ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Oğuz Akalın
2. Doğum Tarihi
: 20 Ocak 1943
3. Ünvanı
: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Y.Lisans
Doktora
Alan
Makina Mühendisliği
Nükleer Mühendislik
Nükleer Mühendislik
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
M.I.T. - U.S.A.
U of UTAH – U.S.A.
Yıl
1967
1972
1974
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
- 2003
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari görevler
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
- Canadian Nuclear Society, Professional Engineers of Ontario
11. Ödüller
12. Yabancı diller
- İngilizce
- Almanca (orta derece)
- Fransızca (orta derece)
Download

CV - İstanbul Kültür Üniversitesi