ODTÜ KKK
GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A. Kapsam
ODTÜ KKK‘nun çeşitli binalarında kullanılmak üzere alımı planlanan, A enerji sınıfı
duvar tipi inverter split unit klimalar ve kaset tipi klimaların temini ve montajı işlerini
içerir.
Miktarlar:
Sıra No
Bina
1
Eğitim Bloğu-R Binası
2
Müh.
Lab.
Zemin
Mekaniğ Lab’ı
3
Sağlık Merkezi Hasta
Yatış Odası
4
Öğrnc. Gelişim ve Psik.
Danışmanlık Merkezi
5
Öğrnc. Gelişim ve Psik.
Danışmanlık Merkezi
6
Öğrnc. Gelişim ve Psik.
Danışmanlık Merkezi
7
Öğrenci
Topluluk
Odaları
8
3.
Yurt
Kafeterya
Mutfağı
Klima Tipi
Kaset Tipi
Duvar Tipi
Kapasite
44000 Btu/h
24000 Btu/h
Miktar
2 Adet
1 Adet
Duvar Tipi
18000 Btu/h
1 Adet
Duvar Tipi
18000 Btu/h
1 Adet
Duvar Tipi
9000 Btu/h
3 Adet
Duvar Tipi
12000 Btu/h
1 Adet
Duvar Tipi
12000 Btu/h
11 Adet
Duvar Tipi
18000 Btu/h
1 Adet
TOPLAM: 21 Adet
B. Duvar Tipi İnverter Klima Cihazlarının Teknik Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klimalar TSE ve ISO standartlarına uygun olmalıdır.
Soğutucu gaz olarak, R410A gazı kullanacaktır.
Isıtmada ısı pompası ( Heat-pump ) özelliğine sahip olmalıdır.
EER ve COP 3.20 ve üzerinde olmalıdır.
Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
Elektrik kesintilerinde, akım yeniden geldiği zaman cihaz devreye kendiliğinden
girmelidir.
7. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
8. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
9. İç ünite fanı üç kademeli olmalıdır.
10. İç ünite ses düzeyi düşük fan hızında maksimum 37 dba olmalıdır.
1
11. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
12. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
13. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği
olmalıdır.
14. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen
antibakteriyel filtreli olmalıdır.
15. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik
hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı
otomatik hareket edebilmelidir.
16. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
17. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
18. Sleep (uyku) fonksiyonu olmalıdır.
19. Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacaktır.
20. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve
görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
21. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
22. Dış ortam sıcaklığı 0 °C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
23. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek
yapıda olmalıdır.
24. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen
özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
25. Takılacak klimalar, istenilen mahalde, cihazlarda bulunması zorunlu tüm
aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından montajı yapılacak, cihazdan istenilen
bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
26. Cihazların menşei teklifte yazılacaktır.
C. Kaset Tipi Klima Cihazı Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
Klimalar TSE ve ISO standartlarına uygun olmalıdır.
Soğutucu gaz olarak, R410A gazı kullanacaktır.
COP soğutmada 2.50 ve üzeri, ısıtmada 2.80 ve üzerinde olmalıdır.
Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
Elektrik kesintilerinde, akım yeniden geldiği zaman cihaz devreye kendiliğinden
girnesi tercih edilir.
6. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
7. İç ünite fanı üç kademeli olmalıdır.
8. İç ünite ses düzeyi en fazla 42- 48 dBA olmalıdır.
9. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
10. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
2
11. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği
olmalıdır.
12. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen
antibakteriyel filtreli olmalıdır.
13. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik
hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları 4 yöne üflemeli,
aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
14. Sleep (uyku) fonksiyonu olmalıdır.
15. Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacaktır.
16. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve
görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
17. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek
yapıda olmalıdır.
18. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen
özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
19. Takılacak klimalar, istenilen mahalde, cihazlarda bulunması zorunlu tüm
aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından montajı yapılacak, cihazdan istenilen
bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
20. Cihazların menşei teklifte yazılacaktır.
D. Elektrik İşleri
1. Müteahhit, bu şartname kapsamındaki cihazların çalışması için gerekli olan starter,
switch, sigorta, vb elemanları tedarik edecek ve ilgili cihaza ve bu cihazı kontrol
edici elemanlara bağlayacaktır.
2. Bu şartnamede anılan ve elektrik enerjisine gereksinim duyan tüm makine ve
aksamları 415V-3Faz-50Hz veya 240V-1Faz-50Hz olacaktır.
3. Tüm elektrik işleri KIB-TEK kurallarına uygun olacaktır.
E. Diğer


