SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
30 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
ANALİTİK RÖLÖVE RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Süleymaniye’de İmalathane Yapısı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Eminönü

Mahalle
:
Yavuz Sinan Mahallesi

Pafta
:
107

Ada
:
562

Parsel
:
30

Dönemi
:
19.yy

Yapım Sistemi
:
Yığma - Tuğla
562 ADA, 30 PARSEL BOZULMALAR
Z-01 No’lu Mekan:
Bakımsızlık ve yapının yoğun imalathane etkilerine maruz kalmasından dolayı;
mekanı oluşturan tuğla beden duvarlarına çoğunlukla sıva ve boya malzemelerinde
dökülme,
yer yer
yoğun
kir tabakaları,
kaplama malzemelerinde
kararma
görülmektedir.
Mekanı oluşturan döşeme malzemesi kaba şaptır, bu şapta bazı noktalarda oldukça
fazla malzeme kaybı, çatlaklar, eğrilikler ve çökmeler görülmektedir.
Z-01 no’lu mekanda yer alan pencerelerin bazısı iç taraftan saç levha ile
kapatılmıştır. Bazı pencere doğramalarında paslı yüzeyler ve cam malzemelerde
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
30 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
kırıklar mevcuttur. Pencere lento ve parapet seviyelerinde yüzeyde çatlaklar
görülmektedir.
Demir ana giriş kapısı da yapının karakterine uygun olmayan niteliksiz yapı
elemanlarıdır. Ana mekanda yer alan niteliksiz strüktürel ek olan betonarme
kolonlarda sıva dökülmelerine rastlanmaktadır. Ana giriş kapısını oluşturan cephede
ise eski fotoğraflarından da tespit edildiği üzere mevcut olan iki adet pencere, tuğla
malzeme ile sağır duvar yüzeyine dönüştürülmüştür.
Ahşap çatı strüktüründe kullanılan ahşap malzemelerde genelde eskime ve çürüme
görülmektedir.
Z-02 ve Z-03 no’lu mekanları ana mekandan ayırmak için oluşturulan duvarlar
yapının orijinal karakterine uygun olmaktan uzak niteliksiz eklerdir. Bu bölümler ana
mekandan yükseltilmiş döşeme ile ayrılarak, PVC döşeme malzemesi ile
kaplanmıştır. Alçıpan asma tavanda kullanılan boyalar eskimiş ve yer yer
dökülmüştür.
1-01 no’lu mekanda döşemede kullanılan saç malzemede yoğun kir tabakaları ve
paslı yüzeyler yer almaktadır. Beden duvar kaplaması olan sıva ve boyalarda da
bakımsızlıktan ötürü yoğun kir tabakaları ve dökülmeler mevcuttur.
Giriş kapılarında kullanılan demir malzemelerde yer yer paslanma görülmektedir.
Yeni Hayat Sokak’ a bakan cephe de; bitki oluşumları, pencere parapet ve lento
seviyelerinde yüzey çatlakları, tuğla duvarda malzeme kayıpları, renk değişimi, kir
tabakaları, boya ve sıva dökülmesi, kısmi yapısal çatlaklar yer almaktadır.
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
30 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
Küçük Pazar Caddesi’ ne bakan cephede ise; yapının orjinal karakterini bozan
tabela, klima, anten ve doğrama eklemeleri yer almaktadır. Tuğla duvarda ise renk
değişimi, boya ve sıva dökülmesi, kısmi yüzey çatlakları yer almaktadır.
Çatı kaplama malzemesi olarak kullanılan Marsilya tipi kiremitlerde de yer yer
eksikler, kararma ve kir tabakaları ve malzeme kayıpları yer almaktadır. Çatıdan
içeriye su sızmaması için kiremitlerin bir bölümünün üzeri niteliksiz PVC bazlı örtü ile
kapatılmıştır.
Bütün bu incelemeler yapılıp, elde edilen bilgiler ışığında analitik rölöve projeleri
hazırlanmıştır.
SEDES MİMARLIK
Download

562 Ada 30 Parsel Analitik Rölöve