YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI – İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2013 - 2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
SAAT
1-
2-
GÜN
PERŞEMBE
ÖĞRT. ELEMANI
DERSLİ
K
CUMA
ÖĞRT. ELEMANI
DERS
LİK
Use of Literary Texts in Foreign LT (S)
Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ
C2-202
Statistics in English Language Teaching (S)
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI
C1-301
8:15
9:10
Cross-Cultural Communication and
Language Teaching (S)
3-
10:05
Theories of Second
Language Acquisition (Z)
Use of Literary Texts in Foreign LT (S)
Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ
C2-202
Statistics in English Language Teaching (S)
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI
C1-301
Yrd. Doç. Dr. Hasan
BAYRAKTAR
C2-202
Cross-Cultural Communication and
Language Teaching (S)
Theories of Second
4-
11:00
Language Acquisition (Z)
Use of Literary Texts in Foreign LT (S)
Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ
C2-202
BAYRAKTAR
C2-202
Statistics in English Language Teaching (S)
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI
C1-301
Language Teaching (S)
11:55
6-
12:50
7-
8-
13:45
14:40
Theories of Second
Yrd. Doç. Dr. Hasan
Language Acquisition (Z)
BAYRAKTAR
Principles of Testing and
Prof. Dr. Dinçay
Evaluation (Z)
KÖKSAL
Principles of Testing and
Evaluation (Z)
Prof. Dr. Dinçay
KÖKSAL
Principles of Testing and
Evaluation (Z)
Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL
Yrd. Doç. Dr. Hasan
Cross-Cultural Communication and
5-
Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL
Prof. Dr. Dinçay
KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL
C2-202
Perspectives in Applied Linguistics (S)
Doç. Dr. Ece Z. TOPKAYA
C1-220
Educational Change (S)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat CESUR
C1-301
Perspectives in Applied Linguistics (S)
Doç. Dr. Ece Z. TOPKAYA
C1-220
Educational Change (S)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat CESUR
C1-301
Perspectives in Applied Linguistics (S)
Doç. Dr. Ece Z. TOPKAYA
C1-220
Educational Change(S)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat CESUR
C1-301
C1-220
C1-220
C1-220
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI – İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
2013 - 2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
SAAT
GÜN
PERŞEMBE
ÖĞRETİM ELEMANI
DERSLİK
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
C1-220
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
C1-220
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
C1-220
Doç. Dr. Aysun YAVUZ
C2-202
CUMA
ÖĞRETİM ELEMANI
DERSLİK
Doç. Dr. Ece Z. TOPKAYA
C1-220
ESP and EAP in Language
Teaching (S3)
Doç. Dr. Ece Z. TOPKAYA
C1-220
ESP and EAP in Language
Teaching (S3)
Doç. Dr. Ece Z. TOPKAYA
C1-220
Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ
C2-202
Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ
C2-202
Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ
C2-202
1- 8:15
2- 9:10
3- 10:05
Field Work in Applied
Linguistics (Z)
4- 11:00
Field Work in Applied
Linguistics (Z)
5- 11:55
Field Work in Applied
Linguistics (Z)
Diversity in Language
6- 12:50
Teaching (S4)
Intercultural Communication
(S4)
Diversity in Language
7- 13:45
Teaching (S4)
Intercultural Communication
(S4)
Diversity in Language
8- 14:40
Teaching (S4)
Intercultural Communication
(S4)
C2-202
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI
Discourse Analysis in the
Discourse Analysis in the
Language Classroom (S4)
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI
Doç. Dr. Aysun YAVUZ
Teaching (S3)
Language Classroom (S4)
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI
Doç. Dr. Aysun YAVUZ
ESP and EAP in Language
C2-202
Discourse Analysis in the
Language Classroom (S4)
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
Saatler
Günler/Dersler
8;15-9;00
1
9;10-9;55
2
10;05-10;50
3
11;00-11;45
4
11;55-12;40
5
12;50-13;35
6
13;45-14;30
7
14;40-15;25
8
Yr.Dç.Dr. Özden Ş.İzmirli
Yr.Dç.Dr. Özden Ş.İzmirli
Tez (M-03)
PAZARTESİ
15;40-16;25
9
Uzmanlık Alan Dersi- (M-03)
Yr.Dç.Dr. Serkan İzmirli
Prof.Dr. Rauf
YILDIZ
Prof.Dr. Rauf YILDIZ
Tez (M-03)
Tez CZ-003
Kuramdan Uygulamaya Öğretim Tasarımı B1-113
Yr.Dç.Dr.