Kullanılacak olan malzemeler ve yapılacak olan her türlü işçilikler birinci sınıf
olacaktır. Yapılacak işlerin ve kullanılacak malzemelerin kalitesi yanında işlerin
belli bir düzene ve göze hoş gelecek tarzda da yapılmasına özen gösterilecektir.
Cihazların takılmasına, montaj yeri konusunda İDARE ile mutabakata
varıldıktan sonra başlanacaktır.
3
F. Montaj İşeri









Takılacak klima iç ünitesi, en uygun duvara, homojen hava sirkülasyonunu
sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünite, uygun yere idare ile idare ile istişere
ederek takılacaktır.
Öğrenci Topluluk Odalarında, Klima drenaj boruları, sistem ikiye bölünerek
toplanacak ve koridor ortasında tavanı askı kanal ile geçerek yağmur suyu
borusuna saplanacaktır. Drenaj borularına %1 eğim verilerek montajı yapılacaktır.
Diğer klimaların drenaj boruları, odaların dışında bir boru ile toplanacak ve uygun
yerden zemine indirilecektir. İndirilen tüm dikey drenaj boruları, boru kelepçeleri
ile ve iki metre aralıklarla binaya ankastre edilecektir.
İşlem sırasında oluşacak hasarlar (inşaat, boya vs) mevcuda uygun şekilde
müteahhit tarafından yapılacaktır.
Dış ve iç ortamlarda kalan üniteler arası bağlantı boruları izole edilecek ve ayrıca
üzerleri kauçuk bant ile sarılacaktır.
Klima montajı için gerekli her türlü alet, edavat, iskele vs. yüklenici firma
tarafından sağlanacaktır.
Kampus’ta “35/2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” kapsamında getirilen İSG
kuralları geçerli olup, montaj esnasında yüklenici firma, çalışanlarının kişisel
koruyucu malzemelerinin (Baret , Eldiven, Gözlük, yüksekte çalışma için emniyet
kemeri gibi..) temini ve kullanılmasını sağlayacak, kullanılacak alet, adavat,
gereçlerin güvenli kullanımı için gerekli her türlü tedbir firma tarafından
alınacaktır.
Klima montajı için gerekli elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek şekilde
çekilecektir.
Teklif verilirken, Klimaların sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır
boru montaj mesafesi göz önüne alınacaktır, fazladan bir ücret talep
edilmeyecektir.
G. İlk çalıştırma ve garanti
Cihazların ilk çalıştırılması ve/veya devreye alınması yüklenici firmaya aittir.
Cihazlar işletmeye alındıktan sonra;
 3 yıl cihaz,
 5 yıl kompresör,
 10 yıl yedek parça garantisi ve temini sağlanacaktır.
Yüklenici firma tarafından cihazların garanti süreleri belirtilecektir. Bu garanti süresi
içerisinde cihazların oluşabilecek arızaların tamiri yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
Garanti süresince arızalarda kullanılacak her türlü parça yüklenici firma tarafından temin
edilecektir.
4
MALZEME SEÇİM LİSTESİ
SIRA KLİMA AÇIKLAMA MARKA MARKA 2
NO
TİPİ
1
Duvar
Tipi
1
LG
GRUNDIG
İnverter
Klima
Kaset
2
Tipi
LG
GRUNDIG
Klima
MARK
A3
MARKA
4
MARKA MARKA
5
6
AUX
ARÇELİK
AIRFEL
DEMİR
DÖKÜM
AUX
ARÇELİK
AIRFEL
DEMİR
DÖKÜM
Not: Yukarıdaki markalar haricindeki muadil markalar kabul edilebilir.
5
Download

“teknik şartname” için tıklayınız