TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1.
Genel Bilgiler
Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur.
İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent 34330, Beşiktaş/İstanbul/Türkiye
Telefon : +90 (212) 350 50 50
Faks
: +90 (212) 350 50 80
http://www.trakyacam.com.tr
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri:
Kayıtlı Olduğu Sicil
Sicil No
MERSİS No
2.
: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
: 151415
: 2953-9497-3752-4526
Kısaca Grup
1978 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. iştiraki olarak kurulan ve Şişecam Topluluğu içinde
düzcam alanındaki faaliyetleri yürüten Trakya Cam Sanayii A.Ş. üretim kapasitesiyle kendi alanında
Dünyada 6. ve Avrupa’da 3. büyük firma konumundadır.
Şirket’in hisse senetleri 5 Kasım 1990 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Bİ A.Ş.”, önceki
unvanı “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası” (İMKB)) işlem görmektedir. Yönetimde kontrolü bulunan
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te % 69,38’lik paya sahiptir.
Trakya Cam, en son teknolojiler kullanılarak ürettiği
•
•
•
•
Temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam)
Otomotiv camları, enkapsüle camlar ve diğer ulaşım araçları camları,
Enerji camları,
Beyaz eşya camları,
ile inşaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eşya ve tarım sektörlerine girdi sağlamaktadır.
Kurulduğu tarihten bugüne sektöründe birçok ilke imza atmış, hem Türkiye’de hem de bölgede düzcam
sanayinin gelişmesine öncülük etmiş olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. 1981 yılında Lüleburgaz’da
işletmeye aldığı Trakya Fabrikası ile ülkemizde, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ekseninde, modern float teknolojisi ile düzcam üretimi yapan ilk firma olmuştur.
Trakya Cam bundan sonra da çok odaklı üretim anlayışı çerçevesinde öngördüğü ve başlattığı büyüme
planına sadık kalarak önemli yatırım projelerini sürdürmenin yanı sıra hızlı büyümenin temellerini
oluşturacak kararlar almaya ve yeni girişimlere devam etmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında inorganik
büyüme adımları çerçevesinde düzcam sektörünün en hızlı büyüyen pazarlarından Hindistan’da, HNG
Float Glass Limited firmasına %50 oranında ortak olmuş, otomotiv sanayinin merkezi olan Almanya’da
en üst segment ana sanayinin tercih ettiği enkapsüle cam tedarikçisi olan Fritz Holding GmbH’in ise
%100 hissesini satın almıştır.
Müşterilerine, çalışanlarına, hissedarları ve tüm paydaşlarına en yüksek değeri yaratma hedefi ve
‘’Güçlü markaları ile hızlı büyüyen yenilikçi çözümler sunan küresel bir düzcam şirketi olmak’’ vizyonu
paralelinde, Şirketimiz 2014 yılının 3. çeyreğinde de Bulgaristan’da bir float hattı, Romanya ve
Rusya’da ise otomotiv camları yatırımlarını sürdürmüştür.
1
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. bünyesinde yer alan Türkiye’nin ve bölgenin en büyük düzcam üretim
fırını TR-7, 20 Mart 2014 tarihinde ateşlenmiş olup, 15 Nisan 2014 tarihinde ticari üretime başlamıştır.
Rusya Federasyonu'nda kurulu bağlı ortaklığımız Trakya Glass Rus ZAO bünyesindeki 230.000 ton/yıl
kapasiteli düzcam fırını ise 15 Mayıs 2014 tarihinde ateşlenmiştir. İkinci çeyrek sonunda ticari üretime
geçen bu fırınla birlikte Grubumuzun float hat sayısı 10’a yükselmiştir.
Rusya Federasyonu'nda kurulu bir diğer bağlı ortaklığımız olan Automotive Glass Alliance Rus ZAO
bünyesindeki otocam tesisinde montaj işlemleri tamamlanmış olup deneme üretimleri başlatılmıştır.
Şirket’in konsolide mali tabloları kapsamında 16 bağlı ortaklık, 3 iş ortaklığı ve 3 iştiraki bulunmaktadır.
Bağlı Ortaklıklar
Faaliyet Konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Düzcam, kaplamalı cam ve lamine cam
üretimi ve satışı
Türkiye
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Düzcam üretimi ve satışı
Türkiye
Trakya Investment B.V.
Finansman ve yatırım
Hollanda
Trakya Glass Rus ZAO
Düzcam üretimi ve satışı
Rusya
TRSG Glass Holding B.V.
Finansman ve yatırım
Hollanda
TRSG Autoglass Holding B.V.
Finansman ve yatırım
Hollanda
Automotive Glass Alliance Rus ZAO
Otomotiv camı üretimi ve satışı
Otomotiv ve beyaz eşya camı
üretimi ve satışı
Rusya
Trakya Glass Rus Trading OOO
İthalat ve satış hizmetleri
Rusya
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO
İthalat ve satış hizmetleri
Rusya
Fritz Holding GMBH (*)
Ticari Faaliyet
Cam enkapsülasyonu, üretimi ve satışı ,
plastik işlemesi
Almanya
Richard Fritz, Inc.
Cam enkapsülasyonu, üretimi ve satışı
A.B.D.
Richard Fritz GmbH & Co. KG
Richard Fritz Prototype + Spare
Parts GmbH
Cam enkapsülasyonu, üretimi ve satışı
Almanya
Cam enkapsülasyonu, üretimi ve satışı
Almanya
Richard Fritz Kft
Cam enkapsülasyonu, üretimi ve satışı
Macaristan
İş Ortaklıkları
Faaliyet Konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Trakya Cam Investment B.V.
Finansman ve yatırım
Hollanda
Trakya Glass Bulgaria EAD
Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı, otocam,
Bulgaristan
beyaz eşya ve cam ev eşyası üretim ve satışı
HNG Float Glass Limited
Düzcam ve ayna üretimi ve satışı
Hindistan
İştirakler
Faaliyet Konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Glasscorp S.A
RF spol, s.r.o.
Romanya
Slovakya
Çayırova Cam San. A.Ş.
Ticari faaliyet (*)
Türkiye
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Elektrik üretimi ve satışı
Türkiye
Saint Gobain Glass Egypt
Düzcam üretimi ve satışı
Mısır
(*) 21 Eylül 2014 tarihinde %100 iştiraki olan Fritz Beteiligungs GmbH ile birleşmiştir.
2
3.
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket’imizin ortakları arasında gerçek kişi nihai
hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.
Ortaklar
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Halka açık
Şişecam grubu şirketleri
IFC
TOPLAM
Pay Tutarı (TL)
512.750.995
222.804.664
2.964.085
480.256
739.000.000
Pay Oranı (%)
69,38
30,16
0,40
0,06
100,00
• Şirket Yönetim Kurulu’nun 23 Mayıs 2014 tarihli toplantısında, mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde 710.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 739.000.000 Türk Lirasına
yükseltilmesine, artırılan 29.000.000 Türk Lirasının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına karar verilmiş ve
sermaye artış işlemleri 2 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır.
4.
Yönetim Kurulu ve Komitelerde Görev Alan Üyeler
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Reha AKÇAKAYA
Nihat ÖZDEMİR
Zeynep Hansu UÇAR
Beyza GENÇ(2)
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU
Halit Bozkurt ARAN(1)
Başkan
Başkan Vekili
Üye (**), (***)
Üye (**)
Bağımsız Üye (*), (**), (***)
Bağımsız Üye (*), (**), (***)
(*)
(**)
(***)
Belirtilen üyeler Denetimden Sorumlu Komite’yi,
Belirtilen üyeler Kurumsal Yönetim Komitesi’ni,
Belirtilen üyeler Riskin Erken Saptanması Komitesi’ni
oluşturmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri 17 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev
yapmak üzere seçilmiş olup, üyelikleri 22 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Mayıs 2012
tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
(1) 08.04.2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliklerinden ayrılan Sayın Prof. Dr.
Turkay Berksoy’un yerine Yönetim Kurulu’nun 15.04.2014 tarihli toplantısında Sayın Halit Bozkurt
Aran seçilmiştir.
(2) 20.08.2014 tarihinde Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinden ayrılan Sayın
Mustafa Görkem Elverici’nin yerine Sayın Beyza Genç seçilmiştir.
3
Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri
doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitelerde görev alan üyeler aşağıda
sunulmuştur.
a. Denetimden Sorumlu Komite;
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan),
Halit Bozkurt Aran (Üye),
b. Kurumsal Yönetim Komitesi;
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan),
Halit Bozkurt Aran (Üye),
Zeynep Hansu Uçar (Üye),
Beyza Genç (Üye)
c. Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan),
Zeynep Hansu Uçar (Üye)
Halit Bozkurt Aran (Üye)
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin 11.
maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.
5.
Üst Düzey Yöneticiler
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Şirketimizdeki üst yöneticiler isim ve görevleri itibariyle
aşağıda belirtilmiştir.
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Gökhan Atikkan
Gökçen Tural
Haluk Sarıaltın
M. Haluk Güreren
Özlem Vergon
Mahmut Temiz
Selma Öner
Kaan Ertaş
Güral Savaştürk
Serkan Şahin
Sedat Çavuşlar
Thomas Dueckers
A. Alper Can
Muhsin Miroğlu
Beytullah Şahin
Çağatay Suner
Gürcan Gürçay
Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı
Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Geliştirme Direktörü
Planlama Direktörü
İnsan Kaynakları Direktörü
Tedarik Zinciri Direktörü
Trakya Lüleburgaz Fabrikası Müdürü
Mersin - Tarsus Fabrikası Müdürü
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Fabrika Müdürü
Trakya Otocam Fabrikası Müdürü
Fritz Holding GmbH Genel Müdürü
Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam Fabrikası Müdürü
Trakya Glass Bulgaria EAD Otocam ve Beyaz Eşya Fabrikası Müdürü
Trakya Glass Rus ZAO Genel Müdürü
Glasscorp SA Genel Müdürü
Automotive Glass Alliance Rus ZAO Genel Müdürü
4
6.
Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler
Dünya Ekonomisi
Son üç yıldır devam eden bol para, düşük faiz döneminin sonuna gelinmesi tüm ekonomileri farklı bir
konjoktüre sokmaktadır. FED’in piyasalardan para çekmesiyle (“tapering”) faizlerde artırım olması
beklenmekte, ancak faiz artırımı muhtemelen kısa vadede gerçekleşmeyecek, FED başta emek piyasası
ve enflasyon verileri olmak üzere tüm ekonomik göstergelere odaklanacaktır.
FED’in kararının aksine AMB, piyasaları likidite açısından destekleyici önlemleri öne sürmüştür. İkili
etki olarak düşünüldüğünde piyasalarda az dolar, çok euro olacağı söylenebilir. Bu nedenle dolar/euro
paritesinin aşağı yönlü olması beklenebilir. Ancak dolar endeksine bakıldığında son dönemde rekor
seviyelerde artışlar olmuştur. FED bu kadar değerli doların istihdam, enflasyon, sanayi üretimi gibi
ekonomik göstergelerde baskı yapacağını, enflasyonu ise düşüreceğini düşündüğünden doların
değerlenmesinin önünü kesebilir. Bu nedenle kısa vadede faiz artırımları ertelenmesi olasılığı yüksektir.
Ekonomik çelişkinin bir diğer ayağı ise jeopolitik riskler olarak devam etmektedir. IŞİD’in Ortadoğu’da,
Ukrayna ve Rusya’nın Kuzeyde, İsrail Filistin cephesinin Batıda yarattığı riskler küresel ekonomileri
olumsuz etkilemektedir. Bunlara ek olarak Arjantin’de yaşanan ekonomik kriz, Hongkong, Bulgaristan
gibi çeşitli ülkelerde devam eden protestolar, İskoçya’nın bağımsızlaşma çabaları istikrarsız seyreden
ekonomilerde hassasiyeti arttırmakta, beklentileri olumsuzlaştırmaktadır.
Faiz artırımı söylemleri sermayenin gelişmiş ülkelerin devlet tahvili gibi daha güvenli yatırım araçlarına
kaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere sermaye
girişlerinde bir miktar gerileme beklenmelidir.
Türkiye Ekonomisi
Birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre % 4,7 büyüyen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,1
ile beklentilerin altında büyümüştür. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlara göre ise
ekonomi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla % 0,5 oranında küçülmüştür. Büyüme hızındaki bu düşüş
ekonomide frene basma adına alınan makro ihtiyatlı önlemlerden kaynaklanmıştır. Bir önceki çeyreğe
kıyasla tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve ihracat kalemlerinin hepsinde düşüş yaşanmıştır. Tüketim
% 0,4, özel yatırımlar % 0,7 azalmış, kamu harcamaları % 3,3, ihracat % 0,7 oranında düşmüş, ithalat
ise % 1,3 oranında artmıştır. Sonuç olarak ikinci çeyrekte net ihracatın büyümeye çeyreklik katkısı
negatif olmuştur.
Birinci çeyrekte zaten zayıf olan iç talebi dış talep desteklemiştir. En güçlü ihracat pazarımız olan
Avrupa’daki iyileşme ekonomimize de yansımıştır. İkinci çeyrekte ise Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılara
ek olarak Avrupa Bölgesindeki istikrarsız görünüm, ihracatımızı kıstı. Böylelikle ilk çeyrekte % 6
oranında artan ihracat, ikinci çeyrekte % 0,7 oranında düşmüştür ve büyümeye 0,2 puan negatif katkı
yapmıştır.
Yeni dönem Orta Vadeli Programa göre 2015 yılında GSYH büyümesi % 4 olarak öngörülmüştür. 2016
ve 2017 yıllarında ise üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, daha çok yurt içi tasarruflarla
finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle GSYH artış hızı % 5 olarak
hedeflenmiştir. Bu dönemde büyüme artırılırken cari açığın da tedricen düşürülmesi öngörülmüştür.
Özellikle sanayi sektöründe üretimde verimliliği artırmaya yönelik politikalar yoluyla toplam faktör
verimliliğinin büyümeye katkısı artırılacak ve üretim faktörleri açısından daha dengeli bir büyüme
yapısına geçiş sağlanacaktır. 2013 ve 2014 yıllarında negatif olan toplam faktör verimliliğinin
büyümeye katkısının, program dönemi süresince hızla yükselmesi öngörülmektedir.
Ekonomideki hız kesme çabaları büyümeyi baskılarken cari açığı düşürmüştür. Öyle ki cari açık
seviyeleri 2011’den bu yana en düşük düzeyine gelmiştir. Cari işlemler açığı Ağustos’ta 2,8 milyar $
ile beklentilerin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Böylelikle yıllıklandırılmış kümülatif cari açık 48,9
milyar $ ile Ocak 2013’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir.
5
2013 sonunda cari acık 65 milyar $ olarak gerçekleşmişti. Cari açıktaki azalma, riskleri ve ekonomideki
kırılganlıkları azaltıcı yönde olumlu bir katkı yapmaktadır. Orta Vadeli Program döneminde yıllık
ortalamada reel olarak ihracatın % 8,4, ithalatın ise % 7,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 2015
yılında 173 milyar dolar olması beklenen ihracatın dönem sonunda 203,4 milyar dolara, 258 milyar
dolar olması beklenen ithalatın dönem sonunda 297,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Böylece, 2015 yılında 85 milyar dolar olan dış ticaret açığı dönem sonunda 94,1 milyar dolara
yükselecektir. Program döneminde yurt içi tasarrufları artırmaya ve ekonominin üretim yapısının
ithalata olan yüksek bağımlılığını azaltmaya yönelik politika önceliklerinin katkısıyla, büyümede
öngörülen artışa rağmen, 2015 yılında % 5,4 olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler açığının
GSYH’ya oranının dönem sonunda % 5,2’ye inmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’nin gelecek dönemde en büyük sıkıntısı yüksek enflasyondur. Kur ve gıda fiyatlarındaki artış
Türkiye enflasyonunu yükseltmeye devam etmektedir. Ancak küresel anlamda emtia fiyatlarındaki
düşüşün önümüzdeki dönemde Türkiye enflasyonunu aşağıya çekme olasılığı vardır. TCMB, Temmuz
ayında yayımladığı Enflasyon Raporu’nda tüketici fiyatlarının yılsonu hedefi olan % 5’in oldukça
üzerinde ancak mevcut seviyelerinin altında gerçekleşeceği yorumunda bulunmuştur. Bu çerçevede,
TCMB yılsonunda enflasyonun orta noktası %7,6 olmak üzere %6,7-8,5 aralığında gerçekleşeceğini
tahmin etmektedir. Raporda;
•
•
•
döviz kurundan kaynaklanan maliyet baskılarının azalması,
parasal sıkılaştırmanın enflasyon üzerindeki olumlu etkisi,
özel kesim talep koşullarındaki zayıflığın enflasyonu düşürücü etkenler olduğu ancak gıda
fiyatlarındaki artışın enflasyonda baskı yaratacağı belirtilmiştir.
Büyümenin eş göstergelerinden biri olan sanayii üretimi Ağustos ayında mevsim etkilerinden
arındırılmış olarak % 5,2 artmıştır. İmalat sanayiinde kapasite kullanımı gerek aylık, gerekse de yıllık
bazda düşüş yaşamıştır. Kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte % 74,7’ye gerilemiştir. Üçüncü
çeyreğe ilişkin bu ilk göstergeler ihracat ve sanayi üretiminde canlanmaya işaret etmektedir. Yılın ilk
yarısında düşüş eğiliminde olan tüketim ve yatırım harcamalarında üçüncü çeyrekte toparlanma
sinyalleri görülmektedir. Temmuz ayı verileri üçüncü çeyrekte tüketim ve yatırımların yukarı
dönebileceğine ilişkin sinyaller içermektedir. Yatırım malı ithalat ve imalatının önemli ölçüde artmış
olması dikkat çekmektedir. Tüketim malı ithalatı ve dayanıklı tüketim malları imalatında da artışlar
görülmektedir.
