T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
MUHASEBE VE FINANSMAN ANA BİLİM DALI
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS SINAV (YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ/MÜLAKAT) SONUÇ LİSTESİ
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
17
ADI SOYADI
İbrahim ÖZTOP
Zehra GÜLEÇ
Abide GÜLER
Eray KAHRAMAN
Buğra ÖZENOĞLU
Hatice YILDIRAN
Havva Nur ACAR
Hatice ÖZGÜR
Celil ÇETİN
Şüra ŞAHİN
Ali KARAKURT
Hakkı AKMAN
Ali GÜL
Fethullah KORKMAZ
Zerrin ERDOĞAN
Fatih ÖZDİNÇER
Esat KAYA
Kadir ÇELİK
Yusuf ERTUĞRUL
Ferruh TAŞKAN
ALES
PUANI
LİSANS
YABANCI MÜLAKAT
MEZUNİYET
DİL PUANI
NOTU
ORTLAMASI
ALES
PUANI
%50'Sİ
LİSANS
YABANCI MÜLAKAT
MEZUNİYET DİL PUANI
NOTU
ORT. %30'U
%10'U
%10'U
BAŞARI
NOTU
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS (İ.İ.B.F. Siyasal Bil. İşletme, İktisat Mezunları) Komtenjan:10
67,38
82,20
35,00
85,00
33,69
24,66
3,50
8,50
72,95
72,00
32,50
60,00
36,48
21,60
3,25
6,00
66,30
77,00
30,00
75,00
33,15
23,10
3,00
7,50
68,16
74,45
21,25
70,00
34,08
22,34
2,13
7,00
64,70
73,00
20,00
70,00
32,35
21,90
2,00
7,00
79,79
67,56
23,75
5,00
39,90
20,27
2,38
0,50
69,99
56,25
23,75
85,00
35,00
16,88
2,38
8,50
70,61
58,08
30,00
70,00
35,30
17,42
3,00
7,00
64,69
71,40
28,75
60,00
32,35
21,42
2,88
6,00
71,45
70,30
16,25
40,00
35,72
21,09
1,63
4,00
75,28
65,00
26,25
20,00
37,64
19,50
2,63
2,00
61,00
61,25
27,50
85,00
30,50
18,38
2,75
8,50
67,42
61,56
18,75
40,00
33,71
18,47
1,88
4,00
71,17
58,25
18,75
30,00
35,58
17,48
1,88
3,00
63,77
70,50
18,75
30,00
31,89
21,15
1,88
3,00
68,89
58,11
20,00
30,00
34,45
17,43
2,00
3,00
60,01
65,23
31,25
30,00
30,01
19,57
3,13
3,00
59,98
60,25
22,50
40,00
29,99
18,08
2,25
4,00
59,36
55,20
21,25
0,00
29,68
16,56
2,13
0,00
72,19
59,16
25,00 GRM
36,10
17,75
2,50
0,00
70,35
67,33
66,75
65,54
63,25
63,04
62,75
62,73
62,64
62,44
61,77
60,12
58,05
57,93
57,91
56,88
55,70
54,32
48,37
0,00
SONUÇ
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
1. YEDEK
2.YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
SINAVA GİRMEDİ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS (Yüksek Okulların İlgili Bölüm Mezunları) Komtenjan:10
73,80
87,40
25,00
85,00
36,90
26,22
2,50
8,50
74,12 ASİL
77,06
80,40
16,25
50,00
38,53
24,12
1,63
5,00
69,28 ASİL
66,29
83,70
36,25
60,00
33,14
25,11
3,63
6,00
67,88 ASİL
72,72
74,30
26,25
55,00
36,36
22,29
2,63
5,50
66,78 ASİL
62,57
79,20
30,00
55,00
31,29
23,76
3,00
5,50
63,55 ASİL
64,28
77,00
21,25
60,00
32,14
23,10
2,13
6,00
63,36 ASİL
67,60
72,70
21,25
50,00
33,80
21,81
2,13
5,00
62,74 ASİL
63,26
75,00
30,00
40,00
31,63
22,50
3,00
4,00
61,13 ASİL
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS (Diğer Fakülte Mezunları) Komtenjan:3
Muhammet ALKAYA
91,83
76,60
31,25
10,00
45,92
22,98
3,13
1,00
73,02 ASİL
Yusuf YERLİ
65,10
80,86
31,25
85,00
32,55
24,26
3,13
8,50
68,43 ASİL
Mehmet AKKAN
80,77
64,30
21,25
65,00
40,38
19,29
2,13
6,50
68,30 ASİL
Zeki Ertuğ AKIN
80,77
68,73
28,75
40,00
40,38
20,62
2,88
4,00
67,88 1. YEDEK
Ahmet CAN
74,63
70,75
22,50
35,00
37,31
21,23
2,25
3,50
64,29 2. YEDEK
Ali ACAR
66,38
76,00
58,75
0,00
33,19
22,80
5,88
0,00
61,87 3. YEDEK
Latif VURAL
71,50
72,00
20,00
10,00
35,75
21,60
2,00
1,00
60,35 4. YEDEK
Murat TÜTÜNCÜ
60,46
66,63
53,00 GRM
30,23
19,99
5,30
0,00
0,00 SINAVA GİRMEDİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS (Üniversitede Öğr. Üyesi, Okutman, Uzman Kadrolarında Çalışan) Komtenjan:2
Atilla GÜRCAN
83,73
71,53
95,00
35,00
41,86
21,46
9,50
3,50
76,32 ASİL
Mesut ÖZ
Bilen BALIKÇI
Duygu DEMİR
Yasin EKER
Ayşe DEİZHAN
Yaşar KOYUN
Ufak CAMCI
Hatice GÖK
Başarılı (Asil) öğrencilerin kesin kayıtlarının 01-03 Eylül 2014 tarihleri arasındayapılacaktır.
Asil kazananlardan kayıt yaptırmayan olması halinde yedek öğrenci kayıtları 04-05 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
Download

Sonuç Listesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi