10
12-B/SDA12A
10-C/TE10
10-C/TE10
A.9-A/TDBA9
A.10-A/HADS10
A.9-C/DA9
11-B/TEF
A.11-B/TE11
A.12-B/TE12
A.12-B/TE12
10-A/TE10
A.11-A/SDA2
M.ÖZDEMİR
C.DARÇIN
C.DARÇIN
A.9-D/TE9
11-A/DA11
11-A/DA11
A.9-C/TE9
12-A/SDA12A
A.9-C/TE9
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
9
Y.ARSLAN
N.TULUMBACI
S.GÖKSU
S.DEBBAĞ
M.TOSYALIOĞLU A.BADİĞİNLİ
Ö.YUMUŞAK
H.KAYGUSUZ
M.ÖZDEMİR
A.9-D/ANKK9
A.12-B/HİT
12-B/TEF
10-B/SİYER1
10-C/MA10
A.11-A/TE11
11-C/SDA2
A.10-A/DA10
A.9-D/ANKK9
10-C/FIKIH
A.12-A/HİT
A.10-A/FIKIH
10-C/HADS10
11-C/MA11
A.11-A/REH
11-C/MA11
12-A/MA
12-A/MA
10-A/SİYER1
A.11-A/AKEL11
A.12-B/TEF
A.12-A/KDT
A.9-C/ANKK9
A.9-B/ANMD9
A.9-C/ANKK9
12-B/KDT
A.9-B/ANMD9
11-C/AKEL11
A.9-C/TDBA9
A.11-B/ANMA11
A.11-B/ANMA11
A.10-A/SİYER1
10-C/MA10
A.12-B/REH
A.9-D/ANMD9
A.12-A/SDA2
10-A/MA10
11-B/TE11
A.9-D/ANMD9
10-A/MA10
A.12-A/SDA2
11-B/TE11
A.11-A/TE11
11-A/TE11
12-B/TE12
12-A/STE12
11-C/TE11
11-A/AKEL11
A.10-A/REH
S.DEBBAĞ
M.TOSYALIOĞLU A.BADİĞİNLİ
11-C/SDA2
A.9-A/DA9
A.9-A/DA9
A.9-D/DA9
11-B/DA11
11-C/TE11
11-B/DA11
A.10-A/DA10
A.9-B/TE9
A.9-B/TE9
A.10-B/DA10
A.10-B/DA10
A.9-A/TE9
A.9-A/TE9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
N.TULUMBACI
S.GÖKSU
A.9-D/ANKK9
A.12-B/HİT
A.12-A/KEL
12-B/MA
11-B/KK11
A.9-D/ANKK9
A.10-A/FIKIH
6
11-B/MA11
8
12-A/MA
7
9
11-B/MA11
A.10-B/ARP-10
A.9-A/REH
A.9-A/ANMD9
A.10-A/SİYER1
10-A/SİYER1
11-B/AKEL11
A.12-B/KDT
A.12-A/TE12
A.10-B/ARP-10
A.12-B/SDA2
12-A/TE12
A.10-A/ARP-10
12-A/SDA12A
12-B/STE12
A.10-A/ARP-10
A.9-A/ANMD9
Ö.YUMUŞAK
11-C/AKEL11
A.12-B/SDA2
11-C/TE11
A.12-A/DA12
A.12-A/DA12
12-A/TE12
A.11-A/TE11
H.KAYGUSUZ
A.11-B/DA11
M.ÖZDEMİR
C.DARÇIN
M.ÖZDEMİR
C.DARÇIN
A.11-B/DA11
A.9-C/TE9
11-C/DA11
11-C/DA11
10-B/TE10
10-B/TE10
11
12
1
Y.ARSLAN
2
4
5
S.GÖKSU
A.11-B/AKEL11
S.DEBBAĞ
M.TOSYALIOĞLU A.BADİĞİNLİ
10-C/SİYER1
10-B/MA10
11-B/AKEL11
11-C/KK11
12-B/TEF
10-B/SİYER1
11-B/MA11
A.11-A/AKK11
12-A/KDT
A.11-B/ANMA11
Y.ARSLAN
N.TULUMBACI
12-A/KEL
8
A.10-B/FIKIH
9
A.9-C/ANKK9
11-C/KK11
6
7
N.TULUMBACI
A.9-C/ANKK9
3
A.11-A/AKK11
A.11-A/AKEL11
12-B/KDT
11-C/TEF
A.11-B/ANMA11
Ö.YUMUŞAK
10-B/MA10
12-B/DA12
A.10-B/ARP-10
10-C/TE10
10-B/TE10
12-A/DA12
10-A/TE10
A.12-B/DA12
A.12-A/TE12
A.10-B/ARP-10