Muzaffer
ÖZDEMİR
Yr.Dç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Tez- B1-110
Uzmanlık Alan Dersi - B1-110
Prof.Dr. M.Ali SALAHLI
Eğt.Yapay Zeka B1-113
Prof.Dr. M.Ali SALAHLI
Uzmanlık Alan Dersi CZ-004
Yr.Dç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Yr.Dç.Dr. Muzaffer
ÖZDEMİR
Yr.Dç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Uzmanlık Alan Dersi - B1-110
Tez (B1-110)
E-Öğrenme ve Uygulamaları B1-113
Yr.Dç.Dr. Özden Ş.İzmirli
SALI
Nitel Araştırma Yöntemleri
B1-113
Prof.Dr. Rauf YILDIZ
Prof.Dr. Rauf YILDIZ
Uzmanlık Alan Dersi CZ-003
Uzmanlık Alan Dersi CZ-003
Prof.Dr. M.Ali SALAHLI
Prof.Dr. M.Ali SALAHLI
Seminer CZ-004
Uzmanlık Alan Dersi
Yr.Dç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Yr.Dç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Seminer - B1-110
Uzmanlık Alan Dersi B1-110
ÇARŞAMBA
Prof.Dr. M.Ali
SALAHLI
Prof.Dr. M.Ali
SALAHLI
Tez CZ-004
Tez CZ-004
Prof.Dr. Rauf YILDIZ
PERŞEMBE
Prof.Dr. Rauf YILDIZ
Uzmanlık Alan Dersi CZ-003
Uzmanlık Alan Dersi
Yr.Dç.Dr. Özden Ş.İzmirli
Seminer (M-03)
Yr.Dç.Dr. Özden Ş.İzmirli Uzmanlık Alan (M-03)
CUMA
Yr.Dç.Dr. Serkan İzmirli Uzmanlık Alan (M-03)
CZ-003
Yr.Dç.Dr. Serkan
İzmirli
Tez (M-03)
Yr.Dç.Dr. Serkan İzmirli Uzmanlık Alan- (M-03)
15;40-16;25
10
COĞRAFYA EĞİTİMİ
2013-2014 / BAHAR YARIYILI
Saat Aralığı
08:15-09:00
09:10-09:55
10:05-10:50
11:00-11:45
11:55-12:40
12:50-13:35
13:45-14:30
14:40-15:25
15:40-16:25
16:35-17:20
17:30-18:15
Saat Çarşamba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Perşembe
Cuma
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Şaban TEZCAN)
c3-308(dekanlık ofis)
OCOG500-Coğrafya Araştırmaları
(Yard.Doç.Dr. Hayri ÇAMURÇU)
a2-106(ofis derslik)
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Şaban TEZCAN)
c3-308(dekanlık ofis)
OCOG500-Coğrafya Araştırmaları
(Yard.Doç.Dr. Hayri ÇAMURÇU)
a2-106(ofis derslik)
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Hayri ÇAMURÇU)
a2-106(ofis derslik)
OCOG500-Coğrafya Araştırmaları
(Yard.Doç.Dr. Hayri ÇAMURÇU)
a2-106(ofis derslik)
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Hayri ÇAMURÇU)
a2-106(ofis derslik)
OCOG 50-Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma
Bilgileri
(Yard.Doç.Dr. Rüştü ILGAR)
A2-105
OCOG501-Türkiye'de Kıyı Kullanımında Turizm ve
Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri
(Prof.Dr. Okan YAŞAR)
Az-013(ofis derslik)
OCOG 50-Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma
Bilgileri
(Yard.Doç.Dr. Rüştü ILGAR)
A2-105
OCOG501-Türkiye'de Kıyı Kullanımında Turizm ve
Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri
(Prof.Dr. Okan YAŞAR)
Az-013(ofis derslik)
OCOG 50-Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma
Bilgileri
(Yard.Doç.Dr. Rüştü ILGAR)
A2-105
OCOG501-Türkiye'de Kıyı Kullanımında Turizm ve
Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri
(Prof.Dr. Okan YAŞAR)
Az-013(ofis derslik)
OC5014-Coğrafya Öğretim Teknolojileri
(Yard.Doç.Dr. Şaban TEZCAN)
c3-308(dekanlık ofis)
EBEYL50-Seminer
(Prof.Dr. Okan YAŞAR)
Az-013(ofis derslik)
OC5014-Coğrafya Öğretim Teknolojileri
(Yard.Doç.Dr. Şaban TEZCAN)
c3-308(dekanlık ofis)
EBEYL50-Seminer
(Prof.Dr. Okan YAŞAR)
Az-013(ofis derslik)
OC5014-Coğrafya Öğretim Teknolojileri
(Yard.Doç.Dr. Şaban TEZCAN)
c3-308(dekanlık ofis)
TARİH EĞİTİMİ
2013-2014 / BAHAR YARIYILI
Saat Aralığı
08:15-09:00
09:10-09:55
10:05-10:50
Saat
Perşembe
1
OTAR501-Osmanlı Sosyo-Ekonomi Tarihi
(Doç.Dr. Nuri KAVAK)
A2-206(Ofis)
2
OTAR501-Osmanlı Sosyo-Ekonomi Tarihi
(Doç.Dr. Nuri KAVAK)
A2-206(Ofis)
3
OTAR501-Osmanlı Sosyo-Ekonomi Tarihi
(Doç.Dr. Nuri KAVAK)
A2-206(Ofis)
EBEYL50-Seminer
(Doç.Dr. Nuri KAVAK)
A2-206(Ofis)
11:00-11:45
4
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Halil ÇETİN)
CZ-009 (of
EBEYL50-Seminer
(Doç.Dr. Nuri KAVAK)
A2-206(Ofis)
11:55-12:40
5
12:50-13:35
6
13:45-14:30
7
14:40-15:25
8
15:40-16:25
9
