T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı : 38552587/30/2018253
Konu: Model Uçak Rehber Öğretmen
Kursları
24/02/2015
.............................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın 10/05/2015 tarih ve 90-125-2015/609-Hv.
ve Eğt.Md. sayılı yazısı,
b) MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü (Mülga) İle Türk Hava
Kurumu Genel Başkanlığı İşbirliği İle Model Uçak Kursları Düzenlenmesine
İlişkin 07/02/2008 tarihli Protokol.
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın, ilgi (b) Protokol kapsamında
düzenlenecek olan model uçak kurslarının duyurulması talebine ilişkin ilgi (a) yazısı
incelenmiştir.
Bu kapsamda; söz konusu ilgi (a) yazı ekindeki kursların ilinizdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarına duyurulması, bu kurslara katılmak isteyen görevli öğretmen, uzman ve
usta öğreticilerin bağlı bulundukları kurum/okul müdürlüklerinden gerekli izinleri almak
suretiyle başvuruda bulunmalarının sağlanması ve ilgi (b) Protokol ile ilgi (a) yazıda
belirtilen hususların dikkate alınması konularında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Şaban CENGİZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Emniyet Mah.. Boğaziçi Sok. No:23 Teknikokullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: hbogm@meb.gov.tr
Bilgi:
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı
Tel: (0 312) 212 68 80
Faks: (0 312) 212 99 58
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindencc74-0c12-3aa8-abd9-4e01 kodu ile teyit edilebilir.
Download

üst yazısı