A.10-A/ARP-10
A.10-A/ARP-10
10-A/MA10
10-A/MA10
12-B/DA12
12-A/DA12
A.12-B/DA12
A.11-B/REH
10-A/TE10
H.KAYGUSUZ
A.11-A/DA11
A.11-A/DA11
A.9-D/DA9
A.12-A/TE12
10
11
12
Gün
1
2
4
5
12-B/MA
7
10-C/FIKIH
6
8
9
10
11
12
A.11-A/AKK11
A.11-A/AKK11
3
C
u
m
a
11-B/KK11
12-B/SDA12A
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
Y.ARSLAN
12-B/MA
11-B/MA11
A.12-A/TEF
S.GÖKSU
A.10-B/SİYER1
12-A/KDT
A.12-B/TEF
A.9-B/ANMD9
A.10-A/HADS10
A.12-A/KEL
10-C/HADS10
A.9-B/ANMD9
A.12-A/KDT
S.DEBBAĞ
A.9-D/TDBA9
11-A/AKEL11
11-B/TEF
A.9-C/ANMD9
A.9-C/ANMD9
11-C/TEF
M.TOSYALIOĞLU A.BADİĞİNLİ
10-C/MA10
10-C/MA10
Ö.YUMUŞAK
H.KAYGUSUZ
M.ÖZDEMİR
C.DARÇIN
12-B/TE12
11-A/SDA2
A.9-B/TE9
10-B/DA10
12-A/TE12
12-B/TE12
A.11-B/TE11
A.12-B/TE12
11-A/TE11
11-A/TE11
11-A/SDA2
11-B/SDA2
11-B/SDA2
A.9-D/TE9
A.9-D/TE9
A.11-B/SDA2
A.11-B/SDA2
A.9-A/TE9
10-B/DA10
A.9-B/DA9
A.9-B/DA9
10-C/DA10
10-C/DA10
10-A/DA10
10-A/DA10
ÇANKIRI VALİLİĞİ
ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
05.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
H.ARSLAN
A.AYDOĞAN
A.9-B/MAT6
10-C/MAT-10
A.9-A/MAT6
12-A/SMAT12
A.9-B/MAT6
5
10-B/MAT-10
7
10-A/MAT-10
6
8
9
10-B/MAT-10
10-A/MAT-10
10-C/MAT-10
11-B/SMAT11
A.9-D/MAT6
A.9-D/MAT6
A.9-C/REH
A.9-A/MAT6
A.BAŞARAN
Ş.İZMİRLİOĞLU
A.9-C/TAR9
R.MISIRLIOĞLU
A.12-A/SC12
11-C/SMAT11
A.9-A/TAR9
10-A/COĞ10
A.10-A/MAT-10
11-C/ST11D4
12-B/REH
10-C/TAR10
12-B/SC12
A.10-A/MAT-10
A.11-B/SMATA4
A.11-A/STA11
11-A/ST11D4
A.11-B/SMATA4
11-A/ST11D4
11-C/ST11D4
10-C/TAR10
A.9-A/COĞ9
U.EZER
Ö.GÜVENDİ
12-A/SC12
10-B/KİM-10
10-B/COĞ10
A.11-A/SEÇCOĞ
A.11-A/SEÇCOĞ
A.12-B/SC12
A.10-B/KİM-10
B.GÜN
12-B/TRF
10-C/KİM-10
A.9-B/BDN9
A.9-D/BİYO9
A.10-B/BE10
A.9-B/SB
A.11-A/BE11
B.GÜN
H.UYAROĞLU
A.9-D/BİYO9
A.9-D/COĞ9
11-A/BE11
A.12-A/TRF
A.10-A/KİM-10
A.9-B/KİM9
H.UYAROĞLU
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
H.AKGÜN
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
H.AKGÜN
H.ARSLAN
A.9-B/MAT6
A.9-C/MAT6
A.9-B/MAT6
10-A/MAT-10
10-A/MAT-10
6
12-A/SMAT12
8
A.11-A/SMATA4
7
9
A.11-A/SMATA4
A.AYDOĞAN
A.BAŞARAN
A.9-C/MAT6
A.12-B/ÇTDT12
10-C/MAT-10
A.11-A/STA11
A.11-B/STA11
10-C/MAT-10
A.12-B/SMATA4
Ş.İZMİRLİOĞLU
R.MISIRLIOĞLU
U.EZER
A.10-B/TAR10
