BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MIM 210 DİNAMİK DERSİ / 2. Ödev Soruları
Dr. Osman TURAN
03 Kasım 2104
Teslim Tarihi: 14 Kasım Cuma
SORU 1:
A treni düz ve aynı seviyedeki hat boyunca sabit vA = 120 km/h hız ile yol almaktadır. B otomobilinin
sürücüsü, C’deki hemzemin geçidi düşünerek, 90 km/h’lık hızını 3 m/s2 lik ivme ile düşürmektedir.
Otomobile göre trenin hızını ve ivmesini belirleyiniz.
SORU 2:
A hokey oyuncusu diski hokey sopası ile taşımakta ve şekilde gösterilen yönde vA = 4 m/s hız ile hareket
etmektedir. Hareketsiz takım arkadaşı B’ye pas verdiğinde, kendisine göre 7 m/s hız ile diske vuruyorsa
vuruş doğrultusu hangi α açısı ile görüş çizgisini izlemelidir?
SORU 3:
Şekildeki iki uçak aynı yükseklikte uçmaktadır. Aralarında  = 750 dereceyle birbirine yaklaşan uçakların
hızları vA = 600 km/h ve vB = 500km/h ise B uçağın hızını A uçağına göre belirleyiniz.
SORU 4:
S uzay aracı, Mars gezegenine, b-b yörüngesi boyunca, mutlak 19 km/s hız ile yaklaşmaktadır. Mars a-a
yörüngesi boyunca 24.1 km/s hıza sahiptir. Mars, uzay aracından kendisine doğru yaklaşıyor gibi
göründüğü anda S-M görüş çizgisi ile b-b yörüngesi arasındaki β açısını belirleyiniz.
SORU 5:
Şekilde gösterildiği anda A bisikleti 7m/s hızında ve 0.5m/s2 ile hızı artmaktadır. B deki bisiklet ise düz
yolda 8.5m/s hızında ve 0.7m/s2 lik bir hız artışına sahiptir. A bisikletinin B ye göre hızını ve ivmesini
belirleyiniz.
SORU 6:
A bloğu sağa doğru 0.6 m/s hıza sahipse B silindirinin hızını belirleyiniz.
SORU 7:
A bloğu aşağı doğru 0.8 m/s hıza ve yukarı doğru 2 m/s2 ivmeye sahiptir. B bloğunun buna karşılık gelen
hızını ve ivmesini belirleyiniz.
SORU 8:
Şekilde gösterilen makara sistemi için, A ve B’deki her iki kabloya oklarla gösterilen yönlerde 2 m/s hız
verilmektedir. m yükünün yukarı doğru v hızını belirleyiniz.
SORU 9:
Kaldırma tamburu kabloyu sabit 180 mm/s hızı ile sarıyorsa, 10 s sonunda W yükünün h düşeyde aldığı
yolu belirleyiniz.
SORU 10:
Eğik düzlemden aşağı inen A arabasının vA hızı için, B silindirinin yukarı doğru vB hızı cinsinden bir
bağıntı elde ediniz.
Download

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE İMALAT