T.C.
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Murat Yurdakul
Ünvanı
Yrd. Doç. Dr.
Birimi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek
Yüksekokulu
Doğum Yeri
İstanbul
Doğum Tarihi
10.11.1976
E-Posta
[email protected]
Web Adresi
EĞİTİM DURUMU
Derece
Bölüm / Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Maden Mühendisliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
1999
Y. Lisans
Maden Mühendisliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2003
Doktora
Maden Mühendisliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2009
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Müdür
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
2014-
Müdür Yardımcısı
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
2010
T.C.
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
ÖZGEÇMİŞ FORMU
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl)
Dönemi
Dersin Adı
Haftalık Öğrenci
Saati
Sayısı
2009-2010 Güz
DYT101 Doğal Taş Uygulamaları I
2+2
26
2009-2010 Güz
DYT103 Doğal Yapı Taşlarına Giriş
2+0
26
2009-2010 Güz
DYT201 Doğal Taş Kalite Kontrol ve Standartları
2+0
26
2009-2010 Güz
DYT211 Montaj Teknikleri
2+0
26
2009-2010 Güz
MER208 Dekoratif Taş İşlemeciliği
3+0
26
2009-2010 Güz
MER213 Ocak Ruhsat İşlemleri
2+0
26
2009-2010 Güz
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Pazaryeri Meslek Yüksekokulu)
2+0
45
2009-2010 Bahar
MER102 Mermer Işleme Yöntemleri
1+2
26
2009-2010 Bahar
MER106 Kaya Mekaniği ve Laboratuar Deneyleri
2+1
28
2009-2010 Bahar
MER202 Dekoratif Taş İşlemeciliği
Çeşitlendirme Yöntem ve Makinaları
2+2
18
2009-2010 Bahar
MER206 mermercilik Uygulamaları
0+4
18
2009-2010 Bahar
MER212 Atölye Mermerciliği
2+0
28
2009-2010 Bahar
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Pazaryeri Meslek Yüksekokulu)
2+0
45
2011-2012 Güz
DYT103 Doğal Yapı Taşlarına Giriş
2+0
2011-2012 Güz
MER213 Ocak Ruhsat İşlemleri
2+0
2011-2012 Güz
DYT201 Doğal Taş Kalite Kontrol ve Standartları
2+0
2011-2012 Güz
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
2+0
Ürün
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Doktora
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Projeler
Projenin Adı
PROJE ANA 2006/1835, Mermerlerin genetik
algoritma ve sinir ağları teknolojileri yardımıyla
kesilebilirliklerinin tayini. Anadolu Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri.
Projedeki Görevi
Araştırmacı
Bilecik ili doğal taşlarının permeabilite değerlerinin Yürütücü
belirlenmesi
Görev Süresi
Yıl
2 Yıl
2007-2009
1 Yıl
2012-2013
T.C.
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Murat Yurdakul, Hürriyet Akdaş. Analysis of the Industrial Cutting Process of Natural Building
Stones: Evaluation of Electric Power Consumption. Journal of Testing and Evaluation. Volume 42,
Issue 4 (July 2014).
Murat Yurdakul, Kasthurirangan Gopalakrishnan, Hurriyet Akdas. Prediction of specific cutting
energy in natural stone cutting processes using the neuro-fuzzy methodology. International Journal
of Rock Mechanics and Mining Sciences. Volume 67, April 2014, Pages 127–135
Yurdakul, M., Akdas, H. Modeling uniaxial compressive strength of building stones using nondestructive test results as neural networks input parameters. Construction and Building
Materials (Impact Factor: 2.29). 01/2013; 47(October):1010-1019.
Yurdakul M., Akdaş H., Prediction of specific cutting energy for large diameter circular saws during
natural stone cutting. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 53,
July 2012, Pages 38-44.
