Briefing
BILGILENDIRME
Den Haag Belediye
Meclisi
Uyeleri
4 KASIM 2014
HOŞ Geldiniz
Verleden
en NU
Hoe is dat
begonnen?
HOE IS DE RELATIE
BEGONNEN
Cornelius Haga,
1e ambassadeur
(1578-1654)
Cornelis
50 jaar Turken in
Nederland
Nederland telt 17 miljoen inwoners
1,5 miljoen Westerse
1,9 miljoen niet Westerse
415.000
356.000
345.000
141.000
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen
Dubbele nationaliteit
1e generatie 60%
2e generatie 85 %
Gemiddelde kindertal
Turks
Autochtone
1996
2012
2,53
1,47
1,99
1,82
Gemiddelde leeftijd van de moeder
1990
Turken
Autochtonen
22,4
27,9
2012
26,4
29,5
Instroom hoger
onderwijs
Turken
Marokkanen
1995
18%
22%
2012
41%
41%
Gehaald
Diploma
2003
Turken
48%
Marokkanen
55%
Autochtonen
70%
2012
54%
51%
71%
Turken
52%
Werk:netto arbeid
participatie
Marokkane
n
48%
Antilliaanse
57%
Autochtone
n
69%
Werkloosheid
Turken
11,3%
Marokkane
n
14,6%
Antilliaanse
12,5%
Autochtone
n
4,5%
Ondernemerschap
Turken
7,0%
Marokkanen Surinaams
4,0%
4,7%
Van 30.000 naar 70.000 ondernemers
in 2020
Autochtone
n
7,1%
Uitkering
Bijstand
Arbeidsongeschiktheid
Turken
9%
Marokkanen
14%
Antilliaanse
11%
Autochtonen
2%
WW
3% 11%
3%
9%
4%
5%
2%
7%
Wonen :Koophuis
2012
Turks
32%
Marokkaans
15%
Surinaams
36%
Autochtoons
62%
1998
15%
2006
26%
3%
16%
23%
33%
53%
60%
1960-1970
gastarbeiders
1970-1980
buitenlanders
1980-1990
migrant
1990-2000
medelanders
2000 en later
Mensen met
aanpassingsproblemen
1960-1970
Door familieleden en kennissen
1970-1980
Door coöperatieven
1980-1990
Door banken en bankieren
1990-2000
Door oplichters die zich
voordeden als Islamitische
holdings
2000 en later
De meeste mensen hebben hun
spaartegoed verloren en hebben
nu moeite met het rond komen
1960-1970
Simpele woningen naast fabrieken
1970-1980
Pension
1980-1990
In getto’s die afkomstig zijn van de
Tweede Wereldoorlog
1990-2000
Getto’s
2000 en later
Meren deels in achterstandswijken en
een kleine gedeelte in eigen
woningen
1960-1970
Zo sterk als staal
1970-1980
Een rollende steen
1980-1990
Zo zacht als aluminium en
nog werkzaam
1990-2000
Zo moe als een maai
2000 en later
Verzorging nodig
Hollanda Türk Müzesi Kronolojisi:
•
•
•
•
•
•
•
•
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hollanda da bir müze kurulması için ön araştırma
Kurum ve kuruluşlar arasında mutabakata varılması
Müzenin bir vakıf olarak teşekkülü
Müzenin tanıtımı, malzeme toplanması ve mekan arayışı
Geçici müze binasının tamiri, tadilatı, tefrişatı ve tezyinatı
Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400. Yılında Müzenin hizmete açılması
Kalıcı bir müze binası temini için arayışlar
Göçün 50. Yılında Hollanda Türk Müzesinin kendi binasının
Açılışı
Hoe gaan wij nu verder ?
- Van een tijdelijke locatie
- naar een permanent museum gebouw
Download

Presentatie Raadsleden - Turks Museum Nederland