Adı Soyadı:
Sınıf: 5-…
No:
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTİKLAL ORTAOKULU
5. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5x20=100 puan)
1.
4.
Kayaçlar , yerkabuğunun kara
tabakasını oluşturur, gece ve
gündüz arasındaki sıcaklık farkı
veya rüzgâr gibi hava olaylarıyla
parçalanır. Böylece bazen küçük
parçalar hâlinde doğrudan
parçalanırken bazen de büyük
kaya parçalarına, sonra taş,
ufak çakıl parçalarına ve daha
sonra kum taneciklerine kadar
parçalanabilir.
Şekildeki iz fosilini inceleyen öğrenciler aşağıdaki
yorumları yapıyor.
Günümüzde bu şekilde bu kadar
büyük bir ayak izi olmadığına göre
bu canlının nesli tükenmiştir.
Melda
Büşra defterine şekildeki bilgileri yazıyor.
Büşra’nın yazısında okunamayan bölüme
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Mineraller
B) Kayaçlar
C) Madenler
D) Fosiller
İzin büyüklüğüne bakarsak
çok büyük bir canlıya ait
olabilir.
İzin derinliğine bakarsak
canlının yaşadığı yer çok
yağış alan bir yer ya da
bataklık olabilir.
Melih
Ceren
2.
Bakır: Elektrikli
cihazlarda, iletken
tellerde,mutfak
eşyalarında, süs
eşyası yapımında
kullanılır.
Bakır ile ilgili verilen bilgiler şekildeki gibidir.
Bu bilgilere göre bakır maden mi, neden?
İzin şekline bakarsak bu
canlının ayakları perdeli
olabilir.
Eren
Hangi öğrenci “Fosiller bulundukları bölgenin
geçmişteki coğrafi yapısı ve iklimi hakkında bilgi
sahibi olmamızı sağlar.” bilgisi ile ilişkili
yorumda bulunmuştur?
A) Melda
B) Melih
C) Ceren
D) Eren
A) Hayır, çünkü doğal olarak tüketilir.
B) Evet, çünkü ekonomik değeri var.
C) Hayır, çünkü her kayaç maden değildir.
D) Evet, çünkü her kayaç madendir.
3.
Küçükken geçmiş dönemlerde
dünyanın nasıl bir yer olduğunu
ve dünyada hangi canlıların
yaşadığını hep merak
etmişimdir. Geçmiş dönemlerle
ilgili bilgi edinmede fosillerin
büyük önem taşıdığını
öğrendikten sonra fosilleri
inceleyen bu mesleği seçmeye
karar verdim.
5.
Kapadokya bölgesindeki
peribacalarının bazılarının
şapkalarının zamanla
titreşimlerden ve bilinçsiz
arazi kullanımından
dolayı düştüğü
görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi peribacalarının
şapkalarının düşmesini önlemek amacıyla
alınacak önlemlerden biri olamaz?
A) Ağır yüklü tır gibi araçların bölge çevresinden
geçişi önlenmelidir.
B) Şiddetli ses çıkaran jet uçaklarının bölge
üzerinden uçuşu yasaklanmalıdır.
Ceyda’nın seçtiği meslek aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Peribacaları turist ziyaretine kapatılmalıdır.
A) Paleontolog
B) Arkeolog
C) Jeolog
D) Maden mühendisi
D) Yöre halkı arazi kullanımı konusunda
bilgilendirilmelidir.
6.
8. Erozyon verimli tarım arazilerinin kaybedilmesi
ve toprağın verimsizleşmesini sağlar.
UNESCO tarafından
dünya mirası kabul
edilen, kireç taşının
kaynak sularında
erimesiyle bol kireçli
olan suyu sayesinde
oluşmuş bir
doğal anıta
GİDİYORUZ
Aşağıdaki eğimli arazilerden hangisinde
toprağın verimsizleşme riski daha fazladır?
A)
Teraslama
yapılmış arazi
Eğime dik
sürülmüş arazi
C)
Şekildeki okul gezisi ilanında “Fotoğraf”
yazan yere aşağıdakilerden hangisi
yapıştırılmalıdır?
A)
B)
D)
Eğime paralel
sürülmüş arazi
B)
Ağaçlandırma
yapılmış arazi
9.
Pamukkale travertenleri
C)
Peribacaları
D)
1
Toprağın bütün hâlinde
zeminiyle birlikte
kaymasıdır.
Anlık olarak meydana
gelir.
Aşırı ve şiddetli yağış
durumunda meydana
gelir.
Manavgat şelalesi
Saklıkent kanyonu
2
Toprağın aşınması ve
kısmi olarak küçük
parçalar hâlinde
taşınmasıdır
Uzun zaman
aralığında meydana
gelir.
Yağışın aşırı ve
şiddetli olması
gerekmez.
Tabloyu inceleyen öğrenci aşağıdaki
yorumlardan hangisini yaparsa yanlış olur?
A) Erozyon ve heyelan arasındaki farklar yazılmış.
7.
Tarlanın verimi iyice
düştü, önümüzdeki yıl
nadasa bırakmalıyım.
B) 1 yerine heyelan yazılmalıdır.
Erozyona
sebep
olursun
bence ....
C) 2 yerine erozyon yazılmalıdır.
D) Erozyon, toprak kaymasıdır.
10.
Su kaynakları
Serap
1
A) nöbetleşe ekim yapmalı, bu yıl bu tarlayı,
gelecek yıl diğer tarlayı ekmelisin.
