Bağımsız Denetim Hizmetleri
Sizin işiniz, bizim önceliğimizdir
2
Denetim
hizmetlerimiz
En iyi hizmet sizi tanımakla başlar…
Risk odaklı denetim yaklaşımımız ve sektörünüzde
tecrübeli ekiplerimizle sizin işiniz; bizim önceliğimizdir.
Dünya çapında 150’den fazla ülke, 650 ofis, konusunda derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahip
profesyonellerimiz ile müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda güvenilir denetim hizmetleri
sunmaktayız.
Güvenilir finansal bilgi üretimi için, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki
deneyimlerimizi Türkiye'deki muhasebe uygulamalarına ilişkin bilgi birikimimiz ile birleştirerek
müşterilerimize katma değer sağlayacak çözümler üretmekteyiz.
Türkiye’de müşteri ve sektör odaklı profesyonel hizmet firması olarak 27 yılı aşan tecrübemiz, 5 ildeki
ofislerimiz ve 1200’e yakın uzmanımız ile kaliteli ve ayrıcalıklı denetim hizmetleri sunmaktayız.
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Adana
1
Yüksek yetkinlik ve sahiplenme ile bir parçamız gibi hareket edebilmek, kurumsal
çalışma anlayışıyla amatör ruhu hoş bir şekilde harmanlamak, müşteri odağını
yitirmeden özel hissettirmeyi başarmak; iş ve değişim gerekliliklerini algılayıp proaktif
davranmak, yoğun iş yükü ve stres ortamlarında güler yüzlü kalmak, alçak gönüllü ve
yapıcı davranmak; ancak, köklü bir kurum çatısı kültürü ile başarılabilir. Çok yaşayın!
Canan Ercan Çelik, Borusan Danışmanlık, Yönetim Kurulu Başkanı
Deloitte, gerek denetim kalitesi gerekse müşteri odaklı denetim hizmeti anlayışı ile
birlikte çalışmaktan memnun olduğumuz bir performans sergilemektedir. Başarılı
çalışmalarının gelecekte de devam edeceğine inancımız tamdır.
Barış Oran, Sabancı Holding, Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı
2
Denetim
yaklaşımımız
Deloitte Audit olarak bilinen yaklaşımımız, müşterilerimizin faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde anlamamızı
gerektiren yenilikçi, teknolojik, faaliyet odaklı ve tüm yılı kapsayan bir denetim yaklaşımıdır. Finansal
tabloların denetim sürecinin bir parçası olarak müşterilerimize, yüksek kaliteli ve risk azaltıcı denetim
hizmetleri sunmaktayız.
Denetim yaklaşımımızı oluşturan temel anlayış:
- Son dakika sürprizlerinden uzak bir planlama ve koordinasyon,
- Sektör odaklı ve gelişmiş teknolojilerin kullanımı,
- Muhasebe ve raporlama ile ilgili gelişmelerin ve denetimle ilgili hususların görüşülmesi için zamanında,
sağlıklı ve düzenli bir iletişimin sağlanmasıdır.
Müşterilerimiz için sağlanacak hizmetlerde önceliğimiz; denetim kalitesinin sağlanmasıdır.
Hedeflediğimiz başlıca amaç ise müşterilerimizin üst düzey yönetimine, yönetim kuruluna ve
hissedarlarına karşı finansal tabloların doğruluğu üzerine belirteceğimiz görüş ile ilgili olan profesyonel
sorumluluğumuzun yerine getirilmesidir.
3
Deloitte’un başta Türkiye Başkanı olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarının yakın
ilgi ve müşteri odaklı yaklaşımlarından, başarıyla uyguladıkları denetim
tekniklerinden dolayı tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Aydın Şenel, Garanti Bankası, CFO
4
Başlıca
Hizmetlerimiz
Deloitte Türkiye olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda,
özelleştirilmiş ve kapsamlı çözümler sunmaktayız
Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz başlıca hizmetler:
Denetim ve Benzeri Hizmetler
•Bağımsız denetim
•Sınırlı inceleme
•Üzerinde önceden mutabakata varılan prosedürlere
uygunluk denetimi
•Finansal tablo hazırlama hizmeti
•Uygunluk denetimi
Muhasebe ve Finansal Raporlama Danışmanlığı
•TFRS geçiş ve uygulama danışmanlığı hizmetlerimiz
•Finansal raporlama hizmetlerimiz
•Alıcı ve satıcı durum tespit çalışmaları ( Due Diligence)
•Halka arz hizmetleri
•Geçici personel tedarik hizmetleri
•Eğitim hizmetleri
5
Denetim ve
benzeri hizmetler
Türkiye’nin en büyük bağımsız denetim kadrosuna sahip ekibimiz, güçlü sektör bilgisi ve tecrübesi ile
donanmış, deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşmaktadır. Risk odaklı denetim yaklaşımımız,
işbirlikçi ve her konuda danışılabilen, kolay erişilebilen ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan
ekibimiz ile müşterilerimize fark yaratan hizmetler sunmaktayız.
