EYTPE Uzaktan Eğitim Tezsiz YL Programı - 2014-15 Güz Dönemi Final Sınav Pro
TARİH
SAAT
12.00
13.00
28.01.2015
14:00
DERSİN ADI
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
(S)
Eğitimde İnsan Kaynaklarının Yönetimi
(S)
Eğitim Kurumlarında Örgütsel Değişme
ve Sorunları (S)
SORUMLU ÖĞRETİM
ELEMANI
Doç. Dr. İlknur MAYA
Doç. Dr. Hasan ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI
15.00
Yetişkin Eğitimi ve Yönetimi (S)
Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK
16.00
Eğitim Planlaması ve Sorunları (S)
Yrd Doç. Dr. Osman ÇEKİÇ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın
Grup
III.
Grup
III.
Grup
III.
Grup
III.
Grup
III.
Grup
9.00
Eğitim Denetimi ve Sorunları
10.00
Örgütsel Davranış ve Sorunları
Yrd Doç. Dr. Osman ÇEKİÇ
II. Grup
11.00
Okul Yönetimi
Doç. Dr. Hasan ARSLAN
II. Grup
13.30
Okulda Halkla İlişkiler (S)
Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK
II. Grup
14.30
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi (S)
Doç. Dr. İlknur MAYA
II. Grup
15.30
Eğitim Felsefesi (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI
II. Grup
14.30
Eğitim Finansmanı (S)
Yrd. Doç. Dr. Osman ÇEKİÇ
I. Grup
15.30
Sınıf Yönetimi ve Sorunları (S)
Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK
I. Grup
Doç. Dr. Hasan ARSLAN
I. Grup
BAŞAR
II. Grup
29.01.2014
9.00
Eğitim Bilimlerinde Yönetim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın
10.00
Eğitimde AraştırmaTeknikleri
11.00
Eğitim Örgütlerinde Liderlik
Doç. Dr. İlknur MAYA
I. Grup
12.00
Eğitim Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI
I. Grup
30.01.2014
BAŞAR
I. Grup
15 Güz Dönemi Final Sınav Programı
DERSLİK
C2-117
C2-117
C2-117
C2-117
GÖZETMENLER
Arş. Gör. Burcu BİLİR
Arş. Gör. Enes ERGÜN
Arş. Gör. Yaşar Oskay TAŞKIN
Arş. Gör. Dilek GÜZEL CANDAN
C2-117
Arş. Gör. Halime ÖZTÜRK
C2-117
Arş. Gör. Yaşar Oskay TAŞKIN
C2-309
Arş. Gör. Burcu BİLİR
C2-117
Arş. Gör. Halime ÖZTÜRK
C2-309
Arş. Gör. Burcu BİLİR
C2-117
Arş. Gör. Yaşar Oskay TAŞKIN
C2-309
Arş. Gör. Enes ERGÜN
C2-117
Arş. Gör. Dilek GÜZEL CANDAN
C2-309
Arş. Gör. Enes ERGÜN
C2-117
Arş. Gör. Yaşar Oskay TAŞKIN
C2-309
Arş. Gör. Dilek GÜZEL CANDAN
C2-117
Arş. Gör. Burcu BİLİR
C2-117
Arş. Gör. Halime ÖZTÜRK
C2-117
Arş. Gör. Enes ERGÜN
C2-117
Arş. Gör. Halime ÖZTÜRK
C2-309
Arş. Gör. Dilek GÜZEL CANDAN
C2-117
Arş. Gör. Enes ERGÜN
C2-309
Arş. Gör. Dilek GÜZEL CANDAN
C2-117
Arş. Gör. Halime ÖZTÜRK
C2-309
Arş. Gör. Burcu BİLİR
C2-117
Arş. Gör. Halime ÖZTÜRK
C2-309
Arş. Gör. Burcu BİLİR
Download

EYTPE Uzaktan Eğitim Tezsiz YL Programı - 2014