11-B/SEÇCOĞ
11-A/SEÇCOĞ
A.10-B/TAR10
10-B/TAR10
10-B/TAR10
A.9-D/TAR9
12-B/ÇTVDT
A.12-B/SMATA4
11-B/SEÇCOĞ
A.10-B/COĞ10
A.12-A/SC12
11-A/SEÇCOĞ
Ö.GÜVENDİ
10-A/BİY10
A.10-A/COĞ10
A.10-B/BİY10
A.12-B/SC12
10-B/COĞ10
A.9-A/BİYO9
A.9-A/BİYO9
A.11-B/SEÇCOĞ
12-B/ÇTVDT
A.9-C/BİYO9
10-B/BİY10
A.11-B/SEÇCOĞ
10-B/BİY10
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6
7
8
9
A.9-B/MAT6
H.ARSLAN
A.12-B/SGEO12
10-A/MAT-10
A.11-B/SMATA4
A.12-A/SMATA4
A.9-D/MAT6
10-A/MAT-10
A.12-A/SMATA4
12-B/SMAT12
A.AYDOĞAN
A.11-B/SMATA4
A.9-D/MAT6
11-A/SMAT11
10-C/MAT-10
A.10-B/MAT-10
10-C/MAT-10
A.10-B/MAT-10
A.BAŞARAN
Ş.İZMİRLİOĞLU
12-A/ÇTVDT
10-A/TAR10
12-A/ÇTVDT
A.12-B/ÇTDT12
12-B/ÇTVDT
12-B/ÇTVDT
11-A/TCİNK
10-A/TAR10
R.MISIRLIOĞLU
A.9-C/TAR9
A.10-B/COĞ10
A.10-A/TAR10
A.11-B/SEÇCOĞ
A.10-A/TAR10
11-A/REH
Ö.GÜVENDİ
A.9-B/COĞ9
A.9-B/TAR9
10-A/REH
U.EZER
A.11-B/SEÇCOĞ
B.GÜN
H.UYAROĞLU
10-C/BİY10
11-B/BE11
10-C/BİY10
A.9-C/BİYO9
10-C/COĞ10
A.9-C/BİYO9
12-A/SC12
A.9-C/COĞ9
10-C/BE10
10-C/REH
10-B/BİY10
10-A/BE10
A.9-B/BİYO9
A.12-B/TRF
A.9-B/BİYO9
A.9-C/COĞ9
A.9-C/BDN9
A.9-D/BDN9
11
12
1
2
H.AKGÜN
3
12-B/SMAT12
5
A.11-A/SMATA4
4
6
7
8
9
A.11-A/SMATA4
H.ARSLAN
A.12-B/SMATA4
A.12-B/SMATA4
A.9-C/MAT6
A.9-C/MAT6
10-B/MAT-10
A.9-D/MAT6
A.9-B/REH
11-B/SMAT11
10-B/MAT-10
A.9-D/MAT6
A.AYDOĞAN
11-A/SMAT11
A.9-A/MAT6
A.BAŞARAN
Ş.İZMİRLİOĞLU
R.MISIRLIOĞLU
U.EZER
Ö.GÜVENDİ
B.GÜN
12-A/ÇTVDT
11-C/ST11D4
10-A/COĞ10
11-A/SEÇCOĞ
A.9-A/KİM9
A.10-B/BİY10
12-A/ÇTVDT
A.9-A/MAT6
A.11-B/STA11
A.10-B/MAT-10
A.12-A/REH
A.10-A/MAT-10
11-A/ST11D4
A.10-B/MAT-10
A.10-A/MAT-10
A.9-D/TAR9
11-C/ST11D4
A.9-B/TAR9
A.9-A/TAR9
11-A/ST11D4
A.9-A/COĞ9
11-B/SEÇCOĞ
11-B/SEÇCOĞ
12-B/SC12
A.10-A/COĞ10
11-A/SEÇCOĞ
10-C/COĞ10
A.9-B/COĞ9
11-C/SEÇCOĞ
A.9-B/KİM9
10-A/KİM-10
10-C/KİM-10
H.UYAROĞLU
A.10-A/BİY10
A.10-A/BİY10
A.9-C/KİM9
10-C/BİY10
A.9-D/KİM9
A.9-A/BİYO9
A.10-B/KİM-10
11-C/SEÇCOĞ
A.10-B/BİY10
A.9-B/BİYO9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
A.9-B/MAT6
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
H.AKGÜN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H.AKGÜN
H.ARSLAN
A.AYDOĞAN
A.BAŞARAN
A.12-A/SMATA4
A.9-C/MAT6
A.10-A/MAT-10
A.11-B/TCİNK
A.12-A/SMATA4
10-B/MAT-10
