EKO
ADM
PASİF EVLER – EKOLOJİK BİNALAR
(GREEN BUILDINGS)
www.ekoadm.com
EKO-ADM Şirket Profili
Tamer Aksüt - Mimar / (Mimar Sinan Üniversitesi)
İzmir doğumlu , İzmir ve İstanbul da okudu.İstanbul Mimar Sinan Üniversitesinde mimarlık
bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu.İstanbul ve İzmir deki
profesyonel uygulamaları 19 yılı aşkın bir arka plan içerir.EKOADM –Ekolojik Yapılar Ltd.
‘nin kurucusu ve tasarım müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.Doğa dostu , insan
ölçeğini göz ardı etmeden , ama yaşam kalitesi yüksek , sürdürülebilir bir mimari anlayışıyla
uygulamalarını yapar.Proje ve uygulamaları dışında , akademik faaliyetlerine de devam
etmekte, Yaşar Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak proje eğitimi vermektedir.İzmir
Mimarlar Odası kayıtlı lisanslı mimar. Kısa yazılar yazar , suluboya ve organik boyalar ile
desen çalışmaları yapar.
Mimar Tamer Aksüt’ten…… İnşa Edin, Yok Etmeyin!
Dünyada yaşanmakta olan teknolojik ve ekonomik gelişmeler nedeni ile başlayan
küreselleşme süreci, beraberinde hızlı bir kentsel değişim ve dönüşüm sürecini de ortaya
çıkarmıştır. Bu süreçte uygulanan politikalar plansız, alt yapısız ve sağlıksız kentsel çevreler
içeren kimliksiz kentlerin gelişmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durum , insanların fiziksel,
sosyo-kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarının yeterince karşılanamamasına neden olmaktadır.
Sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanabilmesi , hızla yaşanmakta olan kentsel değişim ve
dönüşüm sürecinin olumsuz yansımalarının engellenebilmesi için önemli bir aşamadır.
Taşınabilir, özel dizayn edilmiş, küçük birimler halinde düşünülmüş bu proje ;
özenli mimari ve endüstriyel tasarım ilkeleri doğrultusunda detaylandırılmış , maximum
düzeyde geri dönüştürülebilir malzeme kullanmayı hedeflemiştir. Enerji ve teknoloji
kullanımıyla doğa dostu ve ekolojiktir. Bir iskelet üzerine giydirilen malzeme çeşitliliğiyle
farklı anlam ve kimlikler kazanabilir, acil durum ünitlerinden konuta kadar çok çeşitli
alanlarda kullanıma imkan tanır.
.Neden EKO-ADM
 Bizim yaptığımız çevre dostu binalarda su ve elektrik gibi harcamaların yarıya
indirilmesini sağlayacak tasarım ve uygulamaların yanında inşaat hafriyatını da
oldukça azaltan yöntemler, doğal ışık kullanımını artıran detaylar, çevreci malzeme
atık su paket arıtma gibi ek sistemlerde dikkat çekiyor. Bu binalar hem çevreye daha
az zarar veriyor hem de yaşam kalitesini yükseltiyor.
 Eko evlerde yalıtıma ve enerji verimli tasarıma daha fazla yatırım yapılıyor.
 Enerji kullanımı %35,ısıtma masrafları %80 azaltılabiliyor. Bu binalar karbon salınımı
nı %35 ,su tüketimini %30-50 ,atıkların bertaraf edilmesinin doğurduğu maliyeti de
%50-90 oranında azaltıyor.
 Alternatif malzemeler kullanarak doğal kaynakları korumayı destekleyen ,tükenme
tehlikesi altında olmayan yerel hammaddeler kullanan,asbest ve formaldehit
içermeyen ve alerjik tepkilere neden olmayan malzemeler kullanılarak yapılıyor.
 Eko evlerde ısıtma , soğutma,havalandırma ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için
sürdürülebilir enerji çözümlerinden faydalanılıyor.Bunlar ısı pompaları, kış bahçeleri,
güneş kolektörleri, fotovoltaik sistemler ve kentsel rüzgar tribünü gibi enerji
sistemleri
olabiliyor.
 Eko evler bize azaltılmış ama iyi tasarlanmış nitelikli yaşam alanları sunuyor. Bu
evleri kullanmak, alışkanlıklarımızı yenmek ve karbon ayak izimizi azaltmak
anlamına geliyor.
 Ülkemizde ki binaların sadece %5,6 sı ısı yalıtım kurallarına uygun, %13 nün
pencereleri çift camlıdır. Eko evler yarı yarıya enerji tasarrufu sağladığından daha
düşük fatura demektir.Ülkemizin tükettiği enerjinin %75 ni dışarıdan aldığını
düşündüğümüzde Eko evlerin enerji tasarrufunun ne kadar önemli olduğu anlaşılır.
 Eko evlerin temel prensipleri
 Ulaşılabilir ve çekici yaşam alanları yaratmak.
 Akılcı üretim yöntemleri kullanmak
 Kolay nakliye
 Hızlı kurulum
 Depreme dayanıklı çelik iskelet
 Taşınabilir malzemeler kullanmak
 Böylece maliyeti aşağı çekmek
 İnsanlara evlerini diledikleri gibi döşemek için finansal bakımdan nefes aldırmak.
 Yerinde inşaat süresi 14 ay iken Eko evler de atölyede imalat ve yerine montaj
yaklaşık 8-10 hafta sürüyor. Üstelik %30 daha ucuz
 Eko evler ekosisteme ve insan doğasına uygun yapılardır.
 Geleceğe dayanıklı konutlardır, günümüz teknolojilerini kullanırlar.
 Eko evler çevreye sağladığı katkı kadar, kendi enerjisini üretmesi bakımından da
kullanıcısına ekonomik açıdan kazanç sağlar.
 Ekolojik malzeme ve sistemler henüz ülkemizde yaygınlaşmadığından dolayı alışa geldiğimiz
sistemlere göre maliyetli gözükebilir. Ancak bu maliyet 3,5 yıl içinde genel giderlerden
kazandırdığı tasarrufla ilk yatırımını tamamen karşılıyor.

