T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
TRENDE BİLET BAGAJ İŞLEMLERİ
Ankara, 2014

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

PARA İLE SATILMAZ.
İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. TRENDE BİLET İŞLEMLERİ ............................................................................................ 3
1.1.Banliyö Trenlerinde Bilet İşlemleri ............................................................................... 3
1.2. Diğer Uygulama Koşulları ............................................................................................ 5
1.3.Ana Hat Yolcu Trenlerinde Bilet İşlemleri .................................................................... 6
1.3.1. Biletlerin Geçerliliği .............................................................................................. 6
1.3.2. Bilet Satışları ......................................................................................................... 7
1.3.3. Taşıma Ücretleri .................................................................................................... 7
1.3.4.Trende Bilet Kontrol İşlemleri.............................................................................. 10
1.4. Yolculuk Belgeleri: ..................................................................................................... 14
1.4.1. Belgelerin Şekli: .................................................................................................. 15
1.4.2 Belgelerin Kimler Tarafından Verileceği: ............................................................ 15
1.4.3. Bilet İade İşlemleri .............................................................................................. 16
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 23
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 26
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 28
2. TRENDE BAGAJ İŞLEMLERİ ........................................................................................ 28
2.1.Trenlerde Bagaj İşlemleri............................................................................................. 28
2.1.1.Bagaj İşlemli Olarak Taşımaya Kabul Edilen Eşyalar ......................................... 28
2.1.2. Bagaj İşlemli Olarak Taşımaya Kabul Edilecek Canlı Hayvanlar....................... 29
2.1.3. Bagaj İşlemli Olarak Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşyalar.................................. 29
2.1.4.Yolcuların Yanına Alabilecekleri Eşyalar ve Parça Adedi ................................... 30
2.1.5.Bagaj İşlemleri ...................................................................................................... 30
2.2.Trende Toplu Taşımalar ............................................................................................... 32
2.2.1.Kombine Yolcu Taşımacılığı ................................................................................ 32
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 33
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 36
3. TRENDE ULUSLAR ARASI BİLET VE BAGAJ İŞLEMLERİ...................................... 36
3.1. Uluslararası Yolcu Taşımanın Tanımı ........................................................................ 36
3.2. Uluslararası Yolcu Tarifeleri ...................................................................................... 36
3.2.1.TCV Tarifesi (Uluslararası Yolcu ve Bagajların Taşınma Tarifeleri) .................. 36
3.2.2.CMO arifesi (Ortadoğu Demiryolu tarifeleri) ...................................................... 39
3.2.3.Diğerleri ................................................................................................................ 40
3.3. Uluslararası Bilet Çeşitleri ve Özellikleri ................................................................... 41
3.3.1.Interrail Taşımaları Özellikleri Ve Kontrolü ........................................................ 42
3.3.2. Euro Domino Taşımaları Özellikleri Ve Kontrolü .............................................. 44
3.3.4. Balkan Flexipass Hizmeti Özellikleri ve Kontrolü .............................................. 45
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 50
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 52
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 53
i
AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
Yiyecek İçecek Hizmetleri
DAL/MESLEK
Hosteslik
MODÜLÜN ADI
Trende Bilet Ve Bagaj İşlemleri
MODÜLÜN TANIMI
TCDD yolcu tarifesine uygun olarak trende bilet kontrol
işlemlerini, ücret uygulamalarını, bagaj işlemlerini ve uluslar
arası bilet işlemlerini eksiksiz ve kurallarına uygun olarak
yapma yeterliliğini kazandıran öğretim materyalidir.
40/24
Öğretmen kontrolünde okuldaki atölyelerde yapılan
uygulamalı ve teorik eğitimdir (24 saat). Öğretmen
rehberliğinde bireyin kendi kendine aldığı, grup olarak aldığı
ve çevreden faydalanarak aldığı eğitimdir (16 saat).
Trende seyahat hizmetleri modülünü almış olmak.
Trende bilet ve bagaj işlemlerini yapmak.
Genel Amaç: Uygun ortam sağlandığında TCDD yolcu
tarifesine uygun olarak trende bilet kontrol işlemlerini, ücret
uygulamalarını, bagaj işlemlerini ve uluslar arası bilet
işlemlerini yapabileceksiniz
Amaçlar:
1. Trende bilet kontrol işlemleri, ücret uygulamaları TCDD
yolcu tarifesine uygun ve doğru olarak yapabileceksiniz.
2. Trende bagaj işlemlerini TCDD yolcu tarifesine uygun ve
doğru olarak yapabileceksiniz.
3. Trende uluslar arası bilet işlemleri ve bagaj işlemlerini
TCDD yolcu tarifesine uygun ve doğru olarak
yapabileceksiniz
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK
MODÜLÜN AMACI
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Tren ortamı: Diyagram, çeşitli tren bileti örnekleri, TCDD
Yolcu tarifesi. Yolcu vagonu ortamı ve ders araçları
sağlanmalıdır. TCDD personeli tren hostesi (usta öğretici) ve
öğretmen eşliğinde modülün uygulanması sağlanmalıdır.
Sektörde araştırma ve gözlem yapılmalıdır
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Modülün içinde yer alan her bir öğrenci faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi beceri, tavırları ölçmek
amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.
ii
GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Demiryollarında çalışanlar bir devlet kurumunda çalıştıklarını unutmamalıdırlar.
Personelin çalışma ve davranışları, ilgili yönetmelik ve emirler çerçevesindedir. İlgili
yönetmelik ve emirler günün şartlarına göre düzenlenir ve personele duyurulur.
Danışma hizmetlerinden başlayarak, gişe, yer hizmetleri ve seyahat esnasında tren
personeli başta olmak üzere tüm birimlerin yolculara gösterecekleri davranışlar kuruluşun
yolcular üzerinde bıraktığı izlenimi belirleyecektir. Demiryollarının saygınlığı bu şekilde
artmaya devam eder.
Otobüsten farklı olarak trende sorumlu olduğunuz insan sayısı, bilmeniz gereken
mevzuat ve yönetmelikler daha fazla olacaktır. Ayrıca pek çok bilet çeşidini tanımanız, ilgili
ve bilet, bagaj işlemleri yapmanız gerekir. Trendeki işiniz servis elemanlığı olabileceği gibi
hosteslik, kondüktörlük, yataklı servis görevlisi veya başka bir hizmet şekli de olabilir. Size
verilen görevi en iyi şekilde yapmanız ve insan psikolojisinden anlama, insanlarla iletişim
kurabilme, sabırlı olma vb. vasıflarını taşımanız gereklidir.
Bu meslekte çalışanların mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra, dış
görünüş ve temizliğe özen göstermeleri gereklidir. Ayrıca uluslar arası taşımacılık ve bilet
bagaj işlemlerini yapabilmemiz için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi daha da önem
kazanmaktadır.
Bu modülü aldığınız zaman tren de bilet-bagaj işlemlerini yapma yeterliliğini
kazanmış olacaksınız.
1
2
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Trende bilet kontrol işlemleri, ücret uygulamaları TCDD yolcu tarifesine uygun ve
doğru olarak yapabileceksiniz.
ARAŞTIRMA

Trenlerde kullanılan biletlerin özellikleri nelerdir? Araştırınız.

Kaç çeşit tren seferi vardır? Araştırınız.

Tren bileti alırken nelere dikkat edilir? Araştırınız.

İnternetten tren bileti alınız, sizden istenen bilgileri not alınız?

İndirimli bilet kimlere kesilir, siz indirimli bilet alabilir misiniz? Araştırınız.
1. TRENDE BİLET İŞLEMLERİ
1.1.Banliyö Trenlerinde Bilet İşlemleri
TCDD İşletmesinin “Banliyö Bölgesi” olarak belirlediği bölgeler içindeki işletmeye
açık istasyonlar arasında, banliyö trenleri ile yapılan yolcu taşımalarına uygulanır.
Banliyö yolcu taşımalarına ait ücret ve koşulların uygulandığı Banliyö Bölgeleri
şunlardır:
Ankara’da Sincan – Kayaş - Sincan Sanayi
İstanbul’da Haydarpaşa - Gebze, İstanbul - Halkalı
İzmir’de Basmane - Çiğli, Alsancak - Cumaovası, Alsancak - Buca
Banliyö Biletlerinin Özellikleri:

Banliyö biletleri, üzerinde yazılı istasyonlar arasında ve banliyö trenlerinde
geçerlidir. Ancak Genel Müdürlük bu konuda değişiklik yapmaya yetkilidir.

Banliyö biletleri, “Gidiş” ve “Gidiş-Dönüş” olarak verilir.

Gidiş biletleri; biletin satıldığı gün, Gidiş-Dönüş biletlerinin dönüş kısımları ise;
biletin satıldığı gün son trene kadar (son tren dahil) geçerlidir.

Banliyö abonmanları aylık olup, yolcuya bir aylık süre içerisinde günde birden
fazla seyahat hakkı tanır.
3

Banliyö abonmanları her ayın 22’sinden bir sonraki ayın 23.günü son trene
kadar (son tren dahil) geçerlidir. Bu abonmanlar tam ve öğrenci olarak satılır.

Banliyö abonmanları satıldığı bölgedeki banliyö trenlerinde geçerlidir.

“Öğrenci Banliyö Abonman Kartı” ile seyahat eden yolcuların seyahat
sırasında öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmeleri zorunludur.

Sahte veya tahrifatlı abonman kartı ile banliyö trenlerinde seyahat ettiği tespit
edilen yolcunun elindeki geçersiz belge alınarak tam abonman ücretinin 2 katı
cezalı ücret olarak tahsil edilir.
Biletsiz yolcular; gişesi açık durak ve istasyonlardan, banliyö trenlerine biletsiz
bindiği belirlenen yolculardan, trende %100 zamlı ücret alınır. Trende bu ücreti ödemeyen
yolcular ilk istasyona teslim edilerek %200 zamlı ücret ödettirilir.
Gişesi açık durak ve istasyonlardan, banliyö trenlerine biletsiz bindiği belirlenen
yolculara uygulanacak cezalı ücreti, bilet ücretinin (30) katına kadar artırmaya Genel
Müdürlük yetkilidir. Ancak, bu ücret ayrıca emirle belirlenir. Gişesi bulunmayan
istasyonlardan banliyö trenlerine binen yolcular ile gişesi olup da gişenin kapalı bulunduğu
zamanlarda bu istasyonlardan trene binen yolculardan normal bilet ücreti alınır.
Banliyö trenlerinde ücretsiz seyahat edecek yolcular; ana hat trenlerinde ücretsiz
seyahat hakkına sahip olanlar ile TCDD personeli banliyö trenlerinde ücretsiz seyahat
ederler.
Aşağıda belirtilen yolcular, anahat yolcu trenlerinde bilet ücreti ödemeden yolculuk
etme hakkı sağlayan belgeyi göstermeleri koşuluyla ücretsiz seyahat ederler.
a) Bir yolcunun eşliğinde olmak ve ayrı bir yer istememek koşuluyla 8 yaşına kadar
(7 yaşını tamamlayıncaya kadar) çocuklar,
b) 1005 sayılı kanun ile İstiklal Madalyası sahipleri, eşleri ve dul eşleri,
c) 1985 sayılı kanun ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı ekim
ayından 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış
olan Kore savaşı gazileri, eşleri ve dul eşleri
d) 2943 sayılı kanun ile 1974 yılında Temmuz 1’inci ve Ağustos 2’nci Barış
harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olanlar, eşleri ve dul eşleri,
e) 3660 ve 3761 sayılı kanunlar ile TSK Vazife malulleri, Harp malulleri eşleri ve dul
eşleri
4
f) 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanuna göre asayiş ve
güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar, eşleri ve dul eşleri,
g) 3713, 4082 ve 4404 sayılı kanunlar ile Terörle mücadelede yaralanan veya
sakatlananlar, eşleri ve dul eşleri, terörle mücadelede görevi esnasında şehit olanların (er
veya erbaşlar dahil) reşit olmayan çocukları, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak
çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını
kazanamayacak şekilde malul ve muhtaç olan erkek çocukları, ana ve babaları.
h) 3713 sayılı kanun ile Olağanüstü hal bölgesindeki olayların bastırılması için yapılan
hava operasyonlarında şehit olması sonucu harp malulü sayılanların reşit olmayan çocukları
i) Görev gereği servis kartı, servis karnesi (yataklı dâhil), görev permisi, erzak kartı,
okul kartı ve 3625 modelle seyahat edenler ve demiryolu araçlarında görevli bulunan
personel (Trafik cetveline kaydettirmek koşuluyla)
1.2. Diğer Uygulama Koşulları

Bu tarifenin, ikinci bölümünde sözü edilen anahat abonmanları, kendi
bölümündeki koşullar ve mesafe kademeleri içinde olmak üzere, banliyö
trenlerinde de geçerlidir.

Ana hat yolcu biletine sahip (bölgesel trenler hariç) yolcuların yolculuklarının
başlangıç ve bitiş gününde bir kez banliyö treninde istedikleri yönde seyahat
hakkı tanınır. Kondüktörler bu biletlerin üzerine tren tarih ve numarasını
yazmak suretiyle kontrol ederler.

Banliyö bilet ve abonmanları, anahat yolcu trenlerinde geçerli değildir. Banliyö
bileti veya abonmanı ile anahat yolcu trenlerine binenlere, trende biletsiz işlemi
yapılır.

Banliyö trenlerinde ücretsiz yolculuk edenlerden aranacak belgeler,“Yolculuk
Belgeleri” kısmında açıklanmıştır.

Satılan banliyö biletinin iadesi kabul edilmez. Ancak, işletme zorunluluğu
(kaza, dray, sel gibi) ile Ticaret Dairesi Başkanlığının yazılı talimatı ile iade
yapılabilir.

Kaybedilen banliyö abonmanının yerine, ancak ücreti karşılığında yeni bir
abonman satılır.

Geçerlik süresi bitmiş banliyö abonman kartı ile seyahat ettiği belirlenen
yolcuya, trende biletsiz işlemi yapılır ve elindeki abonman iptal edilir.
5
1.3.Ana Hat Yolcu Trenlerinde Bilet İşlemleri
Bu bölüm, TCDD İşletmesinin bütün hatlarındaki istasyonlar arasında ana hat trenleri
ile yapılan yolcu taşımalarına uygulanır.
Ana Hat Yolcu Trenleri; ana hat yolcu trenleri süper ekspres, mavi tren, ekspres,
bölgesel ekspres, ray otobüsü ve mototren ile normal yolcu treni olmak üzere altı gruba
ayrılır.

Süper Ekspresler; hızlı ve konforlu trenler olup, büyük kentler arasında
işleyen ara gar ve istasyonlarda durdurulmayan trenlerdir. (Örnek; Başkent ve
Fatih ekspres trenleri gibi)

Mavi Trenler; işledikleri bölgenin önemli merkezleri dışında durdurulmayan
hızlı trenlerdir.(Örnek; Çukurova, İzmir vb.)

Ekspresler; uzun mesafeli hızlı trenler olup, yolcusu yoğun olan yerlerde duran
trenlerdir.

Bölgesel Ekspresler; işledikleri bölgenin yolcusu yoğun olan merkezlerinde
duran hızlı trenlerdir.

Ray Otobüsü ve Mototrenler; işledikleri bölgedeki bütün istasyon ve
duraklarda duran, kısa mesafeler arasında işleyen hızlı trenlerdir.

Normal Yolcu Trenleri; kısa ve uzun mesafeli trenler olup, yerleşim
merkezleri arasında çalışan ve aradaki bütün istasyonlar ile yolcusu yoğun olan
duraklarda duran gerektiğinde karma (yük ve yolcu vagonu) olarak çalışan
trenlerdir.

Uluslararası Yolculuk; demiryolu ile yabancı ülkelerden ülkemize gelecek
veya ülkemizden yabancı ülkelere gidecek ya da ülkemizi transit geçecek
yolcuları taşıyan trenlerdir. Uluslararası yolculuklarda yolcu ve bagajların
uluslararası taşınması için ortak tarife (TCV) ve Ortadoğu demiryolları
uluslararası yolcu tarifesi (CMO) hükümleri uygulanır.
1.3.1. Biletlerin Geçerliliği

Ana hat biletleri yolculuk edilecek trenin cinsine, mevkiine ve yolcunun
niteliğine göre satıldığı tarihteki tren için geçerlidir.

Her bilet satıldığı tren gün ve mevkii için geçerli olur, biletin iadesi veya
değiştirilmesi istendiği takdirde bu tarifenin III. Bölüm Hükümlerine göre işlem
yapılır.
6

Her yolcu, yolculuğun başladığı anda geçerli bileti üzerinde bulundurmak,
yolculuk süresince bileti muhafaza etmek, talep halinde kontrol için görevli
TCDD personeline göstermek zorundadır.

Satın alınan biletin gösterdiği yer veya mevkiinden başka bir yerde yolculuk
edenler veya indirimli ücretli bilet alındığı halde, indirime esas belgeyi ibraz
edemeyenler hakkında da trenlerde mevki farkı veya tama iblağ işlemleri
yapılır.

Biletin üzerinde yazılı tarih ve saatten sonra yapılacak seyahat talepleri kabul
edilmez ve bilet geçersizdir.

TCDD’nin kusuru nedeniyle karambol, der ayman gibi hallerde seyahat edilen
trendeki yolcuların bir başka trene aktarma edilmesi veya yolcunun bu sebeple
tren değiştirmesi durumunda ücretleri farklı olsa dahi fark ücreti alınmaz ve
yolcunun seyahati temin edilir. (Yataklı vagonlar hariç)
1.3.2. Bilet Satışları

Bilet satışları yolculuk edilecek trenin cinsine göre (gidiş veya gidiş - dönüş
olarak) gününde veya önceden yapılabilir.

A grubu seyahat acentelerine belgelerini ibraz etmek koşuluyla yer ayırtma
usulünün uygulandığı işyerlerince 3 ay önceden yer numaralı grup bileti satışı
yapılır.
1.3.3. Taşıma Ücretleri

Ana hat yolcu trenleri ile önceden bilet alınarak yolculuk edenlere yolculuk
edilen trenin cinsi ile mevkiine göre “Tam veya İndirimli” ücretler uygulanır.

Ancak trene biletsiz binenler ile biletin gösterdiği mevkiden bir üst mevkide
yolculuk eden veya indirimli bilet aldığı halde indirime esas belgeyi
gösteremeyenlere,

Bilette yazılı tren cinsinden başka bir trende yolculuk edenlere,

Biletsiz, mevki farkı, sürat veya tren farkı ve tama çıkarma işlemi hesaplanarak
uygulanır.
Tam ücretler; indirimli ücretlerden faydalanmayan yolculara uygulanan ücrettir.
İndirimli ücretler; TCDD Yolcu Tarifesi gereğince taşıma ücretlerine uygulanan
değişik oranlardaki ücretlerdir.
7
Ana Hat Yolcu Trenlerinde İndirimli Seyahat Edenler:

Askeri Yolcu İndirimi: (%20) Türk Silahlı kuvvetlerinde halen çalışmakta
bulunan subay, astsubay ve askeri memurlara, Nato’nun askeri görevlilerine,
uzman, uzatmalı çavuş, onbaşı ve erlere (sevk muhtırasız biletle yapacakları
seyahatlerde) indirim uygulanır.

Öğrenci İndirimi: (%20) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki genel öğretim
dereceleri içinde öğretim yapan gerek resmi, gerekse aynı nitelik ve dereceleri
taşıyan Milli Eğitim Kuruluşlarınca onaylı özel okul öğrencileri ile üniversite,
fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ve meslek yüksek okuluna devam
eden yerli ve yabancı öğrencilere indirim uygulanır.

Öğretmen İndirimi: (20) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu bakanlık
tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen
çalışan tüm öğretmenlere (Müdür, müdür yardımcısı dâhil), yüksek öğretim
kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek
yüksek okulu, uygulama ve araştırma merkezlerinde) çalışan tüm öğretim
elemanlarına, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlere indirim
uygulanır.

Gidiş-Dönüş İndirimi: (%20) Herhangi iki istasyon arasında gidiş ve dönüş
seyahati yapmak üzere gidiş-dönüş bileti alan yolculara indirim uygulanır.

Grup İndirimi: (%20) Niteliklerine bakılmaksızın en az 12 kişi olmak veya bu
adet üzerinden ücret ödemek koşuluyla grup halinde seyahat etmek isteyen
yolculara indirim uygulanır.

60 Yaş İndirimi: (%20) Altmış (60) yaş ve yukarısındaki yolculara indirim
uygulanır.

Personel İndirimi: (%20) TCDD ve bağlı ortaklıklarında çalışan personelin
kendisi ile aile beyannamesine dâhil olan eşi ve çocuklarına, TCDD ve bağlı
ortaklıklardan emekli personelin kendisi ve sadece eşine indirim uygulanır.

Özürlü İndirimi: (%20) Çalışma gücünün %40 oranından fazlasını (%40
dâhil) kaybetmiş özürlü vatandaşlara indirim uygulanır.

Basın Kartı İndirimi: (%20) Yerli ve yabancı basın kartı sahiplerine indirim
uygulanır.

Çocuk İndirimi: (20) Trenlerde yer istenen 0 – 7 yaş arası (8 yaşına kadar)
çocuklara,
Anahat yolcu trenlerinde yapacakları seyahatler için, taşıma ücreti üzerinden madde
başlıkları hizasında gösterilen indirimler uygulanır. Ancak, bu yolcuların kuşet, örtülü kuşet
veya yataklı vagonlarda seyahat etmeleri halinde bu hizmetlere ilişkin ücretler de ayrıca
alınır.
8
Hizmet Ücretleri:

Kuşet - örtülü kuşet ücreti:







Yolculuklarını ücretli veya ücretsiz olarak kuşetli vagonlarda yapanlardan
kuşet veya örtülü kuşet ücreti ayrıca alınır.
Görev gereği servis kartı, servis karnesi (yataklı kartı ve karnesi dâhil),
görev permisi ve 3625 model ile seyahat edenlerden kuşet ve örtülü kuşet
ücreti alınmaz.
Kuşetli kompartımanlar 6 kişilik, örtülü kuşetli kompartımanlar 4
kişiliktir. Yolcuların isteği halinde ücreti karşılığında örtülü kuşetli
vagonlarda 6 kişi seyahat edebilir.
Kuşet veya örtülü kuşetler yolcunun biletindeki varış istasyonu dikkate
alınarak satılır. Daha önceki bir istasyon için satılmaz.
Gidiş - Dönüş yolculuğu yapanlar, ücretsiz yolculuk edenler dâhil, bileti
satın aldıkları istasyon, acente veya satış bürolarından dönüş yolculukları
içinde kuşet, örtülü kuşet veya yatak ayırtabilirler.
Yolculuk sırasında boş yer bulunduğu takdirde bunlar yolculara
satılabilir. Ancak, bu yerler yolcunun biletinin gösterdiği varış
istasyonuna kadar değil, bilet satış kontenjanı bulunan ilk istasyona kadar
satılır. Satış kontenjanı bulunan istasyonca bu yerlerin satılması halinde
yolcu burayı terk eder. Bu yeri terk etmek zorunda kalan yolcuya yeni bir
yer verilmesi halinde yolcudan ayrıca bir ücret alınmaz. Yolcunun
elindeki bilete tahsis edilen yeni yere ait numara yazılır.
Yatak ve servis ücreti:






Yataklı vagonlarda yapılacak seyahatlerde taşıma ücretinden ayrı olarak
bu vagonlarda hizmet karşılığı yatak ücreti de alınır.
Yataklı bilet isteyen münferit yolculara “tek yatak” bileti, birden fazla
yolcu bir arada seyahat etmek istemeleri halinde “iki yatak” veya “üç
yatak” bileti satılır.
Yolculuk sırasında boş yatak bulunduğu takdirde bunlar yolculara
satılabilir. Ancak yatak tahsisi ilk yataklı bilet satışı olan istasyona kadar
yapılır.
Yataklı vagon kompartımanlarında kendi izniyle olsa dahi iki yataklı
kompartımanda üçüncü kişinin, üç yataklı kompartımanda dördüncü bir
kişinin (8 yaşına kadar çocuklar hariç) aynı kompartımanda seyahat
etmesine müsaade edilmez.
Ekspres trenlerin 1. mevkiinde ücretsiz seyahat hakkına sahip olanlardan
ayrıca tarifesine göre yatak ücreti tahsil edilir.
Yataklı servis kartı ya da permisi olanlardan ise sadece servis ücreti
alınır.
9
1.3.4.Trende Bilet Kontrol İşlemleri

Bilet kontrol işlemleri ve uyulacak kurallar



Her yolcu yolculuğun başladığı anda geçerli bileti üzerinde bulundurmak,
yolculuk süresince bileti muhafaza etmek, talep halinde kontrol için
görevli TCDD personeline göstermek zorundadır.
Satın alınan biletin gösterdiği yer veya mevkiinden başka bir yerde
yolculuk edenler veya indirimli ücretli bilet alındığı halde, indirime esas
belgeyi ibraz edemeyenler hakkında da trenlerde mevki farkı veya tama
iblağ işlemleri yapılır.(kalan fark tahsil edilir)
Biletin üzerinde yazılı tarih ve saatten sonra yapılacak seyahat talepleri
kabul edilmez ve bilet geçersizdir.
Bilet kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde kondüktörler tarafından yapılır;












Tren tarihi,
Tren kodu ve tren adı,
Biniş ve varış istasyon isimleri,
Tarife adı,
Ücreti,
Vagon ve yer numarası
Bayan kontenjanlı olup olmadığı (bp=bayan pulman, bk=bayan kuşetli),
Varış garı ile “kontrol no” daki gar kodu,
Dönüş tarifesi ile alınan biletin 60 gün içinde olup olmadığı,
Dönüş tarifeli bilet ise gidiş dönüş tarifesi ile alınan bilete ait “........... numaralı
bilet ile geçerlidir” yazısı,
Kopyalı olarak bastırılan biletler için yapılacak işlemler gösteren yazı (ccc1
ccc5 gibi kaç defa yazdırıldığını gösteren kısım)
Acente bileti ise; acente adı ve bilet üzerindeki gişe no altında acenteye ait xxxx
acente kodu kontrol edilecektir.
Vagon no hizasında vagon numarası ile birlikte vagonun niteliğine göre;

Pulman: PULM

Kuşetli: KUST

Örtülü kuşetli: ORTK

4’lü yataklı: DYAT

Yataklı: YATK gibi kısaltmalardan biri
Tarife yazısı hizasında;





Tam: TAM
Öğrenci: OGR
Askeri: ASKR
Harp Malulü: HRP
Tam Gidiş Dönüş: TMGD
10



Kart: KART
Dönüş: DONS
Grup: GRUP gibi kısaltmalardan biri yazılmış olacaktır.
KART, GAZİ, ASKERİ YOLCU vb. tarifesi ile seyahat eden yolculardan “BELGE
NO İLE GEÇERLİDİR” yazısı,
Nakit veya VİSA yazısı,
Otobüs bağlantılı kombine bilet satışlarında üzerine ”OTOBÜS BAĞLANTILI”
mesajı yazılmış olacaktır.
Her türlü bilet için (TCDD, Acente), verilen ve bilet üzerinde yazılan KONTROL NO
ile Kondüktör listesindeki KONTROL NO AYNI NO olmalıdır.
Numarasız vagonlar için Yer No: Kısmında “00”, sol tarafında ise vagon ve yer no
yazdırılmaktadır. Dolayısıyla numarasız vagonlara ait kondüktör listesinde, biletin sol
tarafında yer no’ya karşılık gelen Biletin KOPYALI (bir veya birden fazla) olup olmadığı
Bilet üzerindeki “KOPYALI” ibaresi MUTLAK kontrol edilmelidir.
Sonuç olarak bilet ve kontrol listesinde yapılan kontrollerde; yukarıda yazılı kuralların
dışında olan hatalı bilet ve biletler için tren şefi ve kondüktör tarafından tutanak
düzenlenecektir.
Tutanakta; bilet veya biletlere ait

Bilet tarihi

Tren kodu ve adı

Biniş varış istasyon adı ve kodu

Vagon ve yer numarası

Bilet no

Kontrol no

Bilgileri MUTLAKA olmalıdır. Eğer tarife, ücret gibi bilgilerinde de bir hata
var ise tutanağa ayrıca bu bilgilerde yazılacaktır.
Biletle ilgili belgelerin kontrolü:



Gerek ana hat gerekse banliyö trenlerinde ücretsiz ve indirimli ücretle yolculuk
edenlerden trende, yolculuk esnasında belge göstermesi istenir. Yolculuk
sırasında gerekli belgenin gösterilmemesi halinde yolcu biletsiz veya fark ücreti
ödeme işlemine tabi tutulur. Yolculuğun bitiminden sonra ibraz edilecek
belgeler nazara alınmaz ve bunlara dayanarak alınan para iade edilmez.
Abonman (gerek banliyö ve gerekse anahat) alacaklardan gişelerde herhangi bir
belge aranmaz.
Belgelerin şekli ve kimler tarafından verileceği aşağıda açıklanmıştır.
11
Belgelerin şekli; bütün belgelerde, ücretsiz veya indirimli ücret ile yolculuk etme
hakkı olan yolcunun adı, soyadı ile resmi mühürle onaylanmış fotoğrafının bulunması
zorunludur.
Ayrıca öğrencilerde; doğum tarihi ve yeri, belgeyi veren okulun ismi, okul numarası
Ücretsiz seyahat edenlerde; doğum tarihi ve yeri, unvanı ve sicil numarası, bilgilerin
bulunması aranır.
Trende ücret uygulamaları:

Trenlere bilet gişesi olmayan durak ve istasyonlardan binen veya bilet gişesi
olduğu halde biletsiz binen yolcular,

Biletinin gösterdiği trende veya mevkiinden üst mevkide yolculuk eden,

İndirimli ücretli bilet ile yolculuk ettiği halde indirime hak veren belgeyi
gösteremeyen yolculara,

Kısa yol ücreti ile uzun yoldan yolculuk edenlere uygulanacak işlemler aşağıda
açıklanmış olup,

bu yolculardan alınacak olan ücret veya ücret farkları trende kondüktör, yataklı
vagonlarda yataklı servis görevlisi tarafından hesaplanarak tahsil edilir.
Memursuz durak ve istasyonlardan binen yolculardan alınan ücretler; işletme
zorunluluğu nedeniyle gişesi kapalı bulunan istasyonlardan yapılacak yolculuklarda trene
binilen yerden, inilecek yere kadar yolcunun niteliğine göre o trene ait indirimli veya tam
ücretler uygulanır.
Memurlu istasyonlardan trene biletsiz binen yolculardan alınacak ücretler:







Trene biletsiz binen yolculardan seyahat edilen trenin tam ücret tablosundaki
ücretlerin %100 zamlısı (2 katı) alınır.
Ancak, istenilen ücreti trende ödemeyen biletsiz yolculara, teslim edildikleri
istasyonlarda yolculuk mesafesine göre seyahat edilen trenin tam ücret
tablosundaki ücretler %200 zamlı
(3 katı) olarak alınır.
Biletsiz yolcuların indirimli bilet almaya hak veren belgeleri trende dikkate
alınmaz.
Süper ekspres trenlerine biletsiz yolcu binmesine izin verilmez ve trende biletsiz
olduğu görülen yolculardan görevli personel sorumlu tutulur.
Biletsiz yolculardan seyahat edilen trenin tam ücret tablosundaki ücretlerin
%100 zamlısı alınır.
Trende yer olmaması halinde, yolcu ilk duruş garında trenden indirilir.
Yabancı demiryolu personelinin %50 indirimli ücretle seyahat eden eş ve
çocuklarının biletsiz olmaları halinde, permilerini ibraz etmeleri koşuluyla,
trende, seyahat edilen trene ait tam ücret tablosundaki ücretler zamsız uygulanır.
Yüksek mevkide yolculuk edecek yolculardan alınacak ücretler:

İkinci mevki bilet ile birinci mevkide yolculuk eden yolculara, yolcuların tabi
oldukları indirim de dikkate alınmak suretiyle seyahat edilen trene ait ücret
tablosundaki iki mevki arasındaki ücret farkı uygulanır.
12


Yabancı demiryolu personeli ve indirimli ücretle seyahat eden eş ve çocukları
ile biletli yabancı yolcuların, iki mevkili trenlerde permi ve biletlerinde
belirtilen mevkiden bir üst mevkide yolculuk etmek istemeleri halinde,
mesafesine göre seyahat edilen trene ait ücret tablosundaki tam ücretin farkı
indirime bakılmaksızın aynen uygulanır.
Tek mevkili trenlerde yabancı demiryolu personeline mevki farkı işlemi
uygulanmaz.
İndirimli ücretlerin tamamlanması:



Bir belgeye dayanarak indirimli ücretli bilet aldığı halde trende yapılan
kontrolde indirime hak veren belgesini gösteremeyen veya belgesinde eksiklik
olan yolcuların biletleri tama çıkarılır.
İstasyonlarda bu işlem, çıkış istasyonunda yolcudan alınan ücret ile ödenmesi
gereken ücret arasındaki farkın alınması suretiyle yapılır.
Trenlerde ise; yolcudaki bilet ücreti ile tam ücret arasındaki farkın %100 ( 2
katı) zamlısıdır.
Tren farkı ücretleri:



Mavi tren ve süper ekspres trenlerine binen ve elinde bu trenlere ait bilet
olmasına rağmen bindiği tren için yer numarası verilmemiş veya ileri tarih için
yer alınmış biletler de kabul edilmeyerek, yolcu biletsiz işlemine tabi tutulur.
Ücretsiz seyahat hakkına sahip yolcuların biletsiz (yer numarasız) olarak süper
ekspres veya mavi trene binmesi halinde seyahat edilen trenin en az ücretinin
%100 zamlısı alınır. Trende yer olmaması halinde yolcu ilk duruş garında
indirilir.
Yolcunun elindeki biletin geçerli olmadığı başka trene binmesi halinde
yolcunun bileti dikkate alınmaz. %100 zamlı ücret uygulanır.
Uzun yol - kısa yol farkı ücretleri:




Yolcu çeşitli yollardan gidilecek varış istasyonları için uzun yoldan yolculuk
etmek üzere bilet istemedikçe daima kısa yol bileti verilir.
Üzerinde yalnız çıkış-varış istasyonları belirtilen biletler ile ancak kısa yoldan
yolculuk edilebilir. Uzun yol biletleri ile kısa yoldan da yolculuk edilebilir.
Ancak, yolcuya ücret farkı geri verilmez.
Kısa yol bileti ile uzun yoldan yolculuk edilmesi halinde; Yolcuya uygulanması
gereken uzun yol bilet ücreti dikkate alınarak, kısa ile uzun yol arasındaki ücret
farkı alınır. Ancak, bu işlem duruşu uygun olan ilk istasyonda yaptırılır.
İşletme zorunluluğu ve tabii afetler sonucu, demiryolunun kapanması halinde
kapalı hat kesimini geçmek koşuluyla yapılması gereken yolculuklarda bu hat
üzerinden verilmiş olan biletler uzun yol üzerinden de geçerli olup, yolcudan
ayrıca ücret farkı alınmaz.
13
Yer numarasız biletler:


Genel olarak 1. mevki trenlere gişelerden yer numarası alınmak suretiyle binilir.
Buna rağmen yer numarası almadan trene binen yolculara ait geçerli biletlere
trende uygun yer varsa verilir. (Mavi tren veya süper ekspresler hariç)
Çıkışta unutulan biletler:

Herhangi bir nedenle seyahat tarihinde çıkış istasyonunda yolcu biletlerinin
kalması halinde söz konusu biletlerin ilgili işyeri amiri tarafından kontrol
edilmek ve daha sonra Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilmesi kaydı ile trene
ve personel değişimi yapılan garlara telgraf yazılarak yolcuların seyahati temin
edilir.
Ana hat trenlerinde ücretsiz yolculuk edecekler ve yolculuk edilecek mevkiler:

Ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat hakkına sahip yolcular ile bunların yolculuk
edecekleri mevkiler ve göstermeleri gereken belgeler de, bu tarifenin belgelere
ilişkin maddesinde açıklanmıştır. (“Banliyö Trenlerinde Ücretsiz Seyahat
Edecek Yolcular” konusunda açıklanmıştır )
Yolculuk edilecek mevkiler:



Ücretsiz seyahat eden yolcular kendilerine verilen ücretsiz yolculuk
belgelerinde gösterilen mevkide yolculuk ederler.
Ücretsiz yolculuk hakkı sadece taşıma ücretini kapsamaktadır. Bu nedenle ilgili
bölümlerde aksine bir hüküm olmaması halinde kuşet, örtülü kuşet ve yataklı
ücreti ödenmesi gereklidir.
Yataklı kartı veya yataklı permisi ile seyahat eden görevli personelden sadece
servis ücreti alınır.
Yolculuk Belgeleri ve Verildiği Yerler
1.4. Yolculuk Belgeleri:
Gerek ana hat gerekse banliyö trenlerinde ücretsiz ve indirimli ücretle yolculuk
edenlerden trende, yolculuk esnasında belge göstermesi istenir. Yolculuk sırasında gerekli
belgenin gösterilmemesi halinde yolcu biletsiz veya fark ücreti ödeme işlemine tabi tutulur.
Yolculuğun bitiminden sonra ibraz edilecek belgeler nazara alınmaz ve bunlara dayanarak
alınan para iade edilmez. Abonman (gerek banliyö ve gerekse anahat) alacaklardan gişelerde
herhangi bir belge aranmaz. Belgelerin şekli ve kimler tarafından verileceği aşağıda
açıklanmıştır.
14
1.4.1. Belgelerin Şekli:
Bütün belgelerde, ücretsiz veya indirimli ücret ile yolculuk etme hakkı olan yolcunun
adı, soyadı ile resmi mühürle onaylanmış fotoğrafının bulunması zorunludur.
Ayrıca;
Öğrencilerde;

Doğum tarihi ve yeri,

Belgeyi veren okulun ismi,

Okul numarası
Ücretsiz seyahat edenlerde;

Doğum tarihi ve yeri,

Unvanı ve sicil numarası bilgilerinin bulunması aranır.
1.4.2 Belgelerin Kimler Tarafından Verileceği:
Gerek ana hat ve gerekse banliyö trenlerinde ücretsiz veya indirimli ücretle yolculuk
edenler, yolculuk esnasında gerekli belgeyi göstermek zorundadırlar.
a) Öğrencilere;
Türkiye ve yabancı ülkelerdeki öğrencilere ait öğrenci kimlik belgeleri, bulundukları
okul, akademi, yüksek okul, üniversite, talebe birliğince verilir. Ayrıca, genel öğretim
dereceleri içinde bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan özel okullar tarafından da
verilir.
Öğrenci biletine sahip 8–15 yaş (15 yaş dâhil) grubuna dâhil çocukların seyahatleri
öğrenci kimlik kartı aranmaksızın Nüfus Hüviyet Cüzdanları ile temin edilir.
b) Bu tarifenin (2.9.1) madde (b,c,d,e,f,g,h) fıkralarında belirtilen ücretsiz seyahat
hakkına sahip yolcuların anahat yolcu trenlerinde yapacakları seyahatlerde TC. Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve arka yüzünde “TCDD vasıtalarında ücretsiz
seyahat eder” ibaresi bulunan Gazi veya Ücretsiz Seyahat Kartlarını ibraz etmesi gerekir.
c) 60 Yaş ve Yukarısındakilere:
60 yaş ve yukarısındaki vatandaşların anahat yolcu trenlerinde yapacakları
seyahatlerde Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya yaşlarını belirleyecek resmi bir belgeyi (resimli
olmak koşuluyla) ibraz etmeleri gerekir. Yaş hesabında ay ve güne bakılmaz.
d) Öğretmenlere:
Fotoğraflı ve onaylanmış kimlik kartları, öğretmenlerin mensup olduğu resmi ve özel
okullar (Dershaneler hariç) tarafından verilir.
15
e) Askeri Yolculara:
• Türk ordusunda görevli askeri yolculara (subay, astsubay, uzman, uzatmalı çavuş,
çavuş, onbaşı ve erlere); bağlı bulundukları birlik komutanlıkları,
• Askeri memurlara; işyeri amirleri,
• Ülkemizde görevli yabancı subay ve erlere; Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun
askeri görevlilerine; Ulaştırma subaylıkları veya komutanlıkları
f) Özürlülere:
İndirimli seyahate esas belge olan Özürlü Kimlik Kartı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı tarafından verilir.
g) Personele:
• Çalışan personel tanıtım kartını, eşi ve çocukları sağlık karnesini,
• TCDD emeklisi Tanıtım Kartını, eşi sağlık karnesini,
• Bağlı ortaklık personeli ve emeklisi Tanıtım Kartını, çalışanın eşi ve çocukları ile
emeklinin eşi sağlık karnesini, ibraz etmesi gerekir.
h) Basın Mensuplarına:
Yerli ve yabancı basın mensuplarına, sarı, sürekli ve basın şeref kartları Başbakanlık
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilir.
1.4.3. Bilet İade İşlemleri
Önceden alınan bilet ve abonman ücretlerinin geri verilmesinde uygulanacak esaslar
aşağıda belirtilmiştir. Bilet ücretlerinin geri verilme işleminin yapılabilmesi için biletin
yetkililerce VİZE edilmesi zorunludur.
a)Vize işlemleri;


Vize; nedeni konusunda bilet üzerine gerekli bilgiler yazılmak suretiyle
yetkililer tarafından imzalanıp resmi mühürle onaylanma işlemidir.
Vize trenin hareketinden önce yapılır.
b) Vize yapmaya yetkili olanlar;




Garlarda; Gar müdürü, Gar şefi, Yardımcıları veya vekilleri,
İstasyonlarda; İstasyon şefi, yardımcıları veya vekilleri,
Acentelerde; Acente yetkilileri,
Müstakil gişelerde; Gişe şefleri,
16

Trenlerde; Tren şefleri,
Vize işlemine tabi tutulan bilete ait yer, kuşet, örtülü kuşet veya yatağın başka bir
yolcuya tahsisi için vize yapan ünite tarafından biletin satıldığı yere bilgi verilmesi
zorunludur.
Ücretlerinde kesinti yapılmayan iade biletler:








Aynı yer için birden fazla (mükerrer) bilet satılması halinde,
Seyahat edilecek trenin seferden kaldırılması, yataklı vagonların yolcu
treninden çıkartılması, kuşetli vagon yerine numaralı vagon verilmesi
durumlarında,
Doğal olaylar nedeniyle yolculuğun kesintiye uğraması halinde (doğal olay
sonucu demiryolu kapanmış ise) durumu kanıtlamak üzere herhangi bir
belgenin getirilmesine gerek yoktur.
Bu durumda vize edilmiş
biletlerin ücretleri geri verilir. Ancak, yolcuların TCDD tarafından temin
edilecek araçlarla seyahatlerinin devamı sağlandığı takdirde bu biletlerin
ücretleri iade edilmez. Diğer taraftan, yolcunun aktarma sırasında yolculuktan
vazgeçmesi halinde seyahat edilmeyen kısmın ücreti aynen iade edilir.
Hastalık halinde, (Resmi mühürlü Hastalık raporunun ibrazı zorunlu olup, bu
koşula haiz biletin vize edilmesi gerekmez.)
Ölüm halinde, (ölüm seyahat edilecek trenin hareketinden önce veya seyahat
sırasında olmuş ise olayı kanıtlayacak belgenin ibrazı halinde ölen kişinin
beraberinde ise aile fertlerinin her türlü bilet ücreti vize aranmaksızın geri
verilir.)
Resmi makamlarca yolculuktan alı konma halinde, (vize aranmaksızın her türlü
bilet ücreti geri verilir.)
İşletme zorunluluğu nedeniyle hiç kullanılmayan her türlü abonmanlarda,
Yolculuğun başlayacağı gar ve istasyona trenin 3 saat ve daha fazla tehirli
geleceği veya kalkacağı anlaşılan trenlerin biletleri işyeri amirinin veya
vekilinin imzası ile kesintisiz iade edilir.
Ücretlerinde kesinti yapılacak iade biletler:




Trenin hareket gününden önce hiç kullanılmadan iade edilen biletlerde %10,
Trenin hareket gününde (hareketinden önce) hiç kullanılmadan iade edilen
biletlerde %20,
İşletme zorunluluğu nedeniyle, geçerlilik süresi içerisinde olmak koşuluyla,
banliyö ve ana hat abonman kartlarının iadesinin talep edilmesi halinde,
abonman ücreti 30 güne bölünerek, günlük ücret bulunur ve kullanılan gün
sayısı ile çarpılıp, kullanılan süreye ait ücret, toplam ücretten düşülerek, kalan
kısım yolcuya iade edilir.
Yolculuk esnasında trenin (5) saat ve daha fazla tehirli olması durumunda,
yolcunun trende seyahatini yarıda keserek başka araçlarla seyahatini devam
ettirmek istemesi halinde, tren şefinin vizesi ile yolculuk edilen mesafeye kadar
olan bilet ücreti düşülerek kalan ücreti yolcuya iade edilir. (İndirimli bilet ise
indirimi esas alınmadan seyahat edilen kısmın ücreti düşülür).
17
Değiştirilen biletler:

