T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/3857324
Konu: Model Birleşmiş Milletler Konferansı
10/04/2015
………… .VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 30/03/2015 tarihli ve 93778809/
405.99/3414185 sayılı yazısı.
Samsun ili Atakum ilçesinde faaliyette bulunan Özel Ses Anadolu Lisesi
Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik
"Model Birleşmiş Milletler Konferansı" düzenleme talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri
incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEĞİTEK'e ait aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizm.Gen.Müd.
Özel Ses Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Etkinlik Bilgi:
0362 4380737, 0533 4273069
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için : Harun ÇETİNKAYA (Uzm. Öğrt.)
Tel: (0 312) 296 94 00-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
4fce-b1a7-3eb7-8929-47cc kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel