ÇANKIRI VALİLİĞİ
ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
05.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
A.10-A
A.10-B
1
KK10/B.GÖ
COĞ10/U.EZ
MAT-10/H.AR
BE11/H.UY
TE11/A.BA
KK11/N.TU
SMAT12/H.AK
MA/Y.AR
KK10/S.AL
KİM-10/Ö.GÜ
3
COĞ10/R.MI
MA10/M.TO
SİYER1/S.DE
MA11/N.YE
SMAT11/H.AR
SMAT11/A.AY
MA/Y.AR
TRF/H.UY
KİM-10/Ö.GÜ
TE10/D.EK
2
4
5
6
7
8
9
KK10/B.GÖ
HADS10/N.YE
TE10/Ö.YU
FIKIH/Ş.GÖ
MAT-10/H.AK
MAT-10/H.AK
KİM-10/Ö.GÜ
MA10/M.TO
MAT-10/H.AK
MAT-10/H.AK
KK10/B.GÖ
KK10/B.GÖ
MAT-10/H.AR
KİM-10/Ö.GÜ
TE10/A.BA
TE10/A.BA
TAR10/Ş.İZ
TAR10/Ş.İZ
MA11/N.YE
DA11/H.KA
DA11/H.KA
TEF/S.AL
ST11D4/A.BA
ST11D4/A.BA
REH/S.DE
KK11/N.TU
KK11/N.TU
ST11D4/M.MA
ST11D4/M.MA
TEF/S.DE
KK11/N.TU
HİT/B.GÖ
ST11D4/Ş.İZ
ST11D4/Ş.İZ
MA11/Y.AR
MA11/Y.AR
SC12/U.EZ
MA/Y.AR
REH/Ş.GÖ
KEL/Y.AR
HİT/S.AL
SDA12A/A.BA
MA/Y.AR
SDA12A/A.BA
REH/R.MI
İS.T/B.GÖ
SC12/R.MI
İNG12/İ.İN
KK10/S.AL
MAT-10/A.AY
MAT-10/A.AY
TE10/D.EK
TE10/D.EK
HADS10/N.TU
SİYER1/S.GÖ
TE10/D.EK
FIKIH/Y.AR
BE10/H.UY
HADS10/N.YE
REH/S.AL
10
11
12
Gün
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
A.10-A
A.10-B
1
SİYER1/S.GÖ
REH/N.YE
MA10/M.TO
SEÇCOĞ/U.EZ
SEÇCOĞ/R.MI
SDA2/H.KA
KK12/Ş.GÖ
HİT/B.GÖ
DA10/M.ÖZ
TAR10/Ş.İZ
3
MAT-10/H.AK
TAR10/Ş.İZ
FIKIH/Y.AR
TE11/Ö.YU
TCİNK/M.MA
AKEL11/S.DE
İS.T/B.GÖ
KEL/N.YE
COĞ10/U.EZ
BİY10/B.GÜ
2
S
a
l
ı
10-A
Sınıflar Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
9
BİY10/B.GÜ
MAT-10/H.AK
MA10/M.TO
MA10/M.TO
KK10/B.GÖ
KK10/B.GÖ
SİYER1/S.DE
TAR10/Ş.İZ
COĞ10/U.EZ
HADS10/N.YE
BİY10/B.GÜ
BİY10/B.GÜ
MA10/M.TO
HADS10/N.TU
MAT-10/H.AR
MAT-10/H.AR
KK10/N.YE
KK10/N.YE
SEÇCOĞ/U.EZ
MA11/N.YE
MA11/N.YE
KK11/R.KA
KK11/R.KA
AKEL11/S.DE
SEÇCOĞ/R.MI
TCİNK/M.MA
TE11/A.BA
TE11/A.BA
DA11/H.KA
DA11/H.KA
SDA2/H.KA
HİT/B.GÖ
MA11/Y.AR
MA11/Y.AR
TE11/A.BA
TE11/A.BA
KK12/Ş.GÖ
İNG12/R.KA
STE12/Ö.YU
SMAT12/H.AK
MA/Y.AR
MA/Y.AR
TEF/S.GÖ
TE12/Ö.YU
MÜZ/R.KA
KDT/S.GÖ
ÇTVDT/A.BA
ÇTVDT/A.BA
DA10/M.ÖZ
FIKIH/Y.AR
KK10/S.AL
KK10/S.AL
SİYER1/S.DE
REH/M.TO
TAR10/Ş.İZ
COĞ10/R.MI
DA10/M.ÖZ
DA10/M.ÖZ
KK10/S.AL
KK10/S.AL
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
A.10-A
A.10-B
KK10/B.GÖ
BİY10/B.GÜ
REH/U.EZ
İNG11/İ.İN
MD/Ş.GÖ
ÇTVDT/A.BA
SDA12A/A.BA
İNG10/H.ÇA
FİZ10/M.ÖR
3
MAT-10/H.AK
HADS10/N.YE
BE10/H.UY
HİT/B.GÖ
KK11/N.TU
TCİNK/H.DO
TE12/Ö.YU
KK12/Ş.GÖ
FIKIH/Y.AR
ARP-10/M.TO
2
4
5
6
7
8
9
TAR10/Ş.İZ
MAT-10/H.AK
REH/Ş.İZ
BE10/H.UY
FİZ10/M.ÖR
SİYER1/S.GÖ
KK10/B.GÖ
FIKIH/Ş.GÖ
FİZ10/M.ÖR
BİY10/B.GÜ
TE10/Ö.YU
TE10/Ö.YU
BİY10/B.GÜ
REH/H.UY
COĞ10/U.EZ
FİZ10/M.ÖR
MAT-10/H.AR
MAT-10/H.AR
TEF/S.AL
HİT/B.GÖ
MD/Ş.GÖ
SMAT11/A.AY
İNG11/F.DA
TCİNK/A.BA
BE11/H.UY
KK11/N.TU
HİT/B.GÖ
MA11/Y.AR
MA11/Y.AR
AKEL11/S.DE
İNG11/İ.İN
DA11/H.KA
DA11/H.KA
TE11/A.BA
AKEL11/S.DE
REH/B.GÖ
ÇTVDT/A.BA
TE12/Ö.YU
SDA12A/A.BA
SC12/U.EZ
İNG12/R.KA
MA/Y.AR
KK12/Ş.GÖ
MA/Y.AR
STE12/Ö.YU
ÇTVDT/A.BA
ÇTVDT/A.BA
SMAT12/H.AK
İNG10/H.ÇA
ARP-10/M.TO
ARP-10/M.TO
SİYER1/S.DE
TAR10/Ş.İZ
TAR10/Ş.İZ
ARP-10/M.TO
İNG10/H.ÇA
İNG10/H.ÇA
COĞ10/R.MI
MAT-10/A.AY
MAT-10/A.AY
10
11
Gün
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
A.10-A
A.10-B
1
FIKIH/Ş.GÖ
MA10/M.TO
FİZ10/M.ÖR
SMAT11/A.AY
AKEL11/S.DE
İNG11/İ.İN
ÇTVDT/A.BA
DA12/A.BA
COĞ10/U.EZ
BİY10/B.GÜ
3
HADS10/N.YE
TE10/Ö.YU
TE10/A.BA
SEÇCOĞ/U.EZ
SEÇCOĞ/R.MI
ST11D4/Ş.İZ
İS.T/B.GÖ
SMAT12/H.AK
BİY10/B.GÜ
ARP-10/M.TO
2
4
5
6
7
8
9
COĞ10/R.MI
KİM-10/Ö.GÜ
TE10/Ö.YU
TE10/Ö.YU
MA10/M.TO
MA10/M.TO
MA10/M.TO
FIKIH/Ş.GÖ
SİYER1/S.DE
MAT-10/H.AK
MAT-10/H.AK
FİZ10/M.ÖR
SİYER1/S.DE
COĞ10/U.EZ
KİM-10/Ö.GÜ
BİY10/B.GÜ
İNG10/H.ÇA
İNG10/H.ÇA
SEÇCOĞ/U.EZ
KK11/R.KA
KK11/R.KA
İNG11/F.DA
ST11D4/A.BA
ST11D4/A.BA
HİT/B.GÖ
SEÇCOĞ/R.MI
MD/Ş.GÖ
İNG11/İ.İN
MA11/Y.AR
SMAT11/H.AR
ST11D4/Ş.İZ
KK11/N.TU
KK11/N.TU
TEF/S.DE
SEÇCOĞ/R.MI
SEÇCOĞ/R.MI
ÇTVDT/A.BA
DA12/A.BA
DA12/A.BA
KEL/Y.AR
KDT/S.GÖ
TEF/N.YE
DA12/A.BA
HİT/B.GÖ
TEF/S.GÖ
SC12/R.MI
İS.T/B.GÖ
KDT/S.GÖ
FİZ10/M.ÖR
BİY10/B.GÜ
ARP-10/M.TO
ARP-10/M.TO
MAT-10/A.AY
MAT-10/A.AY
BİY10/B.GÜ
ARP-10/M.TO
MAT-10/A.AY
MAT-10/A.AY
KİM-10/Ö.GÜ
FIKIH/Y.AR
10
11
12
Gün
10-A
10-B
10-C
11-A
11-B
11-C
12-A
12-B
A.10-A
A.10-B
1
BİY10/B.GÜ
DA10/C.DA
KK10/N.YE
SDA2/H.KA
FELS/M.AB
SEÇCOĞ/R.MI
TE12/Ö.YU
İNG12/İ.İN
MAT-10/A.AY
SİYER1/S.GÖ
3
FİZ10/M.ÖR
MAT-10/H.AK
MA10/M.TO
TCİNK/A.BA
SDA2/H.KA
FELS/M.AB
KDT/S.GÖ
TE12/Ö.YU
TE10/D.EK
MAT-10/A.AY
2
C
u
m
a
10-B
TAR10/Ş.İZ
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
10-A
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİY10/B.GÜ
KİM-10/Ö.GÜ
İNG10/H.ÇA
İNG10/H.ÇA
DA10/C.DA
DA10/C.DA
DA10/C.DA
MAT-10/H.AK
BE10/H.UY
KİM-10/Ö.GÜ
İNG10/H.ÇA
İNG10/H.ÇA
KK10/N.YE
MA10/M.TO
DA10/C.DA
DA10/C.DA
FIKIH/Y.AR
HADS10/N.TU
SDA2/H.KA
AKEL11/S.DE
FELS/F.DA
FELS/F.DA
TE11/Ö.YU
TE11/Ö.YU
FELS/M.AB
SDA2/H.KA
TEF/S.DE
ST11D4/M.MA
ST11D4/M.MA
MA11/Y.AR
SEÇCOĞ/R.MI
FELS/M.AB
SMAT11/A.AY
TCİNK/H.DO
BE11/H.UY
TEF/S.DE
HİT/S.AL
TRF/H.UY
KK12/Ş.GÖ
KK12/Ş.GÖ
TEF/N.YE
MÜZ/M.ER
TE12/Ö.YU
KEL/N.YE
MA/Y.AR
MA/Y.AR
KK12/Ş.GÖ
KK12/Ş.GÖ
MAT-10/A.AY
FİZ10/M.ÖR
KİM-10/Ö.GÜ
BİY10/B.GÜ
HADS10/N.TU
BE10/H.UY
FİZ10/M.ÖR
MAT-10/A.AY
KK10/S.AL
KK10/S.AL
TE10/D.EK
HADS10/N.YE
ÇANKIRI VALİLİĞİ
ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
05.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
A.11-B
A.12-A
A.12-B
A.9-A
A.9-B
A.9-C
A.9-D
1
SDA2/H.KA
TE11/Ö.YU
SC12/R.MI
KDT/S.GÖ
MAT6/A.AY
TDBA9/S.DE
TAR9/Ş.İZ
ANMD9/M.TO
3
SEÇCOĞ/U.EZ
AKEL11/S.GÖ
KK12/Ş.GÖ
TE12/Ö.YU
TAR9/Ş.İZ
MAT6/H.AK
DA9/A.BA
TE9/H.KA
2
4
5
6
7
8
9
SDA2/H.KA
SEÇCOĞ/U.EZ
TEF/B.GÖ
STA11/A.BA
AİNG11/H.ÇA
BE11/H.UY
TE11/Ö.YU
AKK11/S.AL
AKK11/S.AL
AİNG11/H.ÇA
SMATA4/H.AR
SMATA4/H.AR
TRF/H.UY
KK12/Ş.GÖ
MÜZ/R.KA
HİT/N.TU
TEF/N.TU
AİNG12/H.ÇA
MÜZ/M.ER
TE12/Ö.YU
SC12/U.EZ
KEL/N.YE
KK12/Ş.GÖ
KK12/Ş.GÖ
MAT6/A.AY
ANMD9/S.GÖ
ANMD9/S.GÖ
COĞ9/R.MI
TDBA9/S.DE
ANKK9/N.YE
MAT6/H.AK
BDN9/H.UY
KİM9/Ö.GÜ
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
SB/B.GÜ
DA9/A.BA
ANMD9/S.DE
ANMD9/S.DE
REH/H.AR
TE9/H.KA
TE9/H.KA
ANMD9/M.TO
MAT6/H.AR
MAT6/H.AR
BİYO9/B.GÜ
BİYO9/B.GÜ
COĞ9/R.MI
10
11
12
Gün
A.11-A
A.11-B
A.12-A
A.12-B
A.9-A
A.9-B
A.9-C
A.9-D
1
TE11/Ö.YU
AKK11/S.AL
HİT/N.TU
REH/A.BA
AİNG9/İ.İN
MAT6/H.AK
BİYO9/B.GÜ
ANKK9/Y.AR
3
AKEL11/S.GÖ
HİT/Ş.GÖ
SDA2/A.BA
ÇTDT12/A.BA
DA9/H.KA
TE9/M.ÖZ
MAT6/H.AR
ANMD9/M.TO
2
S
a
l
ı
A.11-A
Sınıflar Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
9
TE11/Ö.YU
HİT/S.AL
STA11/A.BA
REH/N.TU
SMATA4/H.AK
SMATA4/H.AK
AKK11/S.AL
STA11/A.BA
ANMA11/S.DE
ANMA11/S.DE
SEÇCOĞ/R.MI
SEÇCOĞ/R.MI
İS.T/B.GÖ
SDA2/A.BA
KDT/S.GÖ
SC12/R.MI
KK12/Ş.GÖ
KK12/Ş.GÖ
HİT/N.TU
SC12/U.EZ
TEF/N.TU
İS.T/B.GÖ
SMATA4/H.AR
SMATA4/H.AR
AİNG9/İ.İN
DA9/H.KA
BİYO9/B.GÜ
BİYO9/B.GÜ
TE9/M.ÖZ
TE9/M.ÖZ
MAT6/H.AK
TE9/M.ÖZ
ANKK9/Ş.GÖ
ANKK9/Ş.GÖ
ANMD9/S.GÖ
ANMD9/S.GÖ
MAT6/H.AR
TDBA9/S.DE
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
ANKK9/N.TU
ANKK9/N.TU
ANKK9/Y.AR
ANMD9/M.TO
TAR9/Ş.İZ
DA9/H.KA
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
A.12-A
A.12-B
A.9-A
A.9-B
A.9-C
A.9-D
DA11/H.KA
TE12/Ö.YU
SGEO12/H.AR
ANKK9/N.YE
MAT6/H.AK
BDN9/H.UY
ANKK9/Y.AR
3
FELS/F.DA
SMATA4/H.AR
ANMA12/S.AL
SDA2/A.BA
REH/S.GÖ
COĞ9/U.EZ
TE9/H.KA
AİNG9/İ.İN
2
4
5
6
7
8
9
FELS/F.DA
ANMA11/N.YE
ANMA11/N.YE
TE11/Ö.YU
AİNG11/H.ÇA
AİNG11/H.ÇA
DA11/H.KA
SMATA4/H.AR
FELS/F.DA
FELS/F.DA
SEÇCOĞ/R.MI
SEÇCOĞ/R.MI
KEL/S.GÖ
ANMA12/S.AL
SMATA4/H.AK
SMATA4/H.AK
DA12/A.BA
DA12/A.BA
HİT/N.TU
SDA2/A.BA
ÇTDT12/A.BA
İS.T/B.GÖ
KDT/S.GÖ
TRF/H.UY
ANKK9/N.YE
FİZ9/M.ÖR
ANMD9/S.GÖ
ANMD9/S.GÖ
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
MAT6/H.AK
TAR9/Ş.İZ
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
BİYO9/B.GÜ
BİYO9/B.GÜ
FİZ9/M.ÖR
BİYO9/B.GÜ
BİYO9/B.GÜ
TAR9/Ş.İZ
COĞ9/U.EZ
