ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
( ÖRGÜN ÖĞRETİM)
D.Kodu
ATA101
TÜD101
YAD101
YAD101
TRH1001
TRH1003
TRH1005
TRH1009
TRH1011
TRH1011
TRH2001
TRH2007
TRH2009
TRH2015
TRH2055
TRH2063
TRH2065
TRH2069
TRH2073
TRH2055
TRH3009
TRH3011
TRH3005
TRH3013
TRH3057
TRH3063
TRH3067
TRH3071
TRH3063
TRH3073
TRH4001
TRH4015
TRH4013
TRH4013
TRH4089
TRH4091
TRH4059
TRH4063
TRH4069
TRH4069
TRH4069
TRH4071
TRH0503
TRH0507
TRH0509
TRH0511
TRH0501
TRH0505
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Derslik
I.YARIYIL
Atatürk Ġlkeleri ve Devrim Tarihi I
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
E-001
Türk Dili I
Okt. Hayriye Mahru SAKARYA
E-001
Ġngilizce I (A)
Okt. Özge Öztürk
E-004
Ġngilizce I (B)
Okt. Özge Öztürk
E-001
Orta Asya Tarihi (Eskiçağ-Ortaçağ)
Yrd.Doç.Dr. Sezai SEVĠM
E-001
Kültür Tarihi (Toplum, Siyaset, Hukuk)
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
E-001
Eskiçağ Tarihi (Mezopotamya, Mısır, Anadolu) Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
E-004
Tarih Metodolojisi
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
E-001
Osmanlı Türkçesi (A)
Yrd.Doç.Dr. Doğan YAVAġ
E-013
Osmanlı Türkçesi (B)
Yrd.Doç.Dr. Doğan YAVAġ
E-001
III.YARIYIL
Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Tarihi
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
E-001
Ġslam Devletleri Tarihi (1258'e kadar)
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
E-001
Bizans Tarihi
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
E-001
OsmanlıcaTarihi Metinler II
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
E-001
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
E-013
Eskiçağ Akdeniz Dünyası
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
E-014
Anadolu Uygarlıkları
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
E-013
Türk Kültür Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Sezai SEVĠM
E-013
Bursa Kent Tarihi
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
E-014
Medieval European History
Prof.Dr. Nurcan ABACI
E-037
V.YARIYIL
Osmanlı Siyasal Tarihi (1451-1789)
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
E-004
Osmanlı Sosyal ve Ġktisat Tarihi (1451-1789) Prof.Dr. Nurcan ABACI
E-004
Balkan Tarihi
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
E-004
Yeniçağ Avrupa Tarihi
Prof.Dr. Nurcan ABACI
E-004
Atatürkçü DüĢüncenin Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Saime YÜCEER
E-004
Aydınlanma Tarihi
Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI E-014
Osmanlı Diplomatikası
Yrd.Doç.Dr. Sezai SEVĠM
E-013
Osmanlı TaĢrasında Sosyo-Ekonomik DeğiĢim Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI E-014
History of Enlightenment
Prof.Dr. Nurcan ABACI
E-013
Ortadoğu'da Dinler Tarihi
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
E-001
VII.YARIYIL
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Siyaset-DıĢ Politika)
Prof.Dr. Saime YÜCEER
E-004
ÇağdaĢ Dünya Tarihi
Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI E-001
Cumhuriyet Tarihi AraĢtırmaları (A)
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
E-004
Cumhuriyet Tarihi AraĢtırmaları (B)
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
E-004
Osmanlı Devleti'nde Azınlıklar
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
E-004
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
E-013
Yerel Tarih
Prof.Dr. Nurcan ABACI
E-013
ÇağdaĢ Tarih Ġncelemeleri
Prof.Dr. Nurcan ABACI
E-014
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri (Uyg.) (J) Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
E-040
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri (Uyg.) (B) Prof.Dr. Nurcan ABACI
E-037
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri (Uyg.) (H) Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
E-036
Yakınçağ ArĢiv Metinleri
Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI E-014
GENEL SEÇĠMLĠK DERSLER
Türk Tasavvuf Kültürü
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
E-013
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
E-001
Latince (Gramer)
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
E-014
ÇağdaĢ Yunanca (Gramer)
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
E-014
Kültür Tarihi
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
E-018
Ortadoğu Tarihi
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
E-101
Prof.Dr. Saime YÜCEER
BÖLÜM BAŞKANI
HDS
Pazartesi
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
11:45-13:15
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2 (1+2)
2 (1+2)
2
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
15:15-17:00
13:15-15:00
15:15-17:00
08:45-11:30
12:30-15:00
09:45-12:30
12:30-15:00
08:45-11:30
13:15-16:00
08:45-11:30
12:30-14:00
15:15-17:00
09:45-11:30
14:15-17:00
09:45-12:30
14:15-17:00
08:45-11:30
09:45-12:30
08:45-11:30
15:15-17:00
15:15-17:00
12:30-15:00
15:15-17:00
09:45-12:30
12:30-15:00
09:45-12:30
12:30-15:00
12:30-15:00
12:30-15:00
09:45-12:30
09:45-11:30
12:30-15:00
08:45-11:30
13:15-15:00
08:45-11:30
12:30-15:00
15:15-17:00
13:15-15:00
13:15-15:00
13:15-15:00
15:15-17:00
2
2
3
3
2
2
15:15-17:00
15:15-17:00
12:30-15:00
09:45-12:30
10:45-12:30
15:15-17:00
Doç.Dr. İlker KÜÇÜK
DEKAN YARDIMCISI
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Örgün