TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ TOPLULUĞU
e-Bülteni
Sayı
: 08/2014 (AĞUSTOS)
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULUSLARARASI HİDROLOJİK FAALİYETLER (UHF) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: (312) 417 83 00 / 2477 Fax: (312) 417 13 78
Düzenleyen: TUHK Sekretaryası
http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/turkiye-ulusal-hidroloji-komisyonu
Bültenin kapsamı:

Ulusal ve uluslararası yayınlar

Hidroloji araştırma çalışmaları

UHF Arşivine ulaşan yayınlar

Ulusal ve
Etkinlikleri

TUHK
(Türkiye
Komisyonu)
Uluslararası
Ulusal




Hidroloji
Hidroloji





IAHS (Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği)
UNESCO/IHP (Uluslararası Hidroloji Programı)
EMWIS (Avrupa-Akdeniz Su Bilgi Sistemleri )
INBO (Uluslararası Havza Organizasyonları
Ağı)
WWC (Dünya Su Konseyi)
AB (Avrupa Birliği)ile bağlantılı bilgiler
UN(Birleşmiş Milletler)ile bağlantılı bilgiler
WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
ICID (Uluslararası Sulama ve Drenaj
Komisyonu)
Duyurular
İş duyuruları
Biliyor muydunuz?
Tartışma konuları
Üyelerden
Haftanın sözü
Not: Bu sayıda değerlendirilen alt bölümler koyu renkle belirtilmiştir.
IAHS (Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği)
 IAHS tarafından yayımlanan Hydrological Sciences Journal'de (Hidroloji Bilimleri
Dergisi) yayımlanan makalelere http://iahs.info/news/?news-id=96 adresinden
ulaşılabilir. Özellikle Taşkın frekansı analizi, rezervuar işletmesi, riskler ve belirsizlikler,
eko-hidroloji konularında hazırlanan son makaleler sunulmaktadır.
 IAHS, 22 Haziran- 2 Temmuz 2015 arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da bir
bilimsel program hazırlamıştır. İki sempozyum ve 18 çalıştaydan oluşacak programdaki
sempozyum konuları "Taşkın Riskindeki Değişiklikler", "Hidrolojik Geleceği Tahmin
Modelleri" dir. Ayrıntılı bilgiye www.iugg2015prague.com adresinden ulaşılabilir.
WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
 Dünya Meteoroloji teşkilatı tarafından Hidroloji Uygulamaları rehberi 2 cilt halinde
yayınlanmıştır.
1. Hidroloji: Ölçümden hidrolojik bilgiye
2. Su kaynaklarının Yönetimi ve Hidroloji uygulamaları
Ayrıntılı bilgilere http://www.hydrology.nl/mainnews/1-latest-news/189-guide-tohydrological-practices-new-edition-by-wmo.html bağlantısından ulaşılabilir.
WWC (Dünya Su Konseyi)
 Dünya Su Konseyi ve Japon Su Forumu, gelişmekte olan ülkelerdeki kuruluşları 4. Kyoto
Büyük Su Ödülüne adaylarını göstermeye davet ediyor. Bu prestijli ödül suyla
ilgili dünyada göze çarpan faaliyetleri (su temini, sanitasyon, suyla ilgili hastalıklar,
sulama, drenaj, barajlar, nehir ve göl havzaları, sulak alanlar, yeraltı suyu gibi suyla ilgili
konularda hazırlanan projeler, farkındalığı artıran kampanyalar vs.) ortaya çıkarmayı ve
geliştirmeyi hedeflemektedir.
Değerlendirme süreci özellikle diğer faaliyetlere model teşkil edecek yaratıcı ve
geliştirilebilir aktivitelere odaklanacaktır. Başvuru için son tarih 30 Eylül 2014'dür.
2.000.000 JPY (yaklaşık 20.000 $) tutarındaki ödül 7. Dünya Su Forumu esnasında
takdim edilecektir. Başvuru formu ve şartları için aşağıda sunulan web sitesi ziyaret
edilebilir:
http://www.worldwatercouncil.org/library/news/news-single/article/candidatures-open-for-thekyoto-world-water-grand-prize/
ICID Haberleri
 22. Uluslararası Sulama ve Drenaj Kongresi, 14-20 Eylül 2014 tarihleri
arasında Kore Cumhuriyeti’nin Gwangju Metropol Şehrinde gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgilere http://www.icid2014.org adresinden ulaşılabilir.
Uluslararası Yayınlar
 Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü, IWMI 2014-2018 Stratejisi ile ilgili yayına
http://www.iwmi.cgiar.org/About_IWMI/PDF/iwmi-strategy-20142018.pdf adresinden ulaşılabilir.
 Stockholm uluslararası Su Enstitüsü, SIWI tarafından 2014 Yılı Dünya Su Haftası için
hazırlanan Enerji ve Su konulu rapora http://www.worldwaterweek.org/wpcontent/uploads/2014/08/2014_WWW_Report_web-2.pdf adresinden ulaşılabilir.
 OECD tarafından yayınlanan “Water Governance in the Netherlands: Fit fort he
Future” adlı dokümanda Hollanda’daki su yönetişiminde temel risk alanlarına
değinilmekte ve daha iyi bir yönetişim için reform ajandası oluşturulmaktadır. Yayına
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/watergovernance-in-the-netherlands_9789264102637-en#page109 adresinden ulaşılabilir.
 OECD tarafından yayınlanan “Water Governance in Jordan: Overcoming the
Challenges to Private Sector Participation” adlı dokümanda Ürdün’deki su
yönetişiminde su temin ve sanitasyon sektörüne özel sektör katılımının önündeki
engeller değerlendirilerek gelecek için taslak aksiyon planı oluşturulmaktadır. Yayına
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/water-service-governance-injordan_9789264213753-en;jsessionid=fdbrm2r90dlz.x-oecd-live-02
adresinden
erişilebilir.
 OECD tarafından yayımlanan “Climate Change, Water and Agriculture” adlı yayında
iklim değişikliği, su ve tarım arasındaki bağlantılardan hareketle su kaynaklarının daha
iyi kullanılması ve su tasarrufu sağlanması için öneriler getirilmektedir. Yayına
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/climate-change-water-andagriculture_9789264209138-en adresinden erişilebilir.
Duyurular
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gıda güvenliği ve ekosistemdeki etkinliği konusunda
toprağın öneminin farkındalığını arttırmak amacıyla iki yıl süren yoğun çalışmalar
sonucunda 2015 Yılını “Uluslararası Toprak Yılı” olarak ilan etmiştir. İlk toplantı Mart
ayı
başında
İtalya’da
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgilere
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/iys-2015/en/ adresinden ulaşılabilir.
 Havza organizasyonu Birinci Uluslararası Çevre Forumu 26-28 Kasım 2014
tarihlerinde Tayland’ da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgilere http://www.inbonews.org/inbo/agenda/article/first-international-environment-3043
adresinden
ulaşılabilir.
 FOTOĞRAF YARIŞMASI: ANKARA`NIN KAYIP DERELERİ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi "Ankara`nın Kayıp Dereleri" temalı fotoğraf
yarışması düzenlemektedir. "Ankara`nın Kayıp Dereleri" yarışma konusu ile Ankara
halkının derelerin farkına varması ve kentlinin kendi kentine sahip çıkması için çaba
sarf etmesi, doğa, doğal çevre, kamusal alan tariflerinin görünür kılınması, yerel
yönetimlerin su ve yaşam alanı (kamusal alan) bağlamındaki politikalarının açığa
çıkması ve Ankara`nın dereleri ile ilgili basılı belge üretilmiş olması amaçlanıyor.
Toplam 10.000 TL ödül verilecek yarışma Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, tüm
katılımcılara açıktır ve yarışma için son teslim tarihi 24 Ekim 2014 Cuma günüdür.
Ayrıntılı
bilgiye
http://ankara.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8878&tipi=1&sube=3
adresinden erişilebilir.
Uluslararası Hidroloji Etkinlikleri
 Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta 3-5 Eylül 2014 tarihlerinde “İklim ve Diğer Küresel
Değişimlerden Etkilenmiş Olan Geçiş Ülkelerinde Su Yönetimi, Paleoiklimden Çıkarılan
Dersler ve Bölgesel Konular/Water Management in Transition Countries as Impacted
by Climate and Other Global Changes, Lessons from Paleoclimate, and Regional
Issues” konulu etkinlik gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye http://www.jcerni.org/
adresinden erişilebilir.
 Malezya’nın Kuching şehrinde “Kentsel Drenaj Konulu 13. Uluslararası
Konferans/13th International Conference on Urban Drainage 2014 (13th ICUD)”
etkinliği 7-12 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://www.13icud2014.com/ adresinden ulaşılabilir.
 Romanya’nın Tulça şehrinde “Su Kaynakları ve Sulak Alanlar Konulu 2. Uluslararası
Konferans” 11-13 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://www.limnology.ro/Ro/ARLG%20legaturi%20utile.html adresinden erişilebilir.
 Portekiz’in başkenti Lizbon’da 20-25 Eylül 2014 tarihlerinde “Dünya Su Kongresi ve
Sergi
2014”
etkinliği
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.iwa2014lisbon.org/ adresinden ulaşılabilir.
 Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans şehrinde 27-30 Eylül 2014 tarihlerinde su
kalitesi temalı “WEFTEC
2014”
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.weftec.org/ adresinden erişilebilir.
 Fransa’nın Montpellier şehrinde 7-10 Ekim 2014 tarihlerinde “7. Dünya FRIEND
Konferansı”
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.im2e.org/index.asp?lang=en adresinden erişilebilir.
 31 Ağustos - 5 Eylül 2014 tarihlerinde Stokholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI)
tarafından
gerçekleştirilecek
Dünya
Su
Haftası
Programına
http://programme.worldwaterweek.org/events/monday/all/all/all/all
adresinden ulaşılabilir.
 37. Su, Mühendislik ve Kalkınma Merkezi(WEDC) uluslararası konferansı 15-19 Eylül
2014 tarihlerinde Vietnam’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgilere http://waterl.iisd.org/events/37th-wedc-international-conference/ adresinden ulaşılabilir.
Biliyor muydunuz?
Kentsel nüfusun 2010 ve 2050 yılları arasında neredeyse 3 milyar artacağı tahmin
edilmektedir. Dünya Su Gelişim Raporu, 2012
İş ilanları
 IWMI, beş tema liderine ihtiyaç duymaktadır.
- Tema Lideri- Gelecekte Su
- Tema Lideri- Canlandırılmış Sulama Sistemleri
- Tema Lideri- Sürdürülebilir Tarımsal Su Yönetimi
- Tema Lideri- Ekosistem Hizmetleri
- Tema Lideri- Yönetim, Cinsiyet ve Yoksulluk
Ayrıntılı bilgi www.iwmi.org/jobs adresinde bulunabilir.
Haftanın sözü

“Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu”. Atasözü
Bültende duyurulmasının faydalı olacağını düşündüğünüz bilgileri lütfen
[email protected] adresine iletiniz.
Download

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ TOPLULUĞU e