T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ ( 657 SK. 4/B) AHŞAP TEKNİSYENİ
SÖZLÜ SINAV ADAY TESPİT İLANI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde 29.12.2014 tarihinde yayınlanan
ilanları ile;
a) EK-1 listelerde yeri, ünvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu
esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında istihdam edilmek üzere Bakırköy Adalet Dairesi için 1 Ahşap Teknisyeni kadrosu için açıktan
ve sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, EN YÜKSEK PUANDAN
BAŞLAMAK
ÜZERE
İLAN
EDİLEN
KADRO
SAYISININ
5
KATI
KADAR
ADAY
ÇAĞRILACAKTIR. ( 1X5= 5 )
Başvuruda bulunan adaylara ait aday tespit listesi aşağıda yayınlanmıştır. Aşağıdaki listede ismi
yanında KABUL yazılı olan adayların 22 Mart 2015 Pazar günü saat : 09.00’da Bakırköy Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yapılacak olan sözlü sınav için hazır bulunmaları,
Giriş belgesi ve kimlik belgesi ile giriş belgesi olmayan adayların aday numarasını listeden
alarak kimlikleri ( T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile birlikte yukarıda belirtilen
gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları, bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilan
olunur. 18.02.2015
SIRA
NO
ADAY
NO
1
1
ZEYNİ
ERKEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,66446
KABUL
2
6
CENGİZ
BİLGİN
MESLEK LİSESİ
80,05849
KABUL
3
5
SABRİ
SAĞLIK
MESLEK LİSESİ
79,23918
KABUL
4
8
FİKRET
KAYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,57522
KABUL
5
9
OSMAN
ŞENGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,58279
KABUL
6
7
İRFAN
YILDIZ
MESLEK LİSESİ
73,35484
RET
7
2
AYHAN
SÜZEN
MESLEK LİSESİ
72,85668
RET
8
4
ÖZGÜR
EROĞLU
MESLEK LİSESİ
71,02842
RET
9
3
DOĞAN
TALU
MESLEK LİSESİ
70,71739
RET
ADI
Recep KARAMAN
Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
SOYADI
Selami HATİPOĞLU
Cumhuriyet Başsavcısı
ÖĞRENİM DURUMU
MRK.SNV
PUANI
KABUL
RET
Tayyip Ahmet AYDIN
Komisyon Asil Üye Hakimi
Sayfa 1 / 1
Download

sözleşmeli ahşap teknisyeni aday tespit listesi ilanı 18.02.2015