16:35-17:20
10
17:30-18:15
11
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Halil ÇETİN)
CZ-009
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Firdevs ÇETİN)
AZ-014(ofis (derslik))
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Firdevs ÇETİN)
AZ-014(ofis (derslik))
OTAR500-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
(Yard.Doç.Dr. Ahmet ESENKAYA)
C2-306(DERSLİK)
OTAR500-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
(Yard.Doç.Dr. Ahmet ESENKAYA)
C2-306(DERSLİK)
OTAR500-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
(Yard.Doç.Dr. Ahmet ESENKAYA)
C2-306(DERSLİK)
Cuma
EBEYL50-Seminer
(Doç.Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK)
cz-012(ofis)
EBEYL50-Seminer
(Doç.Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK)
cz-012(ofis)
EBEYL50-Seminer
(Doç.Dr. Yılmaz POLAT)
c1-116(ofis)
EBEYL50-Seminer
(Doç.Dr. Yılmaz POLAT)
c1-116(ofis)
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Halil Ersin AVCI)
M-04
EBEYL50-Seminer
(Yard.Doç.Dr. Halil Ersin AVCI)
M-04
OT500-20. yy. Siyasi Tarihi
(Yard.Doç.Dr. Halil Ersin AVCI)
C2-207(DERSLİK)
OT500-20. yy. Siyasi Tarihi
(Yard.Doç.Dr. Halil Ersin AVCI)
C2-207(DERSLİK)
OT500-20. yy. Siyasi Tarihi
(Yard.Doç.Dr. Halil Ersin AVCI)
C2-207(DERSLİK)
OTAR502-Tarih Kuram ve Tarihçilik
(Yard.Doç.Dr. Firdevs ÇETİN)
C2-207(DERSLİK)
OTAR502-Tarih Kuram ve Tarihçilik
(Yard.Doç.Dr. Firdevs ÇETİN)
C2-207(DERSLİK)
OTAR502-Tarih Kuram ve Tarihçilik
(Yard.Doç.Dr. Firdevs ÇETİN)
C2-207(DERSLİK)
OKUL ÖNCESI EĞİTİMİ ( YÜKSEK LİSANS )
Cuma
Perşembe
Çarşamba
Salı
Pazartesi
2013-2014 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
1
08.15
09.00
O.Ö.E Çocuk Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar
2
09.10
09.55
10.05
10.50
11.00
11.45
11.55
12.40
12.50
13.35
13.45
14.30
14.40
15.25
15.40
16.25
16.35
17.20
17.30
18.15
18.25
19.10
Doç. Dr. Havise GÜLEÇ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Derslik: C2-301
Erken Çocukluk Eğitimi Modelleri
Doç. Dr. Ebru AKTAN ACAR
Derslik: A2-202
Okul Öncesinde Çağdaş Gelişim Kuramları
Yrd.Doç.Dr. E.Ferda BEDEL
Derslik: C2-301
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Haydar DORUKAN
Derslik: A1-204
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
GÜN
SAATLER
08.15
09.10
10.05
11.00
11.55
12.50
13.45
PERŞEMBE
14.40
15.30
16.20
17.10
18.00
DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Doç. Dr. Murat Kahveci
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Doç. Dr. Murat Kahveci
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Doç. Dr. Murat Kahveci
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları
Yrdç Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları
Yrdç Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları
Yrdç Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Metinler II
Yrd. Doç Dr. Mehtap Özden
Öğretiminde Yöntem ve Metinler II
Yrd. Doç Dr. Mehtap Özden
Öğretiminde Yöntem ve Metinler II
Yrd. Doç Dr. Mehtap Özden
GÜN
TÜRKÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
SAATLER
DERSLER
08.15
09.10
10.05
11.00
11.55
12.50
13.45
CUMA
14.40
15.30
16.20
17.10
18.00
18.50
19.40
20.30
Bilimsel Araştırma Teknikleri II
Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk
Bilimsel Araştırma Teknikleri II
Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk
Bilimsel Araştırma Teknikleri II
Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk
Ortaöğretimde Metin Hazırlama
Prof. Dr. Kemal Yüce
Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı
Prof. Dr. Aziz Kılınç
Ortaöğretimde Metin Hazırlama
Prof. Dr. Kemal Yüce
Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı
Prof. Dr. Aziz Kılınç
Ortaöğretimde Metin Hazırlama
Prof. Dr. Kemal Yüce
Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı
Prof. Dr. Aziz Kılınç
Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
