Au
Silika Damarı
Zinober
Kolloform-Beyaz Kristal Kuvars Dokusu
Kolloform-Boşluk Dokusu
Tarak Dokusu
Bantlı-Kolloform Doku
Kolloform dokulu Silica-altın
Kolloform Doku
Bantlı Doku ve Hidrotermal Breş
Bantlı-Ornatım Dokusu (Silis-Kalsit)
Ornatım Dokusu (Silis-Kalsit)
Ornatım Dokusu (Kalsit Psödomorf)
Silika Damarı
Zinober
İZMİR-BERGAMA
GUMUSHANE-MASTRA
ESKISEHIR-SIVRIHISAR-KAYMAZ
USAK-ESME-KISLADAG
MANISA-SALIHLI-SART
BALIKESIR-GOMEC-KUBASLAR
CANAKKALE-LAPSEKI-SAHINLI
GUMUSHANE-SOBRAN
Aşırı derecede alterasyona
uğramış diyabaz daykı
Aşırı derecede killeşmiş alterasyon
zonu
İnceleme alanında görülen
izotrop gabro- diyabaz
kontağı
İnceleme alanında görülen altere
olmuş diyabaz daykı (Diy) içerisine
dolgulanmış cevher damarı (Cev)
Diyabaz
Diyabazın genel görünümü
(Tek nikol, x12.8)
Diyabazlarda görülen tipik ofitik
doku, Pl; plajiyoklaz, Pr; piroksen
(Çift nikol, x12.8)
Kızıltepe’nin genel
görünümü
(Doğan Ocak ve çevresi)
Deliktepe’nin genel görünümü
(Kıraç Ali Ocak ve çevresi)
Altınlı Kuvars ve Sülfit Damarları
Altınlı kuvars damarına
ait el örneği
Altınlı sülfit damarına ait
el örneği
Yıldız şekilli sfalerit kristali içeren
kalkopirit (Parlatma, Tek nikol x320)
Arsenopirit (Asp) içerisinde
nabit altın (Au) tanesi
(Parlatma, Tek nikol x320)
Download

1- altın resimleri