YAĞDA SERTLEŞTİRİLMİŞ VE MENEVİŞLENMİŞ YAYLIK ÇELİK TEL (SÜPAP YAYI TELİ)
TS 2500EN
2
FD DIN
10270-2 1.1230
EN
17223-2
FDC
10270-2
FDC
TS 2500EN
2
FDCrV DIN
10270-2
EN
17223-2
FDCrV
10270-2FDCrV
TS 2500EN
2
FDSiCr DIN
10270-2
EN
17223-2
FDSiCr
10270-2
FDSiCr
TS 2500EN
2
10270-2
EN 10270
TDC
2TDC
TS 2500EN
2
10270-2
EN 10270
TDCrV
2TDCrV
TS 2500EN
2
10270-2
EN
TDSiCr
10270-2
FDSiCr
TS 2500EN
2
VD DIN
10270-2 1.1250
EN
17223-2
VDC
10270-2
VDC
TS 2500VDCrV
EN
2
DIN 17223- 10270-2
EN
2
VDCrV
10270-2
VDCrV
TS 2500VDSiCr
EN
2
DIN 17223- 10270-2
EN
2
VDSiCr
10270-2
VDSiCr
-60 İla
Yalnız statik yüklerde,korozyona dirençsiz
+200 °C
-60 İla
Yalnız statik yüklerde,korozyona dirençsiz
+200 °C
-60 İla
Yalnız statik yüklerde,korozyona dirençsiz
+250 °C
Yeni, belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında
-60 İla
orta dinamik yüklerde kullanılır,korozyona
+200 °C
dirençsiz
Yeni, belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında
-60 İla
orta dinamik yüklerde kullanılır,korozyona
+200 °C
dirençsiz
Yeni, belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında
-60 İla
orta dinamik yüklerde kullanılır,korozyona
+250 °C
dirençsiz
-60 İla
+200 °C
Belirlenen çalışma sıcaklığında ve yüksek
dinamik yüklerde kullanılır,korozyona
dirençsiz.
-60 İla
+200 °C
Belirlenen çalışma sıcaklığında ve yüksek
dinamik yüklerde kullanılır,korozyona
dirençsiz.
-60 İla
+250 °C
Belirlenen çalışma sıcaklığında ve yüksek
dinamik yüklerde kullanılır,korozyona
dirençsiz.
Download

Yağda Sertleştirilmiş Çelikler