ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
KALORİFER KAZAN BACASI, ENDÜSTRİYEL MUTFAK DAVLUMBAZI VE
BACA SİSTEMLERİNİN TEMİZLENMESİ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A. KAPSAM
ODTÜ KKK’nda bulunan ve aşağıda listelenen davlumbaz ve bacalarda, sisteme bağlı yatay
kanallarda ve hücreli tip aspiratörlerin fan motoru kanatlarında ve aspiratör iç yüzeylerinde
birikmiş yağ, kir, tortuların usulüne uygun araç gereç ve ekipmanlarla, insana, çevreye ve
malzemeye zarar vermeyen kimyasal kullanılarak temizliklerinin, bakımların yapılmasını
kapsamaktadır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİNA
Ana Kafeterya
1.Yurt
2.Yurt
3.Yurt
KKM
Hazırlık Okulu
R Binası
S Binası
T Binası
Spor Salonu
Müh.Lab
Misafirhane
Pastahane
EBİ Yurdu
TOPLAM
KAZAN BACASI
(Adet)
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
MUTFAK BACASI
(Adet)
2
1
1
1
1
1
2
1
2
7
28
2
21
TOPLAM
(Adet)
5
3
2
3
1
2
1
1
1
2
2
B. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Kampus’ta “35/2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” kapsamında getirilen İSG kuralları geçerli
olup, çalışma esnasında yüklenici firma, çalışanlarının ihtiyaç duyacağı kişisel koruyucu
malzemelerinin (Maske , Eldiven, Gözlük, Baret, Yüksekte çalışma için emniyet kemeri gibi..)
temini ve kullanılmasını sağlayacak, kullanılacak alet, adavat, gereçlerin güvenli kullanımı için
gerekli her türlü tedbir firma tarafından alınacaktır.
2. Uygulamalar işverenin çalışması engellemeyecek zamanlarda yapılacaktır.
3. Sızıntılara karşı gereken kanallarda izolasyon uygulanacaktır.
4. Uygulama yapılacak yerlerde bulunan tüm tesisatların üzeri koruyucu örtü ile kapatılacaktır.
5. İşlem sırasında oluşabilecek hasarlardan yüklenici sorumlu olup, hasarların giderilmesi için
fazladan bir ücret talep edilmeyecektir.
6. Kullanılan kimyasal temizleyiciler standartlara uygun olacaK, İnsana, çevreye ve malzemeye
zarar vermeyecektir.
7.
8.
9.
10.
Söz konusu hizmetler uzman teknik personeli tarafından verilecektir.
Uygulamalar, tarafımızca görevlendirilen personelimizin denetiminde yapılacaktır.
Temizlik, yapılmadan “öncesi” ve “sonrası” diye fotoğraflanarak İdareye sunulacaktır.
Uygulama davlumbazdan başlanarak yağ tutucu filtreler dahil en uç nokta olan fan çıkışına
kadar yapılacaktır.
11. Fan motoru ve kanatlarının temizliği titizlikle yapılacaktır.
12. Uygulama sonrası rapor düzenlenerek İdareye sunulacaktır.
13. Temizlik sonrası çıkan atıklar ayrı çöp bidonlarına konacaktır.
Download

“teknik şartname ve birim fiyat tarifi” için tıklayınız