İşsizlik verileri 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayı işsizlik oranı % 9,8
olarak gerçekleşti. Yıllık değişimler tarım dışı istihdamdaki artışın tarım dışı işgücüne kıyasla
yavaşladığını göstermektedir. Bu nedenle son iki dönemdir tarım dışı işgücü 1 milyonun üzerinde
artarken tarım dışı istihdam artışları 1 milyonun altında kalmakta ve işsiz sayısında artışlar
gözlenmektedir. Veriler reel ekonomik büyümede görülen yavaşlamanın işgücü piyasasına yansıdığına
işaret etmektedir.
Petrol fiyatları artan arz koşulları ile düşüyor. Her ne kadar doğalgaz ve elektriğe Ekim ayında % 9 zam
yapılmış olsa da uzun vadede gerek düşen petrol fiyatlarının sınırlı etkisi gerekse de Gazprom’un
doğalgaz fiyatlarını aşağıya çekmesi nedeniyle, Türkiye tarafında 2015 yılında fiyat ayarlama ihtiyacını
azaltmaktadır. Aynı yıl genel seçimlerin yapılacak olması da bu olasılığı desteklemektedir.
Jeopolitik risklerin yanında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ardından kabinenin belirlenmesi döneminde
yaşanan belirsizlik ekonominin risk algısını yukarı çekmişti. Bunun yanında kredi derecelendirme
kuruluşlarının Türkiye’deki siyasi riskin sürdüğüne ve bu durumun ekonominin kırılganlığını artırarak
ilerleyen dönemde kredi notuna etki edebileceğine işaret eden açıklamaları da piyasaları olumsuz
etkiledi. Ancak Türkiye özellikle son dönemde dışardan gelen risklere karşı eskiye oranla daha
korunaklı bir yapıda. Bu tür açıklamalar ya da aniden ortaya çıkan jeopolitik riskler olumsuz bir hava
estirse de herhangi bir ekonomik göstergeyi tümden etkileyecek kadar güçlü etki yaratmıyor.
6
IMF Türkiye ekonomisinin 2014 yılında % 2,3, 2015 yılında ise % 3,1 büyüyeceği tahmininde
bulunmuştur. Enflasyon tahminleri; 2014 yıl sonunda % 7,8, 2015 yıl sonunda ise % 6,5 olarak tahmin
edilmiştir. OECD, IMF gibi otoritelerin gelişmiş ülkeler için çizdiği kötümser tablonun ihracat açısında
Türkiye’yi olumsuz etkileme riski vardır. OECD Haziran’da yayınladığı raporunda ABD 2014
büyümesini % 2,1, 2015 büyümesini ise % 3,1 olarak tahmin etmiştir. En güçlü ihracat pazarımız olan
Euro Bölgesi için ise daha önceki tahmini olan % 1,2 büyümeden % 0,8 değerine düşürmüştür.
Ekonomik değerlendirmenin yanı sıra 2014 yılının üçüncü çeyreği itibariyle girdi verdiğimiz
sektörlerdeki gelişmeler ana hatlarıyla aşağıda özetlenebilir:
İnşaat sektörü
İlk yarı verilerine göre bina inşaatı %4,4 büyümüş, ilk çeyrekte yüksek artış gösteren yapı ruhsatları ve
yapı izin belgeleri ikinci çeyrekteki yavaşlamanın etkisi ile ilk yarıda sırasıyla %35,8 ve %39,9
düzeyinde artmıştır.
Sektörde ikinci çeyrekte etkili olan durgunluk üçüncü çeyrekte sezonun da etkisi ile kısmen aşılmıştır.
Gayrimenkul sektöründe konut satışlarındaki düşüş devam etmiş, Ocak-Ağustos dönemi satışları %5,9
azalmıştır. Satışların yarısını oluşturan yeni konutlarda gerileme inşaat firmalarının kampanya
uygulamaları ile %3 seviyesinde kalmıştır.
Sektörde adil olmayan rant artışının giderilmesi ve sanayi yatırımlarına dönülmesi konusunda çalışma
yapılacağı resmi olarak açıklanmıştır.
Otomotiv Sektörü
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam yurtiçi pazar, 2013 yılı aynı dönemine göre %19 oranında
azalarak 500 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş %19 düzeyinde olup satış 367 bin adede gerilemiştir. Hafif
ticari araç pazarı %20 azalarak 107 bin adet düzeyine gerilemiştir. Ağır ticari araç pazarı %4 oranında
azalarak 27 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Kamyon pazarı inşaat sektöründeki gelişmelerin
etkisiyle %8 oranında artarak 23 bin adet düzeyine yükselirken, otobüs pazarı ise %73 gibi önemli
oranda azalarak satışı 1.085 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışta yerel yönetimlerin alımlarını
sınırlandırması etkili olmuştur.
Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar %1 azalırken, otomobil pazarı %13 oranında artmıştır.
Hafif ticari araçlar pazarı %31 oranında azalırken, kamyon pazarı 10 yıllık ortalamalara göre %3
oranında artmış, otobüs pazarı ise %30 oranında düşüş göstermiştir.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı GYAD göre %6 oranında azalırken, otomobil
ihracatı ise %22 oranında artmıştır. Toplam ihracat 653 bin adet, otomobil ihracatı ise 433 bin adet
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise %17 azalış ile 220 bin adet düzeyinde
gerçekleşmiştir. Traktör ihracatı ise %20 oranında artarak 23 bin adet düzeyine yükselmiştir.
Üretim: minibüste %15, kamyonette %21, otobüste %27, küçük kamyonda %23, midibüste %10
oranında artmıştır. Traktör üretimi ise %21 oranında artarak 37 bin adet olarak gerçekleşmiştir.
Avrupa otomobil pazarı, 2014 yılının ilk dokuz ayda, %6,1 artış gösterirken, yüksek artış %35,3 ile
Portekiz’de gerçekleşirken, en yüksek düşüş ise %5,2 ile Hollanda’da gözlenmiştir. Ayrıca İspanya’da
(%17,2), İngiltere’de (%9,1), İtalya’da (%3,6), Almanya’da (%2,9) ve Fransa’da (%2,1) artış
yaşanmıştır.
7
Beyaz Eşya Sektörü
Avrupa’nın en büyük üreticisi durumunda olan Türkiye, AB’ye yaptığı ihracatın yanı sıra Rusya ve
Çin’de de yaptığı yatırımlarla geniş pazarlara hitap etmektedir. Yılın 8 aylık döneminde iç pazarda 4,3
milyon ürün satan beyaz eşya sektörü, bunun 2,5 katı ihracat gerçekleştirmiştir.
Şubat ayında yürürlüğe giren kredi kartına taksit sınırlaması nedeniyle iç pazar satışlarında düşüş
yaşamış olsada en büyük pazar konumundaki Avrupa ekonomisinin resesyondan çıkıyor olması
üretiminin dörtte üçünü yurt dışına satan beyaz eşya sektörünün yüzünü güldürmüştür. Bu bağlamda
2014 yılı üçüncü çeyrek itibarı ile Türkiye BE sektöründe tüm ürünlerde (buzdolabı, fırın, çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, derin dondurucu) geçen yıla göre toplam üretim %10 artmış,
yurtiçi satışlar (%1) azalmış, ihracat ise %12 artmıştır.
Aynı dönemde en fazla İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'ya ihracat yapılmıştır. Beyaz eşya
sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı, GYAD’ye göre %9,8 artarak 1,7 milyar USD olmuştur.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, enerji tüketimini azaltmak amacıyla enerji verimliliği yüksek
olan beyaz eşyalara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı sağlamak üzere hazırladığı dev bir teşvik
paketi ile iç talepte canlanma yaratması beklenmektedir.
Enerji Sektörü
Lisanslı elektrik üretiminde, Bakanlık tarafından yıl içinde dağıtılması planlanan 600 MW' lık lisansın
dağıtım sürecinin beklenenden oldukça yavaş ilerlemesi, öz tüketimin olacağı lisanssız üretimde ise son
kullanıcı önündeki bürokratik engellerin devam etmesi, sektörün gelişmesinin önündeki önemli
sorunlardır.
Üreticiler açısından en önemli engel Çinli modül üreticisi firmaların düşük satış fiyatlarıdır. Rekabette
önemli bir parametre olan güneş panelinden yerli teşvik alınabilmesi için komponent bazında 55% yerli
ürün kullanılması yeterlidir. Panelin parçalarından olan cam ve alüminyumdan sonra bağlantı kablosu
üretiminin başlamasıyla 55%’lik oranı karşılayan modüller üretilmesi mümkün olmuştur. Buna bağlı
olarak; Türkiye’de panel üretimi yapan firmalar yerli komponent kullanım miktarlarını artırmaya
başlamışlardır.
Avrupa Birliği (AB) tarafından Çinli enerji camları üreticilerine 17% – 42% arasında damping vergileri
uygulanmasına rağmen, Çinli firmalar fiyatlarını düşürerek AB pazarına satış yapmaya devam
etmektedir. Avrupa Birliğin’e vergi oranlarının artırılmasına yönelik yeni bir başvuru gündemdedir.
7.
Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi
Eylül 2014 ayı sonu itibariyle Grup konsolide net satışlarımız, geçen yıl aynı dönemin % 45 üzerinde
gerçekleşerek 1.448 Milyon Türk Lirası olmuştur. Brüt kar marjımız %29, brüt karımız ise 416,5 Milyon
TL seviyesinde gerçekleşmiştir. EBITDA marjında kademeli olarak sürmekte olan iyileşme ile
konsolide EBITDA marjımız geçen yıl aynı dönemin 2 puan üzerinde %20 oranında gerçekleşmiştir.
170 Milyon TL tutarındaki konsolide net kar ve 156,9 Milyon TL tutarındaki ana ortaklık payına düşen
net kar, önceki yıl aynı döneminin 2 kat üzerinde gerçekleşmiştir.
Ocak-Eylül 2014 döneminde 1,0 Milyon Ton temel cam üretimi (özkaynak yöntemine göre değerlenen
yatırımlara ait üretim hariç) gerçekleşmiştir.
Yılın ilk yarısında toplam 360 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.
8
8.
İşletmenin Finansman Kaynakları
Grubumuz Ocak – Eylül 2014 döneminde işletme ve yatırım faaliyetlerini, yarattığı özkaynakların yanı
sıra dış kaynak imkânları da yaratarak finanse etmeye devam etmiştir.
9.
Teşviklerden Yararlanma Durumu
Grubun yapılmakta olan yatırımlarıyla ilgili olarak alınan “yatırım teşvik belgeleri” kapsamında yatırım
indirimi, KDV desteği, KKDF ve vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanılmaktadır.
10. Kar Dağıtım Politikası
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları
ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Buna göre;
a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında
hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde
kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar
Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları
da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
c) Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda
kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.
d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
e) Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun
nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay
sahiplerine sunulur.
f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir
politika izlenir.
g) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza
kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
i)
Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak
ve Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili
düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim
Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.
9
11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde
yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibariyle bugüne kadar
menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen esaslar
doğrultusunda hazırlanan “2013 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” 2013 yılı faaliyet raporumuz ile
şirketimizin www.trakyacam.com adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkiler” başlığı altında pay
sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
12. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve
Kar Dağıtımları
3 Nisan 2014 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul kararı paralelinde mevcut çıkarılmış sermayenin
%4,08450 oranına tekabül eden ve 2013 yılı karından karşılanan 29.000.000 Türk Lirası tutarındaki
temettü ortaklara 30 Mayıs 2014 tarihinde nakden dağıtılmış olup, mevcut çıkarılmış sermayenin
%4,08450 oranına tekabül eden 29.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettü ise ortaklara 7 Temmuz
2013 tarihinde payları oranında dağıtılmıştır.
Mevcut 1.500.000.000 Türk Lira’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 710.000.000 Türk Lirası olan
şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 739.000.000 Türk Lirası’na yükseltilmesi ve esas sözleşmenin
sermaye başlıklı 6. maddesinin değişikliği işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür 2 Temmuz 2014
tarihinde tamamlanarak tescil edilmiştir.
13. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Grubunuzda risk yönetimi faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Risk
Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesinde kurulan Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından koordine
edilmektedir.
İç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta ve
risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Kurumsal bir
yapının tesis edilmesi, hissedarlara ve paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Grubun maddi ve
maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve
olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmakta ve düzenli olarak
raporlanmaktadır.
Grubumuzda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Ana Şirketin önemli desteği ve tüm çalışanların
katkısı ile sürdürülmektedir. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan “Riskin Erkenden Saptanması
Komitesi” ve “Denetimden Sorumlu Komite” Grubun genelinde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim
çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.
Grubumuzda risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmakta ve kurumsal
risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. Grubumuzda iş kolları bazında hazırlanan
risk katalogları Grup çalışanlarının katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem
derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı
dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır.
10
Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil
durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de kapsamaktadır.
Grubumuzda köklü ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uzun yıllardır devam eden iç denetim faaliyetleri
Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak sürdürülmektedir. Grubumuzdaki iç denetim çalışmalarının
amacı; Grup şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin
sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak
amacıyla etkin, yapıcı ve verimli kontrollerin yapılması ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını
sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Ana Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık olağan
denetim programı kapsamında yürütülmektedir. Yıllık olağan denetim programı oluşturulurken risk
yönetimi faaliyetlerinden elde edilen sonuçlardan da faydalanılmaktadır.
14. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve
Çalışanlara Sağlanan Haklar
Trakya Cam, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve
gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide
bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Şirketin işe alım, eğitim, performans yönetimi, optimum kadro analizleri, reorganizasyon çalışmaları,
ücretlendirme ve kariyer yönetimi ile yedekleme sistemleri başta olmak üzere tüm İnsan Kaynakları
uygulamaları, yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak, işveren ve çalışanın ortak menfaatleri
gözetilerek yürütülmektedir.