Okyanus
Soğuk su kaynakları
Deniz
Sıcak su kaynakları
Göl
Serap ile babası arasında geçen konuşma şekildeki
gibidir.
Serap’ın konuşması aşağıdakilerden hangisi
gibi devam ederse nadasa bırakmaktan
kaynaklı erozyona çözüm olur?
2
Akarsu
Dünyamızdaki su kaynakları ile ilgili kavram
haritası şekildeki gibidir.
Kavram haritasında 1 ve 2 yazan yerlere
hangileri yazılmalıdır?
1
2
B) nöbetleşe ekim yapmalı, tarlaya bu yıl patates
ektiysen seneye kabak ekmelisin.
A) Yer üstü suları
Yer altı suları
B) Yer altı suları
Yer üstü suları
C) tarlaya basamaklı setler kurmalısın.
C) Yer üstü suları
Maden suları
D) tarlayı sürüş yönünü değiştirmelisin.
D)
İçmece
Kaplıca
11. Funda “Bitkiler erozyonu önler mi?” sorusuna
kontrollü deney ile yanıt arıyor.
13.
Funda’nın hazırlaması gereken düzenekler
aşağıdakilerden hangisidir?
1. düzenek
2. düzenek
Kaplumbağa
Tırtıl
Yılan
A)
Yarasa
Arı
Bir öğrenci, yukarıda verilen hayvanları ortak
özelliklerine göre iki gruba ayıracaktır.
Öğrencinin oluşturacağı bu gruplar
hangisindeki gibi olabilir?
B)
A) Memeliler – Sürüngenler
B) Böcekler – Sürüngenler
C) Etle beslenenler – Kendi besinini yapanlar
D) Omurgalı hayvanlar – Omurgasız hayvanlar
C)
14.
Basket topunu
buzdolabına, futbol
topumu güneş alan
bir yere koyayım.
Berk dediği işlemleri yaparsa topların son
hacimleri nasıl değişir?
D)
12. Çevre kirliliğini önlemek ile ilgili öğrencilerin
hazırladığı sloganlar okul panosuna asılmıştır.
Kitaba hoca lazım
sağlıklı bir hayat
için filtreli baca
lazım…
1. slogan
Yağ atıkları
biriksin, asla
lavaboya
dökülmesin…
2. slogan
Atarsan her yere
pil,
geleceğini yok
edersin bunu
bil…
3. slogan
Kurarsan fabrikan
için arıtma
sistemi, balıklar
öldü diye
etmezsin sitemi…
4. slogan
Basket topu
Futbol topu
A)
Küçülür
Küçülür
B)
Büyür
Büyür
C)
Küçülür
Büyür
D)
Büyür
Küçülür
15. Seda, güneş tutulması modeli hazırlıyor.
Modelde mum Güneş’i, futbol topu Dünya’yı ve
tenis topu ise Ay’ı temsil ediyor.
Öğretmeni modelinin hatalı olduğunu söylüyor.
Seda aşağıdakilerden hangisini yaparsa
modeli hatasız olur?
A) Mum yerine el feneri kullanmalı.
Bu sloganlardan hangisi hava kirliliğini
önlemek ile ilgilidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
B) Futbol topu ile tenis topunun yerini değiştirmeli
C) Mum ile futbol topunun yerini değiştirmeli
D) Mum ile tenis topunun yerini değiştirmeli
16.
19.
Fayans
1. devre
2. devre
Özdeş ampul ve pillerle şekildeki 1. ve 2. devre
hazırlanıyor.
Bu deney ile ilgili,
I. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisi
araştırılıyor.
II. Bağımsız değişken ampul sayısıdır.
III. Pil sayısı sabit tutulan değişkendir.
ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Pürüzlü yüzeylerde sürtünmenin fazla olacağını
kontrollü deney ile göstermek isteyen öğrenci
şekildeki ilk düzeneği hazırlıyor.
Öğrencinin hazırlayacağı 2.düzenekte ilk
düzeneğe göre nasıl bir değişiklik olmalı?
A) Her şey aynı kalıp, sadece fayans yerine halı
kullanmalı
B) Her şey aynı kalıp, sadece eğimi artırmalı
C) Her şey aynı kalıp, sadece eğimi azaltmalı
17.
D) Her şey aynı kalıp, sadece arabanın ağırlığını
İdrar yollarımda iltihaplanma
varmış.
Üç tane dişim
çürümüş.
Buğra
artırmalı
20.
Mert
Doktor günde en az 2 litre su
içmemi ve ayağımı soğuktan
korumamı söyledi.
Tuğba
Buğra, Mert ve Tuğba’nın ifadelerine göre
hangisi ya da hangilerinin boşaltım sistemi ile
ilgili hastalığı vardır?
A) Sadece Buğra
B) Buğra ve Mert
C) Buğra ve Tuğba
D) Buğra, Mert ve Tuğba
Resimde bir abajurun içi görülmektedir.
18. Katı bir maddenin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği şekilde verilmiştir.
Bu abajur için sembollerle çizilen elektrik
devrelerinden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
Grafiğe bakılarak aşağıdaki sorulardan
hangisi cevaplanamaz?
A) Bu madde saf mıdır?
B) Bu madde kaç ˚C’de erir?
C) Maddenin erimesi kaç dakika sürmüş?
D) Bu madde kaç ˚C’de kaynar?
Not: Her soru 5 puandır. Süre 40 dakika. Başarılar dilerim.
Fatih GİZLİGİDER / Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Download

No: 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTİKLAL