T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
PERSONEL GÖREV DEVRİ TABLOSU
BİRİM
ALT BİRİM
: Devlet Konservatuvarı
: Tüm İdari Birimler
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün Akademik ve İdari Yönetimi ile birim görevli
personellerinin otomasyon yetkileri ile, izin, Hastalık ve birimden ayrılış durumlarında, görev devri
yoluyla yürütecekleri görevler belirlenerek aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
ADI SOYADI
Doc. Kürşad GÜLBEYAZ
UNVANI
Müdür
OTOMOSYON YEKİLERİ
E-Bütçe, KBS, SGB.net.
Okuma, İmza ve Onay
GÖREV DEVRİ
Yrd.Doc.Mustafa ŞAHİN
Öğr.Gör Tarkan YAZICI
ADI SOYADI
Yrd.Doc.Mustafa ŞAHİN
UNVANI
Müdür
Yardımcısı
OTOMOSYON YEKİLERİ
Personel Otomasyonu, KBS,
EBYS, Okuma, Paraf ve İmza
GÖREV DEVRİ
Öğr.Gör Tarkan YAZICI
ADI SOYADI
OTOMOSYON YEKİLERİ
Personel Otomasyonu, KBS,
EBYS, Okuma, Paraf ve İmza
GÖREV DEVRİ
Öğr.Gör Tarkan YAZICI
UNVANI
Müdür
Yardımcısı
ADI SOYADI
Yrd. Doc. Dr. Fikri
SOYSAL
UNVANI
SEB Bölüm
Başkanı
OTOMOSYON YEKİLERİ
Öğrenci Otomasyonu, EBYS,
Okuma, Paraf ve İmza
GÖREV DEVRİ
Doc. Kürşad
GÜLBEYAZ
Öğr.Gör. Soner OKAN
ADI SOYADI
Öğr.Gör. Soner OKAN
UNVANI
TEB Bölüm
Başkanı
OTOMOSYON YEKİLERİ
Öğrenci Otomasyonu, EBYS,
Okuma, Paraf ve İmza
GÖREV DEVRİ
Doç.Kürşad GÜLBEYAZ
Yrd. Doc. Dr. Fikri
SOYSAL
ADI SOYADI
Doc. Kürşad GÜLBEYAZ
UNVANI
THO Bölüm
Başkanı
OTOMOSYON YEKİLERİ
Öğrenci Otomasyonu, EBYS,
Okuma, Paraf ve İmza
GÖREV DEVRİ
Yrd. Doc. Dr. Fikri
SOYSAL
Öğr.Gör. Soner OKAN
ADI SOYADI
İzzettin Kocaman
UNVANI
Yüksekokul
Sekreteri
OTOMOSYON YEKİLERİ
Evrak Sevki, Okuma, Paraf,
İmza ve EBYS Birim Amiri
GÖREV DEVRİ
Yrd.Doc.Mustafa ŞAHİN
Şef.Remzi KAPLAN
ADI SOYADI
Melek ERKOL
ADI SOYADI
Hasan
YILMAZ
ADI
SOYADI
Nuh
PETEKKAYA
UNVANI
Veri
Haz.Kont.İşlt
YAZI İŞLERİ SERVİSİ
OTOMOSYON YEKİLERİ
EBYS ; Standart kullanıcı (Okuma, yazma ve
paraf).
UNVANI
MALİ İŞLER SERVİSİ
OTOMOSYON YEKİLERİ
GÖREV DEVRİ
Memur
KBS, SGB,EBYS; Standart kullanıcı (okuma,
yazma ve paraf)
Vahap GÜNAY
Mehmet ARSLANLI
ÖĞRENCİ İŞLER SERVİSİ
OTOMOSYON YEKİLERİ
UNVANI
Memur
EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve
paraf) Öğrenci Otomasyonu.
ADI SOYADI
Vahap GÜNAY
UNVANI
Veri Haz. Kont.
İşlt.
TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL SERVİSİ
OTOMOSYON YEKİLERİ
KBS, EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma
ve paraf
ADI SOYADI
Mehmet
ARSLANLI
UNVANI
MEMUR
PERSONEL VE EVRAK KAYIT SERVİSİ
OTOMOSYON YEKİLERİ
EBYS; Evrak kayıt, Evrak Sevk (okuma, yazma)
ADI SOYADI
Mehmet
ARSLANLI
GÖREV DEVRİ
UNVANI
MEMUR
BÖLÜM SEKRETERLERİ SERVİSİ
OTOMOSYON YEKİLERİ
EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve
paraf)
GÖREV DEVRİ
Mehmet ARSLANLI
GÖREV DEVRİ
Hasan YILMAZ
GÖREV DEVRİ
Nuh PETEKKAYA
GÖREV DEVRİ
Nuh PETEKKAYA
TEKNİK HİZMETLER
ADI SOYADI
UNVANI
Nihat ASLAN
Şef
OTOMOSYON YEKİLERİ
EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve
paraf)
GÖREV DEVRİ
Remzi KAPLAN
İÇ HİZMETLER
ADI SOYADI
Remzi
KAPLAN
UNVANI
Şef
OTOMOSYON YEKİLERİ
EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve
paraf)
GÖREV DEVRİ
Nihat ASLAN
Download

2- Mali İşler İş Akışı Şeması