Haftanın Etkinliği; “Verimli Ders Çalışabilmek İçin İhtiyaç Duyduklarım” ve
“Verimli Ders Programı Hazırlama”
Okulumuzda bu hafta “verimli ders çalışma programı hazırlama” ve “verimli ders
çalışabilmek için ihtiyaç duyduklarım” adlı konular işlenmiştir.
Verimli Ders Çalışabilmek İçin Nelere İhtiyacım Var?
Başarılı olmak için “çok çalışmak” tek başına yeterli olmayabilir. Çok çalıştıkları
halde verimli ders çalışma yöntemlerini kullanmamaları nedeniyle istediği başarıya
ulaşamayan pek çok öğrenci vardır.
Verimli ders çalışmak demek zamanı belirlenen amaçlar ve öncelikler doğrultusunda
programlı olarak kullanabilmektir. Zamanımızı kaliteli bir şekilde programlayabilmek için
takip etmemiz gereken adımlar vardır.
1.Adım: Hayatımızı Planlamak
Amaçlarımız ve ya hedeflerimiz düşüncelerimizin netleşmesine yardımcı olur.
Böylece de zamanımızı ve önümüze çıkan fırsatları daha iyi değerlendirmemizi sağlar.
Neden çalışması gerektiğini bilen bir öğrencinin çalışmaya karşı motivasyon
geliştirmesi oldukça kolaydır.
Bu adımda her öğrenci kendine bazı sorular sorarak cevaplarını belirlemelidir.
 Nasıl bir gelecek istiyorum?
 5 yıl sonra kendimi nerede ve nasıl bir hayatın içinde görmek istiyorum?
 Hedefime ulaşabilmek için neler yapabilirim?
 Hedefime ulaşabilmek için katlanmam gereken zorluklar nelerdir?
Bizleri büyük hedeflerimize götürecek küçük hedeflerimizi oluşturarak işe
başlayabiliriz.
2.Adım: Ders Çalışmaya Karar Vermek
Genelde ders çalışmanın “istek” ile ilgili olduğuna inanırız. Fakat ders çalışma
davranışı isteğimize değil karar vermemize bağlıdır. Bu süreçte ihtiyacımız olan şey
“motivasyon”dur.
İnsan düşünce dünyasına göre şekillenebilen bir varlıktır. Bir şeyin yapılabileceğine
gerçekten inandığımızda aklımız onu yapmak üzere çözümler bulmamız için çalışmaya başlar.
“Yapabilirim”, “İnanıyorum”,”Zaman yaratacağım”,”Kendime güveniyorum”,”Bu
sefer kazanacağım”,”Öğreneceğim” gibi kelimeleri hayatımızda daha sık kullanmaya
çalışmalıyız.
3.Adım: Ders Çalışma Ortamımızı Oluşturmak
Ders çalışacağımız oda bize ait bir oda olmalıdır. Ders çalışacağımız odaya
girdiğimizde kendimizi rahat ve huzurlu hissetmek psikolojik olarak “hazır oluş” açısından
önemlidir.
Çalışma odasında masa ve sandalyeyi kullanarak ders çalışmalıyız. Çalışmalarımızı
koltukta ya da yatağın üzerinde yapmak kas gerilimini belirli düzeyin altına düşürdüğü için
uykumuzun gelmesine neden olacağından uygun değildir.
Odamız sık sık havalandırılan, temiz bir oda olmalıdır. Ortamdaki oksijenin azalması
gerginliğe yol açabileceğinden baş ağrısı gibi öğrenmeyi güçleştiren birçok etkenin
doğmasına sebep olabilir.
Çalışma odamız ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır.
Çalışma masamızın üzerinde ancak ders çalışmak için gereken materyaller olmalıdır.
Masanın üzerinde ya da ortamda resimlerin, posterlerin olması hayallere dalarak dikkatimizin
dağılmasına neden olabilir.
Çalışma esnasında odada sessizlik hâkim olmalıdır. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi
için ders çalışırken sadece çalıştığımız konuya odaklanmamız gerekir. Bunun için telefon,
bilgisayar ve müzik gibi dikkatimizi tamamen dağıtabilecek uyaranlardan uzak durmalıyız.
