İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ_MİMARLIK FAKÜLTESİ_MİMARLIK BÖLÜMÜ
MIM0008 DİPLOMA PROJESİ_ 2014-2015 GÜZ_ B GRUBU
Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK
Doç. Dr. Esra FİDANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Evren ENGİNÖZ
Yrd. Doç. Dr. Emre ARSLAN
Mimar Begüm YILMAZ BİLGİN
SİRKECİ’DE MEDYA KOMPLEKSİ____________________________________________
Sirkeci; yüz yılı aşan bir süreden beri Tarihi Sirkeci Garı başta olmak üzere ulaşım imkanları, işyerleri ve
turistik yapılarıyla İstanbul’un önemli bir çekim merkezi olmuştur. Ancak 1890 yılından beri İstanbul’a hizmet
veren Gar, Marmaray Projesi ile hızlı tren projelerinin işlerlik kazanmasından sonra kullanım dışı kalmıştır.
Gar ve çevresinin kent yaşamına yeniden kazandırılması kapsamında İstanbul Büyükşehir ile Fatih
Belediyeleri bir sahil yayalaştırma ve kent parkı projesini hayata geçirmeyi düşünmektedir.
Tarihi Sirkeci Tren Garı ile Sepetçiler Kasrı’nın çevrelediği bu alanda, çok programlı bir “Medya Kompleksi”
tasarımı yapılması düşünülmektedir. Bu kompleks, çeşitli etkinliklerin, gösterilerin, sergilerin ve medya
yayınlarının yapılabileceği açık ve yarı açık alanlar yanında, geçici ve kalıcı sergilemeye olanak tanıyan
(sergileme pavyonları, müze) kapalı mekanların birleşimi olarak düşünülecektir. Bir kent parkı-meydanının
parçası olarak ele alınacak olan bu kompleks içindeki birimler, birey ve toplulukların düşüncelerini özgürce
paylaşmalarına yönelik ortamı oluşturma potansiyeline sahip olacaktır.
NOT: “DİPLOMA PROJESİ DEĞERLENDİRMELERİ TÜM JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN BİRLİKTE
YAPILACAKTIR. ÖĞRETİM ÜYESİ SEÇİMLERİNİZİ BULUNDUĞU JÜRİ BAĞLAMINDA YAPINIZ.
Download

B Grubu - İstanbul Kültür Üniversitesi