3 Nisan 2014
Mart ayında tüketici fiyatları %1.13 arttı
Yıllık TÜFE artışı %8.39
Mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %1.13, yurtiçi üretici fiyat endeksi (YÜFE) %0.74 arttı. Böylece
yıllık enflasyon TÜFE’de %8.39’a çıkarken; YÜFE’de %12.31 olarak gerçekleşti. Tüketici enflasyonundaki
aylık artış beklentilerin üstünde gerçekleşti. Gıda ve giyim fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti.
Enflasyondaki artışta baz etkisi ile birlikte döviz gecişkenliğinin etkisinin devam etmesi ve üretici
fiyatlarından gelen maliyet baskısı etkili oldu. Bir diğer dikkat çeken gelişme de çekirdek enflasyondaki
yükseliş oldu ve çekirdek enflasyon oranları %9’u geçti. Bu da gelecek aylardaki enflasyon görünümü
açısından endişe verici.
YILLIK ENFLASYON ORANLARI (%)
AYLIK ENFLASYON ORANLARI (%)
20
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
15
10
5
0
06 1
4
7
10
07 1
4
7
10
08 1
4
7
10
09 01
4
7
10
10 01
4
7
10
11 01
4
7
10
12 01
4
7
10
13 01
4
7
10
14 01
06 1
5
9
07 1
5
9
08 1
5
9
09 1
5
9
10 1
5
9
11 1
5
9
12 1
5
9
13 1
5
9
14 1
-5
YÜFE
YÜFE
TÜFE
TÜFE
* 2003=100 bazlı endekslerden hesaplanmıştır.
* 2003=100 bazlı endekslerden hesaplanmıştır.
Bu çerçevede, fiyatları en çok artan grup yeni sezon ürünlerinin satışa çıkmasıyla %2.49 artan giyim ve
ayakkabı grubu oldu. Bu gruptaki fiyat artışının enflasyona katkısı 0.18 puan oldu. Tüketici fiyat endeksi
kapsamında aylık bazda fiyatı en çok artan ikinci grup %2.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu oldu.
Bu grubun enflasyona katkısı da 0.51 puan düzeyinde oldu. Lokanta ve oteller grubu fiyatları %1.33 arttı
ve enflasyona katkı 0.09 puan oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı %1.20 olarak gerçekleşti.
Diğer ürün gruplarında ise artış oranı daha sınırlıydı. Bu arada %0.88 artan ulaştırma grubu fiyatlarının
enflasyona katkısı 0.14 puan düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda değerlendirildiğinde fiyatları en çok artan
ürün grupları ise %13.74 ulaştırma grubu, %12.51 ile lokanta ve oteller ve %10.12 ile gıda ve alkolsüz
içecekler oldu.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ*
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
* Geçen yılın aynı ayına göre yüzde değişim.
14 1
7
H: Enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç
I: enerji ve gıda tüm hariç
10
4
13 1
7
10
4
12 1
7
10
4
11 1
7
4
10
10 1
7
10
4
09 1
7
10
4
1%
Çekirdek enflasyon göstergeleri ise aylık ve yıllık
bazda yükseldi. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden
işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler,
tütün ürünleri ve altın kalemlerinin hariç tutulduğu "H"
çekirdek enflasyon endeksi Mart ayında %1.25
artarken; enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü
içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç "I" endeksi
%1.20 yükseldi. H endeksinde yıllık artış hızı %9.52
olurken, I endeksinde ise %9.32 oldu.
Sanayideki üretici fiyatlarını kapsayan YÜFE ise Mart ayında %0.74 arttı, yıllık artış %12.31 oldu. İmalat
sanayiinde fiyatlar %1.03, elektrik, gaz ve su fiyatları %0.56 artarken; madencilik sektörü fiyatları %0.10
geriledi. Yıllık bazda ise imalat sanayi fiyatları %13.16 arttı.
Sonuçta Mart ayı enflasyon verileri beklentilerden oldukça yüksek geldi. Aralık’tan bu yana dövizde
meydana gelen artışların ve yapılan vergi zamlarının etkilerinin fiyatlara yeni yeni yansımakta olduğu
söylenebilir. Ayrıca, üretici fiyatlarında daha önce oluşan yüksek artışların tüketici fiyatlarına yansıması
ve gıda ile giyim fiyatlarındaki artışlar da enflasyondaki yükselmede etken oldu. Bundan sonraki aylarda
da yaz aylarına kadar baz etkisi ve yukarıda sıraladığımız nedenlerin devamı ile enflasyondaki
yükselmenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın yaz
aylarına kadar %9’u bulması şaşırtıcı olmaz. Yaz aylarından sonra ise doğal gaz ve elektrik fiyatlarına
yapılabilecek zamlar enflasyondaki gidişatı olumsuz etkileyebilecektir.
Özel TÜFE Göstergeleri
TÜFE Harcama Grupları
% değişim
TÜRKİYE
Gıda ve alkolsüz
içecekler
Alkollü içecekler ve
tütün
Giyim ve ayakkabı
Konut
Ev eşyası
Sağlık
Ulaştırma
Haberleşme
Eğlence ve kültür
Eğitim
Lokanta ve oteller
Çeşitli mal ve
hizmetler
Daha fazla bilgi için:
Dr. M.Veyis Fertekligil,
Baş Ekonomist
Ağırlıklar
Mart
2014
Mart
2014
Mart
2014/
Mart
2013
Mart
2014/
Mart
2013
% değişim
100,00
1,13
7,89
24,45
2,10
10,05
5,29
-0,02
3,11
7,17
16,41
7,52
2,44
15,54
4,70
3,36
2,26
6,58
2,49
0,23
0,90
0,85
0,88
0,27
0,68
0,19
1,33
5,59
4,84
6,77
6,62
12,68
0,63
7,60
9,87
11,72
4,28
1,20
4,32
A. Mevsimlik ürünler
har.
B. İşlenmemiş gıda
ürünleri hariç
C. Enerji hariç
D.(B) ve (C)
E. (C) ve alkollü içk. ve
tütün ür.hariç
F. (E) ve fiyatları
yöne/yönlend. Diğer
ürün., dolaylı vergiler
hariç
G. (F) ve (B)
H. (D) ve alkol. içk.,
tütün ürün. hariç
I. (C) ve gıda, alkol. ve
alkolsüz içki. Ve tütün
hariç
e-posta: [email protected]
0,76
9,40
0,89
8,18
1,40
1,17
9,06
8,92
1,50
9,47
1,53
9,38
1,32
9,43
1,25
9,52
1,20
9,32
Tel: 0212 – 368 35 20
UYARI NOTU: Bu rapor Turkland Bank A.Ş. (T-Bank) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık
hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. T-Bank bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti
vermemektedir. T-Bank bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki
bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan T-Bank hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
2
Download

Mart ayında tüketici fiyatları %1.13 arttı Yıllık TÜFE artışı %8.39 3