Trenin hareketinden önce, gerek gidiş gerekse gidiş-dönüş biletleri için istenilen
değiştirme işlemi yeni bir bilet alınarak her iki biletin birlikte iade gişesine
ibrazı ile kesintisiz yapılır. Ancak, değiştirilen bilet bedelinin %50 ve daha fazla
eksilmesi halinde iade edilen bilet bedelinden %10 kesinti yapılarak kalan kısmı
iade edilir.
Gidiş-dönüş biletlerinin iadesinde yapılacak işlemler:



Trenin hareket gününden önce, hiç kullanılmadan iade edilen her türlü (kuşet,
örtülü kuşet, yataklı dâhil) gidiş-dönüş biletinde sadece gidiş kısmına ait ücret
üzerinden (toplam ücretin yarısından ) %10 kesinti yapılarak, kalan kısmı aynen
iade edilir,
Trenin hareket gününde (hareketinden önce) hiç kullanılmadan iade edilen her
türlü (kuşet, örtülü kuşet ve yataklı dâhil) gidiş-dönüş biletlerinde, sadece gidiş
kısmına ait ücret üzerinden
(toplam ücretin yarısından) %20
kesinti yapılarak kalan kısmı aynen iade edilir,
Gerek gidiş kısmı kullanılmış olan, gerekse treni kaçırması sebebiyle gidişi
kullanılmış sayılan her türlü (kuşet, örtülü kuşet ve yataklı dâhil) gidiş-dönüş
biletinin seyahatten vazgeçilmesi nedeniyle dönüş kısmı iade edildiği takdirde,
gününden önce yapılan taleplerde (a) fıkrası, gününde ise (b) fıkrasına göre
işlem yapılır.
Grup biletlerinde yapılacak işlem:
Grup seyahatlerinde (yataklı vagonda yapılacak grup seyahati dâhil) grubun bir
kısmının veya tamamının yolculuktan vazgeçmesi halinde veya değiştirme işlemlerinde;






Trenin hareket gününde (hareketinden önce) yapılacak iadede, bilet ücretinin
%50’si kesilir.
Trenin hareket günü hariç 1 gün ile 5 gün öncesi arasındaki günlerde yapılacak
iadede, iade bilet ücretinin %30’u kesilir.
Trenin hareket günü hariç 6 gün ve daha fazla öncesi günlerde yapılacak iadede,
bilet ücretinin %10’u kesilir.
Tren hareket ettikten sonra yapılacak iade kabul edilmez ve herhangi bir ücret
geri verilmez.
Trenin hareket gününden önce, biletin geçerli bulunduğu trenin; cinsinin,
seyahat tarihinin, varış garının, mevkisinin, (örneğin; 4 yataklının 3, 2 veya 1
yataklıya; 3 yataklının 2 veya 1yataklıya; 2 yataklının 1 yataklıya
dönüştürülmek suretiyle yatak sayısının azaltılması), yer numarasının
değiştirilmesi halinde %10 kesinti yapılır. Ancak, bu taleplerden herhangi
birisinin trenin hareket gününde (hareketinden önce) olması halinde %30 kesinti
yapılır.
Trenin hareketinden önce ( hareket günü dâhil) aynı tren için yataklı biletinin
üst sayıya çıkartılarak değiştirilmesi halinde (Örneğin: 1 yatağın 2, 3 veya 4
18
yatağa; 2 yatağın 3 veya 4 yatağa; 3 yatağın 4 yatağa dönüştürülmek suretiyle
yatak sayısının artırılması halinde) kesinti yapılmaz.
Kaybedilen biletler için yapılacak işlem:

Trenin hareketinden önce kaybedilen ve ikinci kez alınan bilet ücreti;
Yapılacak işlem; ilk aldığı bileti kaybeden yolcunun, ikinci kez bilet alırken
gişede; yeni aldığı biletin üzerine evvelce aldığı bileti kaybettiğine dair bir
açıklama yazdırması zorunlu olup, kaybedilen biletin daha sonra bulunması
halinde, her iki biletin TCDD’ye ibrazı şarttır. Bu durumda, iptal işlemine tabi
tutulmayan ve geçerliliği devam eden kayıp biletin ücreti aynen iade edilir. Aksi
halde iade işlemi yapılmaz.

Yolculuk sırasında trende kaybedilen ve bu nedenle biletsiz işlemi uygulanarak
kondüktör tarafından tahsil edilen (3127 model) ücreti;
Yapılacak işlem; biletini kaybeden yolcunun, trendeki görevlilere durumu
bildirmesi ve “Biletsiz” işlemi uygulanırken kondüktör tarafından düzenlenen
3127 modele konu hakkında gerekli açıklama yazılıp, modelin tren şefince vize
edilmesi zorunludur. Kaybedilen biletin bulunması ve vize edilmiş 3127
modelle birlikte TCDD’ye ibrazı halinde kayıp biletin iptal işlemine tabi
tutulmamış olması koşuluyla trende düzenlenen 3127 model tutarı aynen geri
verilir.

Kaybedilen yataklı veya grup bileti için yapılacak inceleme neticesinde, aynı
tren için ikinci defa bilet satıldığının tespit edilmesi halinde, kaybedilen yataklı
veya grup bilet ücreti kesintisiz geri verilir.
Ücretleri kesintili veya kesintisiz iade edilecek biletler için yapılacak işlem:

Bu bölümde yer alan maddelerden (aksine bir hüküm yoksa) kesinti, bilet,
kuşet, örtülü kuşet ve yatak ücreti toplamı üzerinden yapılır. Bu durumda, 3153
model düzenlenerek, iade biletin (varsa diğer belgeleri ile ) ücreti yazılır. Bunun
altına kesinti oranına göre, kesinti miktarı kaydedilir ve birbirinden çıkartılarak
kalan kısım bilet sahibine geri verilir. ( Bu şekilde bir iadede tüm belgelerin
vizeli olması gerekmektedir. Ayrıca, düzenlenen 3153 modele iade bilet ve
belgelerin tarih, numarası, çıkış-varış istasyon adı, şahıs adı ve adresi mutlaka
yazılır.) 3153 modelin (B) nüshası yolcuya verilir, düzenlenecek 3118 modelin
bir nüshası işyerinin bulunduğu Mali İşler Müdürlüğüne gönderilir. 3153
modelin (A) nüshası ile 3118 modelin diğer nüshası ve iade tüm biletlerle
birbirine ekli olarak ay sonunda Ticaret Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. (C)
nüshası işyerinde kalır. Bu şekil iadede, iade miktarı 3410 modelde “İADE
BİLET” adı altında gösterilir.

Bu bölümde yer alan maddelerden (aksine bir hüküm yoksa) ücretlerinden
kesinti yapılmayacak hallerde, kesintisiz iade işlemi; bilet ücreti, kuşet, örtülü
kuşet ve yatak ücreti toplamı üzerinden yapılır. Bu durumda, kesintisiz iadeye
tabi bilet ve belgelerin tümü yolculardan geri alınarak 3153 modele kaydedilir
19
ücreti iade edilir. 3153 modelin (A) ve (B) nüshası düzenlenecek 3118 modelin
bir nüshası ayrıca bilet ve belgeler 3410 modele eklenerek ay sonunda doğrudan
Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilir. (Bu belgelerin 3410 modele ekli olarak
gönderilmesi sırasında belgelerdeki noksanlıklardan işyeri sorumludur.)

Kesintisiz iade işleminde 3153 modele iade bilet ve belgelerin tarih ve
numarası, çıkış-varış istasyonu, bilet sahibinin adı ve adresi yazılır.
Açık Tarihli Bilet (3487 Model)
Tanımı: Bilet iade işlemleri sırasında para alışverişini azaltmak ve yapılacak işlemleri asgari
düzeye indirmek amacıyla, seyahat edilecek trenin hareketinden önce olmak koşuluyla,
müşterinin iade ettiği bilet karşılığında düzenlenen bir bilettir.

Seyahatten vazgeçilmesi nedeniyle, ücretlerinde kesinti yapılması gereken iade
biletin iade işlemi sırasında yolcuya “Açık Tarihli Bilet” teklif edilir ve yolcu
tarafından “Açık Tarihli Bilet” kabul edildiği takdirde iade edilen bilette hiçbir
kesinti yapılmaz. Bu avantajlı durum yolcuya herhangi bir zorlama yapılmadan
anlatılarak “Açık Tarihli Bilet” alması tavsiye edilir.

Açık Tarihli Bilet düzenlendiği tarihten itibaren (6) ay geçerlidir. Bilet üzerine,
iade biletin ait olduğu tren cinsi, parkuru, vagon tipi ve iade bilette yazılı tutar
kaydedilir.

TCDD’nin tarifelerinde yapacağı ücret değişikliğinde Açık Tarihli Bilet sahibi
yolcudan fark ücreti alınmaz. Ancak tren cinsinin veya vagon tipinin
değiştirilmesi halinde, yeni ücretlere göre fark ücreti yolcudan alınır.

Açık Tarihli Bilet, II. Mevki biletler, Tren-Tur ve Abonman Kartları için
düzenlenmez.

Açık Tarihli Bilet, 200 km ve daha fazla mesafeler için satılan biletlerin iade
işleminde ve her bilet için ayrı ayrı olarak düzenlenir.

Açık Tarihli Bilet hamiline mahsus olup seyahat sırasında diğer biletler gibi
işleme tabi tutulur.

Bu biletle birden fazla kişi seyahat edemez.

Bu biletin düzenlenmesi sırasında, iade bilet yolcudan geri alınır.

Geçerli olduğu süre içerisinde hiç kullanılmayan Açık Tarihli Bilet için yeni bir
süre tanınmaz.

Açık Tarihli Bilet alan bir yolcu, bu biletini geçerlik süresi içerisinde iade ettiği
takdirde %50 kesinti yapılır. Geçerlik süresinin dolmasından sonra yapılacak
iadede bilet ücreti geri verilmez.
20

Geçerlik süresi içinde 3 yataklının 2 yataklıya, 2 yataklının tek yataklıya vb,
gidiş dönüş biletinin tek gidişe veya tek dönüşe çevrilmek istenmesi halinde,
Açık Tarihli Bilet üzerinde yazılı tutar ile seyahat edilecek tarihteki trenin ücreti
arasındaki fark yolcudan tahsil edilir. Seyahat edilecek trenin ücreti Açık Tarihli
Biletin üzerinde yazılı tutardan düşük ise aradaki fark iade edilmez.

Açık Tarihli Biletin kaybedilmesi halinde yerine yenisi verilmez.

Üzerinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılan Açık Tarihli Bilet geçerli değildir.

Açık Tarihli Bilet sahibi yolcunun, seyahat öncesi gişeye başvurarak yer
numarası alması zorunludur. Bu yolculara ücretsiz yer numarası verilir.
Biletin düzenlenmesi:




Açık Tarihli Bilet (3487 Model), bilet iade işlemini kabul eden birim tarafından
düzenlenir.
Düzenlenmesi sırasında üzerindeki bilgilerin doğru ve okunaklı şekilde
yazılması zorunludur.
Kıymetli model olan Açık Tarihli Bilet üzerinde seri numarası ile birbirini
zincirleme takip eden sıra numarası bulunmaktadır. Bu itibarla usulüne uygun
şekilde ve sıra atlamadan kullanılır.
Açık Tarihli Bilet kapak içerisinde ve (3) nüshadan oluşmaktadır.
Bu nüshalardan;
(B) nüshası, kapak içinde bırakılarak yolcuya verilir.
(A) nüshasına iade bilet eklenerek düzenlenecek 3118 modelin bir nüshası ile birlikte
ay sonunda
(3410 modelle) doğrudan Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(C) nüshası ise işyerinde ve ÖZEL bir dosyada saklanır.
Gişede Yapılacak İşlemler:

Açık Tarihli Bilet sahibi yolcu, seyahat edeceği tren için yer numarası almak
üzere bilet gişesine başvurduğu zaman, Açık Tarihli Bilet aynı parkur, (çıkış
veya varışta) aynı tren ve aynı vagon için ise, seyahat edilecek trenin bilet ücreti
birbirine eşit olacağından kendisine sadece yer numarası verilir.

3487 model Açık Tarihli Bilet, yolcunun talebine göre biletin üzerinde yazılı
gidiş parkurunda veya dönüş parkuru için de düzenlenebilir.

Açık Tarihli Bilette yazılı ücret, seyahat edilecek trene ait bilet ücretinden az
ise, el ile satış yapan gişelerce aradaki fark ücreti yolcudan tahsil edilir. Bu
21
işlem için 3497 model düzenlenerek yer no.su verilir. Bilgisayarla satış yapılan
gişelerde de, sadece fark ücretine ilişkin bilet ve yer no.su verilir. Bu durumda
trende yapılacak kontrollerde, 3487 Model Açık tarihli bilet ya da bilgisayar
biletinin birlikte ibrazı gerekmektedir.

Açık Tarihli Bilet üzerinde yazılı ücret, seyahat edilecek parkurdaki bilet
ücretinden fazla ise, yolcuya ücret iade edilemeyeceği hatırlatılarak, istenmesi
halinde yer numarası verilerek yolcunun seyahati sağlanır.

El ile bilet satışı yapan gişelerde seyahat edilecek trene ait bilgiler (tren cinsi,
parkur, seyahat tarihi, yer numarası) Açık Tarihli Biletin iç kapak bölümündeki
hanelere yazılıp mühürlenir.
Yetkili bilet satış acentelerinden alınan biletin iadesinde yapılacak işlemler:

Kuruluşumuzun ana hat yolcu biletlerini satmak üzere anlaşması bulunan
acentelerden alınan biletlerin iade ve değiştirme işlemleri bileti satan acentenin
bizzat kendisi tarafından yapılır.
22
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Trende bilet işlemlerini yapınız.











 Banliyö ve ana hat yolcu 
trenlerinde bilet çeşitleri ve 
özellikleri araştırınız.


 Tren ortamında; bilet kontrol
işlemlerini gerçekleştiriniz.





 Bilet çeşitlerine uygulanan ücret 
tarifelerini
özelliklerine
göre 
gruplayınız.


 Trende bilet kontrol işlemlerini 
yapınız.



