T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BALIKESİR / BANDIRMA – İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Büro Yönetimi ve
Resmi Yazışma Kuralları Kursu
Büro Yönetimi Öğretmeni
Fatma GEZ
BÜRO YÖNETİMİ NEDİR ?
Büro : Yapılacak işin niteliğine göre gerekli insan
ve ekipmanlarla donatılmış çalışma yeridir.
Yönetim: Önceden belirlenmiş amaç ve
hedeflere ulaşabilmek için elde bulunan
kaynakları (insan, bilgi, tabiat, sermaye) anlamlı bir
şekilde bir araya getiren, planlayan, örgütleyen,
koordine eden, yönelten ve denetleyen sürece
denir.
Büro yönetimi, bürolarda sekreterya hizmetlerini
koordine eden, iletişim akışını sağlayan ve bunu
denetleyen, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini
belirleyen faaliyetler topluluğudur.
Büro yönetimi, bir düşünce geliştirme, bir hizmet
sağlama, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma
için yöntemler saptamaktır.
Büro yönetimi, genel yönetimin bir parçasıdır.
Tepe yöneticisi bürolarda derlenen bilgiler
olmadan örgüt ile ilgili isabetli kararlar veremez.
Yönetici Kimdir?
Yönetici : Yönetime ilişkin kararlar veren kişidir.
Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara
yöneltip ulaştırmak ve bir planı gerçekleştirmek
üzere, kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir.
Yöneticiler; Yüksek Yöneticiler, Orta Kademe
Yöneticileri ve İlk Basamak Yöneticileri olarak üç
gruba ayrılabilir.
Yüksek yöneticiler; amaç saptayan, politika kararları
alan yönetim ilke ve standartları koyan, stratejik
planlama ve örgütlerinin genel yönetimini yapan
kişilerdir.
Orta Kademe yöneticiler; yüksek yöneticinin
saptadığı amaç, politika, ilke ve standartlara uygun
düşecek bir plan içinde önceden saptanan amacı
gerçekleştirmek için emrindeki örgütü yöneten
yöneticidir,
İlk Basamak Yöneticileri; daha çok rutin (güncel)
işler yapan, birkaç kişilik insan gruplarını yöneten ilk
kademe amirlerdir.
Tepe Yönetim
Orta Yönetim
İlk Basamak
Yönetim
Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler…..
Download

Sunu / Arayüz