Proje Adı
Öğretim Üyesi
Projedeki
Görevi
Projeyi Destekleyen
Kurum
Doç. Dr. Ahmet Lütfi Uğur
Yürütücü
ÇOMÜ / BAP
ALTYAPI
30.000,00 TL
Bölüm Akademik Personeli
Araştırmacılar
Süper Yağ İtici,
Elektrokromik Yüzey
Malzemelerinin Sentez ve
Karakterizasyonu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
YILDIRIM
Yürütücü
TÜBİTAK / 1001
246.157,00 TL
Ana Zincirinde Alifatik ve
Aromatik Gruplar İçeren
poli(azometin) Yapılı
Koordinasyon Polimerleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
YILDIRIM
Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Harun
BAYRAKDAR
Yürütücü
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümü
Öğrencileri İçin Laboratuvar
Altyapısının Oluşturulması
Elektromanyetik Radyasyon
Soğurucular İçin
Nanokompozit Malzeme
Üretimi ve Karakterizasyonu
ÇOMÜ / BAP
TÜBİTAK / 3501
Proje Bütçesi
5.000,00 TL
225.000,00 TL
Nanokompozit Malzeme
Üretimi ve Yapısal
Karakterizasyonu
Yrd. Doç. Dr. Harun
BAYRAKDAR
Manyetik nanopartikülpolimer kompozit malzeme
sentezi
Yrd. Doç. Dr. Harun
BAYRAKDAR
Araştırmacı
Elektrokromik İnce Filmlerin
Sentezlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Sani Demiri
Yürütücü
ÇOMÜ / BAP
19.681,19 TL
Yrd. Doç.Dr. Volkan
Eskizeybek
Bursiyer
TÜBİTAK/ 2219
30.000 $
Karbon Nonotüp Fiber
Yüzeylerinin
Fonkisyonelleştirilmesi ve
Fonksiyonelleştirme
işleminin Karbon Nonotüp
Fiber/Polimer Ara Yüzey
Kayma Dayanımına Etkisi
Yürütücü
ÇOMÜ / BAP
9.991,65 TL
9.500,07 TL
ÇOMÜ / BAP
Karbon Nano Tüplerin Ve
BN Nano Disklerin Flaman
Sarim Karbon Elyaf
Takviyeli-Epoksi
Nanokompozit Borularda İç
Basınç Yükleme Davranışı
Ve Düşük Hizli Darbe Yükü
Altında Enerji Absorpsiyon
Kapasitesine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Volkan
Eskizeybek
Araştırmacı
TÜBİTAK/ 1001
215.070 TL
Download

Proje Adı Öğretim Üyesi Projedeki Görevi Projeyi Destekleyen