YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK & ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ELE 210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
MATLAB ÖRNEK SORULAR – 1
SORU-1) İlk elemanı 1 ve son elemanı 100 olan ve elemanları ikişer olarak artan
“X” isimli bir vektör yaratınız.
SORU-2) Aşağıda verilen her durum için MATLAB ifadelerinin değerini
hesaplayınız ve kısaca hesaplamaların hangi sıra ile yapıldığını
belirtiniz.
-2 ^ 3 + 9
3*2/3
( 2 / 3 ^ 2 * 5) * (3 – 4 ^ 3) ^2
2/3*3
3*4–5^2*2–3
SORU-3) Eğer X=10, Y=X2 ve Z=2X2+Y2 ise MATLAB programını kullanarak bu
işlemin
nasıl hesaplandığını gösteren bir MATLAB program yazınız ve Z
değerinin ne olacağını gösteriniz.
SORU-4) Aşağıda verilen ifadeleri MATLAB programını kullanarak yazınız ve
sonuçları gösteriniz.
>> X + 2= 4
>> 8 . / 2;
X= 4 . * ans
>> X=[1, 2, 3 ; 4, 5, 6]
SORU-5) x=[5 : -1 : 1.5] sonucunu MATLAB programını kullanarak gösteriniz.
SORU-6) U= 0 : 0.1 : 20 ise bu vektörün “UZUNLUĞUNU” gösterecek MATLAB
kodunu yazınız.
SORU-7) MATLAB programında aşağıdakilerden hangileri değişken ismi olarak
verilebilir.
SORU-8) Aşağıdaki DEĞİŞKEN atamalarından hatalı olanları düzelterek DOĞRU
hallerini yanlarına yazınız. Hata yoksa belirtiniz.
SORU-9) [-1/3, 0, 1/7, 1/4] olarak bir “A” satır vektörü oluşturun ve aşağıdaki
formatları uygulayarak A vektörünün değerlerini yazınız.
format short
format long
SORU-10 A=[2 -7]
B=[1 0 -3; 5 3 1]
a) Yukarıda tanımlanan A dizisinin -7 elemanını görüntülemek için ne
yapılmalıdır?
b) Yukarıda tanımlanan B dizisinin 2. satır, 1.sütununda bulunan 5 in
değerinin, 7.5olması için ne yapılmalıdır?
SORU-11)
a) puan adlı bir boyutlu diziye 1 den 100 e kadar sayıları atayan MATLAB
komutunu yazınız.
b) ortalama adlı bir diziye 0 dan 5 e kadar 0.5 er artışla elde
edilen sayı dizisini atayan MATLAB komutunu yazınız.
c) 1. satır 7 den 17 ye kadar olan tam sayılar, 2. satırı 99 dan 89 a kadar azalan
tam sayılardan olusan 2 boyutlu m dizisine atayan MATLAB komutunu yazınız.
SORU-12) 10 ile 30 arasına 9 tane daha sayı koyarak “ a “ adında bir aritmetik
dizi oluşturacak MATLAB komutunu yazınız.
SORU-13) A=[1:2:14] yazarsak elemanları 1'den başlayan 14'e kadar 2 aralıkla
devam eden satır vektör oluştururuz. Bir diğer yol da “linspace” komutunu
kullanmaktır. Yukarıda tanımlanan vektörü “linspace” komutunu kullanarak
yazınız.
Download

ele 210 matlab örnek sorular-1