2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
2015 Yılı Yatırımı
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
2014H040000
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Muhtelif Etüd-Proje
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2014H040010
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Tarihi Bina Restorasyonu
Hazine
Yardımı
5.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
5.000
2.000
2.000
Hazine
Yardımı
5.300
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.300
3.300
3.300
Toplam
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
5.300
2.000
2.000
Hazine
Yardımı
6.095
1.095
1.095
3.300
3.300
3.300
5.000
5.000
5.000
Toplam
Öz Gelir
Toplam
6.095
1.095
1.095
5.000
5.000
5.000
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
2015 Yılı Yatırımı
Proje No
Proje Adı
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Tarihi Yapıların Etüd Projesi
Hazine
Yardımı
4.000
500
500
500
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Tarihi Yapıların Restorasyonu
3.500
3.500
3.500
KURULUŞ TOPLAMI
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
2014H040020
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2014H040030
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
4.000
500
500
500
Hazine
Yardımı
4.240
500
500
500
3.500
3.500
3.500
3.740
3.740
3.740
Toplam
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
4.240
500
Hazine
Yardımı
4.876
876
3.740
3.740
3.740
4.000
4.000
4.000
Toplam
Öz Gelir
Toplam
4.876
876
4.000
4.000
4.000
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
2015 Yılı Yatırımı
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
Hazine
Yardımı
6.500
2016 Yılı Yatırımı
6.500
Hazine
Yardımı
6.890
6.500
6.500
2.500
4.000
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
6.890
Hazine
Yardımı
7.924
6.890
6.890
7.924
7.924
2.500
2.890
2.890
2.924
2.924
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
Toplam
Öz Gelir
Toplam
Öz Gelir
Toplam
7.924
a)2015'te Bitenler
2011H040150
2013H040000
Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi
Nafi Baba Tekkesi Restitüsyonu ve Şehitlik Restorasyonu
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
EGE ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
2015 Yılı Yatırımı
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2012H040130
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Tarihi Yapı Onarımı
Hazine
Yardımı
1.000
1.000
1.000
1.000
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
Toplam
1.000
1.000
1.000
1.000
Hazine
Yardımı
1.060
1.060
1.060
1.060
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
Toplam
1.060
1.060
1.060
1.060
Hazine
Yardımı
1.219
1.219
1.219
1.219
Öz Gelir
Toplam
1.219
1.219
1.219
1.219
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
2015 Yılı Yatırımı
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2013H040050
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Askeri Hastane Binası Restorasyonu
Hazine
Yardımı
3.800
3.800
3.800
3.800
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
Toplam
3.800
3.800
3.800
3.800
Hazine
Yardımı
4.028
4.028
4.028
4.028
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
Toplam
4.028
4.028
4.028
4.028
Hazine
Yardımı
4.632
4.632
4.632
4.632
Öz Gelir
Toplam
4.632
4.632
4.632
4.632
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
2015 Yılı Yatırımı
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2010H040150
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Çeviri Arayüzü Projesi
Hazine
Yardımı
5
5
5
5
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
Toplam
5
5
5
5
Hazine
Yardımı
5
5
5
5
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
Toplam
5
5
5
5
Hazine
Yardımı
6
6
6
6
Öz Gelir
Toplam
6
6
6
6
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
2015 Yılı Yatırımı
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
1999H040330
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu
Hazine
Yardımı
14000
14.000
14.000
14.000
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
Toplam
14000
14.000
14.000
14.000
Hazine
Yardımı
14840
14.840
14.840
14.840
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
Toplam
14840
14.840
14.840
14.840
Hazine
Yardımı
17066
17.066
17.066
17.066
Öz Gelir
Toplam
17066
17.066
17.066
17.066
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
KÜLTÜR
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
SEKTÖR:
KURULUŞ:
(Bin TL.)
Proje No
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2010H040160
2011H040200
2012H040500
C) YENİ PROJELER TOPLAMI
Yeni Proje
2015 Yılı Yatırımı
Proje Adı
a)2015'te Bitenler
Dijital Sinema Projesi
Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz.
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Çağdaş Sanat Müzesi
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Nusretiye Kasrı Restorasyonu
Hazine
Yardımı
21.500
500
500
10
490
20.000
1.000
1.000
1.000
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
21.500
500
500
10
490
Hazine
Yardımı
22.709
709
709
9
700
20.000
1.000
1.000
1.000
21.000
1.000
1.000
1.000
Toplam
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
22.709
709
709
9
700
Hazine
Yardımı
26.209
709
709
9
700
21.000
1.000
1.000
1.000
24.000
1.500
1.500
1.500
Toplam
Öz Gelir
Toplam
26.209
709
709
9
700
24.000
1.500
1.500
1.500
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
Proje No
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2003H040220
2015 Yılı Yatırımı
Proje Adı
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
2. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Rest. ve On.
Hazine
Yardımı
2.500
2.500
2.500
2.500
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
Toplam
2.500
2.500
2.500
2.500
Hazine
Yardımı
2.650
2.650
2.650
2.650
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
Toplam
2.650
2.650
2.650
2.650
Hazine
Yardımı
3.048
3.048
3.048
3.048
Öz Gelir
Toplam
3.048
3.048
3.048
3.048
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2014H040110
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Akdeniz Kültür Merkezi
2015 Yılı Yatırımı
Hazine
Yardımı
3.000
3.000
3.000
3.000
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
Toplam
3.000
3.000
3.000
3.000
Hazine
Yardımı
3.180
3.180
3.180
3.180
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
Toplam
3.180
3.180
3.180
3.180
Hazine
Yardımı
3.657
3.657
3.657
3.657
Öz Gelir
Toplam
3.657
3.657
3.657
3.657
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
Proje No
Proje Adı
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2014H040080
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Sualtı Arkeolojik Su Mirası Araştırması
Hazine
Yardımı
1.250
1.250
1.250
1.250
2015 Yılı Yatırımı
Öz Gelir
Toplam
1.250
1.250
1.250
1.250
Hazine
Yardımı
1.325
1.325
1.325
1.325
2016 Yılı Yatırımı
Öz Gelir
Toplam
1.325
1.325
1.325
1.325
Hazine
Yardımı
1.524
1.524
1.524
1.524
2017 Yılı Yatırımı
Öz Gelir
Toplam
1.524
1.524
1.524
1.524
2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU
SEKTÖR:
KURULUŞ:
KÜLTÜR
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Bin TL.)
Proje No
KURULUŞ TOPLAMI
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
2012H040230
2015 Yılı Yatırımı
Proje Adı
b) 2015'den Sonraya Kalanlar
Müze Tefrişatı
Hazine
Yardımı
750
750
750
750
Öz Gelir
2016 Yılı Yatırımı
Toplam
750
750
750
750
Hazine
Yardımı
795
795
795
795
Öz Gelir
2017 Yılı Yatırımı
Toplam
795
795
795
795
Hazine
Yardımı
914
914
914
914
Öz Gelir
Toplam
914
914
914
914
Download

6 Kültür Sektörü Proje Bazlı Ödenek Dağılımı Tablosu