T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı : 26022156/101.04/3812757
Konu: Yabancılar İçin Türkçe Kursu
09/04/2015
.................................... VALİLİĞİNE
İlgi : a) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 27/02/2015 tarihli ve 2243103 sayılı
Makam Onayı.
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 10230228/235/1261629 sayılı ve 04/02/2015
tarihli yazısı.
Yabancılar İçin Türkçe Seviye A2 Programı ilgi Makam Onayı ile onaylanarak Genel
Müdürlüğümüz web sitesinde ve e-yaygın otomasyon sisteminde tanımlanmıştır.
Yabancılar İçin Türkçe Seviye A1 Programı ile Yabancılar İçin Türkçe Seviye A2
Programı'nın, ülkemize göç eden yabancı uyruklu bireylere uygulanabilmesi için Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ile 7 (yedi) yaş sınırı uygun görülmüştür.
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında söz konusu
programların 7 (yedi) yaş ve üzerindeki bireylere uygulanması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Şaban CENGİZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
B Planı
Teknikokullar 06500 /ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A.F. ALTUN Şef
Tel: (0 312) 212 68 80/4156
Faks: (0 312) 212 99 58
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindeneddf-b523-3751-869f-5dd4 kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel