UZAKTAN ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
2014-2015 Bahar Dönemi
Haftalık Ders Programı (III. Yarıyıl)
Açıklama: Aşağıdaki derslerin hepsi seçmeli derstir. Aşağıdaki derslerden yalnızca iki tanesini seçilmesi gerekmektedir. Her bir derste en fazla
25 öğrenci olmaktadır. Bir dersin açılması içinde 12 öğrencinin kayıt olması gerekmektedir. Eğer seçtiğiniz ders açılmazsa, kaydınız açılmayan
ama en fazla öğrenci kaydı olan derse yönlendirilir.
Ders Saati
Pazartesi
19:45-20:45
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Doç.Dr. İlknur Maya
21:00-22:00
Eğiitmde Koçluk ve Danışmanlık Hizmetleri
Yard. Doç.Dr. Mustafa Aydın Başar
Salı
Eğitimde İnsan Kaynaklarının
Yönetimi
Doç.Dr. Hasan Arslan
Yetişkin Eğitimi ve Yönetimi
Yard. Doç.Dr. Adil Çoruk
Çarşamba
Eğitim Planlaması ve Sorunları
Yard.Doç.Dr. Osman Çekiç
Download

ıklayınız