Öneriler
Sorumluluk sahibi olun.
Planlı ve organize çalışın.
Dikkatli olun.
Düzenli kayıt tutun.
Mevzuata uygun davranın.
İş disiplinine sahip olun.
Güler yüzlü ve kibar olun.
Etkili ve güzel konuşun.
Yolculara güven verin.
Zamanı iyi kullanın.
Dikkatli olun.
Mesleki etik ilkelerine uygun davranın.
Banliyö biletini inceleyiniz.
Satıldığı gün ve gidiş yönüne dikkat ediniz.
Abonman kartı inceleyiniz.
Üzerinde TCDDY amblemi ve geçerli olduğu
aya bakınız.
Bilet yerine geçen başka kullanılan sistemler
nelerdir araştırınız.
Ana hat yolcu trenleri biletlerini inceleyiniz.
Trenin cinsine, mevkiine ve yolcunun niteliğine
bakınız.
Üzerinde yazılı olduğu tarihe bakınız.
İndirimli biletlere dikkat ediniz.
Tam biletlerin kimlere verildiğini yazınız.
İndirimli yararlananların kimler olduğunu
yazınız.
Ücretsiz seyahat hakkına kimler sahiptir
yazınız.
İndirim belgeleri nelerdir yazınız.
Bilet kontrol işlemlerini saygılı bir biçimde
yapınız.
Yolcunun biletinde.
Tren tarihini, tren kodu ve tren adını, biniş ve
varış istasyonunun isimlerini,
tarife adını, ücretini, vagon ve yer numarasını,
bayan kontenjanlı olup olmadığını (bp=bayan
pulman, bk=bayan kuşetli),

 Varış garı ile kontrol no’daki gar kodunu,
 Dönüş tarifesi ile alınan biletin 60 gün içinde
olup olmadığını,
 Dönüş tarifeli bilet ise gidiş dönüş tarifesi ile
23




alınan bilete ait “.......numaralı bilet ile
geçerlidir” yazısını,
Kopyalı olarak bastırılan biletler için yapılacak
işlemleri gösteren yazıyı (ccc1.....ccc5 gibi kaç
defa yazdırıldığını gösteren kısım)
Acente bileti ise; acente adı ve bilet üzerindeki
gişe no altında acenteye ait xxxx acente kodunu
kontrol ediniz.
Bütün şartlar tutuyorsa bileti işaretleyiniz ve
yer diyagramına işleyiniz.
Eğer hatalı bilet varsa tutanak düzenleyiniz.
 Trende
ücret
uygulamalarını  Yolcunun sahip olduğu bilet ile yolculuk ettiği
gerçekleştiriniz.(Trende
bilet
yer ve mevki şartları tutmuyorsa,
kesiniz.)
 Biletini gösteremiyorsa,
 İndirim belgesini gösteremiyorsa,
 Veya diğer nedenlerden dolayı trende ücret
uygulaması yapınız.
 Memursuz, gişesi olmayan duraktan binenlere
bilet kesiniz.
 Biletsiz binenlere cezalı bilet kesiniz.
 Bilette gösterilen mevkide oturmayanlardan
mevki farkı alınız.
 İndirim belgesini gösteremeyenlerden fark
alınız.
 Ücret uygulamalarını ilgili mevzuata göre
yapınız.
 Satın alınan biletin gösterdiği yer veya
mevkiinden başka bir yerde yolculuk edenler
veya indirimli ücretli bilet alındığı halde,
indirime esas belgeyi ibraz edemeyenler
hakkında da trenlerde mevki farkı uygulayınız
veya kalan farkı tahsil ediniz.
 Biletle ilgili belgelerin kontrolünü  İndirimli ücretle yolculuk edenlerden trende,
yapınız.
yolculuk esnasında
belge
göstermesini
isteyiniz.
 Gerekli belgenin gösterilmemesi halinde
yolcuya biletsiz veya fark ücreti ödeme
işlemini yapınız.
 Ücretsiz veya indirimli ücret ile yolculuk etme
hakkı olan yolcunun adı, soyadı ile resmi
mühürle onaylanmış fotoğrafının bulunması
zorunludur. Dikkat ediniz.
 Öğrencilerde; Doğum tarihi ve yeri, Belgeyi
veren okulun ismi, okul numarası gibi bilgilerin
24
 Bilet
iade
işlemleri
yönlendirme yapınız
bulunmasına dikkat ediniz.
 Ücretsiz seyahat edenlerde; Doğum tarihi ve
yeri,Unvanı ve sicil no.su, gibi bilgilerin
bulunmasına dikkat ediniz.

için  Bileti geri aldığınızda yüzde 10 veya 20 kaybı
olacağı izah ediniz.
 Açık bilete dönüştürdüğü takdirde kaybının
olmayacağı ve 6 ay içinde biletini aynı mevki
ve güzergâhta kullanabileceğini anlatınız.
 Seçme hakkını yolcuya bırakınız.
25
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.
Banliyö biletleri hangi trenlerde kullanılır?
A)
TCDD İşletmesinin “Banliyö Bölgesi” olarak belirlediği bölgelerde
B)
Yakın mesafelere düzenli aralıklarla işleyen banliyö trenlerinde
C)
Sincan- Kayaş, Halkalı-İstanbul, Alsancak-Buca gibi yerleşim yerlerinde
D)
Yukarıdakilerin hepsi
2.
Ana hat yolcu trenleri hangileridir?
A)
Süper ekspres, (Fatih, Başkent)
B)
Mavi tren (İzmir Mavi, İstanbul Mavi)
C)
Ekspres, bölgesel ekspres (Boğaziçi, Anadolu, Pamukkale)
D)
Yukarıdakilerin hepsi
3.
Aşağıdakilerden hangi gruplar ücretsiz biletten yararlanamazlar?
A)
İstiklal madalyası sahipleri
B)
Öğrenciler ve öğretmenler
C)
Harp malulleri eşleri
D)
Kore savaşı gazileri
4.
Bilet kontrol esnasında hangi indirim belgeleri istenir?
A)
60 yaş üstünü gösteren nüfus cüzdanı
B)
Asker kimliği
C)
Evlenme cüzdanı
D)
Öğrenci kimliği
5.
Kimlere trende cezalı bilet kesilir veya fark alınır?
A)
Biletinin gösterdiği yerde ve mevkide oturmayanlara
B)
Gişesiz ve memursuz duraktan binenlere
C)
Biletsiz binenlere
D)
İndirim belgesini gösterenlere
6.
Aşağıdakilerden hangi gruplar indirimli biletten yararlanamazlar?
A)
Devlet memurları
B)
Öğrenciler ve öğretmenler
C)
Askerler
D)
Basın mensupları
7.
Açık tarihli bilet nedir?
A)
Basın mensupları için düzenlenen bilettir
B)
Müşterinin iade ettiği bilet karşılığında düzenlenen bir bilettir
C)
Süper ekspresler için düzenlenen biletlerdir
D)
Yukarıdakilerin hepsi
26
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
27
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Trende bagaj işlemlerini TCDD yolcu tarifesine uygun ve doğru olarak
yapabileceksiniz.
ARAŞTIRMA

Tren yolcuları bagajlarını nereye yerleştirirler? Araştırınız.

Bir yolcunun normal şartlarda ne kadar bagajı olabilir? Araştırınız.

Trenlerde bagaj ücreti ödenmesi gereken durumlar nelerdir. Araştırınız.
2. TRENDE BAGAJ İŞLEMLERİ
2.1.Trenlerde Bagaj İşlemleri
Gerek banliyö ve gerekse ana hat yolcu trenleri ile yapılacak bagaj eşyası taşımalarına
ilişkin koşullar aşağıda açıklanmıştır.
2.1.1.Bagaj İşlemli Olarak Taşımaya Kabul Edilen Eşyalar
Bagaj işlemli olarak taşımaya kabul edilecek eşya aşağıda belirtilmiştir.
(TCDD Yolcu Tarifesi 4.1 maddesi)

Yolcusu olmaksızın taşımaya verilen:








Her nevi aşı ve ilaç,
Çiçek, (taze kesilmiş)
Sinema filmleri, (Muntazam saç veya tahta sandık ambalajlar içinde
olmak koşulu ile)
Elektronik bilgi işlem bantları, CD ve disketler,
Kamu kuruluşlarına ait koli ve basılı kâğıtlar,
Elçilik kuryelerine ait eşyalar ve diplomatik çantalar,
Günlük gazeteler,
Yolcusu olmak koşuluyla taşımaya verilen:


Kitaplar, (ticari nitelikte olmayan)
Somya, kanepe,
28






Müzisyen ve tiyatro sanatkârlarının konser veya temsillerde
kullanacakları portatif musiki aletleri, radyo, pikap, teyp gibi eşya,
Hasta yolculara ait portatif ve tekerlekli koltuklar,
Çocuk arabaları ve pusetler,
Yolcunun ihtiyacı bulunan ve beher parçasının ağırlığı 50 kiloyu
geçmeyen eşya ve yiyecek,
Televizyon, buzdolabı, bilgisayar, çamaşır makinesi, fırın, bisiklet,
motosiklet (içerisindeki yakıt deposu boşaltılmak ve beher parçanın
ağırlığı 50 kiloyu geçmesi halinde yükleme ve boşaltmanın sahiplerine ait
olması koşuluyla),
Elçilik kuryelerinin beraberinde taşıyacağı diplomatik çantalar,
2.1.2. Bagaj İşlemli Olarak Taşımaya Kabul Edilecek Canlı Hayvanlar
Tavşan, kuş, kümes hayvanları, kedi ve köpekler furgonda kafes içerisinde, furgon
olmayan trenlerde ise birinci vagon emniyet bölmesinde de bagaj işlemli olarak taşımaya
kabul edilir.
Furgon; folcu katarlarına eklenen yük vagonu, bagajların konulduğu özel bölüm
Kedi ve köpeklerin taşınmasında bunlara mahsus bilet verilir. Bilet olmadığı takdirde
(3207 model) bagaj taşıma belgesi düzenlenir. Memurlu duraktan trene bindiği halde bilet
veya taşıma belgesi almadan trende seyahat ettirildiği tespit edilen kedi ve köpekler için,
trende gidilecek mesafe üzerinden tarifesine göre %100 zamlı ücret alınır. Ayrıca bu kedi
veya köpekler furgona alınır. Bütün hayvanlar ancak sahiplerinin sorumluluğu altında
taşımaya kabul edilir. Yurtiçinde hayvanların taşınmasında menşe şahadetnamesi ve
veteriner sağlık raporu alınması zorunludur. Ancak kedi ve süs köpeklerinin taşınmasında
belediyeler tarafından verilen sağlık karnesi ile taşınmasına izin verilir.
Refakatçi köpekler; bir özürlü kimliğine sahip şahıslara kılavuzluk eden refakatçi
köpekler, resmi amaçlarla sevk edilen refakatçi veya eğitilmiş köpekler, belgelerinde
belirtilmiş olmak kaydı ile sahiplerinin refakatinde taşınır. Görme özürlülerin refakatindeki
kılavuz köpeklerin ağızlıkları olması gerekmez.
2.1.3. Bagaj İşlemli Olarak Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşyalar









Yukarıda (4,1 madde) sayılanların dışında kalan her türlü eşya,
Yolcusu olmaksızın adresli olarak taşımaya verilmek istenen ve TCDD Yolcu
tarifesi 4.1 maddenin a fıkrasında belirtilenlerin dışında kalan her türlü eşya,
Yolcusu olsa bile aşağıda belirtilen eşya ve canlı hayvanlar,
Akaryakıt,
Parlayıcı patlayıcı, yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı maddeler ile zehirli gazlar ve
radyoaktif maddeler,
Boyları 3 metreden uzun eşya,
Akıcı, koku çıkarıcı ve etrafındaki diğer eşyaya zarar veren eşya,
Beher parçasının ağırlığı 50 kiloyu geçen eşya,
(TCDD yolcu tarifesi 4.1 maddenin b.7. bendi hariç)
29


(TCDD Yolcu tarifesi 4.1 madde d fıkrasında belirtilen )canlı hayvanlar
dışındaki diğer canlı hayvanlar,
Ticari nitelikte olan her türlü eşya,
2.1.4.Yolcuların Yanına Alabilecekleri Eşyalar ve Parça Adedi
Taşımaya kabul edilecek parça adedi; bir taşıma belgesi, en çok 5 çeşit eşya için
düzenlenir. (TCDD Yolcu tarifesi 4.3 madde)
Yolcu beraberinde ücretsiz taşınabilecek eşya; ana hat trenlerinde pulman koltuklu
ve kuşetli vagonlarda yolculuk edenlerin yanlarına alabilecekleri eşya: Ana hat trenlerinde
pulman koltuklu ve kuşetli vagonlarda yolculuk edenler sadece bir el çantası ile normal
ölçüde bir valizi oturdukları yere isabet eden bagaj bölmesini aşmayacak büyüklükte
yanlarında taşıyabilirler. (TCDD Yolcu tarifesi 4.4 madde)
Diğer trenler ile yolculuk edenlerin yanlarına alabilecekleri eşya; yolcunun
bineceği vagona beraberinde alabileceği (ufak çanta, bavul, heybe, torba, sepet, kutu, küçük
boyutlu portatif fotoğraf makinesi, pikap, teyp, radyo, hesap ve yazı makinesi, vb. eşya)
ücretsiz taşınır.
Bu eşya, diğer yolcuları rahatsız etmeyecek nitelikte ve bir yolcuya isabet eden yerin
ölçüsünü aşmayacak büyüklükte olmak koşuluyla yolcu yanında taşınabilir. Ancak bu
eşyanın taşınması ve korunması sahibine ait olduğundan kayıt işlemine tabi tutulmaz.
Bununla birlikte yolculuk sırasında, yolcu beraberinde taşınmayacak nitelikte eşya
bulunduğu takdirde, ayrıca trende işleme tabi tutulur.
Ücretsiz taşıtma hakkı; her yolcunun yukarıdaki (4.4) madde de belirtilen yolcu
beraberinde ücretsiz taşınabilecek eşyanın kayıtsız olarak taşınmasından başka ücretsiz
taşıtma hakkı yoktur. (TCDD Yolcu tarifesi 4.5 madde)
Bagaj eşyası kabul edilmeyen trenler; (TCDD Yolcu tarifesi 4.6 madde)
Aşağıda belirtilen trenlere bagaj eşyası kabul edilmez.
a) Bagaj taşımaya mahsus furgon ve furgon bölmesi olmayan trenler,
b) Genel Müdürlükçe bagaj eşyası kabul edilmeyeceği genelgelerle bildirilen trenler,
2.1.5.Bagaj İşlemleri
Bagaj işlemleri (TCDD Yolcu tarifesi TCDD Yolcu tarifesi TCDD Yolcu tarifesi 4.7
madde):
Bagaj olarak taşınan eşyanın kayıt işlemleri istasyonlarda veya trende yapılabilir.
Ancak, kayıt işlemi yaptırılmak koşuluyla bagaj işlemli olarak taşınan eşyanın üzerine; varış
istasyonu ile alıcısının adı soyadı ve adresinin yazılması gerekir.
Ana hat trenlerinde bagaj işlemi (TCDD Yolcu tarifesi 4.7.3 Madde):
30
Ana hat yolcu trenlerinde kayıt işlemi yaptırılmadan yolcunun beraberinde taşındığı
görülen eşya için trende görevlilerce (3219 Model) düzenlenir. 4 nüshadan ibaret olan bu
modelin
1. nüshası yolcuya verilir.
2. nüsha eşya ile birlikte varış istasyonuna teslim edilir.
3. nüsha, modeli zimmetinde bulunduran istasyona teslim edilir.
4. nüsha dip koçan olup, buradaki numaralı etiketler eşya üzerine yapıştırılır.
Bu şekilde işleme tabi tutulan eşya için, eşyanın tahmini ağırlığı göz önüne alınarak,
taşıma ücretini karşılayacak miktarda ve asgari ücretten az olmamak üzere depozito alınır.
Eşya furgona alınırsa eşyanın değeri yolcudan öğrenilerek, model üzerine yazılır. Yolcunun
adı ve adresi yazılarak, imzası alınır. İşleme tabi tutulan eşya, niteliğine göre yolcunun
yanında bırakılabildiği gibi furgona da alınabilir. Ancak bu durumun ve alınan depozito
miktarının (3219 model) taşıma belgesi üzerine yazılması gerekir.

Eşya furgonda taşınmış ise varış istasyonundaki yetkililere eşya ile birlikte
taşıma belgesinin 2. nüshası teslim edilir. Yolcunun müracaatı üzerine
istasyonda gerçek bagaj taşıma ücreti hesaplanarak depozitodan düşülür. Artan
miktar varsa geri verilir. Alınan depozito taşıma ücretini karşılamazsa
tamamlattırılır. 3219 Modelin 2.nüshasının arkasına geri verilen miktarı ile eşya
sahibinin adı, soyadı ve adresi yazılıp, imzası alınır. Yolcudan alınan 1. nüsha 2.
nüsha ile birlikte alt alta getirilerek, aralarına karbon kağıdı koymak suretiyle,
yolcudan tahsil edilen ücret ile ücrete tabi ağırlık yazılarak, imzalanır. İsteği
halinde 1. nüsha yolcuya verilir. 2. nüsha varış istasyonu tarafından Ticaret
Dairesine gönderilir. 3219 Modelin 3. nüshası, modeli zimmetinde bulunduran
işyeri tarafından aylık olarak Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilir. 4. nüsha
dip koçan olarak işyerinde kalır ve 3 yıllık saklama süresi sonunda imha edilir.

Eşya yolcunun yanında taşınmış ise yine aynı işlem yapılır. Ancak varış
istasyonunda yolcunun müracaat etmeksizin eşyasını alıp gitmesi halinde alınan
depozito irad kaydedilir.

Gişesi açık olan işyerlerinden trene kayıtsız olarak alınan bagaj taşıma ücretleri
normal taşıma ücretinden %50 zamlı olarak hesaplanır.
Gişesiz durak ve istasyonlardan binen yolcuların bagaj işlemi (TCDD Yolcu
tarifesi 4.7.4 Madde):
Bagaj taşıma ücreti olarak, trene binilen yerden inilecek yere kadar olan mesafe için
normal ücret alınır. Ancak, 3219 model üzerine gişesiz duraktan yolcunun bindiği belirtilir.
Yolcu taşımalarına açık olduğu halde işletme zorunluluğu nedeniyle gidişte duruş
konulmamış duraklarda inecek olan yolcuların bagajları, trenin duruşu olan istasyondan
durağa yapılacak geri dönüşlerinde ücrete tabi değildir.
31
2.2.Trende Toplu Taşımalar
2.2.1.Kombine Yolcu Taşımacılığı
Gerekli görülen hallerde;

Tren + Tren,

Tren + Otobüs

Tren + Feribot
Şeklinde olmak üzere kombine yolcu kaşımacılığı yapılabilir. Kombine taşımada
kullanılacak bilet, yolculardan alınacak ücret ve uygulama koşulları her sistemde Genel
Müdürlükçe belirlenir.
32
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Öneriler







 Bagaj işlemlerini ilgili yönetmelik ve 
tarifelere uygun olarak yapınız.












33
Dikkatli olun.
Planlı ve düzenli olun.
Zamanı iyi kullanın.
İş disiplinine uyun.
İş güvenliğine dikkat edin.
İşyerine ait araç-gereç ve ekipmanları
özenli kullanın.
Pratik olun.
Ana hat trenlerde bagaj işlemlerini
yapınız.
Ana hat yolcu trenlerinde (kayıt işlemi
yaptırılmadan) yolcunun beraberinde
taşındığı görülen eşya için trende evrak
3219 model düzenleyiniz.
Evrakı 4 nüsha olan bu modelin
1.nüshasını yolcuya veriniz.
nüshasını eşya ile birlikte varış
istasyonuna teslim ediniz.
nüshasını,
modeli
zimmetinde
bulunduran istasyona teslim ediniz.
nüshası dip koçan olup, buradaki
numaralı
etiketleri
eşya
üzerine
yapıştırınız.
Eşyanın tahmini ağırlığı göz önüne
alınarak, taşıma ücretini karşılayacak
miktarda ve asgari ücretten az olmamak
üzere depozito alınız.
Eşyayı furgona alıyorsanız eşyanın
değerini yolcudan öğrenerek, model
üzerine yazınız.
Yolcunun adı ve adresini yazınız,
imzasını alınız.
Eşya furgonda taşınmış ise varış
istasyonundaki yetkililere eşya ile
birlikte taşıma belgesinin 2. nüshasını
teslim ediniz.
Eşya yolcunun yanında taşınmış ise yine
aynı işlemi yapınız.
Ancak varış istasyonunda yolcunun
müracaat etmeksizin eşyasını alıp
gitmesi halinde alınan depozitoyu irad
kaydediniz.
Gişesi açık olan işyerlerinden trene




34
kayıtsız olarak alınan bagaj taşıma
ücretleri normal taşıma ücretinden %50
zamlı olarak hesaplanır, unutmayınız.
Gişesiz Durak ve İstasyonlardan Binen
Yolcuların Bagaj İşlemlerini yapınız.
Bagaj taşıma ücreti olarak, trene binilen
yerden inilecek yere kadar olan mesafe
için normal ücret alınız.
Ancak, 3219 model üzerine gişesiz
duraktan yolcunun bindiğini belirtiniz.
Yolcu taşımalarına açık olduğu halde
İşletme zorunluluğu nedeniyle gidişte
duruş konulmamış duraklarda inecek
olan yolcuların bagajları, trenin duruşu
olan istasyondan durağa yapılacak geri
dönüşlerinde ücrete tabi değildir,
unutmayınız.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.
Yolcusu olmaksızın taşımaya verilen eşyalar hangileridir?
A)
Günlük gazeteler
B)
Sinema filmleri
C)
Elektronik bilgi işlem bantları, CD ve disketler
D)
Yukarıdakilerin hepsi
2.
Yolcusu ile beraber taşımaya verilen eşyalar hangileridir?
A)
Kitaplar (Ticari nitelikte olmayan)
B)
Sinema filmleri
C)
Elektronik bilgi işlem bantları, CD ve disketler
D)
Yukarıdakilerin hepsi
3.
Bagaj işlemli olarak taşımaya kabul edilecek canlı hayvanlar hangileridir?
A)
At ve inekler
B)
Yavru fil, su aygırı
C)
Kuş ve kümes hayvanları
D)
Yukarıdakilerin hepsi
4.
Furgon nedir?
A)
Koltuk üstü bagaj bölümleri
B)
Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu, bagajların konulduğu özel bölüm
C)
Makinistlerin olduğu bölüm
D)
Kapı girişindeki ara bölmeler
5.
Yolcunun yanına alabileceği eşya miktarı ne kadardır?
A)
Sadece bir el çantası ile normal ölçüde bir valizi
B)
Oturdukları yere isabet eden bagaj bölmesini aşmayacak büyüklükteki eşyalar
C)
Bir valiz, radyo, teyp, lap top vb
D)
Yukarıdakilerin hepsi
6.
Bagaj işlemi için hangi model düzenlenir, kaç nüsha olmalıdır?
A)
3212 Model 2 nüsha düzenlenir
B)
3219 Model 1 nüsha düzenlenir
C)
3219 Model 4 nüsha düzenlenir
D)
3220 Model 5 nüsha düzenlenir
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
35
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Trende uluslararası bilet işlemleri ve bagaj işlemlerini TCDD yolcu tarifesine uygun
ve doğru olarak yapabileceksiniz.
ARAŞTIRMA

TCDDY trenleri ile hangi ülkelere yolculuk imkânı vardır? Araştırınız.

Uluslararası taşıma nedir? Araştırınız.

Uluslararası yolculuk için neler yapmak gereklidir? Araştırınız.
3. TRENDE ULUSLARARASI BİLET VE
BAGAJ İŞLEMLERİ
3.1. Uluslararası Yolcu Taşımanın Tanımı
Demiryolu ile yabancı ülkelerden ülkemize gelecek veya ülkemizden yabancı ülkelere
gidecek ya da ülkemizi transit geçecek yolculara uluslar arası yolcu taşımacılığı denir.


Yolcu ve bagajların uluslararası taşınması için ortak tarife (TCV) hükümleri,
Ortadoğu Demiryolları uluslar arası (CMO) hükümleri uygulanır.
3.2. Uluslararası Yolcu Tarifeleri
3.2.1.TCV Tarifesi (Uluslararası Yolcu ve Bagajların Taşınma Tarifeleri)
Demiryoluyla aşağıda belirtilen sınır geçişleri ile doğrudan uluslararası yük
taşımacılığı yapılması mümkündür.





Kapıkule sınır bağlantılı, Bulgaristan'a ve Bulgaristan üzerinden diğer Avrupa
ülkelerine,
Uzunköprü üzerinden, Yunanistan'a ve Yunanistan ilerisindeki ülkelere,
Kapıköy sınır bağlantılı, İran'a ve İran ilersindeki Orta Asya ülkelerine,
İslâhiye sınır bağlantısı ile Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a,
Nusaybin sınır bağlantısı ile yine Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a.
36
Demiryolu taşımacılığının diğer taşıma modlarıyla rekabet edebilmesi ve alternatif bir
taşıma sistemi olarak uluslararası yük taşıma pazarından hak ettiği taşıma payını alabilmesi
için çeşitli taşımacılık projeleri geliştirilerek uygulamaya konulmaktadır.
Avrupa Yönü Bağlantıları
Ülkemiz ile Avrupa ülkeleri arasındaki tren bağlantısı İstanbul-Bükreş-İstanbul
arasında her gün karşılıklı çalışan Bosfor Ekspresi ve İstanbul-Selanik-İstanbul arasında her
gün karşılıklı çalışan trenle sağlanmaktadır. İstanbul-Sofya, İstanbul-Belgrad, İstanbulBudapeşte ve İstanbul-Kişinev bağlantısı Bosfor Ekspresine bağlanan vagonlarla
sağlanmaktadır.
81032
TREN NO
81712
40
402
492
81022
82902
460
106
490
445
IC 91
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
İstanbul
22:00
|
|
|
20:00
08:30
Kapıkule
04:05
|
|
|
|
|
Uzunköprü
|
|
|
|
00:34
14:10
Pythion V.
|
|
|
|
00:58
14:36
Pythion K.
|
|
|
|
01:31
16:23
Svilengrad
05:05
|
|
|
|
|
Dimitrovgrad V
06:07
|
|
|
|
|
Dimitrovgrad K.
|
|
|
07:50
|
|
Sofya V.
|
|
|
11:40
|
|
Sofya K.
|
|
|
13:10
|
|
Selanik
|
|
|
|
07:32
22:55
Niş
|
|
|
16:24
|
|
Belgrat***
|
|
|
20:36
|
|
13:30
|
|
|
|
|
|
15:34
|
|
|
|
Ruse
Videle V.
498
37
Videle K.
|
19:42
|
|
|
|
Bükreş V.
16:32
|
|
|
|
|
Bükreş K.
|
|
19:53
|
|
|
Budapeşte**
|
10:17
|
|
|
|
Kişinev*
|
|
09:05
|
|
|
Tablo 3.1:Ülkemizden Avrupa yönüne yolcu tren bağlantıları
IC 90
499
82901
81021
81711
444
(6)
(5)
Kişinev*
|
Budapeşte**
TREN NO
491
105
41
401
461
81031
(4)
(3)
(2)
(1)
|
|
17:05
|
|
|
|
|
|
19:45
|
Bükreş V.
|
|
|
06:58
|
|
Bükreş K.
|
|
|
|
|
13:24
Videle V.
|
|
|
11:09
11:09
|
Videle K.
|
|
|
14:40
14:40
|
Ruse
|
|
|
|
|
16:35
Belgrat***
|
|
08:40
|
|
|
Niş
|
|
13:11
|
|
|
Selanik
07:31
20:35
|
|
|
|
Pythion V.
14:05
02:33
|
|
|
|
Pythion K.
15:30
03:05
|
|
|
|
Sofya V.
|
|
17:42
|
|
|
Sofya K.
|
|
19:30
|
|
|
Dimitrovgrad V.
|
|
23:07
|
|
23:07
Dimitrovgrad K.
|
|
|
|
|
00:20
38
Svilengrad
|
|
|
|
|
02:00
Uzunköprü
16:40
03:59
|
|
|
|
Kapıkule
|
|
|
|
|
03:52
İstanbul
21:31
08:05
|
|
|
08:25
Tablo 3.2:Avrupa yönünden ülkemize yolcu tren bağlantıları:
Açıklama
(1) Bosfor Ekspresi (İstanbul - Bükreş)
(2) Balkan Ekspresi (Bükreş - Budapeşte)
(3) Prietenia Ekspresi (Bükreş - Kişinev )
(4) Balkan Ekspresi ( Sofya - Belgrat )
(5) Dostluk/Filia Ekspresi (İstanbul - Selanik)
(6) IC 90 / 91 (Pythion - Selanik)
* Haftada iki gün (yataklı vagon) işler.
Kişinev kalkış pazartesi ve cuma günleri,
İstanbul'dan kalkış çarşamba ve pazar günleri.
** Kuşetli vagon (Budapeşte'den 08.06.2007'ye kadar ve 17.09.2007'den sonra her
gün, 09.06.2007'den 16.09.2007'ye kadar (1),(3),(4),(6),(7), günleri, İstanbul'dan
10.06.2007'ye kadar ve 19.09.2007'den sonra her gün, 11.06.2007'den 18.09.2007'ye kadar
(1),(2),(3),(5),(6) günleri işler.
*** Yataklı vagonlardan oluşur. İstanbul - Selanik bağlantısı Pythion aktarmalı olarak
sağlanmaktadır.
V: Varış K: Kalkış
3.2.2.CMO arifesi (Ortadoğu Demiryolu tarifeleri)

Ortadoğu demiryolu taşımaları; ülkemizden İran, Suriye ve Irak'a demiryolu
ile yük taşımacılığı yapılmaktadır. Bu ülkelerden Irak'a her türlü eşyanın
taşınması mümkündür.
Ülkemiz ile Ortadoğu ülkelerine yapılan taşımalar Türkiye -İran arasında Kapıköy
sınır garı, Suriye-Türkiye arasında Meydanekbez (İslahiye), Nusaybin sınır garları, TürkiyeIrak arasında Nusaybin sınır garı üzerinden Suriye transit geçilerek sağlanmaktadır.

BDT ülkeleri taşımaları; ülkemizden BDT ülkelerine ve BDT ülkelerinden
ülkemize
39
demiryolu ile yük taşımacığı üç şekilde sağlanmaktadır. Bu taşımaları gerçekleştirilmesinde
Ülkemiz ile BDT ülkeleri arasında tarife birliği bulunmadığından, Romanya, Bulgaristan
veya İran'da göndericiler tarafından bir forwarder kullanılması gerekmektedir.

İran üzerinden yapılan taşımalar; ülkemiz ile BDT ülkeleri demiryolu hat
açıklıklarının farklı olması nedeniyle İran ile Türkmenistan sınırında bulunan
Saraks garında vagonların dingillerinin değiştirilmesi ya da vagonların aktarma
edilmesi gerekmektedir. Ülkemizden BDT ülkelerine yapılacak taşımalarda
TCDD vagonu kullanılması halinde TCDD vagonlarının dingillerinin
değiştirilememesi nedeniyle Saraks istasyonunda BDT vagonlarına aktarma
edilme zorunluluğu vardır. Ülkemizden BDT ülkelerine yapılacak taşımalarda
kuruluşumuzun uluslararası taşımalara açık herhangi bir garından TCDD
vagonlarına veya Van'a kadar getirilecek BDT vagonlarına yükleme
yapılabilmektedir.
Van'dan BDT vagonlarına yükleme yapmak isteyen göndericilerin hareket dairesine
yükleme gününden en 7 gün öncesinden yazılı olarak başvurmaları yeterlidir. Başvuru örneği
aşağıda gösterilmiştir.
BDT vagonlarının yapılış özellikleri bakımından ebatlarının büyük olması nedeniyle
BDT ülkelerinden ülkemize yapılacak taşımalarda kullanılan BDT vagonları ancak Van
Garı’na kadar gelebilmektedir.
Van garın ilerisine BDT ülkelerinden yapılacak taşımalar
İran veya Van Garı’nda kuruluşumuz ya da İran Demiryollarına ait vagonlara aktarma
edilmek zorundadır.

Bulgaristan üzerinden yapılan taşımalar; kuruluşumuz ile Bulgaristan
Demiryolları arasında imzalanan anlaşma ile Varna Feribot Hattı ile Bulgaristan
üzerinden Ukrayna Demiryollarına ait vagonların Edirne Garı’na kadar gelmesi
sağlanmıştır. BDT ülkelerinden ülkemize veya ülkemizden BDT ülkelerine
yapılacak taşımalarda kullanılan Ukrayna vagonlarının yapılış özellikleri
bakımından ebatlarının büyük olması nedeniyle bu vagonlar Edirne'ye kadar
gelebilmektedir. Edirne garının ilerisine yapılacak taşımalarda eşyaların Edirne
Garı’nda TCDD vagonlarına aktarma edilmesi gerekmektedir.
Edirne veya Kapıkule Garı’ndan BDT Ülkelerine yapılacak taşımalarda göndericinin
Hareket Dairesi Başkanlığına yazılı talepte bulunması yeterlidir.

Romanya üzerinden yapılan taşımalar; ülkemizden BDT ülkelerine veya
BDT ülkelerinden ülkemize yapılacak demiryolu taşımacılığı Romanya
Moldova sınırında vagonları aktarma edilmesi ile mümkün olmaktadır.
3.2.3.Diğerleri
Orta Asya'ya blok konteynır taşımacılığı; son zamanlarda uygulamaya konulan bir
projeyle ilk etapta Orta Asya ülkeleriyle Türkiye arasında ve bilahare Avrupa bağlantısını
sağlayacak olan blok konteynır tren işletmeciliğine başlanmıştır. Söz konusu blok konteynır
40
treni, belli bir programa bağlı olarak işletilecek olup, taşıma süresi ve ücreti yönünden diğer
taşıma modlarıyla rekabet edebilecek düzeydedir.
Demiryolu bağlantılı transit taşıma kombinasyonları; demiryolu taşıma sistemi
kullanılarak diğer taşıma modlarıyla bağlantılı olarak da taşıma yapılması mümkündür. Bu
taşımalar, TCDD tarafından işletilen ve demiryolu bağlantısı bulunan (Haydarpaşa,
Alsancak, Mersin, Bandırma, Samsun, Derince, İskenderun) limanlar bağlantısıyla denizyolu
+ demiryolu, bunun yanı sıra karayolu + demiryolu bağlantılı kombine transit taşımacılık
yapılması mümkündür. Kombine taşımacılık şekliyle, Avrupa ülkeleri ile Yakın Doğu
ülkeleri veya Orta Asya ülkeleriyle alternatif bir taşıma koridoru oluşturulması ve uzun
mesafeli taşımalarda avantajlı bir taşımacılık yöntemini oluşturmaktadır. Ayrıca,
kuruluşumuz vagon parkında bulunan değişik tipteki vagonlarla ihracat ve kombine transit
eşya taşımacılığı da yapılabilmektedir.
Demiryolu bağlantılı alternatif taşıma sistemi; demiryollarıyla Derince ile
Romanya'nın Köstence Limanı bağlantılı çalışan tren ferisiyle Romanya'ya ve Romanya
ilerisindeki ülkelere taşıma yapılması mümkündür.
Soğuk havalı vagonlar ile yapılacak uluslararası taşımalar; kuruluşumuz
uluslararası “Soğuk Havalı Vagonlar Şirketinin” “(Interfrigo)” hem ortağı hem de ticari
temsilcisidir. Türkiye'den soğuk hava tertibatı ile taşınması gereken eşya taşımak isteyen
göndericiler isterlerse kuruluşumuza isterlerse Interfrigo şirketinin diğer ticari temsilcisi olan
KONSPED Uluslararası Taşımacılık Şirketine başvurabilirler.
3.3. Uluslararası Bilet Çeşitleri ve Özellikleri

Interrail Kartı





Interrail sisteminde yolculara Interrail–26 ve Inter Rail 26+ Kartı
satılmaktadır.
Interrail Kartı, 8 coğrafi bölge esasına göre gruplandırılmış ülkelerin
demiryollarında, satın alınan kart tipine göre kart üzerinde belirtilen süre
içerisinde (16, 22 gün veya 1 ay ) 2. Mevkide,
26 yaşından küçük gençlere (IR–26 Kartı), 26 yaşından büyüklere ve
l2 yaşından küçük çocuklara (IR 26+ Kartı ) sınırsız seyahat hakkı verir.
Euro Domino Bileti:


Euro Domino, 29 Avrupa demiryolu idaresi ile Fas ve Attica/HML deniz
şirketlerinin ortak bir hizmetidir. Euro Domino bileti, bir aylık geçerlilik
süresi içinde, yetişkinlere
(26 yaşından büyükler, 27 yaşından gün
alanlar) ve Senior'lara
(60 yaşından
gün almış ve daha büyüklere) 1. ve 2. mevkide,
Gençlere ise (26 yaşından küçük, 27 yaşından gün almamış olanlar)
sadece 2. Mevkide,
41



Sisteme üye Avrupa ülkelerinden seçilecek 1 veya daha fazla ülke
demiryollarında 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 gün sınırsız seyahat imkânı sağlar.
12 yaşından küçük çocuklar yetişkin ücretinin yarısı ile seyahat ederler.
Bilet ücretleri, seçilen ülke ve gün sayısına göre değişmektedir. Euro
Domino biletinde yer kuponu için ücret alınmaz. Kuşetli ve yataklı
vagonda seyahat edilmesi halinde bu hizmetlere ait ücretler ayrıca tahsil
edilir.
Balkan Flexi Pass Kartı:


Balkan Flexi Pass kartı, Balkan ülkeleri demiryolu parkurlarında
(Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Türkiye, Sırbistan, Karadağ ve
Yunanistan)
bir aylık geçerlilik süresi içerisinde 5, 10
veya 15 gün süreyle sınırsız seyahat imkânı sağlamaktadır.
12 yaşından küçük çocuklar yetişkin ücretinin (26 yaşından büyükler)
yarısı ile seyahat ederler.
3.3.1.Interrail Taşımaları Özellikleri Ve Kontrolü
Ülkemizde satılan Interrail –26 ve Interrail 26 + kartlarının kontrolü








Interrail kartlarının kazınmış, karalanmış, silinmiş, tahrif edilmiş, herhangi bir
ilave yapılmamış olması gerekir.
Kart sahibinin kimliği pasaportu ile kontrol edilir
Kart, üzerinde kayıtlı geçerlilik süresi içinde kullanılmalıdır.
Şebekemizde, diğer idareler tarafından G bölgesi için veya global olarak
düzenlenmiş Interrail –26 kartları ile Interrail 26+ kartları geçerlidir,
Interrail kartları, şebekemizde işleyen tüm ana hat trenlerinde (süper ekspresler
dahil )
fark ücreti ödemeksizin mevkide geçerlidir.
Kuşet, örtülü kuşet veya yataklı vagonda seyahat edilmesi halinde bu hizmetlere
ait ücretler ayrıca tahsil edilir.
Interrail kartlarının trenlerde yapılacak kontrolünde, karta ekli bulunan sayfalar
üzerinde yolcu tarafından yazılan seyahat tarihi, çıkış garı, varış garı hanelerini
seyahat edilen parkura uygun olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol
edilerek, uygun olması halinde kontrol hanesine kondüktör tarafından tren
numarası yazılarak iptal edilir.
Garlarımızdan satılan Interrail kartı şebekemizde geçerli değildir.
Genel Bilgiler
Interrail sistemine üye ülke demiryolu idareleri 8 coğrafi bölge esasına göre
gruplandırılmıştır. Bölgeler ve bu bölgelerde yer alan demiryolu idareleri aşağıda
gösterilmiştir.
BÖLGE A: İngiltere (Britrail) , Güney İrlanda (CIE) , Kuzey İrlanda (NIR)
BÖLGE B: İsveç (SJ) , Norveç (NSB) , Finlandiya (VR)
42
BÖLGE C: Danimarka (DSB) , Almanya (DB) , İsviçre (CFF/SBB) , Avusturya
(ÖBB)
BÖLGE D: Polonya (PKP) , Çek Cumhuriyeti (CD) , Slovakya (ZSSK), Macaristan
(MAV), Hırvatistan (HZ), Bosna - Hersek (ZRS/ZFBH)
BÖLGE E: Fransa (SNCF) , Belçika (SNCB) , Hollanda (NS) , Lüksemburg (CFL)
BÖLGE F: İspanya (RENFE) , Portekiz (CP) , Fas (ONCFM)
BÖLGEG: İtalya (FS) , Slovenya (SZ) , Yunanistan (OSE) , Türkiye (TCDD), İtalyaYunanistan arasındaki deniz parkurları : Ancona/Bari-Igoumenitsa/Patras, Brindisi-CorfouIgoumenitsa/Patras Deniz Şirketi (EA)
BÖLGE H: Bulgaristan (BDZ) , Romanya (SNCFR) , Yugoslavya (JZ) ,Makedonya
(MZ)
Interrail–26 ve Interrail 26+ kartları talebe göre;














1 Bölge için 16 günlük, 8 coğrafi bölgeden seçilecek birine,
2 Bölge için 22 günlük, 8 coğrafi bölgeden seçilecek ikisine,
Global için 1 aylık, bütün bölgeler, olmak üzere 3 farklı şekilde satın alınabilir.
Interrail kartı yolculara seçilen bölge veya bölgelerde (ikamet ettikleri ülke
hariç ) 2.Mevkide serbest seyahat hakkı verir. Seçilen bölgeler bitişik
olabileceği gibi ayrı da olabilir.
Üst mevkiye geçiş, hızlı tren, yatak-kuşet, vb.den ücret veya ücret farkı
ödenmek suretiyle yararlanılabilir.
Interrail Kartı, ikamet edilen yerden sınır garına kadar (yalnız İstanbulKapıkule, İstanbul- Pythion ) ve ikamet edilen ülke idaresinin bulunmadığı
bölge veya bölgeler için alındığında ikamet edilen yer ile satın alınan bölgenin
sınır garına kadar veya satın alınan bölgeler arasında transit parkurda bir kereye
mahsus olmak üzere gidiş veya gidiş-dönüşte % 50 indirimli bilet alınmasını
sağlar.
Interrail Kartı, bazı özel denizyolu ve demiryolu parkurlarında çeşitli oranlarda
indirim sağlar.
Interrail Kartı, bazı ülkelerin müzelerinde ücretsiz veya indirimli ücretle giriş
hakkı sağlar.
Interrail–26 Kartı, 26 yaşından küçüklere (27 yaşından gün almamış),
Interrail 26+ Kartı ise 26 yaşından büyüklere ve 12 yaşından küçük çocuklara
satılır.
Interrail kartı, Interrail topluluğuna üye ülkelerden birinde,
Avrupa ülkelerinin birinde (Kıbrıs, Malta ve İzlanda dâhil),
BDT'nin Avrupa ülkelerinden birinde (Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya,
Ukrayna, Moldova),
Baltık ülkelerinin birinde (Estonya, Letonya, Litvanya) ve Cezayir ile Tunus'ta
ikamet edenlere verilir.
43




Talepte bulunan kişinin bu ülkelerden birinde ikamet etmesi durumunda, kart
herhangi bir bölge için tarifeye katılan demiryolu idarelerinden birinin
topraklarında yer alan bir satış bürosu nezdinde satın alınabilir.
Talepte bulunan kişinin yukarıda belirtilen ülkelerden birinde ikamet etmemesi
durumunda Avrupa'da, Cezayir'de veya Fas'ta 6 aydan fazla bir süredir kaldığını
ispatlaması durumunda Interrail kartını, bir Interrail topluluğu ülkesinden satın
alabilir. Bu durumda yolcu, kartını satın aldığı ülkede ikamet ediyor gibi kabul
edilir ve ikamet edenin sahip olduğu seyahat koşullarına sahip olur.
Kart, geçerlilik süresi başlamadan önce iade edilebilir. Interrail Kart satışları,
kullanıma başlama tarihinden 3 ay öncesinden yapılabilir.
Interrail Kart satışları, sadece Ankara ve İstanbul(Sirkeci) Gar Müdürlüklerinde
satılmaktadır.
Ücretler ( Euro Olarak)
Kart tipi
Geçerlilik
Interrail -26
İnterrail 26+
Çocuk
1. Bölge
2. Bölge
Global
16 Gün
22 Gün
1 Ay
195,275,385,-
286,396,546,-
143,198,273,-
Tablo 3.3: Ücretler
İstanbul-Kapıkule % 50 indirimli 2.Mevki Gidiş-Dönüş bilet ücreti: 15,00 EURO
İstanbul-Pythion % 50 indirimli 2.Mevki Gidiş-Dönüş bilet ücreti: 13,20 EURO
3.3.2. Euro Domino Taşımaları Özellikleri Ve Kontrolü







Ülkemizde geçerli olan Euro Domino şebeke kuponunun üzerinde ait olduğu
mevkiinin karşısında “TÜRKİYE” ibaresi bulunacaktır.
Euro domino şebeke kuponu şahsa ait olup, yolcunun kimliği ile kontrol
edilecektir.
Yolcunun adı, soyadı, manuel (el ile) doldurulmuş olarak yapılan satışlarda
şebeke kuponlarının mutlak bir kap içerisinde olması gerekmektedir. Elektronik
satışlar için kap zorunluluğu yoktur.
Şebeke kuponu üzerinde kayıtlı geçerlilik süresi içerisinde olmak üzere, günler
hanesinde belirtilen 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 gün, yolcunun belirlediği günlerde (saat
00 ila 24 arası bir gün kabul edilerek) kesintili olarak kullanılabilir.
Şebeke kuponu üzerinde gün ve ay bölümü, seyahate başlamadan önce yolcu
tarafından seyahat edilecek gün belirtilerek tükenmez veya mürekkepli kalem
ile doldurulacaktır. Yolcu tarafından yazılmamışsa kondüktör tarafından
yolcuya yazdırılması sağlanacaktır. Seyahatin saat 19’dan sonra başlaması
durumunda ertesi günün tarihi kaydedilir.
Kazınmış, silinmiş, karalanmış, tahrif edilmiş, geçerlilik süresi bitmiş ve resmi
kimlik belgesindeki isim kart üzerindeki isim ile birbirini tutmuyorsa Euro
Domino bileti geçersiz sayılır.
Euro Domino şebeke kuponları, şebekemizde işleyen tüm ana hat trenlerinde
(süper ekspresler dâhil) fark ücreti ödenmeksizin 1. mevkide geçerlidir.
44

Kuşet, örtülü kuşet veya yataklı vagonda seyahat edilmesi halinde bu hizmetlere
ait ücretler ayrıca tahsil edilir.
3.3.4. Balkan Flexipass Hizmeti Özellikleri ve Kontrolü

Balkan Flexipass kartı, kişiye özel olup, başkasına devredilemez. Kart sadece
hamilinin adı, soyadı ve pasaport veya resmi bir kimlik belgesi taşıyorsa
geçerlidir. Kart kontrol görevlilerinin her talebinde ibraz edilmelidir. Aksi
takdirde yolcu biletsiz yolcu gibi işlem görür. Kart sahibinin kimliği pasaportu
ile kontrol edilir.