GreenAKS
EKOLOJİK YAPI PRENSİPLERİ
1-SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ




PEYZAJ
İYİ TASARIM (ÇAĞDAŞLIK-YALINLIK-İŞLEVSELLİK)
VERİMLİ YAŞAM
MUTLULUK VERİCİ
2- EKONOMİK MATERYALLER


YÜKSEK KALİTELİ
DOĞA DOSTU MALZEMELER
3- ENERJİ VERİMLİLİĞİ


ÇOK AZ ELEKTRİK FATURASI
KENDİ ENERJİSİNİ YARATABİLEN
4- SU TASARRUFU



SUYUN TEMİZ KALMASINI SAĞLA
SU KULLANIMINI AZALT
ATIK SUYU DÖNÜŞTÜR
5- SAĞLIKLI YAŞAM




TEMİZ EVLER
SAĞLIKLI ÇEVRE
DAHA FAZLA OKSİJEN
AROMATİK - KLİMATİK
Ofisimizden Kareler
Örnek Projelerimiz
Tamamlanmış Proje ve Uygulamalarımız
Youtube Video:
http://www.youtube.com/watch?v=xYAhq-0Gr0c&list=UUiHFhCRTQnEdJoPQhdlM1dw
http://www.youtube.com/watch?v=iL9Krjf9Zyk&feature=youtu.be
Web Sayfamız:
www.ekoadm.com/
www.ekofamec.com
İletişim Bilgileri:
Hazırlayan : Onur Güvercin
05548404871
Dr. Mustafabey Caddesi No:30 Kat:2 Daire:5 Kültür Apartmanı
Alsancak / İZMİR
Tamer Aksüt
Mimar - Architect
0532 3233679
Download

Mimar Tamer AKSUT