T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.04.2014-84
Karar Tarihi ve No : 16.04.2014-2141
Dosya No
: 72.00.24
Toplantı Yeri
DİYARBAKIR
Batman İli, Merkez, Yolağzı (Davudi) Köyü sınırları dahilinde kalan, Batman Çayı
üzerinde bulunan, Pepıra Köprüsü’nün tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.02.2014 gün ve 530 sayılı uzman raporu ile Batman
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.03.2014 gün ve 717 sayılı yazısı ile Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’nün 21.03.2014 gün ve 173284 sayılı yazısı
okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Batman İli, Merkez, Yolağzı (Davudi) Köyü sınırları dahilinde kalan, Batman Çayı
üzerinde bulunan, Pepıra Köprüsü; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği
gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin
uygun olduğuna,
-Pepıra Köprüsü’nün yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine,
-Pepıra Köprüsü Koruma Alanının ekli koordinatlı kroki üzerine belirlendiği şekliyle
uygun olduğuna karar verildi.
ASLI GİBİDİR
Download

Batman - Merkez - Yolağzı (Davudi) Köyü