4.Adım: Zamanımızı Planlamak-Ders Programı Oluşturmak
Birçoğumuz her gün çalışmaya vakit ayırmayı bir yük sanıp sınav zamanları ders
çalışmanın yeterli olacağını düşünmektedir. Bu durumda, sınav dönemlerine kadar vaktimizi
eğlenceli olarak gördüğümüz etkinliklerle değerlendirip, sınav zamanları ise kaygı ve paniğe
kapılarak sadece ders çalışmaya çalışırız. Okuduğumuz bilgileri özümseyemez, ezbere dayalı
çalışmalar yürütürüz. Tedirgin, hırçın ve yorgun oluruz. Sonuç olarak, sınavlarda istediğimiz
başarıyı gösteremez ve hayal kırıklığı yaşarız. Ya motivasyonumuzu tamamen kaybederek
ipin ucunu kaçırırız ya da bir sonraki sınavda başarımızı arttırmak için düzenli olarak ders
çalışmayı gündemimize alırız.
Zamanımızı planlamak sadece ders çalışma programı yaparak tüm vaktimizi ders
çalışmaya ayırmak demek değildir. Günlük faaliyetlerimizi önem sırasına göre planlamak
zamanımızı planlayabilmenin en önemli basamağıdır.
Okuldan eve gelme, akşam yemeği yeme, televizyon izleme, aile ya da arkadaşlar ile
vakit geçirme, kendimize vakit ayırma, dinlenme, uyuma gibi eylemlerde ders çalışma eylemi
gibi programımızda göz önünde bulundurulması gereken önemli eylemlerdir.
Her gün ders çalışmaya ayırabileceğimiz süreyi belirleyerek günlük ders çalışma
programı yapmaya başlayabiliriz. Ders çalışma programı bireyseldir. Ders çalışmak için
ayrılması gereken süre ile ders programının içeriği öncelikle öğrencilerin sınıf düzeylerine
göre değişiklik gösterir. 9. sınıfa giden bir öğrenci ile 12. sınıfa giden bir öğrencinin
öncelikleri aynı olmayacağı için ders çalışmaya ayırmaları gereken zamanın ve ders çalışma
yöntemlerinin aynı olmasını beklemek doğru değildir. Aynı zamanda bir ders için ayrılması
gereken süre öğrenciden öğrenciye göre değişir. Bu sebeple her öğrencinin bireyselleştirilmiş
bir ders programı olmalıdır. Sadece her programda dikkat edilmesi gereken ortak bazı temel
noktalar vardır.
İyi bir ders programı;
 “Ne zaman çalışmalıyım?”, “Neyi çalışmalıyım?”, “Ne kadar çalışmalıyım?”,
“Nasıl çalışmalıyım?” sorularına yanıt verebilmelidir.
 Dersler ve sosyal ihtiyaçlar arasında mantıklı bir denge kurularak uygulanabilir






olmalıdır.
Her hafta mutlaka 1 gün serbest zaman olmalıdır.
Çalışmalar dikkatimizi verebilme süremize paralel olarak 30 dk. ya da 40 dk.
şeklinde planlanmalıdır. Çalışmalar arasında mutlaka molalar olmalıdır.
Üst üste iki sayısal ya da üst üste iki sözel ders çalışmak yerine bir sözel bir sayısal
ders çalışarak daha fazla verim elde edebilir.
Zorlandığımız dersleri başa, en keyif aldığımız dersleri sona konulmalıdır.
Çalışmaların sonunda mutlaka çalışılan konunun tekrarı yapılmalıdır.
Programımıza günlük-haftalık ve aylık tekrarlarımızı yansıtılmalıdır.
5. Adım: Verimli Çalışma Tekniklerini Öğrenmek
Öğrenmek bilgiyi iyi bir şekilde kaydetmektir. Başlangıçta kaydedilemeyen bilgi,
saklanamaz ve daha sonra hatırlanılamaz. Bilginin kaydedilmesi için dersin aktif bir şekilde
dinlenilmesi gerekir. Öğrenmenin ön şartları uyanıklık, dikkat, motivasyon, aktif katılım ve
geri bildirimdir. Yani öğrenme öğreten kişinin değil öğrenen kişinin çabası sonucu
gerçekleşir.
Başlangıçta kaydedilen bilginin uzun süreli kalıcılığı ise bilgilerin günlük, haftalık
ve aylık tekrarı ile mümkündür.
Bu nedenle, ne sadece dersi dinlemek ne de sadece evde çalışmak yeterli olur. Her
ikisinin de ortak bir şekilde yürütülmesi gereklidir.
“Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlasak, bizi hayretler içinde bırakacak
sonuçlar alırız.” (Thomas Edison)
Download

Verimli Ders Programı Hazırlama O