DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 YAZ ÖĞRETĠMĠ AÇILMASI PLANLANAN DERSLER
Ders Kodu
MAK1101
MAK1121
MAK1152
MAK1141
MAK1122
MAK2143
OTO1134
OTO1272
OTO4127
KOT1011
KOT1012
KOT2054
ELE2164
ELE1102
ELE2133
MAT1101
MAT2102
ING1101
ING1102
YDB1101
YDB2102
AIB1101
AIB1102
Ders Adı
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Malzeme Teknolojisi
Mühendislik Bilimi
Teknik Resim
Makine Meslek Resmi
Makine Elemanları
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Motor Termodinamiği
Motorlu Taşıtlar Mekaniği
Doğru Akım Devre Analizi
Temel Elektronik
Mikrodenetleyici Tabanlı Kontrol
Elektrik Tesisat Planları
Bilgisayar Destekli Proje 1
Sayısal Elektronik
Matematik 1
Matematik 2
İngilizce 1
İngilizce 2
İngilizce 1
İngilizce 2
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 2
Açıldığı Bölüm
Makine ve Metal Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Elektronik ve Otomasyon
Elektronik ve Otomasyon
Elektronik ve Otomasyon
Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji
Elektrik ve Enerji
T
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
4
3
2
2
4
4
2
2
P
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
T
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
AKTS
4
4
4
4
6
4
4
4
5
5
5
4
4
3
4
4
4
2
2
4
4
2
2
Download

Ders Kodu Ders Adı Açıldığı Bölüm T P T AKTS MAK1101