N. Gunes Yilmaz, M. Yurdakul and R.M. Goktan.,"Prediction of radial bit cutting force in highstrength rocks using multiple linear regression analysis" International Journal of Rock Mechanics
and Mining Sciences, Volume 44, Issue 6, September 2007, Pages 962-970, 06/09/2007
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yurdakul, M., Akdaş, H. Blok Kesicilerle Doğal Taş Kesiminde Elektrik Tüketim Değerleri İçin
Model Eğri Önerisi: Gerçek Mermerler Örneği. Madencilik Dergisi, Mart 2013, Sayı 51/2.
Yurdakul, M., Güneş, N., “Hidrolik Kırıcılar ve Madencilik Uygulamaları", Akışkan Gücü ve
Hareket Teknolojileri Dergisi”, Yıl 4, Sayı 21, Kasım-Aralık 2005.
Akdaş, H., Yurdakul, M., “Doğal Yapıtaşı Olarak Diyabaz ve Kullanımı”, Türkiye Taş Dünyası, Yıl
10, Sayı 50, Ocak-Şubat 2007.
Akdaş, H., Yurdakul, M., “Bazaltlar ve Kullanımı”, Türkiye Doğal Taş Dünyası, Yıl 1, Sayı 3,
Ağustos 2007.
T.C.
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Uysal, F., Yurdakul, M., "Dikey geçiş sınavı ile bir lisans programına yerleşen meslek yüksekokulu
mezunlarının dikey geçiş sınavı ve meslek yüksekokullarına ilişkin görüşleri üzerine nitel bir
araştırma" Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Mayıs 2007.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
M. Yurdakul, F. Bektaş, Hürriyet Akdaş. Use of air permeability apparatus to determine the
durability of natural building stones. 2nd International Conference on Stone and Concrete
Machining (ICSCM) November 14th/15th, 2013 Westfalenhallen Congress Center Dortmund,
Germany.
Murat Yurdakul, Hürriyet Akdaş. On the Power Consumption During Natural Stone Cutting by
Using Block Cutters: A Model Curve for Marbles Mersem’2012 8.Uluslararası Mermer ve Doğal
taş Kongresi13-15 aralık/ December 2012, Afyonkarahisar- Turkey.
Yurdakul, M., Ceylan, H., Akdas, H. “A predictive model for uniaxial compressive strength of
Carbonate rocks from Schmidt hardness” 45th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium,
26-29 June 2011 San Francisco, California.
Yurdakul, M., Mumcu Uçar, Ö., Uçar, T.F. Doğal Taş Kullanımı Perspektifinde Güneş Saatleri ve
Anadolu Üniversitesi Güneş Saati Örneği, Türkiye VII Uluslararası Mermer ve Doğal taş
Kongresi, 14-15 Ekim 2010.
Yurdakul, M. ve Güneş, N., “Hidrolik Kırıcılar ve Madencilik Uygulamaları” II. İş Makinaları
Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 2005.
Yurdakul M., ve Akdaş H., “Marion 7820 Yürüyen Çekme Kepçe Arızaları B akım Onarım
Faaliyetleri”, Türkiye 15. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 7-9 Haziran 2006, TMMOB, Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi.
Yurdakul M., ve Akdaş H., “Dragline ve Türkiye’de Madencilik Uygulamaları”, II. İş Makinaları
Sempozyumu ve Sergisi, 29-30 Eylül / 1 Ekim 2005, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,
İstanbul.
Akdaş H., ve Yurdakul M., “Doğal Yapıtaşı olarak Diyabaz ve Kullanımı”, MERSEM’2006
Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Semp. Bildiriler Kitabı, 2-3 Mart 2006
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
AKADEMİK ÇALIŞMALARI
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Yüksek Lisans
Tunçbilek bölgesi Dragline Maliyet Analizi
2003
Doktora
Karbonat Kökenli Doğal Taşların Yapay Sinir Ağları ile 2009
Kesilebilirlik Tayini
Download

Özgeçmiş - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek