Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6572
*BENUR8SJ*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
İVEDİ
Sayı
Konu
:30579404/312/
:DÜZELTME - MAZERETLİ
KAYIT YENİLEME (3126350/312-6392 sayılı yazıların
son halidir.)
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.02.2015 tarihli ve 312-131/6629 sayılı yazısı.
Üniversitemiz Bahar Yarıyılı "Mazeretli Derse Yazılma" işlemleri 09 ŞUBAT 2015
- 13 ŞUBAT 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Daha önce planlanan halinden farklı olarak,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazısı ile öğrencilerimiz "Kredi başına Katkı Payı"
ödemelerini Şubat ayı sonuna kadar yapabilecekleri bildirilmiştir.
İlgi yazıya istinaden mazeretli kayıtlar için genel bir gerekçe oluştuğundan,
öğrencilerimiz mazeretli kayıtları 9 Şubat 2015 - 12 Şubat 2015 tarihleri arasında Sakarya
Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) üzerinden direkt olarak yapabileceklerdir.
Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) üzerinden yapamadıkları işlemler için
(Farklı bölümden/programdan ders alma, AKTS tamamlamak için ilave ders alma vb.)
bölümlerine dilekçe vereceklerdir. Bölümler/Programlar 9 Şubat 2015 - 12 Şubat 2015
tarihleri arasında topladıkları dilekçeleri değerlendirip, uygulama kararlarını 13 Şubat 2015
tarihinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Elektronik Yönetim Bilgi Sistemi (EBYS)
üzerinden Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir.
Bölüm / Program Başkanlıklarına duyurulması ve gereğinin yapılması hususunda
bilgilerinizi rica ederim.
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
EK :
İlgi yazı (1 sayfa)
DAĞITIM
Gereği:
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
Bilgi:
Sayın Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Sayın Prof.Dr. Musa EKEN
Sayın Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Sayın Prof.Dr. Atilla ARKAN
Sayın Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Sayın Reyhan YILDIRIM
Sayın Hilmi YANMAZ
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına
Genel Sekreterlik Rektörlük Binası Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan SAKARYA
Tel:0264 295 5021 Faks:0264 295 5031
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.genelskrt.sakarya.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BENUR8SJ*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
İşletme Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Kaynarca Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Arifiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Geyve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Genel Sekreterlik Rektörlük Binası Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan SAKARYA
Tel:0264 295 5021 Faks:0264 295 5031
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.genelskrt.sakarya.edu.tr
Download

mazeretli kayıt yenileme