T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.8.2014- 77
KARAR TARİHİ VE NO
: 29.8.2014- 3080
20.00.893
Toplantı Yeri
AYDIN
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde bulunan, bir kısmı
İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.5.1990 gün ve 1309 sayılı
kararı ile sınırları genişletilen ve sınırları 1/5000 ölçekli kadastral paftaya aktarılan Hiarapolis Antik
Kenti I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve I.(Birinci) Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan, mülkiyeti
Nevriye ŞAHİN’e ait, tapunun Pamukkale Köyü , 4-5 paftasında kayıtlı, 28300.00m2 yüzölçümlü,
1326 parselin, ekli krokide gösterildiği şekilde iki kısma ifrazına ilişkin Kurul Kararının
alınarak sonucundan bilgi verilmesine ilişkin, parsel maliki Nevriye ŞAHİN’in 04.06.2014
tarihli dilekçesi, konuya ilişkin Kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’nün 18.6.2014 tarih ve 1850 sayılı yazısı, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanım Kanunun 8. Maddesi ile Bakanlık talimatları gereği, 28.068,23m2 yüzölçümlü 1326
parselin iki parçaya ifrazının uygun olmadığına ilişkin Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün 03.7.2014 tarih ve 825-8084 sayılı yazısı, Kurum görüşünün iletildiği Aydın
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.3.2011 tarih ve 3568 sayılı sit irdele
Pamukkale Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.7.2014 tarih ve 13322318 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.8.2014 tarihli raporları
okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde bulunan,
kısmen Hierapolis (Pamukkale) Antik Kenti I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde
kalan 1326 parselin değişiklik beyannamesinde gösterildiği şekilde iki kısma ifraz talebinin,
Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 03.7.2014 tarih ve 825-8084 sayılı
yazısında ifraz talebinin 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 8.
maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden uygun olmadığına karar verildi.
Download

T.C. 1326 parselin, ekli krokide gösterildiği şekilde iki kısma ifrazına