Bağımsız denetim hizmetleri
•Şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu
ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve
raporlanması
•Kullanılan muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin
incelenmesi
Sınırlı inceleme hizmetleri
•Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması
•Analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanması
Üzerinde önceden mutabakata varılan prosedürlere uygunluk denetimi hizmetleri
•Denetim niteliğindeki işlere ilişkin gerçekleştirilecek çalışma ve/veya uygulamalar üzerinde
mutabakata varılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen fiili bulguların raporlanması
Finansal tablo hazırlama hizmetleri
•Finansal bilgilerin elde edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi
•Finansal tabloların (bu, tam bir finansal tablo seti olabilir ya da olmayabilir) hazırlanması
Uygunluk denetimi hizmetleri
•İşletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun
olup olmadığının belirlenmesi
6
Deloitte ile yaklaşık 20 yıllık bir iş ortaklığımız var. Kuruluş zamanımıza
dayanan bu beraberlik, bugün US GAAP ve vergi alanlarında devam ediyor.
Her zaman yanımızda olan Deloitte’un İzmir’de de yanımızda olması bize keyif
ve mutluluk veriyor.
Besim Göçer, JTI, CFO
7
Muhasebe ve finansal
raporlama danışmanlığı
Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri ekibimiz, muhasebe ve finansal raporlama alanlarında
danışmanlık hizmetleri sağlayan profesyonellerden oluşmaktadır. Teknik muhasebe ve proje
yönetimi deneyimlerini analitik becerileri ile birleştirmiş olan ekibimiz, farklı sektörlerde faaliyet
gösteren müşterilerimize kapsamlı çözümler sunmaktadır.
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) geçiş ve uygulama danışmanlığı
hizmetlerimiz
•TFRS dönüşümü için ayrıntılı bir proje planı hazırlanması ve geçiş süreci boyunca her türlü destek
ve danışmanlık hizmeti sunulması
•TFRS’nin finansal tablolar ve dağıtılabilir kar üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirmesi
•TFRS’nin hazine, vergi, finans, teknoloji ve değerleme gibi özellikli alan ve süreçlere etkilerinin
analiz edilmesi
•TFRS hesap planı tasarımı yapılması
•Bilgi sistemlerinin TFRS ile uyumlu hale getirilmesi
Alıcı ve satıcı durum tespit çalışmaları (Due Diligence)
• Sektör analizi ve hedef şirket araştırması/tespiti, ön analizlerin yapılması
Eğitim hizmetleri
• Teorik ve uygulamalı TFRS eğitimleri sunulması
8
Finansal raporlama hizmetlerimiz
•Karmaşık ve özellikli konularda (türev enstrümanları, şerefiye, değerleme vb) muhasebe
danışmanlığı sunulması
•Yeni çıkan ya da güncellenen muhasebe standartlarının/düzenlemelerin benimsenmesi ve
uygulanması konusunda destek sağlanması
•Müşterilerimizin dönemsel raporlama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzman ekiplerimizin,
müşterilerimizin mali işler birimlerinde tam ya da yarı zamanlı olarak görevlendirilmesi
•Müşterilerimizin finansal tablolarının ve ilgili finansal bilgilerinin hazırlanması
•Farklı muhasebe standartları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim sunulması
•Birleşme ve Satın Alma sonrası, şirketlerin yeni finansal raporlama ihtiyaçlarını değerlendirmek
amacıyla yeni finansal raporlama altyapısı ve süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması
•Halka arz sürecinde raporlama danışmanlığı hizmeti sunulması
•Finansal olmayan bilgilerin denetlenmesi (örneğin, stok/envanter sayımları, sosyal medyada
verilen reklam sayısı gibi finansal olmayan bilgilerin denetlenmesi)
•Müşterilerimizin SPK, EPDK gibi düzenleyici kurumların raporlama gerekliliklerine uyumunun
sağlanması
•Müşterilerimizin Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
Halka arz hizmetleri (IPO)
•Halka arz sürecinde izlenecek yolun belirlenmesi ve bu süreçte şirketlere ihtiyaç duyulan
alanlarda destek sağlanması
Geçici personel tedarik hizmetleri
• Şirketlerin finans veya muhasebe bölümlerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere eleman
sağlanması
9
Daha fazla bilgi için
Gökhan Alpman
Denetim Hizmetleri Lideri
[email protected]
Deloitte Türkiye
İstanbul
Sun Plaza
Maslak Mah. Bilim Sk. No:5
Şişli
34398
+90 (212) 366 60 00
Ankara
Armada İş Merkezi
A Blok Kat:7 No:8
Söğütözü
06510
+90 (312) 295 47 00
İzmir
Punta Plaza 1456 Sok.
No:10/1 Kat:12
Daire:14 - 15
Alsancak
+90 (232) 464 70 64
Bursa
Zeno Center İş Merkezi
Odunluk Mah. Kale Cad.
No:10 d
Nilüfer
+90 (224) 324 25 00
Adana
Günep Panaroma İş Merkezi
Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad.
Bina No:1 B Blok Kat:7
Seyhan
+90 (322) 237 11 00
www.deloitte.com.tr
Deloitte, faaliyet alanı birçok endüstriyi kapsayan özel ve kamu sektörü müşterilerine denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetleri
sunmaktadır. Küresel bağlantılı 150’den fazla ülkedeki üye firması ile Deloitte, nerede faaliyet gösterirse göstersin, başarılarına katkıda bulunmak için
müşterilerine birinci sınıf kapasitesini ve derin yerel deneyimini sunar. Deloitte’un yaklaşık 200.000 uzmanı, mükemmelliğin standardı olmaya kendini
adamıştır.
Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye
firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about
adresine bakınız.
©2013 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Download

Bağımsız Denetim Hizmetleri Sizin işiniz, bizim