İL: KARAMAN
TARİH: 19.09.2014
‫سبي ِل ه‬
‫ّللاِ أَ ْم َواتٌ بَ ْل‬
َ ‫َوالَ تَقُولُو ْا لِ َمنْ يُ ْقتَ ُل فِي‬
‫ون‬
ْ َ‫أَ ْحيَاء َولَ ِكن الَّ ت‬
َ ‫ش ُع ُر‬
ŞEHİTLİK VE GAZİLİK
Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah yolunda
öldürülenlere (şehitlere) ölüler demeyin.
Bilakis onlar diridirler fakat siz onu
anlayamazsınız.”1
Aziz Kareşlerim!
Şehitlik ve gazilik, Bir Müslümanın
arzulayabileceği ve kendisine nasip olabilecek en
güzel makamlardandır.
Şehit: Allah (c.c.) yolunda ve vatan uğrunda
savaşmış ve bu uğurda can vermiş kişilere denir.
Gazi ise; Allah(c.c.) yolunda ve vatan uğrunda
savaştığı ve şehit olmayı çok arzu ettiği halde
ölmeyip sağ kalan kimseye denir. Ancak gaziler
de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için
savaştığından
dolayı
onlar
da
şehitler
derecesindedir. Hatta Peygamberimiz (s.a.v.):
“Bir kimse Allah yolunda şehit olmayı can-u
gönülden isterse, yatağında ölse dahi Allah onu
şehitler derecesine ulaştırır.”2 buyurmuştur.
Kardeşlerim!
Şehit; Allah katında canlı ve diri bir halde
olacağı ve rızıklandırılacağı aynı zamanda cennete
gireceğine dair şahit olunduğu için bu isimle
isimlendirilmiştir.
Nitekim Allah (c.c.) Ali İmran suresinde
şöyle
buyurmaktadır:
“Allah
yolunda
öldürülenleri (şehitleri) sakın ölü sanmayın.
Bilakis onlar diridirler; Allah’ın Lütuf ve
kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli
bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar
olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz
kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine
de hiç bir keder ve korku bulunmadığı
müjdesini vermek isterler.”3
Sahabe-i kiramdan birisi Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’e gelerek: “Ey Allah'ın
Resulü, Allah yolunda öldürülürsem yerim
neresidir?” diye sordu. Peygamberimiz (sav):
“Cennettir.” buyurdu. Adam, yemekte olduğu
elindeki hurmaları bırakıp savaşa girdi ve
sonunda şehit oldu.”4
Kıymetli Kardeşlerim!
Bizim ecdadımız bu iltifat ve müjdelere
nail olabilmek için yıllarca at sırtında dolaşmış,
fetihlerde bulunmuş, Malazgirt’te İstanbul’un
fethinde ve Çanakkale’de bu ruhla mücadele
etmiş, yüzbinlerce şehit vermiş ve geride
yüzbinlerce gazi bırakmışlardır.
Bizim asil milletimiz tarafından da şehitlik
ve gazilik duyguları hep bu ruhla anlaşılmış ve
yaşanmıştır. O nedenle de vatanımıza ve
topraklarımıza haince saldıran düşmanlar,
karşılarında bu çelik zırhlı sineleri bulmuş,
gereken cevabı alıp ülkelerine dönmüşlerdir.
Bugün aziz atalarımız tarafından her karış toprağı
kanlarıyla sulanarak bizlere emanet olarak
bırakılan bu cennet vatana, bu gözle bakmalı ve
sahip çıkmalıyız.
Bu vesileyle bu vatanı bizlere bırakan aziz
şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize de
sağlık ve afiyet dilerim.
Hutbemi bir hadis-i şerif meali ile bitirmek
istiyorum: “Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile- tekrar dünyaya
dönmek istemez. Yalnız şehitler, erdikleri
nimetler sebebiyle dünyaya dönüp, on defa
şehit olmayı arzu ederler.”5
1
Bakara, 2/154.
Müslim, İmare, 1909.
3
Ali İmran, 3/169-170.
4
Müslim, İmâre, 41.
5
Buhari, Cihat, 21, III, 208
2
Hazırlayan: Oğuz YILMAZ - Cezaevi Vaizi
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

Şehitlik ve gazilik - Karaman İl Müftülüğü