Bu kapsamda, Şirket çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak yardımı, izin harçlığı, bayram
harçlığı, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doğum, ölüm, evlenme, yemek,
ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan
çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir.
Bu dönemde, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızla ilgili olarak toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki
gibidir.
•
Cam İşverenleri Sendikası ile Kristal-İş Sendikası arasında 15.01.2014 tarihinde başlayan 24.
Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28.08.2014 tarihinde anlaşma ile
sonuçlanmıştır. Şirketimize ait Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası ve Otocam Fabrikasını
kapsayan Toplu iş sözleşmesi 01.01.2014-31.12.2016 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.
•
Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.’de de Cam İşverenleri Sendikası
ile Kristal-İş Sendikası arasında 22.01.2014 tarihinde başlayan 4. Dönem TİS görüşmeleri
28.08.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış olup Toplu iş sözleşmesi 01.01.2014-31.12.2016
tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.
Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Polatlı Cam San. A.Ş.’de 03.07.2014 tarihinde yapılan toplantı
ile başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinde resmi arabulucu raporu taraflara tebliğ edilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi süreci devam etmektedir.
•
•
Yurtdışı iş ortaklıklarımızdan Trakya Glass Bulgaria EAD şirketinde Bulgaristan toplu iş
hukuku hükümleri gereği Podkrepa İşçi Sendikası ile 01.07.2014 - 30.06.2015 tarihlerini
kapsayacak 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 27.03.2014 tarihinde yapılan toplantı ile
başlamış ve 13.06.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi 25.06.2014
tarihinde imzalanmıştır.
11
•
Yurtdışı bağlı ortaklıklarımızdan Romanya’da kurulu Glasscorp SA’da Glasscorp İşçi
Sendikası ile 17.12.2013 tarihinde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
29.04.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.
15. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler esas sözleşmede belirtildiği üzere
her yıl Genel Kurul’ca saptanmaktadır. Şirket’in 3 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel
Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya
açıklanmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve
Şirket’in kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır.
Grup Başkanı ve diğer üst düzey yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan
endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Grup
Başkanı ve diğer üst düzey yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra,
Yönetim Kurulumuzca Şirket’in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve
idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve
enflasyon, genel ücret ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle,
duruma göre artırılarak veya artırılmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi
adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket üst düzey yöneticilerine gayri nakdi olarak da
makam aracı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine
ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya
açıklanmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi
kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
16.
Diğer Hususlar
Dönem içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar, aynı tarihte kamuya
açıklanan finansal tabloların 37 numaralı dipnotunda detaylı olarak sunulmuştur.
12
17.
Temel Göstergeler ve Rasyolar
Özet Konsolide Bilanço
Milyon TL
Eyl.14
Ara.13
1.671
1.483
2.709
2.402
4.380
3.885
756
518
1.121
1.034
2.503
2.332
4.380
3.885
534
313
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yabancı Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
Net Finansal Borçlar
Milyon USD
Eyl.14
Ara.13
733
695
1.189
1.125
1.922
1.820
332
243
492
485
1.098
1.093
1.922
1.820
234
147
Özet Konsolide Gelir Tablosu
Milyon TL
Eyl.14
Eyl.13
1.448
998
-1.031
-743
417
255
-278
-193
32
34
5
-1
175
95
11
6
186
101
-24
-3
162
98
-35
-19
43
2
170
81
13
5
157
76
110
80
296
180
Hasılat
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Diğer Gelirler / Giderler (Net)
Özkaynak Yöntemi Etkisi
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Giderler
Finansman Gelir/Giderleri Öncesi Faaliyet Karı
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)
Vergi ve Azınlık Payları Öncesi Kar
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
Dönem Net Karı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Amortismanlar
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)
Finansal Oranlar
Konsolide Bilanço Oranları
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Varlıklar Toplam
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynaklar
Eyl.14
2,21
43%
75%
Ara.13
2,86
40%
67%
Eyl.14
Eyl.13
29%
11%
13%
20%
26%
8%
10%
18%
Konsolide Gelir Tablosu Oranları
Brüt Kar / Hasılat
Ana Ortaklık Net Karı / Hasılat
Faaliyet Karı / Hasılat
FAVÖK / Hasılat
13
Milyon USD
Eyl.14
Eyl.13
670
536
-477
-399
193
137
-129
-103
15
18
2
-1
81
51
5
3
86
54
-11
-1
75
53
-16
-10
20
1
79
44
6
3
73
41
51
43
137
97
Download

Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları - Eylül