Anlatma Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özden
Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
Anlatma Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özden
Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
Anlatma Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özden
Türkçe Ders Kitaplarında Duygu ve Düşünceye Dayalı Türlerdeki Metinlerde Moral Değerler Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız
Teknoloji Destekli Anadili Eğitimi II
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Türkçe Ders Kitaplarında Duygu ve Düşünceye Dayalı Türlerdeki Metinlerde Moral Değerler Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız
Teknoloji Destekli Anadili Eğitimi II
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Türkçe Ders Kitaplarında Duygu ve Düşünceye Dayalı Türlerdeki Metinlerde Moral Değerler Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız
Teknoloji Destekli Anadili Eğitimi II
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Yazma Yaklaşım ve Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
Yazma Yaklaşım ve Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
Yazma Yaklaşım ve Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTORA DERS PROGRAMI
GÜN
SAATLER
08.15
09.10
10.05
11.00
11.55
12.50
CUMA
13.45
14.40
15.30
16.20
17.10
18.00
DERSLER
Metin Çözümlemeleri II
Prof. Dr. Kemal Yüce
Metin Çözümlemeleri II
Prof. Dr. Kemal Yüce
Metin Çözümlemeleri II
Prof. Dr. Kemal Yüce
Türkçe Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Uygulamaları
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Başlangıçtan Günümüze Çocuk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
Türkçe Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Uygulamaları
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Başlangıçtan Günümüze Çocuk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
Türkçe Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Uygulamaları
Doç. Dr. Abdullah Şahin
Başlangıçtan Günümüze Çocuk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
Yurtdışında Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
İleri Düzey Nitel Araştırmalar
Doç. Dr. Mustafa Yunus Eryaman
Yurtdışında Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
İleri Düzey Nitel Araştırmalar
Doç. Dr. Mustafa Yunus Eryaman
Yurtdışında Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok
İleri Düzey Nitel Araştırmalar
Doç. Dr. Mustafa Yunus Eryaman
Yurtdışında Türkçe Eğitim Veren Kurum ve Kuruluşlar
Prof. Dr. Aziz Kılınç
Yurtdışında Türkçe Eğitim Veren Kurum ve Kuruluşlar
Prof. Dr. Aziz Kılınç
Yurtdışında Türkçe Eğitim Veren Kurum ve Kuruluşlar
Prof. Dr. Aziz Kılınç
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
08.15
09.00
09.10
09.55
10.05
10.50
11.00
11.45
11.55
12.40
12.50
13.35
13.45
14.30
14.40
15.25
15.40
16.25
16.35
17.20
17.30
18.15
18.25
19.05
Cuma
Perşembe
Çarşamba
Salı
Pazartesi
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YÜKSEK LiSANS)
İlköğretimde Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN
A2-203
Karşılaştırmalı Eğitim
Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ
A2-203
İlköğretimde Demokrasi Eğitimi
Doç. Dr. Mehmet Kaan DEMİR
Nitel Araştırma Yöntemleri
Doç. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
İlköğretimde Öğretimin Bireyselleştirilmesi
Yaklaşımları
Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN
Matematik Öğrenimi ve Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU TABUK
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı
Ders Saati
Günler
1
08.15
09.00
2
09.10
09.55
3
10.05
10.50
4
11.00
11.45
5
11.55
12.40
6
12.50
13.35
7
13.45
14.30
8
14.40
15.25
9
15.40
16.25
10
16.35
17.20
11
17.30
18.15
12
18.25
19.10
13
19.20
20.05
14
20.15
21.00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Okul Yönetimi
(Z)
Doç. Dr. Hasan
ARSLAN
B1-108
Karşılaştırmalı
Eğitim Yönetimi
(S)
Yrd. Doç. Dr.
İlknur MAYA
A1-205
Okulda Halkla
İlişkiler (S)
Yrd. Doç. Dr. Adil
ÇORUK
A1-205
Eğitimde İnsan
Kaynakları
Yönetimi (S)
Doç. Dr. Hasan
ARSLAN
CUMA
CUMARTESİ
Eğitim Denetimi
ve Sorunları (Z)
Yrd. Doç. Dr. M.
Aydın BAŞAR
B1-108
Örgütsel
Davranış
Sorunları (Z)
Yrd. Doç. Dr. Adil
ÇORUK
B1-108
Eğitim
Ekonomisi (S)
Yrd. Doç. Dr.
Osman ÇEKİÇ
B1-108
Eğitim
Kurumlarında
Değişim
Yönetimi (S)
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim HABACI
B1-108
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Ders Programı
Ders Saati
Günler
1
08.15
09.00
2
09.10
09.55
3
10.05
10.50
4
11.00
11.45
5
11.55
12.40
6
12.50
13.35
7
13.45
14.30
8
14.40
15.25
9
15.40
16.25
10
16.35
17.20
11
17.30
18.15
12
18.25
19.10
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Türkiye’de Eğitim Yönetimi
Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar (S)
Yrd. Doç. Dr. İlknur MAYA
B1-108
CUMA
Eğitim Politikaları ve Analizi (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI
A1-105
Yönetimde Problem Çözme
Teknikleri (S)
Doç. Dr. Hasan ARSLAN
B1-108
Avrupa Birliği Eğitim Politikaları
ve Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Osman ÇEKİÇ
A 105
Örgüt Yaşamında Kişisel Gelişim
(S)
Yrd. Doç. Dr. M. Aydın BAŞAR
A1-105
13
19.20
20.05
14
20.15
21.00
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Ders Programı
Ders Saati
Günler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08.15
09.00
09.10
09.55
10.05
10.50
11.00
11.45
11.55
12.40
12.50
13.35
13.45
14.30
14.40
15.25
15.40
16.25
16.35
17.20
17.30
18.15
18.25
19.10
19.20
20.05
20.15
21.00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Karşılaştırmalı Eğitim
Yönetimi (S)
Yrd. Doç. Dr. İlknur MAYA
C2-300
PERŞEMBE
Eğitim Örgütlerinde Halkla
İlişkiler (S)
Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK
A1-104
CUMA
Eğitim Ekonomisi (S)
Yrd. Doç. Dr. Osman ÇEKİÇ
A1-104
Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Denetim Uygulamaları ve
İstatistiği (Z)
Sorunları (S)
Öğr. Gör. Dr. Tugay TUTKUN Yrd. Doç. Dr. M. Aydın BAŞAR
A1-104
A1-104
Sınıf Yönetiminde Kuram ve
Uygulama (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI
A1-104
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
KİMYA EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BAHAR 2014 DERS PROGRAMI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08:15
09:00
Cuma
KİMEĞ 5005
Introductory Statistics
C2-111
(1)
09:10
09:55
Doç. Dr. Murat Kahveci
(2)
10:05
10:50
(3)
KİMEĞ 5001 Research
Methods in Science
Education C2-110
11:00
11:45
(4)
Doç. Dr. Ajda Kahveci
11:55
12:40
KİMEĞ 5004
Theory and Practice of
Qualitative Research
C2-111
Doç. Dr. Murat Kahveci
(5)
12:50
13:35
(6)
13:45
14:30
(7)
14:40
15:25
(8)
15:40
16:25
(9)
16:35
17:20
(10)
KİMEĞ 5005
Introductory
Statistics
Rektörlük B-519
Doç. Dr. Murat Kahveci
KİMEĞ 5004
Theory and Practice
of Qualitative
Research
Rektörlük B-519
Doç. Dr. Murat Kahveci
EĞPÖ 5024 Öğretimde
Çağdaş Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kaya
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
KİMYA EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BİLİMSEL HAZIRLIK
BAHAR 2014 DERS PROGRAMI
Pazartesi
08:15
09:00
(1)
09:10
09:55
(2)
10:05
10:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
FBÖ 112
Eğitim Psikolojisi
C2-112
KİMBH 5001
Özel Kimya
Öğretim
Yöntemleri C2110
Yrd. Doç. Dr. Bülent
Baki Telef
(3)
11:00
11:45
(4)
11:55
12:40
(5)
12:50
13:35
(6)
13:45
14:30
(7)
Doç. Dr. Ajda Kahveci
Doç. Dr. Ajda Kahveci
14:40
15:25
(8)
15:40
16:25
(9)
16:35
17:20
(10)
Doç. Dr. Ajda
Kahveci
SNÖ 104 Genel
Kimya
A2-101
KİMBH 5002 Okul
Deneyimi
C2-110
Cuma
FBÖ 118
Genel Kimya II
C2-311
FBÖ 118
Genel Kimya II
C2-311
Doç. Dr. Murat
Kahveci
Doç. Dr. Murat
Kahveci
EĞİTİM BİLİMLERİ DOKTORA DERS PROGRAMI
Ders Saati
Günler
1
2
08.15
09.00
09.10
09.55
3
4
10.05 11.00
10.50 11.45
5
11.55
12.40
6
7
12.50 13.45
13.35 14.30
p8
9
10
11
14.40
15.25
15.40
16.25
16.35
17.20
17.30
18.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
2.Yarıyıl
PERŞEMBE
Yarıyıl
2.Yarıyıl
Program Değerlendirme
Türkiye Eğitim Sistemi ve
Bilimsel Düşüncenin Gelişimi Ve
(S)
Yükseköğretim (Z)
Bilim Politikaları (Z)
Yard. Doç. Dr. İlke Evin
Doç. Dr. Hasan ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Gürkan ERGEN
GENCEL
Karşılaştırmalı Öğretmen
Eğitimi Programları (S)
Öğrenme-Öğretme
Toplumsal Kalkınma ve Eğitim (S)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
Stratejileri (S) Yard. Doç.
Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ
İÇBAY
Dr. İlke Evin GENCEL
Türkiye’de Eğitim
Yönetimi Sorunları Ve
Yeni Yaklaşımlar (S)
Yrd. Doç. Dr. İlknur MAYA
Yönetimde Problem Çözme
Teknikleri (S)
Doç. Dr. Hasan ARSLAN
CUMA
3.Yarıyıl
Yönetimde Problem Çözme
Teknikleri (S)
Doç. Dr. Hasan ARSLAN
Örgüt Yaşamında Kişisel
Gelişim (S)
Yard. Doç. Dr. M. Aydın BAŞAR
Program Geliştirme Teorileri
(S)Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
İÇBAY
12
13
14
18.25 19.20 20.15
19.10 20.05 21.00
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Ders Saati
Günler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08.15
09.00
09.10
09.55
10.05
10.50
11.00
11.45
11.55
12.40
12.50
13.35
13.45
14.30
14.40
15.25
15.40
16.25
16.35
17.20
17.30
18.15
18.25
19.10
19.20
20.05
20.15
21.00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bilimsel Araştırmaya Giriş (Z)
Yard. Doç. Dr. İlke Evin GENCEL
I.GRUP
PERŞEMBE
II.GRUP
I.GRUP
Bilimsel Araştırma Yöntemi
Ve İstatistiği (Z)
Öğr. Gör. Dr. Tugay TUTKUN
Eğitim Tarihi (S)
Yard. Doç. Dr. Elmaziye TÖRE
TEMİZ
Program Geliştirmeye Giriş
(Z)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
İÇBAY
Sosyal ve Felsefi Boyutlarıyla
Eğitim (Z)
Yard. Doç. Dr. Elmaziye TÖRE
TEMİZ
CUMA
II.GRUP
Öğretimde Çağdaş
Yaklaşımlar (S)
Yard. Doç. Dr. İbrahim KAYA
Eğitimde Program Geliştirme
(Z)Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
İÇBAY
Eğitimin Tarihsel Temelleri (Z)
Yard. Doç. Dr. Elmaziye TÖRE
TEMİZ
Öğrenme-Öğretme Kuramları
(S)
Yard. Doç. Dr. İlke Evin GENCEL
Öğrenme Psikolojisi (Z)
Yard. Doç. Dr. İbrahim KAYA
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
MATEMATİK EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BAHAR 2014 DERS PROGRAMI
Gelişim Psikolojisi
08:15
09:00
(1)
09:10
09:55
Pazartesi
Salı
Genel Kültür
Yrd. Doç. Dr. Ayhan
KARAMAN
Gelişim Psikolojisi
Öğr. Gör. Nesrin Ş.
HACIMUSALAR
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(2)
10:05
10:50
(3)
11:00
11:45
Alan Eğitiminde
Araştırma Projesi
Doç. Dr. Murat KAHVECİ
(4)
11:55
12:40
(5)
12:50
13:35
(6)
13:45
14:30
Gelişim Psikolojisi
Öğr. Gör. Nesrin Ş.
HACIMUSALAR
Öğretmenlik
Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Ayhan
KARAMAN
Öğretimde Öğrenme
Kuram ve Yaklaşımları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
KAYA
(7)
14:40
15:25
(8)
15:40
16:25
Öğretim Teknolojileri
ve Materyal
Yrd. Doç. Dr. Ayhan
KARAMAN
(9)
16:35
17:20
(10)
17:30
Rehberlik
Yrd. Doç. Dr. Ersin
UZMAN
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Bahar Ders Programı
Haftalık Ders Programı
Saat Arlg
Saat
Pazartesi Sali
Çarsamba
Persembe
Cuma
1
5016-Fen Eğitiminde Program Geliştirme
(Yard.Doç.Dr. Serkan TİMUR )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
09:10-09:55
2
5016-Fen Eğitiminde Program Geliştirme
(Yard.Doç.Dr. Serkan TİMUR )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
10:05-10:50
3
5016-Fen Eğitiminde Program Geliştirme
(Yard.Doç.Dr. Serkan TİMUR )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
4
5006-Fen Eğitiminde Biyoloji Konuları ve Kavramları
(Yard.Doç.Dr. Sibel TELLİ )
1-14. hafta
C2-303(FEN BİLGİSİ LABORATUVAR)
5
5006-Fen Eğitiminde Biyoloji Konuları ve Kavramları
(Yard.Doç.Dr. Sibel TELLİ )
1-14. hafta
C2-303(FEN BİLGİSİ LABORATUVAR)
12:50-13:35
6
5006-Fen Eğitiminde Biyoloji Konuları ve Kavramları
(Yard.Doç.Dr. Sibel TELLİ )
1-14. hafta
C2-303(FEN BİLGİSİ LABORATUVAR)
13:45-14:30
7
5014-Fen Projeleri (Kimya,Fizik,Biyoloji) Geliştirme
(Yard.Doç.Dr. Betül TİMUR )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
14:40-15:25
8
5014-Fen Projeleri (Kimya,Fizik,Biyoloji) Geliştirme
(Yard.Doç.Dr. Betül TİMUR )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
9
5014-Fen Projeleri (Kimya,Fizik,Biyoloji) Geliştirme
(Yard.Doç.Dr. Betül TİMUR )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
16:35-17:20
10
5002-Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çevre Eğitimi
(Yard.Doç.Dr. Fehime Sevil YALÇIN )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
17:30-18:15
11
5002-Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çevre Eğitimi
(Yard.Doç.Dr. Fehime Sevil YALÇIN )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
18:25-19:10
12
5002-Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çevre Eğitimi
(Yard.Doç.Dr. Fehime Sevil YALÇIN )
1-14. hafta
C2-301(DERSLİK)
08:15-09:00
11:00-11:45
11:55-12:40
15:40-16:25
Download

2013-2014_BAHAR_DERS PROGRAMİ