Kazınmış, silinmiş, karalanmış, tahrif edilmiş veya çok karalanmış, hamilinin
kendisi olmadığı ve adı resmi kimlik belgesinde ve ibraz edilen pasaporttakine
uymayan, geçerlilik süresi biten bir kartı ibraz eden yolcu, biletsiz yolcu gibi
kabul edilir, biletsiz yolcu işlemine tabii tutulur.

Kart üzerinde kayıtlı geçerlilik süresi içinde kullanılmalıdır.

Balkan Flexipass kartlarının trenlerde yapılacak kontrolünde, karta ekli bulunan
parkur sayfaları üzerinde yolcu tarafından yapılan seyahat tarihi, çıkış garı, varış
garı hanelerinin seyahat edilen parkura uygun olarak doldurulup,
doldurulmadığı kontrol edilerek, uygun olması halinde kontrol hanesine
kondüktör tarafından tren numarası ve tarihi yazılarak kontrol işlemi yapılır.
Seyahatin saat 19.00’dan sonra başlaması halinde ertesi günün tarihi kaydedilir.

Balkan Flexipass kartı, şebekemizde işleyen tüm ana hat trenlerinde (süper
ekspresler dâhil) fark ücreti ödenmeksizin 1. mevkide geçerlidir.

Kuşet, örtülü kuşet veya yataklı vagonda seyahat edilmesi halinde bu hizmetlere
ait ücretler ayrıca tahsil edilir.

Garlarımızdan satılan Balkan Flexipass kartı şebekemizde de geçerlidir.
Ücretler ( Euro Olarak)
Pass Türü 26 yaşından büyükler
II. Mevki I. Mevki
111,5 Günlük 82,194,10 Günlük 144,232,15 Günlük 172,-
60 yaş ve üzeri
II. Mevki
I. Mevki
66,88,115,155,138,186,-
26 yaşından küçükler
II. Mevki
I. Mevki
49,67,82,116,98,138,-
Tablo 3.4: Ücretler (Ticaret Dairesi Başkanlığı Uluslararası Yolcu Tarife Bürosu)
45
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Ulusla arası bilet ve bagaj 
işlemlerini yapınız.










Öneriler
Güler yüzlü olun.
Etkili ve güzel konuşun.
Nazik ve kibar olun.
Beden dilini iyi kullanın.
Temiz ve bakımlı olun.
Pratik olun.
Kendinize güvenin.
Yolculara güven verin.
Üniformanızı eksiksiz giyin.
Zamanı iyi kullanın.
Dikkatli olun.
Mesleki etik ilkelerine uygun davranın.
 Uluslararası yolcu tarifelerini  Uluslar arası yolcu tarifelerini inceleyiniz
inceleyiniz.
 Hangi ülkelerden ülkemize tren seferleri vardır,
araştırınız.
 Ülkemizden hangi ülkelere tren seferleri vardır,
araştırınız.
 Hangi ülkelere yük taşımacılığı yapılabilir,
araştırınız.
 TCV tarifesi (Uluslararası  (TCV) tarifesine göre ülkemizden hangi ülkelere
Yolcu Ve Bagajların Taşınma
gidilebilmektedir, araştırınız.
tarifeleri) inceleyiniz.
 CMO tarifesi (Ortadoğu  Ortadoğu Demiryolları uluslar arası (CMO)
demiryolu Yolcu tarifeleri)
hükümlerini öğreniniz.
inceleyiniz.
 Ortadoğu Demiryolu Taşımaları; hangi ülkelere
yapıldığını öğreniniz.
 BDT
Ülkeleri
hangileridir?
(Taşımaları nelerdir),araştırınız.
 Diğer tarifeleri inceleyiniz.
 Orta Asya'ya Blok Konteynır Taşımacılığını
inceleyiniz, kısaca hangi işlemlerin yapıldığını
özetleyiniz.
 Demiryolu
Bağlantılı
Transit
Taşıma
Kombinasyonlarını; inceleyiniz, kısaca hangi
işlemlerin yapıldığını özetleyiniz.
 Demiryolu Bağlantılı Alternatif Taşıma Sistemini;
inceleyiniz, kısaca hangi işlemlerin yapıldığını
özetleyiniz.
 Soğuk havalı vagonlar ile yapılacak uluslararası
taşımaları inceleyiniz, kısaca hangi işlemlerin
yapıldığını özetleyiniz.
46
 Interrail Kartı kimlere satılır, araştırınız.
 Uluslararası bilet çeşitleri ve  Bunlar hangi ülkelere ne kadar süre ile seyahat
özelliklerini inceleyiniz.
edebilirler, öğreniniz.
 Interrail sisteminde Interrail –26 ve Interrail 26+ kartı
kimlere satılır, öğreniniz.
 Interrail Kartı sahipleri nerelere seyahat edebilirler,
öğreniniz.
 Interrail Kartı sahipleri hangi mevkide seyahat
edebilirler, öğreniniz.
 Interrail Kartı sahiplerinden hangi durumlarda fark
alınır, öğreniniz.
 l2 yaşından küçük çocuklara hangi tür Interrail Kartı
verilir, öğreniniz.
 Euro Domino Bileti kimlere satılır, araştırınız.
 Euro Domino Bileti sahipleri hangi ülkelere ne kadar
süre ile seyahat edebilirler, araştırınız.
 Euro Domino Bileti sahipleri hangi mevkide seyahat
edebilirler, araştırınız.
 Euro Domino Bileti sahiplerinden hangi durumlarda
fark alınır, araştırınız.
 l2 yaşından küçük çocuklara hangi tür avantajlar
sağlar, araştırınız.
 Balkan Flexipass Kartı kimlere satılır, araştırınız.
 Balkan Flexipass Kartı sahipleri hangi ülkelere ne
kadar süre ile seyahat edebilirler, araştırınız.
 Balkan Flexipass Kartı sahipleri hangi mevkide
seyahat edebilirler, araştırınız.
 Balkan Flexipass Kartı sahiplerinden hangi
durumlarda fark alınır, araştırınız.
 l2 yaşından küçük çocuklara hangi tür avantajlar
sağlar, araştırınız.
 Örnek bilet inceleyiniz.
 Örnek bir uluslar arası bilet temin ederek inceleyiniz.
 Trende uluslararası bilet  Ülkemizde satılan Interrail –26 ve Interrail 26 +
kontrol işlemlerini yapınız.
kartlarının kontrolünü yapınız
 Interrail kartlarının kazınmış, karalanmış, silinmiş,
tahrif edilmiş, herhangi bir ilave yapılmış olması
halinde bileti iptal ediniz.
 Kart sahibinin kimliğini pasaportu ile kontrol
ediliniz.
 Kart, üzerinde kayıtlı geçerlilik süresine dikkat
ediniz. (geçerlilik süresi içinde kullanılmalıdır.)
 Kuşet, örtülü kuşet veya yataklı vagonda seyahat
edilmesi halinde bu hizmetlere ait ücretleri ayrıca
tahsil ediniz.
 Interrail kartlarının seyahat tarihi, çıkış garı, varış
47











garı hanelerini seyahat edilen parkura uygun olarak
doldurulup doldurulmadığını kontrol ediniz.
Ülkemizde satılan Euro Domino biletlerinin
kontrolünü yapınız.
Ülkemizde geçerli olan Euro Domino şebeke
kuponunun üzerinde ait olduğu mevkiinin karşısında
“TÜRKİYE” ibaresi bulunmalıdır. Dikkat ediniz!
Euro Domino şebeke kuponu şahsa ait olup,
yolcunun
kimliği
ile
kontrol
ediniz.
(Yolcunun adı, soyadı, manüel (el ile) doldurulmuş
olarak yapılan satışlarda şebeke kuponlarının mutlak
bir kap içerisinde olması gerekmektedir. Elektronik
satışlar için kap zorunluluğu yoktur)
Şebeke kuponu üzerinde kayıtlı geçerlilik süresine
dikkat ediniz!
Şebeke kuponu üzerinde seyahat edilecek gün, ay
belirtilerek tükenmez veya mürekkepli kalem ile
doldurulacaktır. Yolcu tarafından yazılmamışsa
yolcuya yazdırılmasını sağlayınız. (Seyahatin saat 19.
00’dan sonra başlaması durumunda ertesi günün
tarihi kaydedilir.)
Kazınmış, silinmiş, karalanmış, tahrif edilmiş,
geçerlilik süresi bitmiş ve resmi kimlik belgesindeki
isim kart üzerindeki isim ile birbirini tutmuyorsa
Euro Domino bileti geçersiz sayılır. Dikkat ediniz!
Kuşet, örtülü kuşet veya yataklı vagonda seyahat
edilmesi halinde bu hizmetlere ait ücretler ayrıca
tahsil edilir. Dikkat ediniz.
Ülkemizde satılan Balkan Flexipass Kartlarının
kontrolünü yapınız.
Balkan Flexipass kartı, kişiye özel olup, kart sadece
hamilinin adı, soyadı ve pasaport veya resmi bir
kimlik belgesi taşıyorsa geçerlidir. Dikkat ediniz!
Kazınmış, silinmiş, karalanmış, tahrif edilmiş veya
çok karalanmış, hamilinin kendisi olmadığı ve adı
resmi kimlik belgesinde ve ibraz edilen
pasaporttakine uymayan, geçerlilik süresi biten bir
kartı ibraz eden yolcu, biletsiz yolcu gibi kabul edilir,
biletsiz yolcu işlemine tabii tutunuz.
Balkan Flexipass kartlarının yolcu tarafından yapılan
seyahat tarihi, çıkış garı, varış garı hanelerinin
seyahat edilen parkura uygun olarak doldurulup,
doldurulmadığı kontrol edilerek, uygun olması
halinde kontrol hanesine kondüktör tarafından tren
numarası ve tarihi yazılarak kontrol işlemi yapılır,
unutmayınız.
48
 Kuşet, örtülü kuşet veya yataklı vagonda seyahat
edilmesi halinde bu hizmetlere ait ücretleri ayrıca
tahsil ediniz.
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Hayır
1. Banliyö ve Ana hat yolcu trenlerinde bilet çeşitleri ve
özelliklerini araştırdınız mı?
2. Bilet çeşitlerine uygulanan ücret tarifelerini özelliklerine göre
grupladınız mı?
3. Trende bilet kontrol işlemlerini yaptınız mı?
4. Trende ücret uygulamalarını gerçekleştirdiniz mi?
5. Biletle ilgili belgelerin kontrolünü yaptınız mı?
6. Bilet iade işlemleri için yönlendirme yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
49
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.
Uluslararası taşımacılık nedir?
A)
Demiryolu ile yabancı ülkelerden ülkemize yolcu gelmesine denir.
B)
Ülkemizden yabancı ülkelere yolcu gitmesine denir.
C)
Ülkemizi transit geçecek yabancı uyruklu yolculara denir.
D)
Yukarıdakilerin hepsi.
2.
Yolcu ve bagajların taşınmasında kullanılan uluslar arası hükümler
hangileridir?
A)
(TCV), (CMO) hükümleri,
B)
SAS hükümleri
C)
BTD hükümleri
D)
Yukarıdakilerin hepsi
3.
(TCV) tarifesine göre ülkemizden hangi ülkelere gidilebilmektedir?
A)
Asya ülkelerine
B)
Arabistan ülkelerine
C)
Avrupa ülkelerine
D)
Yukarıdakilerin hepsi
4.
Ortadoğu Demiryolu Taşımaları; hangi ülkelere yapılmaktadır?
A)
İran
B)
Suriye
C)
Irak
D)
Yukarıdakilerin hepsi
5.
BDT Ülkeleri hangileridir?
A)
İtalya, Fas
B)
Romanya, Bulgaristan
C)
Türkmenistan, Gürcistan
D)
Yukarıdakilerin hepsi
6.
Interrail –26 kartı kimlere verilir?
A)
26 yaşından büyüklere
B)
26 yaşından küçüklere
C)
12 yaşından küçüklere
D)
Yukarıdakilerin hepsi
7.
Euro domino biletleri hangi imkânları sağlar?
A)
Asya – Avrupa - Afrika ülkelerinde seyahat imkânı sağlar.
B)
Dünyayı 8 günde dolaşma imkânı sağlar.
C)
Sisteme üye Avrupa ülkelerinden seçilecek 1 veya daha fazla
ülke demiryollarında seyahat imkânı sağlar.
D)
Yukarıdakilerin hepsi.
50
8.
Balkan Flexipass kartları hangi imkânları sağlar?
A)
Avrupa’yı 30 günde dolaşma imkânı sağlar.
B)
Balkan ülkeleri demiryolu parkurlarında seyahat imkânı sağlar.
C)
Asya – Avrupa ülkelerinde seyahat imkânı sağlar?
D)
Yukarıdakilerin hepsi.
9.
Uluslar arası bilet ve kartların kontrolü yapılırken kimlik bilgilerinde neye dikkat
edilir?
A)
Kart ile beraber pasaport ve kimlik ibraz edilmeli ve üçünde de kimlik bilgileri
aynı olmalı.
B)
Ayrıca kimliğe gerek yoktur, kart yeterlidir.
C)
Sadece pasaport ve kart yeterlidir.
D)
Yukarıdakilerin hepsi.
10.
Uluslar arası bilet ve kartların kontrolü yapılırken nelere dikkat edilir?
A)
Kart veya bilet geçerlilik süresi içinde kullanılmalıdır.
B)
Tahrif edilmiş ve karalanmış olmamalıdır.
C)
Çıkış ve varış bilgileri doğru doldurulmuş olmalıdır.
D)
Yukarıdakilerin hepsi.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
51
CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
D
D
B
C
C
A
B
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D
A
C
B
D
C
ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D
A
C
D
B
D
C
B
A
D
52
KAYNAKÇA
KAYNAKÇA

TCDDY İşletmesi, Yolcu Trenlerinde Görevli Personele Yönelik Broşür, 2005.

TCDDY İşletmesi Web Sitesi

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
(Otobüs/ Tren) Seyahat Servis Elemanı, Modül Programı (Halk Eğitim
Merkezi), Temel Eğitime Destek Projesi.

Meslek Standartları Komisyonu (Seyahat Servis Elemanı-Otobüs/Tren)
53
Download

Trende Bilet Ve Bagaj Işlemleri