2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞUBAT AYI NÖBETÇİ ÖĞRETMEN ÇİZELGESİ
GÜN
OKUL BAHÇESİ
BODRUM ve
GİRİŞ KAT
1. KAT
(İdare Katı)
2. KAT
HAMİDE KÖRÇOBAN
FATMA GÜLER
10 Şubat 2015 Salı
AYSEL GÖKTAŞ YILMAZ
FÜSUN Ş.İLHAN
HÜSEYİN YILMAZ
ARZU ZORLUKAYA
11 Şubat 2015 Çarşamba
İBRAHİM DURSUN
GÜLCAN YAZICI
TUBA BENDERLİOĞLU
SAADETTİN KESERGEN
12 Şubat 2015 Perşembe
MUSTAFA KAHVECİ
GÜLER ERDEN
SAİT BEKTEMUROĞLU
ZEKERİYA GÜLER
13 Şubat 2015 Cuma
ÜMMÜGÜLSÜM ŞENTÜRK
AYŞE OFLAR
ELİF DÜZGÜN
MERAL YANIKOĞLU
16 Şubat 2015 Pazartesi
FATMA GÜLER
ERKAN UZUN
GÜNEŞ YILMAZ
HAMİDE KÖRÇOBAN
17 Şubat 2015 Salı
ARZU ZORLUKAYA
AYSEL GÖKTAŞ YILMAZ
FÜSUN Ş.İLHAN
HÜSEYİN YILMAZ
18 Şubat 2015 Çarşamba
SAADETTİN KESERGEN
İBRAHİM DURSUN
GÜLCAN YAZICI
TUBA BENDERLİOĞLU
19 Şubat 2015 Perşembe
ZEKERİYA GÜLER
MUSTAFA KAHVECİ
GÜLER ERDEN
SAİT BEKTEMUROĞLU
20 Şubat 2015 Cuma
MERAL YANIKOĞLU
ÜMMÜGÜLSÜM ŞENTÜRK
AYŞE OFLAR
ELİF DÜZGÜN
23 Şubat 2015 Pazartesi
HAMİDE KÖRÇOBAN
FATMA GÜLER
ERKAN UZUN
GÜNEŞ YILMAZ
24 Şubat 2015 Salı
HÜSEYİN YILMAZ
ARZU ZORLUKAYA
AYSEL GÖKTAŞ YILMAZ
FÜSUN Ş.İLHAN
25 Şubat 2015 Çarşamba
TUBA BENDERLİOĞLU
SAADETTİN KESERGEN
İBRAHİM DURSUN
GÜLCAN YAZICI
26 Şubat 2015 Perşembe
SAİT BEKTEMUROĞLU
ZEKERİYA GÜLER
MUSTAFA KAHVECİ
GÜLER ERDEN
27 Şubat 2015 Cuma
ELİF DÜZGÜN
MERAL YANIKOĞLU
ÜMMÜGÜLSÜM ŞENTÜRK
AYŞE OFLAR
1- Nöbet görevi derslerden 25 dakika önce başlar, derslerden 20 dakika sonra sona erer.
2- Nöbetçi öğretmenler teneffüs süresince nöbet yerinden ayrılamazlar. Teneffüslerde öğrencilerin hareketlerini
denetlemekle yükümlüdür.
3- Nöbet başlangıcında ve nöbet bitiminde sınıfların ve katların kontrolünü yaparlar
görülen aksaklıkları nöbet başlangıcında ve nöbet bitiminde nöbet defterine yazar ve imzalar.
4- Nöbetlerde görevini yerine getirmeyen personel nöbetçi öğretmence, nöbetçi idareciye bildirilir.
5- Dersi boş geçen sınıf varsa dersi olmayan nöbetçi öğretmen veya branş dersi olan sınıf öğretmeni dersi boş
sınıfa girerek durumu kontrol eder.
08.02.2015
Ersin ŞAHİN
Müdür Yardımcısı
Rıdvan TERZİ
Okul Müdürü
Ersin ġAHĠN
GÜNEŞ YILMAZ
Ersin ġAHĠN
ERKAN UZUN
Ersin ġAHĠN
09 Şubat 2015 Pazartesi
NÖBETÇİ
İDARECİ
T.C
BOLU VALĠLĠĞĠ
Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü
Download

GÜN OKUL BAHÇESİ BODRUM ve GİRİŞ KAT 1. KAT (İdare Katı) 2