T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
ENF.PL.05
TARİH
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
HAZİRAN
TEMMUZ
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM
PLANI
Yayın Tarihi
05.05.2008
Revizyon Tarihi
15.01.2014
Sayfa Sayısı
1/2
EĞİTİM KONUSU
Hastane enfeksiyonları
El hijyeni ve 5 endikasyon kuralı
El hijyeni ve el yıkama teknikleri
Hastane temizliği
EĞİTİM VEREN KİŞİ
Sağ. Hiz. Müd. Sunay ATAŞ
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Servislerde kullanılan tıbbi malzemelerin bakım ve
temizliği
El hijyeni ve önemi el yıkama teknikleri -5 Endikasyon
Hemş.Esma Dönmezal
Kesici delici alet yaralanmaları öncesi alınacak
tedbirler ve yaralanma sonrası takip edilecek prosedür
İzolasyon önlemleri ve izolasyon sembolleri
Tıbbi atık yönetim
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Periferik katater ve üriner kateter uygulamalarında
enfeksiyon kontrolü
El hijyeni ve 5 endikasyon kuralı
Kesici delici alet yaralanmaları
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Hastane Enfeksiyonlarıve korunma yollarıDezanfeksiyon
El yıkama tekniği ve 5 endikasyon kuralı
Hemş. Funda Feyza DEMİR
El hijyeni ve 5 endikasyon
Hastane Enfeksiyonları ve korunma yolları(Veri
Hazırlama Elemanları-Güvenlik Görevlileri)
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma yolları(Sağlık p.)
Dezenfeksiyon(Sağlık Personelleri)
El hijyeni(Sağlık Personelleri)
El yıkama tekniği ve 5 endikasyon kuralı(Temizlik p.)
Kesici Delici Alet Yaralanmaları(Temizlik p.)
AĞUSTOS
Revizyon No
04
Hastane Enfeksiyonları Dezenfeksiyon(temizlik
Personelleri)
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Sağ. Hiz. Müd. Sunay ATAŞ
Hemş. Esma DÖNMEZAL
Hemş. Esma DÖNMEZAL
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Hemş. Funda Feyza DEMİR
Hemş. Funda Feyza DEMİR
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
ENF.PL.05
EYLÜL
EKİM
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM
PLANI
Yayın Tarihi
05.05.2008
Revizyon Tarihi
15.01.2014
Revizyon No
04
Kesici delici alet yaralanmaları
El hijyeni
Hastane enfeksiyonları ve dezenfeksiyon(temizlik personelleri)
Kan ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar
Standart önlemler ve İzolasyon yöntemleri
Sayfa Sayısı
2/2
Hemş. Funda
Feyza DEMİR
Hemş. Funda
Feyza DEMİR
KASIM
Kesici delici alet yaralanmaları
El hijyeni
Hastane enfeksiyonları ve dezenfeksiyon(temizlik personelleri)
Hemş. Funda
Feyza DEMİR
ARALIK
Hastane temizliği ve Atık Yönetimi
Hastane Enfeksiyonlarında sorun mikroorganizmalar
El hijyeni
Hemş. Funda
Feyza DEMİR
Download

enf.pl.05 e.k.k. 2014 yılı hizmetiçi eğitim programı