COĞ9/U.EZ
ANKK9/Y.AR
AİNG9/İ.İN
MAT6/H.AR
MAT6/H.AR
BDN9/H.UY
FİZ9/M.ÖR
10
11
Gün
A.11-A
A.11-B
A.12-A
A.12-B
A.9-A
A.9-B
A.9-C
A.9-D
1
TEF/B.GÖ
REH/Ö.YU
AİNG12/H.ÇA
SMATA4/H.AR
COĞ9/R.MI
KİM9/Ö.GÜ
ANKK9/N.TU
TAR9/Ş.İZ
3
DA11/H.KA
AKEL11/S.GÖ
ANMA12/S.AL
AİNG12/H.ÇA
MAT6/A.AY
ANKK9/Ş.GÖ
MAT6/H.AR
AİNG9/İ.İN
2
4
5
6
7
8
9
DA11/H.KA
SMATA4/H.AK
SMATA4/H.AK
AKEL11/S.GÖ
AKK11/N.TU
AKK11/N.TU
TEF/S.AL
STA11/A.BA
AİNG11/H.ÇA
AİNG11/H.ÇA
ANMA11/S.DE
ANMA11/S.DE
AİNG12/H.ÇA
ANMA12/S.AL
İS.T/B.GÖ
REH/A.BA
TE12/Ö.YU
TE12/Ö.YU
SMATA4/H.AR
KEL/N.YE
ANMA12/S.AL
ANMA12/S.AL
DA12/A.BA
DA12/A.BA
KİM9/Ö.GÜ
MAT6/A.AY
TAR9/Ş.İZ
ANKK9/N.YE
FİZ9/M.ÖR
BİYO9/B.GÜ
ANKK9/Ş.GÖ
TAR9/Ş.İZ
COĞ9/U.EZ
FİZ9/M.ÖR
BİYO9/B.GÜ
REH/H.AK
ANKK9/N.TU
MAT6/H.AR
FİZ9/M.ÖR
KİM9/Ö.GÜ
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
FİZ9/M.ÖR
DA9/H.KA
MAT6/H.AR
MAT6/H.AR
KİM9/Ö.GÜ
10
11
12
Gün
A.11-A
A.11-B
A.12-A
A.12-B
A.9-A
A.9-B
A.9-C
A.9-D
1
AKK11/N.TU
TCİNK/A.BA
SMATA4/H.AK
KK12/Ş.GÖ
TE9/M.ÖZ
FİZ9/M.ÖR
MAT6/H.AR
TDBA9/S.DE
3
SEÇCOĞ/U.EZ
HİT/Ş.GÖ
SGEO12/H.AR
AİNG12/H.ÇA
KİM9/Ö.GÜ
DA9/C.DA
AİNG9/İ.İN
SB/B.GÜ
2
C
u
m
a
A.11-B
HİT/S.AL
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
A.11-A
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AKK11/N.TU
SEÇCOĞ/U.EZ
ANMA11/N.YE
ANMA11/N.YE
TCİNK/A.BA
TCİNK/A.BA
TCİNK/A.BA
TEF/S.AL
TE11/Ö.YU
BE11/H.UY
SDA2/H.KA
SDA2/H.KA
SMATA4/H.AK
TEF/N.TU
ÇTDT12/A.BA
ÇTDT12/A.BA
KEL/S.GÖ
KDT/S.GÖ
KK12/Ş.GÖ
AİNG12/H.ÇA
TEF/N.TU
TE12/Ö.YU
ANMA12/S.AL
ANMA12/S.AL
BDN9/H.UY
SB/B.GÜ
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
MAT6/A.AY
MAT6/A.AY
TE9/M.ÖZ
DA9/C.DA
ANMD9/S.GÖ
ANMD9/S.GÖ
AİNG9/İ.İN
AİNG9/İ.İN
MAT6/H.AR
AİNG9/İ.İN
SB/B.GÜ
ANMD9/S.DE
ANMD9/S.DE
KİM9/Ö.GÜ
REH/Ö.GÜ
COĞ9/R.MI
TE9/H.KA
TE9/H.KA
KİM9/Ö.GÜ
BİYO9/B.GÜ
Download

ÇANKIRI VALİLİĞİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 05.01.2015