TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
1. Mini HD Uydu Alıcılarda Kanal güncellemek
Mini HD uydu alıcımızda Menü > Kanal Arama> Çanak Anten Kurulumu alanına
giriş yapılarak Görseller ile destek verildiği gibi manuel arama yaptırılabilir.
Manuel arama frekans bilgisi; 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222
Sembol Oranı veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı
değerleri girilerek “Şebeke Taraması Etkin” yapılması gerekmektedir.
Uydu alıcısı kumandasından MENÜ tuşuna basılarak KANAL ARAMA seçeneği
üzerine gelinir.
1
TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
Açılan pencerede ÇANAK ANTEN KURULUMU seçeneği seçimli hale getirilir,
kumanda üzerinden “Ok” tuşuna basılır,
2
TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
Açılan pencerede kumanda üzerindeki “GOTO” tuşuna basılır,
3
TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
“GOTO” tuşuna bastıktan sonra açılan pencereden uydu eklemesi yapabilmek için
kumanda üzerindeki KIRMIZI tuşa basılarak Uydu eklenmelidir,
4
TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
Açılan pencereye kumanda üzerindeki sayı tuşları ile Frekans değerleri girilmelidir.
VEYA (ALTERNATİF OLARAK)
Frekans değerleri girilir,
5
TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
Değerler girildikten sonra kumanda üzerinden “Ok”tuşuna
basılır ve yeni frekans eklenmiş olur.
Frekans değeri seçimli hale getirildikten sonra Kumanda
üzerinden “Mavi” tuşa basılır
6
TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
Açılan pencerede Kanal Arama Altında bulunan “TARAMA MODU” alanı
“AĞ“olarak seçimli hale getirilir.
Kumanda Üzerinden “Mavi” tuşa basılarak Tarama İşlemi Başlatılır.
7
TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA
Açılan sayfa, yükleme yapılan kanal listesinin görünümüdür ve yükleme
yapıldıktan sonra çıkış yapılarak yükleme tamamlanır.
2. Diğer Uydu Alıcılarımız Kanal Güncelleme
Diğer Uydu Alıcılarımızda **** > ****> “Manuel Kanal Arama” alanı kullanım
kılavuzuna göre giriş yapılarak aşağıdaki değerler girilerek arama yapılabilir.
Kullanım kılavuzları gönderilmiştir.
Manuel arama frekans bilgisi; 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222
Sembol Oranı veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı
değerleri girilerek “Şebeke Taraması Etkin” yapılması gerekmektedir.
8
Download

türksat 4a uydusu hakkında