İLİ
: GENEL
TARİH : 21/11/2014
HAYIR HAZİNELER DOLUSUDUR
Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve
düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten
sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Hayra vesile olan, o hayrı işleyen
gibi sevap kazanır”2
Kıymetli Kardeşlerim!
Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s) oturmakta olan
bir grup insanın yanına gelir ve onlara, “Size hanginizin
hayırlı, hanginizin şerli olduğunu söyleyeyim mi?” diye
sorar. Oradakiler, “Söyleyin ey Allah’ın Elçisi.”
dediklerinde Kutlu Nebi, şöyle buyurur: “Hayırlınız
kendisinden hayır umulan ve şerrinden emin olunandır.
Şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve şerrinden
de emin olunmayandır.”3
Alemlere Rahmet Efendimiz, bu sözüyle mümini her
daim çevresine güzellikler saçan, faydalı olan, hayır peşinde
koşan, kötülükten, fitne ve fesattan uzak duran kimse olarak
tanımlıyordu.
Kıymetli Kardeşlerim!
İnsanlık tarihi ile başlamıştır iyi ile kötünün
mücadelesi. Atamız Hz. Adem’in çocukları Habil ile Kabil
arasındaki müessif hadise, günümüze değin hayır ile şerrin
sembolü olmuştur. Habil kendisini öldürmeye teşebbüs eden
kardeşi Kabil’e, “Andolsun! Sen beni öldürmek için elini
bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak
değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan
korkarım.”4 diye seslenmiştir. Böylece Habil, asil duruşu ile
nesiller boyu iyiliğin sembolü, hayrın anahtarı olurken
ihtirasına yenik düşen kardeşi ise şerrin kapısını açan ilk
insan olma talihsizliğini yaşamıştır.
Kardeşlerim!
Yüce dinimizde hayrın, iyiliğin sınırı yoktur.
İnancımızda Rabbimizin rızasına vesile olan her bir davranış
hayırdır, güzeldir. Şüphesiz hayır işlemenin hem maddi hem
manevi bir çeşidi vardır. Hayır, herkesin gönlüne ve gücüne
göredir. Hayır işlemek, kimine göre cami, hastane, okul
yaptırmak, şehir kurmaktır. Hayırda koşmak kimi zaman
mağdurlara, muhtaçlara el uzatmak, kimi zaman mahzun
gönüllere neşe saçmaktır. Hayır, bazen bir yetimin, kimsesiz
boynu büküklerin başını okşamak, bazen de kardeşimizin
yüzüne tatlı bir tebessümle bakmaktır. Hayrın anahtarı
olmak, bazen yolunu kaybetmiş birine yol göstermek, bazen
de boynu bükük bir garibin ümidi olmaktır. Hayır, kimi
zaman da mazlumu, mağduru, masumu gönlümüzde
barındırmak, onların acısını yürekten paylaşmak,
gözyaşlarına ortak olmaktır. Kimi zaman da hayır, zalimlere,
yakıp yıkanlara, terör estirenlere, cana kıyanlara, insanlara
hayatı zindan edenlere buğz etmek ve karşı çıkmaktır.
“İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü ‘Allah’tan başka
ilah yoktur’ sözünü söylemektir. En alt seviyesi ise gelip
geçenlere zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır.”5
hadisi hayrın bitmez tükenmez çeşitlerine vurgu
yapmaktadır.
Değerli Kardeşlerim!
Hayra koşmak ve insanları hayra teşvik kadar
kötülükten uzak durmak ve insanları ondan alıkoymak da
önemlidir. Dinimizde iyiliğe/hayra anahtar, şerre kilit olmak
“emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker” kavramıyla ifade
edilir. Buna göre, her bir mü’min aslında hayrın anahtarı,
şerrin kilidi olmalıdır. Her mümin, ahlakın, erdemin
anahtarı, gayr-i ahlakî tutum ve davranışların, insanı alçaltan
onursuzluğun kilidi olmalıdır. Peygamberimiz (s.a.s)’in şu
sözü de hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel
bir müjde; tersini yapanlar içinse ne düşündürücü bir
uyarıdır:
“Hayır, hazineler dolusudur. O hazinelerin de
anahtarları vardır. Ne mutlu Allah’ın hayra anahtar,
şerre kilit kıldıklarına. Yazıklar olsun şerre anahtar,
hayra kilit olanlara!”6
Kardeşlerim!
Hayra anahtar, şerre kilit olabilmek ancak dil ve gönül
birlikteliği, sâfiyeti sağlandığında gerçekleşebilir. Hayrın
anahtarı olabilmenin sırrı, bütün davranışlarımızda olduğu
gibi ihlas ve samimiyette saklıdır. Gönlün derinliklerinden
süzülerek eyleme dönüşen sözün gücü ile sadece dilde kalan
sözün gücü bir olur mu? Zihin ve gönül dünyasını hayra ve
iyiliğe kapatan birinin, hayır öğütlemesi karşıdakini etkiler
mi? Allah rızasının gözetilmediği iyilikler, hayırlar hiç kalıcı
kazançlar sağlar mı?
Kardeşlerim!
O halde geliniz, hayırlı hizmetleri sadece
desteklemekle kalmayıp, bu hizmetlere anahtar olalım. Hayır
peşinde koşalım ki, hayırla yâd edilelim. İyilik ve
güzellikleri çoğaltalım ki fert ve toplum olarak güzelliklere
kavuşalım. Efendimizin şu duası ile Rabbimize hep birlikte
el açalım:
“Allahım! Senden doğru söyleyen bir dil, sana
teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin
şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her
günah için beni bağışlamanı diliyorum."7
Kıymetli Kardeşlerim!
Kısa bir süre önce Karaman ili Ermenek ilçesindeki
maden ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve
sabır diliyorum. Rabbimiz, ülkemize bir daha böyle acılar
yaşatmasın.
Mâide, 5/2.
Tirmizî, İlim, 14.
3
Tirmizî, Fiten, 76.
4
Mâide, 5/28.
5
Müslim, İmân, 58.
6
İbn Mâce, Sunne, 19.
7
Tirmizî, Deavât, 23.
1
2
Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Download

Hayır Hazineler Dolusudur