10-B/MAT-10
A.9-C/MAT6
A.12-A/SGEO12
A.10-A/MAT-10
A.10-B/MAT-10
A.10-B/MAT-10
A.11-B/TCİNK
11-A/TCİNK
11-C/SMAT11
A.12-A/ÇTDT12
A.9-A/MAT6
A.11-A/TCİNK
A.9-A/MAT6
A.12-A/ÇTDT12
A.11-A/TCİNK
Ş.İZMİRLİOĞLU
R.MISIRLIOĞLU
11-C/SEÇCOĞ
11-C/SEÇCOĞ
A.9-D/COĞ9
U.EZER
A.11-A/SEÇCOĞ
A.11-A/SEÇCOĞ
Ö.GÜVENDİ
B.GÜN
H.UYAROĞLU
A.9-D/REH
10-A/BİY10
A.9-A/BDN9
A.9-A/SB
12-A/TRF
A.10-A/BİY10
A.11-B/BE11
A.9-A/KİM9
10-A/KİM-10
A.10-A/KİM-10
10-B/KİM-10
A.9-D/KİM9
A.9-C/KİM9
10-A/BİY10
A.9-D/SB
A.9-C/SB
A.9-D/BİYO9
10-B/BE10
11-C/BE11
A.10-A/BE10
ÇANKIRI VALİLİĞİ
ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
05.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
H.ÇAKMAK
İ.İNGİLİZCE
6
A.11-B/AİNG11
A.9-B/AİNG9
8
A.12-A/AİNG12
12-B/İNG12
1
M.ÖRNEK
M.ABRA
2
3
4
5
7
A.11-A/AİNG11
9
A.9-B/AİNG9
10
11
12
Gün
1
M.ÖRNEK
M.ABRA
H.ÇAKMAK
2
İ.İNGİLİZCE
A.9-A/AİNG9
A.9-A/AİNG9
3
S
a
l
ı
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
A.9-C/AİNG9
7
A.9-D/AİNG9
6
A.9-C/AİNG9
8
A.9-D/AİNG9
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
6
10-C/FİZ10
5
7
8
9
M.ABRA
A.9-C/FİZ9
A.9-A/FİZ9
H.ÇAKMAK
İ.İNGİLİZCE
A.10-A/İNG10
11-C/İNG11
A.10-A/İNG10
A.10-B/İNG10
10-B/FİZ10
A.10-B/İNG10
10-A/FİZ10
A.11-A/AİNG11
A.9-D/FİZ9
A.11-A/AİNG11
11-B/İNG11
A.9-D/AİNG9
A.9-D/AİNG9
A.9-B/AİNG9
A.9-B/AİNG9
A.9-A/AİNG9
A.9-A/AİNG9
10
11
12
1
2
3
M.ÖRNEK
10-C/FİZ10
A.9-D/FİZ9
6
A.9-B/FİZ9
5
7
8
9
M.ABRA
A.10-A/FİZ10
4
H.ÇAKMAK
İ.İNGİLİZCE
A.12-A/AİNG12
A.9-D/AİNG9
A.12-A/AİNG12
A.12-B/AİNG12
A.9-C/FİZ9
A.11-B/AİNG11
A.9-A/FİZ9
10-C/İNG10
10-B/FİZ10
11-C/İNG11
A.9-D/AİNG9
A.11-B/AİNG11
11-B/İNG11
10-C/İNG10
A.9-C/AİNG9
A.9-C/AİNG9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
A.10-B/FİZ10
4
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
M.ÖRNEK
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M.ÖRNEK
M.ABRA
A.10-B/FİZ10
11-B/FELS
A.9-B/FİZ9
10-A/FİZ10
A.10-A/FİZ10
11-B/FELS
11-C/FELS
11-C/FELS
H.ÇAKMAK
İ.İNGİLİZCE
A.12-B/AİNG12
A.9-C/AİNG9
10-A/İNG10
A.9-A/AİNG9
A.12-B/AİNG12
10-A/İNG10
10-B/İNG10
10-B/İNG10
12-B/İNG12
A.9-C/AİNG9
A.9-A/AİNG9
A.9-B/AİNG9
A.9-B/AİNG9
Download

ÇANKIRI VALİLİĞİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 05.01.2015