Hemşirelik
GİRİŞ
NOT LİSANS LN
ALES
AN YDS YDSN
GS
NO AD- SOYAD FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ
SINAV
TOPLAM AÇIKLAMA
ORT. NOTU (%30) NOTU (%30) NOTU (%10)
(%30)
I
Zehra
DEMİRCAN
Sağlık
Bilimleri F.
Hemşirelik
ve Sağlık
3,18
Hizm. Böl.
86,70
26,01 72,16688 21,65 58,75
5,88
40
12
65,54
BAŞARISIZ
2 Bahar TETİK
Sağlık
Bilimleri F.
Hemşirelik 3,14
81,40
24,42 74,73507 22,42 67,50
6,75
60
18
71,59
BAŞARILI
YEDEK-1
3 Nilay BEKTAŞ
Sağlık
Hemşirelik 3,02
Yüksekokulu
78,04
23,412 75,76314 22,73 61,25 6,125
0
0
52,27
SINAVA
GİRMEDİ
4 Aysun DOĞAN
Sağlık
Bilimleri F.
Hemşirelik
ve Sağlık
2,84
Hizm. Böl.
80,80
24,24 71,25804 21,38 65,00
6,50
0
0
52,12
SINAVA
GİRMEDİ
5 Melike KARA
Sağlık
Hemşirelik 2,42
Yüksekokulu
69,69
20,907 80,41699 24,13 68,75 6,875
0
0
51,91
SINAVA
GİRMEDİ
Zeynep
6 Kandemir
ÖZSOY
Sağlık
Hemşirelik 3,04
Yüksekokulu
80,40
24,12 73,40311 22,02 52,50
5,25
40
12
63,39
BAŞARISIZ
7 Serap ALKAŞ
Kastamonu
Sağlık Y.O.
81,50
24,45
5,25
33
9,9
62,12
BAŞARISIZ
1
Hemşirelik 3,15
75,077
22,52 52,50
9
Sağlık
Bilimleri F.
Hemşirelik 2,63
76,60
22,98 79,00215 23,70 76,25 7,625
0
0
54,31
SINAVA
GİRMEDİ
Ayşe
Sağlık
Hemşirelik 3,21
KABASAKAL Yüksekokulu
81,56
24,468 70,58507 21,18 56,25
5,63
73
21,9
73,17
BAŞARILI
ASİL-2
70,30
21,09 78,44669 23,53 53,75 5,375
87
26,1
76,10
BAŞARILI
ASİL-1
8 Aytuğ TÜRK
10 Figen FİDAN
Sağlık
Bilimleri F.
Hemşirelik 2,53
Download

Hemşirelik NO AD- SOYAD FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ NOT ORT