TAHKİMAT İŞLERİ
Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN
İnşaat Yüksek Mühendisi
TAHKİMAT İŞLERİ
Kazı işi yada temel inşaatı gibi doğal zeminin altında çalışmak için,
yanlardaki malzemenin kaymasını önlemek gerekir. Bu amaçla kazı
yan yüzleri çeşitli şekillerde kaplanır. Bu işleme tahkimat denir.
En çok uygulanan tahkimat şekilleri şunlardır:
I. İksa
II. Palplanş
III. Batardo
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I. İKSA
Yeraltı suyu bulunmayan kuru zeminlerde ya da kendini
tutamayan gevşek zeminlerde, kaymayı önlemek için yapılan işleme
iksa denir.
İksa yapımında çeşitli boyutlarda ahşap kullanılır.
1. Kazık
2. Kalas
3. Destek Dikmesi
4. Payanda ve Yastık
5. Destek Kirişi ve Destek Gergisi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I. İKSA
İksa imalatı uygulama yerine göre 3 ‘e ayrılır.
A. Basit Kanallarda İksa
B. Dar Yapı Çukurunda İksa
C. Geniş Yapı Çukurunda İksa
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.A) BASİT KANALLARDA İKSA
Derinliği az olan kanalizasyon ve tesisat imalatı için açılan
kanallarda kullanılır. Kalasların çukur yanlarına desteklerle
sıkıştırılması yoluyla uygulanır.
Başlıca 2 tipi vardır.
1. Seyrek kalas aralıklı basit kanal iksası
2. Sık kalas aralıklı basit kanal iksası
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.A) BASİT KANALLARDA İKSA
1. SEYREK KALAS ARALIKLI BASİT KANAL İKSASI
Kalas aralıkları 1 – 2 m. kadardır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.A) BASİT KANALLARDA İKSA
2. SIK KALAS ARALIKLI BASİT KANAL İKSASI
Kalas aralıkları 30 – 50 cm. kadardır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.B) DAR YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Sürekli temel çukurları, su kanalı, boru ve tesisat işlerinde
uygulanır.
Başlıca 4 tipi vardır.
1. Yatay aralıklı iksa
2. Düşey aralıklı iksa
3. Yatay aralıksız iksa
4. Düşey aralıksız iksa
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.B) DAR YAPI ÇUKURUNDA İKSA
1. YATAY ARALIKLI İKSA
Çukurun iki kenarına 30 cm. aralıklarla yatay kalaslar yerleştirilir.
1.00 m. aralıklarla düşey destek dikmeleri ve destek gergileri
yerleştirilerek kamalarla sağlamlaştırılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.B) DAR YAPI ÇUKURUNDA İKSA
2. DÜŞEY ARALIKLI İKSA
Çukurun iki kenarına 30 cm. aralıklarla düşey kalaslar yerleştirilir.
30 – 50 cm. aralıklarla yatay destek kirişleri ve destek gergileri
yerleştirilerek kamalarla sağlamlaştırılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.B) DAR YAPI ÇUKURUNDA İKSA
3. YATAY ARALIKSIZ İKSA
Daha derin ve zemini gevşek yapı çukurlarında uygulanır. Yatay
kalaslar aralıksız olarak döşenir. Düşey destek dikmeleri ve destek
gergileri kamalarla sağlamlaştırılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.B) DAR YAPI ÇUKURUNDA İKSA
4. DÜŞEY ARALIKSIZ İKSA
Yatay aralıksız iksadaki gibi uygulanır. Tek farkı aralıksız kalasların
düşey olarak konulmasıdır. Destek kirişleri ve destek gergileri
yerleştirilerek kamalarla sağlamlaştırılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Bodrum gibi geniş yapı çukurlarında uygulanır. Çukur kenarından
1.50-2.00 m. dışa kısa kazıklar çakılır. Destek dikmeleri bu kazıklara
bağlanarak gerdirilir. Bunun için 5x8 - 6x10 cm. enkesitli lata
tahtaları, tel bulon yada çektirme gibi madeni araçlar kullanılır.
Dikmeler yatayla 30-60º lik açı yapan payandalarla desteklenir.
Payandaların tabanına kazıklar çakılarak zeminde kaymaları önlenir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Demir çektirme aparatı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Demir çektirme aparatı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
I.C) GENİŞ YAPI ÇUKURUNDA İKSA
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II. PALPLANŞ
Yeraltı su seviyesi yüksek olan, çok akıcı zeminleri desteklemek
için uygulanan tahkimatlardır.
Malzemelerine göre 3 guruba ayrılırlar.
A. Ahşap Palplanş
B. Çelik Palplanş
C. Betonarme Palplanş
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.A) AHŞAP PALPLANŞ
Aralıksız düşey iksadaki gibi uygulanır. Kalaslar perde şeklinde
zemine çakılarak takviye edilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.A) AHŞAP PALPLANŞ
Ahşap palplanşlar iki şekilde uygulanabilir.
1. Kalaslar yanyana tek sıra halinde zemine dik olarak yerleştirilir.
Kalaslar arasından sızmayı önlemek için kapak tahtaları kullanılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.A) AHŞAP PALPLANŞ
Ahşap palplanşlar iki şekilde uygulanabilir.
2. Kalaslar birbirleri üzerine bindirilerek zemine çakılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.A) AHŞAP PALPLANŞ
Ahşap palplanşların birbiri üzerine bindirilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.A) AHŞAP PALPLANŞ
Kalaslar zemine çakılmadan önce tabanlarına metal çarıklar
yerleştirilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.A) AHŞAP PALPLANŞ
Ahşap kalaslar zemine çakılırken metal başlıklar kullanılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Daha büyük ve seri tahkimat gerektiren işlerde çelik palplanşlar
kullanılır.
Çabuk deforme olmadığı için farklı işlerde defalarca kullanılabilir.
Geçmeli, çelik profil kesitli değişik form ve ölçülerde üretilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.B) ÇELİK PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Çok derin ve büyük tahkim işlerinde uygulanır.
400 dozlu betondan imal edilir.
Palplanş kazıklarının boyutları aşağıdaki gibidir.
Kalınlık 10-25 cm.
Genişlik 30-60 cm.
Boy 12.00 m.
Kazık palplanşlar üst uçlarından çelik başlık ve alt uçlarından çelik
çarıkla takviye edilirler.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
II.C) BETONARME PALPLANŞ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III. BATARDO
Irmak, göl, deniz v.b. su kenarlarında yada yeraltı su
seviyesinin altında kazı yapabilmek için uygulanan tahkimat işine
batardo denir.
Batardo malzemesine göre 4 guruba ayrılır.
A. Ahşap Batardo
B. Toprak Batardo
C. Çelik Batardo
D. Beton ve Betonarme Batardo
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.A) AHŞAP BATARDO
Tek ve çift sandıklı batardolar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.A) AHŞAP BATARDO
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.A) AHŞAP BATARDO
Derinliği 2.00 m.’ye kadar olan yerlerde, ahşap batardo, derinliği
2.00 m.’yi geçen yerlerde sandık batardo uygulanır. Batardonun
suyla temas eden yüzeyine kil gibi su geçirmeyen malzemeler
doldurulur.
1. Tek Hücreli Sandık Batardoda 1.00-2.00 m. aralıklarla
yapılan ahşap perdeler arasına kil malzeme doldurulur.
2. Kademeli ya da Çift Hücreli Sandık Batardoda ise 1.00-2.00 m.
geriye bir perde daha yapılarak arasına moloz taş malzeme
doldurulur.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.B) TOPRAK BATARDO
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.B) TOPRAK BATARDO
Toprak batardoda, suyun önüne bir set oluşturacak şekilde kil
malzemeler tabakalar halinde serilir ve tokmakla sıkıştırılır
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.B) TOPRAK BATARDO
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.C) ÇELİK BATARDO
I ve U çelik profilli destek dikmeleriyle, takviyeli olarak inşa edilen
batardolardır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.C) ÇELİK BATARDO
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.D) BETON VE BETONARME BATARDO
Zemine kazık çakılamayan kayalık yerlerde yada imalattan sonra
sabit kalması istenen batardolar için uygulanır.
Sade beton ya da içi donatılı beton (betonarme) malzemelerden
yapılabilir.
Batardo yüksekliği, su yüzeyinden 50 cm. yukarıya çıkacak şekilde
ayarlanır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
III.D) BETON VE BETONARME BATARDO
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
TERSİP BENDİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI
Eğimli bölgelerde araziden faydalanmak üzere;
- toprağı tabii şev açısından daha dik açıyla tutmak,
- kayma, göçme ihtimali olan zeminlerin yıkılmasını engellemek,
- bir binanın bodrum duvarlarını oluşturmak,
- kıyıların erozyondan veya taşkınlardan korunmasını sağlamak,
- köprülerde kenar ayak görevini yapmak,
- derin çukurların yanal duvarlarını tutmak,
v.b. amaçlarla inşa edilen düşey ya da düşeye yakın yapılara istinat yapıları
denir.
İstinat duvarının atmosferle temas eden yüzüne duvar önü,
zeminle temas ede yüzüne duvar arkası, tabanın ön tarafındaki alt uca
topuk adı verilir.
İstinat yapısı, arkasındaki yanal zemin kuvvetleri sebebiyle
oluşabilecek dönmenin, yapının kendi ağırlıklarıyla engellenmesi ilkesine
göre hesaplanır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Duvar arkası zemin ve temel kazısı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Temel donatısı yerleşimi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Duvar arkası zemin kazısı ve temel donatısı yerleşimi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Temel donatısı yerleşimi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Temel ve duvar donatısı yerleşimi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Temel ve duvar donatısı yerleşimi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Temel betonunun dökümü
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Temel betonunun dökümü
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Temel betonunun dökümü
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Duvar kalıbının yapılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Duvar kalıbının yapılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Duvar betonunun dökülmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Duvar betonunun dökülmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Bir kısmı tamamlanmış istinat duvarı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
İstinat duvarının tamamlanmış hali. Drenaj borusunun döşenmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
İstinat duvarının tamamlanmış hali
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Kilit taşlarının döşenmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Kilit taşlarının döşenmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Donatıların yerleştirilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Donatıların yerleştirilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Kilit taşlarının döşenmesi (Duvar ön yüzü)
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Donatıların yerleştirilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Donatıların yerleştirilmesi – Zeminin sıkıştırılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Donatıların yerleştirilmesi – Zeminin sıkıştırılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İSTİNAT DUVARI YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki dolgu zemin
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki dolgu zemin
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki dolgu zemin
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının yandan görünüşü
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının yandan görünüşü
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının yandan görünüşü
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki zeminde göçme ve kayma
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki zeminde göçme ve kayma
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki zeminde göçme ve kayma
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki zeminde göçme ve kayma
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
İstinat duvarının arka yüzündeki zeminde göçme ve kayma
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Arkadaki aşırı yükten dolayı betonarme parçaların ayrılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Betonarme parçaların öne doğru yatması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Betonarme parçaların öne doğru yatması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Betonarme parçaların öne doğru yatması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Betonarme parçaların öne doğru yatması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Betonarme parçaların öne doğru yatması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Tehlike arzeden istinat duvarının yıkımı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Tehlike arzeden istinat duvarının yıkımı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Tehlike arzeden istinat duvarının yıkımı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
HATALI İSTİNAT DUVARININ YIKIMI
Tehlike arzeden istinat duvarının yıkımı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
EĞİMLİ ZEMİN ISLAHI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
EĞİMLİ ZEMİN ISLAHI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
EĞİMLİ ZEMİN ISLAHI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
EĞİMLİ ZEMİN ISLAHI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
EĞİMLİ ZEMİN ISLAHI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
Download

tahkimat işleri - Celal Bayar Üniversitesi